Sự khác biệt giữa Internet và World Wide Web là gì

ự độc lạ chính giữa Internet và World Wide Web là Internet đề cập đến phần cứng trong khi World Wide Web đề cập đến ứng dụng. Các thuật ngữ Internet và World Wide Web

Sự khác biệt chính giữa Internet và World Wide Web là Internet đề cập đến phần cứng trong khi World Wide Web đề cập đến phần mềm.

Các thuật ngữ Internet và World Wide Web được sử dụng thay thế sửa chữa cho nhau nhưng chúng có một sự độc lạ. Internet là một mạng lưới khổng lồ của những mạng. Đó là mạng máy tính khổng lồ liên kết những thiết bị bằng dây đồng, mạng không dây hoặc cáp quang. Mặt khác, World Wide Web ( WWW ) là một bộ sưu tập lớn những website. Các trang này được link với nhau bằng siêu link. Tóm lại, World Wide Web là một dịch vụ được phân phối bởi Internet.

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Internet là gì
– Định nghĩa, cách sử dụng
2. World Wide Web là gì
– Định nghĩa, cách sử dụng
3. Sự khác biệt giữa Internet và World Wide Web
– So sánh sự khác biệt chính

Điều khoản quan trọng

Internet, mạng toàn thế giới

Internet là gì

Internet là một mạng lưới hệ thống toàn thế giới liên kết những mạng máy tính trên toàn quốc tế. Nó liên kết những thiết bị bằng dây đồng, mạng không dây hoặc cáp quang. Nó sử dụng giao thức TCP / IP để liên lạc tài liệu. Mạng này gồm có nhiều thiết bị như máy tính, bộ định tuyến, TT, thiết bị chuyển mạch, bộ lặp và nhiều thiết bị khác. Mỗi thiết bị trên internet có một địa chỉ IP duy nhất để nhận dạng thiết bị .

Internet được cho phép người dùng trao đổi thông tin và tài nguyên ngay lập tức. Đó là một mạng công cộng ; do đó, bất kỳ ai cũng hoàn toàn có thể truy vấn internet. Nhìn chung, nó là một mạng lưới to lớn liên kết những mạng lưới kinh doanh thương mại, học thuật, cơ quan chính phủ và phi chính phủ .

World Wide Web là gì

World Wide Web (WWW) là một ứng dụng chạy trên internet. Nó đề cập đến kết nối lớn của các trang web. Các trang này được liên kết với nhau bằng siêu liên kết. Do đó, người dùng có thể truy cập từ trang này sang trang khác để truy cập thông tin cần thiết một cách dễ dàng. Một sự kết hợp của các trang web liên quan được gọi là một trang web.

Trình duyệt web và / wp-admin / admin-ajax.php ‘, { action : ‘ wpt_view_count ‘, id : ‘ 37273 ‘ } ) ; } ) ;

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *