So sánh (phân biệt) Cổ phiếu và Trái phiếu theo quy định hiện hành

Cổ phiếu và trái phiếu đều là những chứng chỉ có giá, ghi nhận quyền của chủ sở hữu vốn kinh doanh được đầu tư tại công ty cổ phần, thuộc cấu trúc vốn kinh doanh của công ty cổ phần.

Những nội dung liên quan:

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu là một loại chứng khoán được xác định dưới dạng văn bản (chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành) hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty.

Trái phiếu là một loại chứng khoán phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm cả vốn gốc và lãi) của công ty phát hành trái phiếu với người sở hữu trái phiếu.

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Trái phiếu và cổ phiếu đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.

– Đều được gọi là sàn chứng khoán .
– Đều được biểu lộ dưới hình thức chứng từ, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử .
– Đều hoàn toàn có thể trao đổi mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền cầm đồ, thế chấp ngân hàng, thừa kế .
– Đều được nhận lãi ( cổ tức so với cổ phiếu, trái tức so với trái phiếu ) .

Trái phiếu và cổ phiếu đều là phương tiện thu hút vốn của nhà phát hành.

– Đều có 2 loại : Ghi tên và không ghi tên .
– Trong nội dung của cổ phiếu và trái phiếu đều có ghi :

 • Tên, trụ sở chính của công ty phát hành;
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD;
 • Ngày phát hành;
 • Tên của người sở hữu (cổ đông).

Điểm khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu

Trái phiếu

Tính chất

Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ.

Trái phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn vay.

Bản chất

Cổ phiếu là chứng khoán vốn (người nắm giữ cổ phiếu là một chủ sở hữu của công ty), làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.
Trái phiếu là chứng khoán nợ (người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ của công ty), không làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.

Về tư cách người sở hữu
Người sở hữu cố phiếu là cổ đông, thành viên của công ty, và được sở hữu một phần lợi nhuận của công ty dưới hình thức lãi cổ phiếu.
Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty vì trái phiếu là một loại giấy ghi nhận nợ.

Về vấn đề hưởng lợi nhuận
– Cổ phiếu có độ rủi ro cao.

– Cổ tức đổi khác tùy thuộc vào năng lực sản xuất kinh doanh thương mại của công ty. Khi công ty làm ăn có lãi mới được chia cống phẩm, khi công ty làm ăn thua lỗ thì không được chi trả cổ tức .
– Trái phiếu có độ rủi ro thấp hơn.
– Lợi tức thường không đổi khác, không phụ thuộc vào vào việc sản xuất kinh doanh thương mại của công ty có lãi hay không có lãi .
Về vấn đề trách nhiệm
– Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty.
– Khi công ty bị giải thể hay phá sản thì cổ đông chỉ được trả lại phần vốn góp sau khi đã thanh toán giao dịch hết mọi nghĩa vụ và trách nhiệm, mọi khoản nợ của công ty .
– Người sở hữu trái phiếu không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.
– Khi công ty bị giải thể hay phá sản thì chủ sở hữu trái phiếu được ưu tiên giao dịch thanh toán gốc và lãi trái phiếu trước ( cổ phiếu ) chủ sở hữu CP .
Việc tham gia vào các hoạt động của công ty
Người có cổ phiếu có quyền tham gia vào Đại hội đồng cổ đông của công ty, vào các cơ quan quản lý điều hành của công ty.
Người có trái phiếu không có quyền tham gia vào các cơ quan quản lý của công ty, không được quyền bỏ phiếu quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt đông của công ty.

Thời gian đáo hạn
Cổ phiếu không có thời hạn xác định, không có tính hoàn trả trực tiếp.
Trái phiếu được hoàn vốn và có thời hạn xác định. Thời hạn của trái phiếu có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn.

Hậu quả pháp lí của việc phát hành đối với công ty
Kết quả của việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và làm thay đổi quyền quản trị của các cổ đông.
Kết quả của việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay của công ty cổ phần và không ảnh hưởng gì đến quyền quản trị của các cổ đông.

Ngoài ra, có thể so sánh cổ phiếu và trái phiếu dựa trên các tiêu chí sau:

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếuPhân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Một câu câu hỏi tương quan đến nội dung so sánh cổ phiếu và trái phiếu

 • So sánh cổ phiếu và trái phiếu của công ty

 • So sánh trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi

 • So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

 • So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu

 • So sánh trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi về cổ tức

 • So sánh cổ phiếu thường và trái phiếu có lãi suất cố định

 • Ưu nhược điểm của cổ phiếu và trái phiếu

 • So sánh cổ phiếu và trái phiếu dưới góc độ nhà đầu tư

Các tìm kiếm tương quan đến so sánh cổ phiếu và trái phiếu theo lao lý của pháp lý việt nam, so sánh cổ phiếu thường và trái phiếu có lãi suất vay cố định và thắt chặt, so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu tặng thêm, điểm giống nhau và khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu khuyễn mãi thêm, ưu điểm yếu kém của cổ phiếu và trái phiếu, ý nghĩa của việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu, so sánh góp vốn đầu tư cổ phiếu và trái phiếu, cổ phiếu khuyễn mãi thêm giống trái phiếu ở điểm nào, sàn chứng khoán cổ phiếu trái phiếu

5/5 – ( 14239 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *