Best Bid là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   
Tiếng Anh
Best Bid
Tiếng Việt
Chào mua tốt nhất

Chủ đề
Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Best Bid là gì?

Giá chào mua cao nhất cho một công cụ giao dịch cụ thể trong số tất cả những chào mua được đưa ra bởi các nhà tạo lập thị trường cạnh tranh. Chào mua tốt nhất thực sự là mức giá cao nhất mà một nhà đầu tư sẵn sàng trả để mua một tài sản. Chào mua là đề nghị được đưa ra bởi một nhà giao dịch, nhà đầu tư hoặc chuyên gia trong ngành khác để mua một chứng khoán. Chào mua ghi rõ cả giá mà người mua sẵn sàng trả và số lượng chứng khoán họ mong muốn. Chào mua cũng đề cập đến giá mà một nhà tạo lập thị trường sẵn sàng bỏ ra để mua một chứng khoán. Chào mua tốt nhất ngược lại với chào bán tốt nhất.

  • Best Bid là Chào mua tốt nhất.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Best Bid nghĩa là Chào mua tốt nhất.

Giá chào bán và chào mua tốt nhất quốc gia (NBBO), trong đó đề cập đến yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC), là giá chào mua và chào bán mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường thấy. Quy định này được yêu cầu bởi SEC nhằm cung cấp giá chào mua và chào bán tốt nhất cho khách hàng. Những nhà giao dịch chủ động, nhà giao dịch ngắn hạn và nhà giao dịch trong ngày thường nghiên cứu các báo giá cấp 2 bao gồm tất cả giá chào mua và chào bán hiện tại cho một công cụ giao dịch cụ thể. NBBO được cập nhật liên tục trong suốt phiên giao dịch, để khách hàng có thể truy cập các mức giá này.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Giá chào bán và chào mua tốt nhất vương quốc ( NBBO ), trong đó đề cập đến nhu yếu của Ủy ban Chứng khoán và thanh toán giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ), là giá chào mua và chào bán mà những nhà thanh toán giao dịch và nhà đầu tư thường thấy. Quy định này được nhu yếu bởi SEC nhằm mục đích phân phối giá chào mua và chào bán tốt nhất cho người mua. Những nhà thanh toán giao dịch dữ thế chủ động, nhà thanh toán giao dịch thời gian ngắn và nhà thanh toán giao dịch trong ngày thường điều tra và nghiên cứu những làm giá cấp 2 gồm có tổng thể giá chào mua và chào bán hiện tại cho một công cụ thanh toán giao dịch đơn cử. NBBO được update liên tục trong suốt phiên thanh toán giao dịch, để người mua hoàn toàn có thể truy vấn những mức giá này .

Danh sách các thuật ngữ liên quan Best Bid

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Best Bid là gì? (hay Chào mua tốt nhất nghĩa là gì?) Định nghĩa Best Bid là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Best Bid / Chào mua tốt nhất. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.