LƯU Ý KHI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Theo Luật Công chứng năm năm trước, trong 1 số ít trường hợp, những sách vở tương quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở bắt buộc phải công chứng. Đây là địa thế căn cứ nhằm mục đích xác định và xử lý khi có tranh chấp xảy ra, góp thêm phần hạn chế những thanh toán giao dịch nhà đất ảo. Vì vậy, những bên trong thanh toán giao dịch mua bán nhà đất cần biết những quan tâm khi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, đơn cử như sau :

Các trường hợp bắt buộc công chứng trong mua bán nhà đất:

Theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, có 03 loại hợp đồng tương quan đến nhà đất phải được công chứng hoặc xác nhận, gồm có :

– Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng nhà, đất.

– Các văn bản về thừa kế quyền sử dụng nhà, đất .
– Các hợp đồng thanh toán giao dịch mua bán nhà, đất tương quan đến việc thực thi những quyền của người sử dụng nhà, đất .

Các trường hợp không bắt buộc công chứng trong mua bán nhà đất:

Việc công chứng mua bán nhà đất không phải là bắt buộc trong mọi trường hợp. Theo điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, vẫn có 1 số ít loại hợp đồng, thanh toán giao dịch triển khai quyền của người sử dụng đất mà không bắt buộc phải công chứng, xác nhận :
– Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất, hợp đồng quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp ;
– Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất mà một hoặc những bên tham gia thanh toán giao dịch là tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản .
Trong những trường hợp này, việc công chứng hoặc xác nhận những hợp đồng, thanh toán giao dịch sẽ theo nhu yếu của những bên .

Hồ sơ công chứng hợp đồng mua bán nhà đất:

Theo lao lý tại khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm năm trước, để thực thi thủ tục công chứng cần phải chuẩn bị sẵn sàng những sách vở sau :

– Phiếu yêu cầu công chứng (gồm thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ).

– Dự thảo hợp đồng, thanh toán giao dịch ;
– Bản sao sách vở tùy thân của người nhu yếu công chứng ;
– Bản sao giấy ghi nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao sách vở sửa chữa thay thế được pháp lý lao lý so với gia tài mà pháp lý pháp luật phải ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, thanh toán giao dịch tương quan đến gia tài đó ;
– Bản sao sách vở khác có tương quan đến hợp đồng, thanh toán giao dịch mà pháp lý pháp luật phải có .

Được quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực

Người dân được quyền lựa chọn giữa hai hình thức công chứng và xác nhận khi thực thi thanh toán giao dịch nhà đất .
Theo đó, việc công chứng hoặc xác nhận sách vở tương quan đến nhà, đất được triển khai tại những tổ chức triển khai hành nghề công chứng có trụ sở trên địa phận cấp tỉnh nơi có đất hoặc tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất .

Trình tự công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất

– Các bên cần sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ gồm có sách vở nhân thân, sách vở chứng tỏ quyền sở hữu tài sản, … Các bên xuất trình những sách vở trên cho công chứng viên và trình diễn những nội dung như những bên đã thỏa thuận hợp tác .

– Trường hợp người yêu cầu công chứng đã tự soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất thì công chứng viên để kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của văn bản đó. Nếu văn bản đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ hướng dẫn các bên ký. Nếu không đạt yêu cầu, công chứng viên bổ sung, sửa đổi và hẹn các bên thời gian ký văn bản.

– Trường hợp người nhu yếu công chứng chưa soạn thảo hợp đồng, công chứng viên sẽ soạn thảo văn bản này và hẹn thời hạn ký .
– Khi đã có hợp đồng, nếu đồng ý chấp thuận với nội dung thì 2 bên mua và bán sẽ ký vào văn bản trước mặt Công chứng viên. Người nhu yếu công chứng nộp lệ phí và hợp đồng mua bán nhà đất sẽ được đóng dấu của cơ quan Công chứng .
Để biết thêm thông tin về Lưu ý khi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, vui mắt liên hệ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *