Thủ tục sửa sai ngày trong giấy khai sinh

Kinh gửi công ty Luật Phamlaw :Con gái tôi sinh ngày 29/02/1993 âm lịch ( tức 21/03/1993 dương lịch ) nhưng vì ngày làm giấy khai sinh cha mẹ tôi khai là ngày 29/02/1993 âm lịch. Vấn đề xảy ra là ngày 29/02 không có trong lịch dương, lại theo con gái tôi suốt quy trình học tập cho đến năm 3 ĐH, khi tôi đi làm hộ chiếu cho con gái mới phát hiện ra ngày sinh của con gái tôi không hợp lệ. Vậy tôi muốn thay ngày sinh từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch có được không và được thủ tục sửa lại giấy khai sinh như nào và nếu được Quý công ty hoàn toàn có thể cho chúng tôi biết về hồ sơ, mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh gốc được không ạ ?

Tôi rất mong nhận được sự hồi đáp từ phía công ty về sửa giấy khai sinh gốc để con tôi thống nhất lại hồ sơ giấy tờ.

Thu Tuc Sua Lai Ngay Trong Giay Khai Sinh

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với trường hợp trên của bạn Phamlaw xin được tư vấn cho bạn như sau :Theo pháp luật tại điều 4 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít và giải pháp thi hành Luật hộ tịch thì : “ Giấy khai sinh là sách vở hộ tịch gốc của cá thể ; Mọi hồ sơ, sách vở của cá thể có nội dung về họ, chữ đệm, tên ; ngày, tháng, năm sinh ; giới tính ; dân tộc bản địa ; quốc tịch ; quê quán ; quan hệ cha, mẹ, con phải tương thích với Giấy khai sinh của người đó ; Trường hợp nội dung trong hồ sơ, sách vở cá thể khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai quản trị hồ sơ hoặc cấp sách vở có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ, sách vở theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh. ”Theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít và giải pháp thi hành Luật hộ tịch thì : “ Cải chính hộ tịch theo lao lý của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá thể trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính sách vở hộ tịch và chỉ được thực thi khi có đủ địa thế căn cứ để xác lập có sai sót do lỗi của công chức làm công tác làm việc hộ tịch hoặc của người nhu yếu ĐK hộ tịch. ”Trường hợp mà bạn nêu, do có sự nhầm lẫn trong việc kê khai ngày tháng sinh ( ngày âm lịch thành ngày dương lịch, dẫn đến ghi ngày sinh là 29/2/1993, nhưng thực tiễn năm đó lại không có ngày 29/2 ), nên theo pháp luật của pháp lý bạn sẽ được cải chính ngày tháng năm sinh trong bản chính Giấy khai sinh đó. Thủ tục sửa giấy khai sinh được lao lý rõ ràng trong luật hộ tịch năm năm trước và những văn bản hướng dẫn thi hành .

1. Cơ quan có thẩm quyền cải chính Giấy khai sinh

Cơ quan có thẩm quyền cải chính Giấy khai sinh cho bạn là Ủy ban nhân cấp xã, nơi ĐK khai sinh

2. Về thủ tục đăng ký việc cải chính Giấy khai sinh

Điều 13 Nghị định 123 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm năm ngoái lao lý :“ Điều 13. Ghi vào Sổ hộ tịch nội dung biến hóa, cải chính hộ tịch1. Ngay sau khi nhận được thông tin kèm theo bản sao trích lục hộ tịch theo lao lý tại Khoản 3 Điều 28 của Luật Hộ tịch, công chức làm công tác làm việc hộ tịch địa thế căn cứ bản sao trích lục ghi rất đầy đủ nội dung đổi khác, cải chính vào Sổ hộ tịch, gồm có : Số, ngày, tháng, năm ; tên cơ quan cấp ; họ, tên người ký trích lục hộ tịch ; báo cáo giải trình Thủ trưởng cơ quan ĐK hộ tịch ký, đóng dấu xác nhận .Trường hợp Sổ hộ tịch đã được xác nhận chuyển lưu theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này thì công chức làm công tác làm việc hộ tịch phải báo cáo giải trình bằng văn bản kèm bản chụp trích lục hộ tịch cho cơ quan quản trị hộ tịch cấp trên để ghi tiếp nội dung đổi khác, cải chính vào bản sao Sổ hộ tịch tương ứng. Cơ quan đảm nhiệm bản sao Sổ hộ tịch có nghĩa vụ và trách nhiệm ghi nội dung biến hóa, cải chính vào bản sao Sổ hộ tịch tương ứng ; Thủ trưởng cơ quan ký, đóng dấu xác nhận về nội dung đã ghi .2. Thủ trưởng cơ quan ĐK, quản trị hộ tịch nhận được văn bản thông tin mà không triển khai ghi vào Sổ hộ tịch hoặc có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin mà không thực thi thông tin và gửi bản sao trích lục hộ tịch theo lao lý tại Khoản 3 Điều 28 của Luật Hộ tịch phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hậu quả của việc quản trị, khai thác, sử dụng thông tin hộ tịch rơi lệch theo pháp luật của pháp lý. ”

Hồ sơ: Người yêu cầu cải chính Giấy khai sinh nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính.

Thời hạn: Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy việc cải chính là có cơ sở, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi vào Giấy khai sinh. Nếu cần thời gian xác minh, thời hạn giải quyết tối đa là 06 ngày làm việc.

Lệ phí: 15.000 nghìn đồng

Mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh gốc theo lao lý mới nhất hiện hành :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–0o0———-

…., ngày … tháng …. năm … .

ĐƠN XIN CHỈNH SỬA GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: –Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………………………. ;

                  – Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)…………………………. ;

Căn cứ: – NĐ số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Tôi tên là : … … … … … … … … … … … … … …. Sinh ngày : … … … … … … … … … … .Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … … … … …. … … ..Nơi cấp : … … … … … … … …. … … … … … … … .. cấp ngày … … tháng … … năm … …Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Địa chỉ thường trú : … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Địa chỉ hiện tại : … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Số điện thoại:………………………………………………………………………..

Điều nghị kiểm soát và điều chỉnh thông tin giấy khai sinh cho : … … … … … … … … … … .. … … ..Nơi ĐK : … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Ngày, tháng, năm ĐK : … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … …Họ tên người đi khai sinh : … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … …Quan hệ với người được đề xuất kiểm soát và điều chỉnh : … … … … … … … … … … … … … … … .

Lý do viết đơn: Vào ngày……tháng……năm……, hai vợ chồng tôi có lên ủy ban nhân dân………………………..………………….để làm giấy khai sinh cho con…….hiện đang ……………….tháng tuổi. Cháu……………………………… Nhưng do gia đình có việc bận, hai vợ chồng tôi phải rời đi luôn mà không kiểm tra kỹ lại thông tin. Về nhà mới phát hiện ra giấy khai sinh của con có một thông tin chưa chính xác. Cụ thể là ở mục……………………………………………………………………………………………………………

Xét thấy: – Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“ 2. Cải chính hộ tịch theo lao lý của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá thể trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính sách vở hộ tịch và chỉ được triển khai khi có đủ địa thế căn cứ để xác lập có sai sót do lỗi của công chức làm công tác làm việc hộ tịch hoặc của người nhu yếu ĐK hộ tịch. ”Tôi làm đơn này để xin được chỉnh sửa lại thông tin trên giấy khai sinh cho con … … .., kính mong cán bộ … … … … … … … … …. chỉnh sửa, triển khai xong lại thông tin trên sách vở giúp tôi .Tôi xin cam kết ràng buộc những lời khai trên là đúng thực sự, và tôi xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về lời khai của mình .Tôi xin chân thành cảm ơn. / .

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sau khi cải chính Giấy khai sinh, bạn hoàn toàn có thể nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh nội dung đã được ĐK trong sổ hộ tịch và những sách vở hộ tịch khác, không phải Sổ ĐK khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Trên cơ sở nhu yếu của bạn, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã ĐK hộ tịch địa thế căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để kiểm soát và điều chỉnh những nội dung đó cho tương thích với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh .

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với thủ tục sửa lại giấy khai sinh gốc, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến số điện thoại hotline của chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng. /

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6284
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

xem thêm :

3.7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *