Singularity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Singularity là gì?

Singularity là Singularity. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Singularity – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các điểm kỳ dị trong toàn cảnh công nghệ tiên tiến, là một sự kiện tương lai giả thuyết có tương quan đến sự sinh ra của thật trí tuệ tự tạo, những gì những nhà triết học trong cuộc gọi trường mạnh AI. Các dị miêu tả khoảnh khắc đó trong lịch sử dân tộc của quả đât, trong trường hợp này trong tương lai, nơi mà công nghệ tiên tiến biến hóa nhiều đến nỗi nó trở nên mưu trí hơn con người, và nó sẽ được đa phần là do sự tăng trưởng của một AI đó là thể theo cấp số nhân tốt hơn bản thân hoặc tạo tốt hơn phiên bản của chính nó .

Giải thích ý nghĩa

Các điểm kỳ dị là một điểm trong tương lai, một chân trời sự kiện của các loại, nơi con người không còn có quyền kiểm soát của công nghệ, do đó nó trở nên khó hiểu, đơn giản chỉ vì con người không còn là những người kiểm soát nó. Nó sẽ là dưới sự kiểm soát của một trí tuệ nhân tạo vượt trội. Theo Vernor Vinge, người đã giới thiệu thuật ngữ trong cuốn tiểu thuyết hư cấu của mình “marooned trong thời gian thực,” khi con người đạt được các phương tiện công nghệ để tạo ra trí thông minh siêu phàm, không lâu sau khi thời đại của con người sẽ được kết thúc.

What is the Singularity? – Definition

The singularity in the context of technology, is a hypothetical future sự kiện that is related to the advent of true artificial intelligence, what philosophers in the field call strong AI. The singularity describes that moment in humanity’s history, in this case the future, where technology changes so much that it becomes more intelligent than humans, and it will be largely due to the development of an AI that is able to exponentially better itself or create better versions of itself .

Understanding the Singularity

The singularity is a point in the future, an sự kiện horizon of sorts, where humans no longer have control of technology, hence it becomes incomprehensible, simply because humans are no longer the ones controlling it. It will be under the control of a superior artificial intelligence. According to Vernor Vinge, who introduced the term in his fictional novel ” Marooned in Realtime, ” when humans achieve the technological means to create superhuman intelligence, shortly after the human era will be ended .

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Artificial Superintelligence (ASI)
  • Weak Artificial Intelligence (Weak AI)
  • Distributed Artificial Intelligence (DAI)
  • Artificial Intelligence Robot (AIBO)
  • Superintelligence
  • Computer Science
  • Self-Replicating Machine
  • Analog
  • Big-Endian

Source: Singularity là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *