Sao Thiên Phủ – Phủ Tướng Triều Viên Thiên Chung Thực Lộc

Sao Thiên Phủ thuộc chòm Nam đẩu tinh, chính phương nam, thuộc âm thổ, hóa khí là tài tinh và quyền tinh, chủ về Tài Lộc và Uy Quyền. Ví von trong xã hội thực tế thì Sao Thiên Phủ được ví như tể tướng chủ quản cả 12 cung trong lá số Tử Vi. Tuy nhiên đắc cách nhất là Thiên Phủ cư Cung Tài Bạch.

Vũ Phủ cư cung tài – phú hữu thành tháp

 • Miếu địa tại Dần Thân Tý Ngọ
 • Vượng địa tại Thìn Tuất
 • Đắc địa tại Tỵ Hợi Mùi
 • Bình hòa tại Mão Dậu Sửu

Sao Thiên Phủ là 1 trong tứ đế Tử Phủ Nhật Nguyệt ( Tử Vi Thiên Phủ Thái Dương Thái Âm ), bản thân Sao Thiên Phủ chủ về ban phát tài lộc. Sao Thiên Phủ chủ sự ôn lương thận trọng, chủ quản tài khố nên tài khí cực mạnh. Hạn gặp Thiên Phủ mà muốn cứu giải thì nên dùng TIỀN

Người Thiên Phủ không bao giờ ác

Kẻ thất sát không khi nào hiền …

Ý nghĩa Sao Thiên Phủ trong Tử Vi

Do Sao Thiên Phủ là chủ tinh, cho nên cũng ưa được “bách quan triều củng”. Có điều “bách quan triều củng” của Sao Tử Vi thì coi hai sao Thiên Phủ và Thiên Tướng là trợ lực, nhưng bản thân Sao Thiên Phủ mà hội hợp với Sao Thiên Tướng thì không được gọi Thiên Tướng là “triều củng”, hội hợp với Tử Vi và Thiên Tướng cũng không thể gọi là “triều củng”.

So sánh hai sao Tử Vi và Thiên Phủ, tuy cùng là chủ tinh, nhưng Đẩu Số lấy Bắc Đẩu làm chủ, do đó Sao Thiên Phủ cũng chỉ là tôi thần của Tử Vi mà thôi .
Lúc Tử Vi và Thiên Phủ đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, được Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật hội chiếu, gọi là “ quân thần khánh hội ”
cổ nhân nói : “ Vua tôi hội mừng, có tài kinh bang tế thế ” ( quân thần khánh hội tài thiện kinh bang )
Trong cách cục này, làm vua vẫn là Tử Vi chứ không phải là Thiên Phủ. Sao Thiên Phủ nắm quyền kinh tế tài chính, bản thân chẳng phải là “ tiền tài ”. Người xưa ví nó là “ kho tiền ”, tương tự với thời nay là thống đốc ngân hàng nhà nước TW. Vì vậy nó chỉ có năng lượng vận dụng và cất giữ tiền tài, mà thiếu năng lượng kiếm tiền .

Cho nên cùng là chủ tinh, nhưng so với Tử Vi, Sao Thiên Phủ thiếu kĩ năng quản lý toàn cục, chỉ thiên về chỉ huy kinh tế tài chính. Cũng chính vì thế, năng lượng quyết đoán, tài chỉ huy của Thiên Phủ đều thua Tử Vi. Nhưng đồng thời nó cũng không có sắc thái độc đoán giống như Tử Vi .

Tử Vi hoàn toàn có thể khai sáng, Thiên Phủ lại giỏi về thủ thành. Vì vậy Tử Vi hoàn toàn có thể khai sáng sự nghiệp mới, Thiên Phủ thì chỉ nên cải cách, làm cho hưng thịnh thêm trong cục diện đã có sẵn. Tức là, Thiên Phủ nên yên tĩnh, không nên mở ra cục diện mới trong nghịch cảnh. Thiên Phủ thiên về hưởng lạc, thiếu tính nhẫn nại để kiến lập sự nghiệp trong khó khăn .
Do Sao Thiên Phủ nên yên tĩnh, có đặc tính chìm đắm trong sự hưởng lạc. Vì vậy không nên gặp sát tinh. Sát tinh sẽ làm tăng trường hợp dạt dẹo khó khăn vất vả, mang lại nghịch cảnh, khiến Thiên Phủ khó yên ổn mà thao tác, cải cách, sửa đổi những tệ hại trong thực trạng đó .

Do Sao Thiên Phủ chỉ là “kho tiền”, vì vậy rất nên gặp sao lộc, Sao Lộc Tồn hay Sao Hóa Lộc đều được. Có sao lộc thì “kho tiền đầy”, có thể phát huy hết năng lực vận dụng quyền về tài chính.

Nhưng lúc vận dụng quyền về kinh tế tài chính lại dính dáng đến Thiên Tướng. Thiên Tướng luôn luôn hội hợp với Thiên Phủ ở tam phương, trong Đẩu Số là “ ấn tinh ”, không có “ ấn ” thì không có “ quyền ”, “ ấn tinh ” không tốt thì quyền lực tối cao phát huy không được. Do đó cổ nhân có thuyết “ Phủ phùng khán Tướng ” ( gặp Thiên Phủ thì phải xem Thiên Tướng ) .

Gặp Thiên Tướng và cát tinh, được những sao “ Tài Ấm ” giáp cung, hoặc có những sao phụ, tá hội hợp, sẽ khiến quyền lực tối cao của Thiên Phủ nhờ đó mà được phát huy, trong lúc thao tác và cải cách sẽ tiến thoái hợp thời. Nếu Thiên Tướng bị những sao hình, kị giáp cung, hoặc bị những sao sát, hình, kị xung phá, sẽ khiến cho quyền lực tối cao Thiên Phủ bị khống chế, dù thủ thành cũng dễ có phản ứng sai lầm đáng tiếc, tiến thoái không hợp thời cơ .

Thông thường người ta chỉ chú trọng hai sao Thiên Phủ, Thiên Tướng nhập miếu và lạc hãm, mà xem thường Thiên Tướng bị ( hay được ) những sao nào giáp cung. Do đó ở đây đặc biệt quan trọng nhắc đến, xin mọi người quan tâm .
Lúc không có sao lộc hội hợp, Thiên Phủ gọi là “ kho trống ”. Thiên Tướng không gặp cát diệu, hoặc thậm chí còn lúc có sát tinh đến hội hợp, thì Thiên Phủ gọi là “ kho lộ ”. Lúc Thiên Phủ đồng cung với Địa Không, Thiên Không, cũng gọi là “ kho trống ”. Thiên Phủ có những sao sát, hình, kị giao hội, cũng gọi là “ kho lộ ” .

 • “Kho trống” sẽ khiến Thiên Phủ trở thành người dùng thủ đoạn bất chính để tranh đoạt. Do đó tính chất của Thiên Phủ sẽ là hay dùng thủ đoạn, bề ngoài thì dung hợp hài hòa, nhưng nội tâm thì nhiều thủ đoạn, rốt cuộc thành sống cô lập.
 • “Kho lộ” sẽ khiến Thiên Phủ thêm nhiều tình huống rối rắm khó xử, cần phải chắp vá những khuyết điểm đã lộ rõ ra. Cho nên tính chất của Thiên Phủ cũng sẽ vì vậy mà biến thành gian trá giả dối, rốt cuộc dễ thất bại.

Trên là thực chất của Thiên Phủ, nên lúc cung mệnh của đại hạn hoặc lưu niên có Thiên Phủ bay đến, thì không phải là “ kho trống ” và “ kho lộ ”. Bởi vì trong niên hạn không hề làm đổi khác thực chất của đương số. Vì vậy ở đây không luận là gian trá giả dối .

Niên hạn mà gặp Thiên Phủ tọa mệnh, đương nhiên thích gặp sao lộc. Nếu không có sao lộc mà gặp những sao sát, hình, kị thì chỉ chủ về trở ngại khó khăn vất vả, không chủ về kiện tụng, hay phạm pháp. Lúc Địa Không, Địa Kiếp cùng chiếu thì tính cô lập của Thiên Phủ sẽ biến thành là cô độc. Cho nên có sự trống rỗng của một người không chịu nỗ lực tiến thủ, chỉ thích hưởng nhàn .

Thiên Phủ phân bố ở 12 cung, ắt sẽ đối nhau với Sao Thất Sát. Đây là nguồn cơn của lực kích phát Thiên Phủ. Nếu Thất Sát gặp hay hội hợp các sao không cát tường, như hội hợp các sao hình kị, mà còn gặp Thiên Hư, Âm Sát đồng độ, thì lực kích phát Thiên Phủ sẽ không đủ. Lúc này, giả dụ như Thiên Phủ lại là “kho trống”, càng dễ có cảm giác đời người là hư ảo. Đây là trạng thái tâm lý của một người sau khi trải qua thất bại, thiên về hướng tiêu cực.

Các sao có quan hệ mật thiết với Thiên Phủ, ngoại trừ Thất Sát, còn có ba sao: Sao Vũ Khúc, Sao Tử Vi, Sao Liêm Trinh.

 • Ở cung Tý hoặc Ngọ, Vũ Khúc đồng độ với Thiên Phủ. Ở cung Mão hoặc Dậu, thì Thiên Phủ độc tọa, đối cung là “Vũ Khúc Thất Sát” cấu tạo thành tinh hệ “Vũ Khúc Thiên Phủ, Thất Sát”.
 • Ở cung Sửu hoặc Mùi, Thiên Phủ độc tọa, đối cung là “Liêm Trinh Thất Sát”. Ở cụng Thìn hoặc Tuất, Liêm TrirỊh đồng cung với Thiên Phủ, cấu tạo thành tinh hệ “Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thất Sát”.
 • Ở cung Dần hoặc Thân, Tử Vi đồng cung với Thiên Phủ. Ở cung Tỵ hoặc Hợi, Thiên Phủ độc tọa, đối cung là “Tử Vi Thất Sát”.

Trong số đó, trường hợp “ Thiên Phủ Liêm Trinh ” tọa cung Tuất, ở cung Dần hoặc cung Ngọ được Lộc Tồn, lại gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, hoặc Vũ Khúc Hóa Lộc, là thượng cách .
Các tinh hệ còn lại thường thì thích trường hợp Tử Vi và Thiên Phủ ở cung Dần hoặc Thân, Thiên Phủ độc tọa ở cung Tỵ hoặc Hợi. Các trường hợp này sẽ luận rõ ở phần sáu mươi tinh hệ trong Tử Vi

 • Thiên Phủ cũng ưa hội hợp với Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc. Như vậy có thể khiến cho người này có kiến giải riêng, đồng thời cũng làm tăng khí thế lãnh đạo của họ.
 • Thiên Phủ cũng ưa Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung, Long Trì, Phượng Các giáp cung. Chủ về người hiền hậu, vững vàng, giỏi giang, cẩn thận, giỏi tính toán, đủ sức đảm nhiệm chức vụ cao.
 • Người có Thiên Phủ thủ mệnh không ưa gặp tứ sát. Nếu không gặp Lộc mà chỉ gặp tứ sát, thì không thích hợp với tính chất “kho tiền”, khó tránh giở thủ đoạn gian xảo để kiếm tiền.

Giả dụ Thiên Phủ gặp tứ sát, đồng thời còn hội hợp với Văn Xương, Văn Khúc, hoàn toàn có thể là người giàu sang thanh nhã. Bởi vì Văn Xương và Văn Khúc chủ về giỏi văn bút, kiêm giỏi biện luận. Tuy hơi xảo quyệt nhưng cũng không mất phong thái là văn nhân nho sĩ .
Nhưng nếu Văn Xương hoặc Văn Khúc Hóa Kỵ, thì đây là tinh hệ “ Thiên Phủ gặp sát tinh, hội hợp với Văn Xương, Văn Khúc ”, cấu trúc càng lớn càng giảm sắc, người này dễ trở thành hàn nho, bụng đầy lời oán trách, tự cho mình có tài mà không gặp thời .

Thông thường, Thiên Phủ không nên độc tọa, do tại quan giữ kho tiền không nên cô độc, cô độc thì dễ thành người mắt thấy tiền thì lòng mưu toan. Nếu độc tọa mà không có cát diệu, hội tứ sát, thì biến thành xảo trá, mưu mô. Cũng không nên gặp sao không, chủ về sống cô lập, không có cứu viện. Nếu Thiên Phủ độc tọa, gặp sao không và Thiên Diêu, chủ về người này đầy thủ đoạn thủ đoạn .

Thiên Phủ và Thiên Tướng, là một cặp “ sao đôi ” quan trọng trong Đẩu Số, do đó cổ nhân có thuyết “ Phủ phùng khán Tướng ”, “ phùng Tướng tầm Phủ ” .
Do là “ sao đôi ”, vì vậy “ Phủ Tướng triều viên ” hoàn toàn có thể thành cách cục, “ Tử Phủ triều viên ” thì rất khiên cưỡng. Tức là, do Thiên Phủ, Thiên Tướng có quan hệ “ sao đôi ”. Còn Tử Vi, Thiên Phủ. thì không phải “ sao đôi ”. Liên quan đến điểm này, xin xem luận thuật về “ kiến tinh tầm ngẫu ” trong “ Kĩ thuật luận đoán tinh bàn ” ở loạt bài tiếp sau .

Sao Thiên Phủ ở cung mệnh – mệnh Thiên Phủ

Sao Thiên Phủ ở cung mệnh - mệnh Thiên Phủ

Sao Thiên Phủ ở cung mệnh, chỉ thích hợp tăng trưởng ở cục diện đã có sẵn, thiếu cái nhìn bao quát, cũng không có kiến giải riêng, không có lập trường riêng, có biểu lộ là một chủ quản xứng danh với chức vụ. Do có đặc thù “ kho phủ ”, nên người có Thiên Phủ thủ mệnh khá “ yêu tiền ”, cẩn trọng, vững vàng, luôn cố tìm sự không thay đổi. “ Kho phủ ” không có năng lượng kiếm tiền, chỉ hoàn toàn có thể giữ tiền và sử dụng tiền tài. Do đó Thiên Phủ rất ưa gặp Lộc, bất kể là hội hợp với Lộc Tồn hay Hóa Lộc, đều hoàn toàn có thể làm tăng cách cục chiếm lợi, trở thành giàu sang .

Sao Thiên Phủ Vũ Khúc

“ Thiên Phủ Vũ Khúc ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, xin tìm hiểu thêm bài “ Sao Vũ Khúc Thiên Phủ ” .
Thiên Phủ an mệnh ở hai cung Sửu hoặc Mùi, ắt sẽ có Thái Dương, Thái Âm giáp cung. Khi Thiên Phủ ở cung Sửu, Thái Dương lạc hãm ở cung Tí, không bằng lúc Thiên Phủ ở cung Mùi, Thái Dương miếu vượng ở cung Ngọ. Cho nên lúc an mệnh ở cung Sửu hoàn toàn có thể phá bỏ tính bảo thủ, tìm sự nâng tầm. Tuy đời người do đó mà trồi sụt thất thường nhiều hơn, nhưng lại hoàn toàn có thể có thành tựu khá lớn, vả lại năng lượng vận dụng tiền tài cũng nhờ đó mà tăng lên .

Thiên Phủ ở cung Sửu hay Mùi, gặp “Liêm Trinh Thất Sát” của Cung Thiên Di, hội hợp với Thiên Tướng của Cung Quan Lộc, và mượn “Tử Vi Tham Lang” nhập cung Tài Bạch để hội hợp. Nếu so sánh thì các sao của Quan Lộc khá yếu, còn các sao của cung Tài Bạch thì an định. Cho nên tổ hợp tinh hệ này rất khó đạt thành thượng cách. Dù có các sao phụ tá tụ tập, cũng chỉ mới có thể làm công chức cấp cao, hoặc đứng đầu ở cương vị hành chính trong giới làm ăn kinh doanh hay một công ty. Tinh hệ này cần phải có Sao Hóa Lộc, Sao Hóa Quyền, Sao Hóa Khoa hội chiếu, mà không có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp mới có thể phú quý song toàn. Nếu gặp thêm Lộc Tồn, Thiên Mã, thì nên kinh doanh làm ăn, có thể trở nên giàu có, và nhờ sự giàu có mang lại danh dự và địa vị xã hội.

Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, dù có các cát tinh tụ tập, cũng chủ về người này sống cô lập. Tuy vẫn tôn trọng người khác,
nhưng lại cảm thấy trống rỗng. Nếu Cung Điền Trạch hoặc cung Phu Thê, hoặc cung Tử Tức không cát tường thì dễ có nỗi đau vì người phối ngẫu hay con cái bị hình khắc tổn hại. Hoặc có con gái mà không có con trai, hoặc phải kết hôn lần nữa mới sống với nhau đến bạc đầu, đời người khó được hoàn mĩ.

Nếu cát tinh ít mà sát tinh nhiều, thì đời người thiếu yên ổn. Tứ sát cùng chiếu, thì ưu điểm của Thiên Phủ mất hết, biến thành người giỏi lập mưu, thích xảo trả. Hội hợp thêm Thiên Diêu, chủ về thủ đoạn thủ đoạn .

Trong xã hội tân tiến, nữ mệnh có cách cục này cũng hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chỉ huy trong lãnh vực chính trị, kinh doanh thương mại. Nhưng phần lớn hôn nhân gia đình không được lý tưởng, thích những việc làm lặt vặt, tủn mủn, li ti hoặc thường mắng chồng trong những việc nhà. Nếu chồng phục tùng là do tài trí không bằng bản thân đương số. Nhưng những khuyết điểm này không lớn, hoàn toàn có thể khắc phục được .

Sao Thiên Phủ Tử Vi

“ Thiên Phủ Tử Vi ” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, xin tìm hiểu thêm ở bài viết “ Sao Tử Vi Thiên Phủ ” .
Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối cung là “ Vũ Khúc Thất Sát ”, cung Tài Bạch vô chính diệu, mượn “ Liêm Trinh Tham Lang ” để an cung, cụng Quan Lộc là Thiên Tướng. Khi an mệnh ở cung Dậu, Thiên Phủ miếu vượng, gặp Thiên Tướng thì nhập miếu. Còn khi an mệnh ở cung Mão, Thiên Phủ và Thiên Tướng chỉ đắc địa. So sánh đặc thù của hai cung, đương nhiên an mệnh ở cung Dậu thì ưu hơn. Trong Đẩu Số, Thiên Phủ và Thiên Tướng là “ sao đôi ”, khi gặp nhau thì sức mạnh của chúng ảnh hưởng tác động lẫn nhau .

Tinh hệ của bản cung, chủ về ưa yên ổn và bảo thủ, thích tận hưởng, nhưng thiếu phẩm cách đặc biệt quan trọng. Nhưng do ảnh hưởng tác động của “ Vũ Khúc Thất Sát ” ở đối cung, nên có lúc khó mà yên ổn. Hoặc có hiện tượng kỳ lạ “ không việc gì đáng mà cứ phải dạt dẹo bận rộn ” .

Thiên Phủ Hóa Khoa chủ về có danh dự, uy tín, bất kể kinh doanh buôn bán hay làm việc cho nhà nước, đều có thể hưởng danh
dự trong nghề nghiệp hay trong công việc.

Thiên Phủ ưa Lộc Tồn đồng cung hoặc hội chiếu. Nếu lại được tương hội Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt ở tam phương tứ chính, mà không có sát tinh, thì sự nghiệp hoàn toàn có thể như lí tưởng. Kinh doanh kinh doanh thì hoàn toàn có thể tìm sự tăng trưởng trong phương cách bảo thủ. Còn làm việc làm hành chính, kinh tế tài chính kinh tế tài chính trong công ty, thì đương số không đủ sức đảm nhiệm chức vụ cao, nhưng lại hoàn toàn có thể làm phụ tá cho người chỉ huy .

Nếu có sát tinh cùng hội hợp, chủ về giỏi thủ đoạn, còn ưa cạnh tranh đối đầu, điều tiếng thị phi sau sống lưng những người thành tựu hơn mình. Nếu đồng độ với Địa Không, Địa Kiếp thì một đời sống cô lập, dù đạt đến chức vị cao sau cuối cũng ít có ai giúp sức .

Sao Thiên Phủ Liêm Trinh

“ Thiên Phủ Liêm Trinh ” an mệnh ở hai cung Thìn hoặc Tuất, xin tìm hiểu thêm ở phần “ Liêm Trinh Thiên Phủ ” .
Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tỵ hoặc Hợi
Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối cung là “ Tử Vi Thất Sát ”, đồng thời còn có Thiên Tướng ở cung Quan Lộc hội chiếu. Do đó đã tạo thành đặc thù đặc biệt quan trọng cho những sao ở bản cung .

Do có “ Tử Vi Thất Sát ” so sánh, tức là chủ tinh của Nam Đẩu và chủ tinh của Bắc Đẩu gặp nhau. Thêm vào đó, Tử Vi tinh chỉnh và điều khiển Thất Sát hóa thành “ quyền ”, nên tính bảo thủ của Thiên Phủ mang thêm tính khiêu chiến. Nếu có những sao phụ tá hội chiếu, hoặc đồng cung, chủ về khi tăng trưởng đến một quá trình nhất định, tự nhiên được thượng cấp hoặc bậc trưởng bối đề bạt, thế là từ đó đạt tới đỉnh điểm .

Nhưng do Thiên Tướng lạc hãm, theo nguyên tắc “ Phủ phùng khán Tướng ” ( gặp Thiên Phủ thì phải xem Thiên Tướng ), Thiên Tướng ở cung Quan Lộc vô lực, cũng hoàn toàn có thể liên lụy đến Thiên Phủ ở cung mệnh, khiến đương số cảm thấy phiền phức và bận rộn, thậm chí còn về sự nghiệp sẽ gặp trường hợp không suôn sẻ, hoảng sợ khó xử .
Nhất là lúc Thiên Phủ độc tọa, mà không có sao nào trong số Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung. Dù sự nghiệp có tiến triển, đương số vẫn sẽ buồn rầu, cô độc, lúc có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, cảm xúc cô độc càng mạnh .
Cho nên người Thiên Phủ thủ mệnh ở bản cung, không ưa Thiên Tướng của cung Quan Lộc có sát tinh đồng độ, làm giảm bớt sức mạnh của Thiên Tướng. Dẫn đến hạn chế vị thế của bản thân đương số .
Vì vậy, dù “ Tử Vi Thất Sát ” của đối cung và Thiên Phủ của cung mệnh có sao phụ tá cát diệu đồng độ hoặc hội chiếu. Mà gặp phải tình hình Thiên Tướng lạc hãm gặp sát tinh khắc chế thì cũng khó trở thành nhân vật chỉ huy, trong cuộc sống không nên ở vị trí tối cao .
Thiên Phủ Hóa Khoa, khiến đương số có tiếng trong sáng, nếu gặp thêm văn tình thì chủ về nghề cao tài nhiều .
Nữ mệnh nên thủ mệnh ở cung Hợi, nam mệnh thì nên thủ mệnh ở cung Tị. Bởi vì cung Hợi khá cẩn trọng và bảo thủ, giỏi quản lý tài chính mà không sở trường vận dụng tiền tài. Còn cung Tỵ thì khác, có lực tăng trưởng, và sở trường về vận dụng tài lộc .
Thiên Phủ độc tọa ở đại hạn hoặc lưu niên

Phàm Thiên Phủ độc tọa, bất kể ở cung vị nào, nếu ở cung mệnh của đại hạn hoặc cung mệnh của lưu niên, thì trong hạn đều chủ về sự nghiệp đang tăng trưởng từ từ trong sự không thay đổi rồi bỗng gặp thời cơ phát đạt. Người kinh doanh kinh doanh sẽ lan rộng ra nhiệm vụ, trở thành nhân vật điển hình nổi bật trong nghề nghiệp. Còn nếu là nhân viên cấp dưới làm thuê thì hoàn toàn có thể được thăng chức, được thượng cấp giao cho chức vụ quan trọng, Hoặc có chuyện mừng, kết hôn, sinh con trai .

Nếu gặp sát tinh, thì dễ mất thời cơ theo cách nhiều khi không tưởng tượng được, nhiều kế hoạch, nhưng chần chừ, thiếu quyết đoán, để mọi việc từ từ mất thời cơ, hơn thế nữa, phần lớn không có việc gì đáng mà cứ phải dạt dẹo bận rộn, tâm tình sầu khổ .
Nếu lại gặp Hóa Kỵ và Đại Hao, thì dễ gặp trường hợp bồn chồn khó xử, hoặc mắc bệnh, như đau dạ dày, vị hàn, vị nhiệt. Nếu không thì dễ bị điều tiếng thị phi. Nếu những sao sát, kị, hình, hao đều gặp, có khi bị thất nghiệp, rồi dẫn đến tâm tình phiền muộn không an tâm .

Nữ mệnh Thiên Phủ

Nữ mệnh Thiên Phủ, thường thì đều chủ về trung hậu nhân hậu, mưu trí, khôn khéo, thích giúp người. Nếu hội cát diệu, đặc biệt quan trọng là hội hợp với Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ có oai nghi của bậc nam tử, cũng hoàn toàn có thể giàu sang. Gặp những sao tứ sát hình kiếp, thì chồng con bất toàn, hoặc phải tái hôn .
Nữ mệnh Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, vì ưa bảo thủ, yên ổn, nên dù bản thân có sự nghiệp vẫn xem trọng niềm vui mái ấm gia đình và hoạt động và sinh hoạt hôn nhân gia đình không thay đổi. Nhưng nếu cung mệnh gặp đào hoa, thì dễ có trường hợp ở chung rồi mới cử hành hôn lễ. Nếu sát tinh vây chiếu cung mệnh, thì dễ vì một số ít nguyên do mà tái hôn, hơn thế nữa còn chủ về chậm có con .

Sao Thiên Phủ biệt luận

Mệnh Thiên Phủ là quý hay tiện?

Thiên Phủ tuy là chủ tinh của Nam Đẩu, nhưng nếu không được những sao lộc hội hợp thì cũng vô ích, về điểm này Thiên Phủ khác rất nhiều so với Tử Vi. Cho nên Tử Vi Đẩu Số toàn thư nói : “ Thiên Phủ ở cung Tý hoặc Ngọ đồng cung với Vũ Khúc, người sinh năm Đinh, Kỉ, Quý là phúc, là cách tài quan ”. “ Thiên Phủ ở cung Dần là nhập miếu, ở cung Thân là đắc địa, đồng cung với Tử Vi, người sinh năm Đinh hay năm Kỉ là cách tài quan ”, ở đây không có ý nói hội hợp với Lộc Tồn hay Hóa Lộc .

Do Thiên Phủ là “kho tiền”, bản thân không có năng lực kiếm tiền, chỉ có thể giữ tiền và vận dụng tiền. Cho nên được hội hợp với sao lộc, mới có thể phát huy tác dụng.
Nếu Thiên Phủ không gặp sao lộc, thì dù là “Tử Vi Thiên Phủ đồng cung”, có hai chủ tinh tọa trấn, cũng không phải là thượng cách, mà ngược lại, không bằng “Tử Vi và Thiên Phủ giáp mệnh”, có thể làm tăng khí thế của cung mệnh.

Hễ “ Tử Vi và Thiên Phủ giáp mệnh ”, cung mệnh ắt sẽ là Thái Âm và Thiên Cơ đồng cung. Kết cấu này có khuyết điểm, nhưng cũng may là được Tử Vi và Thiên Phủ giáp cung, mới khiến đương số hoàn toàn có thể tài ba hơn người .
Nếu Thiên Phủ không gặp lộc tinh, mà gặp tứ sát tinh. Đây là cấu trúc không hay cho lắm .

Trong Tử Vi Đẩu Số toàn thư có ca quyết nói : “ Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La hội hợp ở tam phưong, là người gian trá, nhiều khó khăn vất vả, có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung không phải là tốt, nhưng cũng được hưởng phước ở cửa Không ” .

Thực ra ở đây cũng có cái lý tất yếu của nó, do tại Thiên Phủ chỉ là “ kho tiền ”, “ kho tiền ” mà không gặp tài tinh, lại gặp sát tinh, khó trách sẽ trở thành người gian xảo .
Nếu Thiên Phủ gặp sát tinh mà có Văn Xương, Văn Khúc tương hội, thì lại hoàn toàn có thể là mệnh “ bàng hữu ”. Bởi vì Văn Xương, Văn Khúc chủ về người giỏi văn bút, còn giỏi biện luận, tuy gian xảo nhưng cũng không mất phong thái của một nho sinh văn sĩ .

Nhưng nếu Văn Xương hoặc Văn Khúc Hóa Kỵ, là mệnh “ Thiên Phủ gặp tứ sát tinh và hội hợp với Văn Xương, Văn Khúc ”, cách cục sẽ giảm thấp rất nhiều. E rằng người này sẽ thành hàn nho “ bất thông ” ở chốn quê mùa. Ở thời văn minh, là người đọc sách không thông mà tự cho mình thuộc giới tri thức đã đọc rất nhiều sách, phần lớn họ hay oán trời trách người, cho rằng mình có tài mà không gặp thời .

Cho nên gặp người có Thiên Phủ thủ mệnh, phải đặc biệt quan trọng cẩn trọng. Mệnh cục của họ hoàn toàn có thể phong phú, mà cũng hoàn toàn có thể hàn vi, hoàn toàn có thể là “ bàng hữu ”, mà cũng hoàn toàn có thể là thương nhân, cách biệt cực kỳ xa .

Thiên Phủ và Thiên Tướng là sao đôi – “Thư Hùng”

Thiên Phủ là chủ tinh của Nam Đẩu, nhưng lại thiếu khí thế của một người chỉ huy quần hùng. Thiên Phủ còn có đặc thù của “ kho tiền ”, là khuynh hướng quản lý tài chính, do đó khó tránh có cách xử sự cẩn trọng quá đáng. Tuy có vị thế là chủ tinh nhưng lúc thao tác lại quá tủn mủn .

Tử Vi Đẩu Số rất xem trọng “ sao đôi ”, ví dụ như Thái Âm và Thái Dương, Văn Xương và Văn Khúc, Tả Phụ và Hữu Bật, Thiên Khôi và Thiên Việt, Kình Dương và Đà La, Địa Không và Địa Kiếp, Hỏa Tinh và Linh Tinh, Tam Thai và Bát Tọa, Thiên Hình và Thiên Diêu, v … v …. Vị trí tổng hợp “ sao đôi ” thường thường có công dụng hỗ tương làm cho mạnh lên hoặc yếu đi .

Thiên Phủ tuy là chủ tinh, nhưng nó cũng thành tổng hợp “ sao đôi ” là “ Thiên Phủ và Thiên Tướng ”. Cho nên “ Phủ Tướng triều viên ” hoàn toàn có thể thành một cách cục, “ Tử Phủ triều viên ” thì lại rất khiên cưỡng. Nguyên nhân là vì Thiên Phủ và Thiên Tướng có quan hệ “ Sao đôi ”, còn Tử Vi và Thiên Phủ thì không có quan hệ này .

Cho nên Thiên Phủ và Thiên Tướng hội hợp một cung, hoàn toàn có thể làm mạnh thêm tác động ảnh hưởng của cung vị này. Còn Tử Vi và Thiên Phủ hội hợp một cung, thì chỉ là hai chủ tinh Bắc Đẩu và Nam Đẩu gặp nhau, vốn không làm mạnh thêm ảnh hưởng tác động của cung vị này .

Do đó khi gặp Thiên Phủ, cần phải tìm xem Thiên Tướng ở cung nào để phối hợp nghiên cứu và điều tra. Sau đó mới hoàn toàn có thể luận ra cát hung của cung Thiên Phủ tọa thủ .
Cổ nhân nói “ Thiên Phủ ở cung Ngọ hay cung Tuất, có Thiên Tướng đến chầu, người sinh năm Giáp, là quý hiển nhất phẩm ”
Vì người sinh năm Giáp thì Lộc Tồn ở cung Dần, ba cung tam hợp Dần Ngọ Tuất lại được ba sao Lộc Tồn, Thiên Phủ, Thiên Tướng chia ra tọa thủ, thành một tổng hợp tốt đẹp. Lúc này lại không xem trọng Vũ Khúc đồng cung với Thiên Phủ

Thiên Phủ Hóa Khoa – Can Canh

Phái Trung Châu Vương Đình Chi định Thiên Phủ Hóa Khoa. Còn những phái khác thì Thái Dương và Thiên Phủ không Hóa Khoa, mà thay vào đó là Tả Phụ, Hữu Bật. Sự truyền thụ nào cũng có nguồn gốc lịch sử dân tộc của nó. Do đó tốt nhất là xử lý theo cách để cả hai thuyết cùng lưu truyền tùy theo môn phái .

Thiên Phủ Hóa Khoa có uy tín như ngân hàng nhà nước, uy tín là điều tối trọng điểm của ngân hàng nhà nước. Cho nên phái Trung Châu Vương Đình Chi cho rằng Thiên Phủ có Hóa Khoa cũng không phải là vô lý .

Thiên Phủ Hóa Khoa - Can Canh - Quan điểm Trung Châu Phái

Do đó ý nghĩa của Thiên Phủ Hóa Khoa cực kỳ đơn thuần, nó chẳng giống những sao khác, thường thì sau khi Hóa Khoa sẽ có thực chất lưỡng trùng, vừa cải tổ khuyết điểm, vừa làm tăng sự biểu lộ. Bản chất của Thiên Phủ Hóa Khoa chỉ có một, đó là làm tăng uy tín .
Thực ra ở đây cũng đã gồm có thực chất lưỡng trùng thuật ở trên. Bởi vì “ kho tiền ” mà có uy tín thì đương nhiên phải ít khuyết điểm, đồng thời phải có bộc lộ tốt mới tạo dựng được uy tín .
Cho nên Thiên Phủ thuộc loại “ kho trống ”, “ kho lộ ” vốn chủ về gian xảo, nhưng sau khi Hóa Khoa thì dù là “ kho lộ ”, “ kho trống ”, cũng biến thành không gian xảo .
“ Vũ Khúc Thiên Phủ ” đồng cung ở hai cung Tí hoặc Ngọ, Thiên Phủ Hóa Khoa thì Vũ Khúc ắt sẽ Hóa Quyền, xin tìm hiểu thêm ở phần “ Vũ Khúc Hóa Quyền ” .

Thiên Phủ độc tọa, Hóa Khoa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối cung là “ Liêm Trinh Thất Sát ”, cung tam hợp là Thiên Tướng độc tọa, và. mượn “ Tử Vi Tham Lang ”. “ Vũ Khúc Thiên Phủ ” ở cung Sửu, Thiên Phủ ắt sẽ bị Kình Dương, Đà La chiếu xạ, ở cung Mùi thì có Đà La đồng độ, lại không gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc, là “ kho lộ ”, “ kho trống ” .

Nhưng Thiên Phủ Hóa Khoa nên tinh hệ này vẫn chủ về tốt đẹp. Do ảnh hưởng tác động của “ Tử Vi Tham Lang ” ở cung phúc đức, nên có lúc xảy ra xích míc. Có chí tiến thủ, tiêu tốn thích đáng trong quan hệ tiếp xúc nhưng vẫn giữ tác phong bảo thủ, nhất là xem trọng chữ tín .

Chọn lựa quyết định hành động rất là quan trọng, thường thường sẽ biểu lộ lúc đến những cung hạn như “ Tử Vi Tham Lang ”, “ Vũ Khúc Phá Quân ”, “ Liêm Trinh Thất Sát ”, hành vi thuộc hậu thiên vào lúc này hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến những trường hợp diễn biến trong trong thực tiễn .

Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này thì không có thực chất thuật ở trên, chỉ chủ về là vận thế thuận tiện toại ý mà bảo thủ .
“ Tử Vi Thiên Phủ ” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, Thiên Phủ Hóa Khoa, ắt sẽ có Lộc Tồn đồng độ hoặc vây chiếu, đối cung là Thất Sát, cung tam hợp là Vũ Khúc độc tọa Hóa Quyền, và “ Liêm Trinh Thiên Tướng ” .

Lúc “ Tử Vi Thiên Phủ ” đồng độ, sức mạnh của Thiên Phủ thường khó phát huy, có lúc biến thành gây lụy. Nhưng trong tinh hệ này lực của Thiên Phủ khá mạnh, tức có sao lộc mà còn Hóa Khoa, hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến năng lượng quyết đoán và chí tiến thủ của Tử Vi, tuy bị giảm thấp nhưng lại hoàn toàn có thể văn minh trong sự tăng trưởng không thay đổi, Hơn nữa, còn sở trường về bàn luận binh pháp, phát huy sức mạnh của Vũ Khúc Hóa Quyền .

Nhưng tinh hệ này bất lợi về hôn nhân gia đình, chủ về không hợp tính cách với người phối ngẫu, nhưng hình thức bề ngoài vẫn duy trì mối quan hệ hôn nhân gia đình, tạo thành nỗi đau khổ thầm kín .
Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, cũng chủ về được tăng quyền lực tối cao một cách bí mật, quyền lợi cũng nhờ đó mà tăng lên .

Thiên Phủ độc tọa, Hóa Khoa ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sát tinh, đối cung là “Vũ Khúc Thất Sát”, mà Vũ Khúc Hóa Quyền,
cung tam hợp là Thiên Tướng độc tọa, và mượn “Liêm Trinh Tham Lang”.

Nhóm tinh hệ này chủ về rời khỏi quê nhà mới tăng trưởng tốt, dễ gặp vận trình tốtt có tính phát bất thần. Nếu cố thủ ở nơi sinh ra, thì uy tín chỉ đạt được trong một khoanh vùng phạm vi hạn chế, sự nghiệp tăng trưởng nhỏ hơn. Có thể vì có tiếng tăm trong một địa phương quá nhỏ nên bị ép phải tham gia những cuộc tiếp xúc mà bản thân không thích, thậm chí còn cần phải hao tốn, do đó tạo thành những phiền phức khó xử trong lòng .

Ở lưu niên hay đại vận mà gặp tinh hệ này, chủ về vận trình tăng thêm vẻ vang .
“ Liêm Trinh Thiên Phủ ” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Thiên Phủ Hóa Khoa ( ở cung Thìn thì có Lộc Tồn hội chiếu ), đối cung là Thất Sát, cung tam hợp là “ Vũ Khúc Thiên Tướng ”, mà Vũ Khúc Hóa Quyền, còn hội Tử Vi độc tọa .

Đặc điểm của tinh hệ này không những hành vi bảo thủ, mà còn giỏi nhìn nhận người khác. Nhưng do Thiên Phủ Hóa Khoa nên về phương diện xoay chuyển kinh tế tài chính rất là thuận tiện, thường được người khác tin yêu. Có bộc lộ của một thương nhân giỏi giang, hoặc thích hợp đảm nhiệm nhiệm vụ xử lí về ủy thác kinh tế tài chính .

Về phương diện xử lí tài lộc, quan tâm giữ gìn hoạt động và sinh hoạt sung túc mà có lễ tiết, là đặc thù lớn nhất của mệnh cục này .
Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, cần chú ý quan tâm thời cơ được nắm quyền kinh tế tài chính, thời cơ loại này thông thượng chỉ làm tăng vị thế xã hội .
Thiên Phủ độc tọa, Hóa Khoa ở hai cung Tỵ hoặc Hợi, ắt sẽ gặp Kình Dương hoặc Đà La, đối cung là “ Tử Vi Thất Sát ”, cung tam hợp là Thiên Tướng độc tọa, và mượn “ Vũ Khúc Tham Lang ”, mà Vũ Khúc Hóa Quyền. Nhóm tinh hệ có cấu trúc dạng này cần lưu tâm ý vị quyền lực tối cao của “ Tử Vi Thất Sát ” .
Do những sao quyền lực tối cao khá nặng, sắc thái đặc biệt quan trọng của tinh hệ này là giỏi vận dụng tài lộc. Thiên Phủ Hóa Khoa thì không sợ thiếu nguồn tiền tài, thế cho nên mà làm mạnh thêm thời cơ gặp vận may .

Tổ hợp tinh hệ này có sở trường quản lý tài chính, do đó chí tiến thủ cũng không tệ. Nếu tinh hệ “ Vũ Khúc Tham Lang ” lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, ắt sẽ chủ về phát bất thần, và khó suy sụp một cách nhanh gọn, đây là do Thiên Phủ Hóa Khoa .

Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, cũng là thời cơ thu nhập tiền tài tăng tiến .

Thiên Phủ Hóa Khoa – Can Nhâm

Về lí lẽ và đặc tính của Thiên Phủ Hóa Khoa, những bạn tìm hiểu thêm ở phần trên nha, dưới đây chỉ thuật về phản ứng của Thiên Phủ Hóa Khoa ở 12 cung .
“ Vũ Khúc Thiên Phủ ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, Thiên Phủ Hóa Khoa, Vũ Khúc ắt sẽ Hóa Kỵ, còn đồng độ với Kình Dương, hoặc có Đà La hội chiếu, đối cung là Thất Sát, cung tam hợp là Liêm Trinh độc tọa và “ Tử Vi Thiên Tướng ”, mà Tử Vi Hóa Quyền .

Thông thường, tổng hợp tinh hệ này không thích hợp tự kinh doanh thương mại làm ăn. Vũ Khúc Hóa Kỵ chủ về chi xuất kinh tế tài chính, Thiên Phủ Hóa Khoa chủ về được người ta tin tưởng. Do đó kinh doanh thương mại làm ăn thường dễ bị thực trạng khách quan gây ảnh hưởng tác động, biến thành thiếu nợ. Thích hợp thao tác trong ngành tín dụng thanh toán, ngân hàng nhà nước, hoặc chính giới, chủ về dễ được thượng cấp đề bạt. Có điều, không nên ở vị trí cao nhất, nếu không sẽ dễ bị thất bại. Ngoài ra, còn thích hợp với những ngành nghề mang tính hung hiểm. Nhưng tổng hợp tinh hệ này, so với nữ mệnh, phần lớn đều bất lợi về hôn nhân gia đình, thường ít có lạc thú phòng the .

Thiên Phủ độc tọa Hóa Khoa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đối cung là “ Liêm Trinh Thất Sát ”, cung tam hợp là Thiên Tướng, và mượn “ Tử Vi Tham Lang ”, mà Tử Vi Hóa Quyền .
Thiên Phủ Hóa Khoa của tinh hệ này cũng chỉ lợi ở vị trí cấp phó. Thích hợp với nghề nghiệp mang tính chuyên nghiệp, trong lúc thao tác dễ tạo ra uy tín, mà còn được nhiều tương hỗ trợ giúp .
Nhưng về phương diện hôn nhân gia đình, tinh hệ này cũng có khuyết điểm, nhất là nữ mệnh, chủ về dễ xa cách, chia li với người phối ngẫu, hoặc người phối ngẫu có những khiếm khuyết đáng tiếc, nên dốc tâm lực vào việc giáo dục con cháu .
Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, nên quan tâm thời cơ thăng chức hoặc nguồn tiền tài có sự biến hóa theo hướng tốt .
“ Tử Vi Thiên Phủ ” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, Thiên Phủ Hóa Khoa thì Tử Vi ắt sẽ Hóa Quyền, xin tìm hiểu thêm ở phần “ Tử Vi Hóa Quyền ” .
Thiên Phủ độc tọa, Hóa Khoa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối cung là “ Vũ Khúc Thất Sát ”, mà Vũ Khúc Hóa Kỵ, cung tam hợp là Thiên Tướng độc tọa và mượn “ Liêm Trinh Tham Lang ”, Thiên Phủ ở cung Mão được gặp Lộc Tồn .

Tinh hệ này tuy bất lợi về đi xa, nhưng “Liêm Trinh Tham Lang” ở cung phúc đức thường thường lại khiến đương số phải rời
xa quê hương. May mà cung thiên di có “Tử Vi Phá Quân” (Tử Vi Hóa Quyền) và Thiên Phủ Hóa Khoa tương hội, cho nên sau khi trải qua gian khổ ở xứ người có thể tạo dựng được sự nghiệp và được tin tưởng. Nên có thể xoay chuyển tiền bạc trong công việc làm ăn để bổ sung vào những lúc cần thiết. Ngoài ý vị thích hợp với những ngành nghề mang tính hung hiểm, cũng nên tính đến việc kinh doanh nơi đất khách quê người.

Nếu an phận thủ thường, ở lại quê nhà, thì thích hợp làm nhân viên cấp dưới cho công ty, thao tác hưởng lương, không nên tự kinh doanh thương mại làm ăn .
Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, không nên lan rộng ra việc kinh doanh thương mại làm ăn .
“ Liêm Trinh Thiên Phủ ” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Thiên Phủ Hóa Khoa, đối cung là Thất Sát, cung tam hợp là “ Vũ Khúc Thiên Tướng ”, mà Vũ Khúc Hóa Kỵ, và Tử Vi độc tọa, mà Từ Vi Hóa Quyền. Cung mệnh gặp sát tinh đồng độ hoặc vây chiếu .
Tinh hệ này, về sự nghiệp và hôn nhân gia đình đều có khuyết điểm .

 • Ở phương diện sự nghiệp, không nên tự sáng lập sự nghiệp, bất lợi nhất là các công việc hay nghề nghiệp có liên quan đến tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng, không được đầu cơ mà thất bại. Nếu làm việc hưởng lương thì cũng không được quản lý tiền bạc.
 • Về phương diện hôn nhân, thường chủ về tái hôn, mà cũng dễ “ngó đứt mà tơ vương”.

Ở đại vận hoặc lưu niên mà gặp tinh hệ này, người kinh doanh thương mại làm ăn phải đề phòng yếu tố xoay chuyển tiền tài khó khăn vất vả, gặp trắc trở về sự nghiệp .
Thiên Phủ độc tọa, Hóa Khoa ở hai cung Tỵ hoặc Hợi, có Lộc Tồn đồng độ hoặc vây chiếu, đối cung là “ Tử Vi Thất Sát ”, mà Tử Vi Hóa Quyền, cung tam hợp là Thiên Tướng và mượn “ Vũ Khúc Tham Lang ”, mà Vũ Khúc Hóa Kị .
Tinh hệ có cấu trúc dạng này chủ về đời người khá thuận tiện toại ý, nhưng đa số đều có thanh thế lớn vẻ bên ngoài, mà bên trong thì chi ra quá nhiều, may mà có tín dụng thanh toán chống đỡ, vẫn hoàn toàn có thể vững bước tăng trưởng sự nghiệp .
Khuyết điểm lớn nhất của tinh hệ này là dễ định sai kế hoạch, đạo “ xu cát tị hung ” là cần phải kinh doanh thương mại thiết thực, và sống có tiết chế một cách thích đáng .
Ớ lưu niên hay đại vận mà gặp tinh hệ này, cũng phải chú ý quan tâm khuyết điểm đã thuật ở ữên .

Sao Thiên Phủ ở Cung Phúc Đức

Thiên Phủ nhập Cung Phúc Đức, chủ về tư tưởng vững vàng, khoan dung, đôn hậu. Nếu người khác phạm sai lầm đáng tiếc, thường có lòng tha thứ .
“ Thiên Phủ, Lộc Tổn ” đồng độ, đa số mang hết ý thức dồn vào việc quản lý tài chính. Gặp Đà La đồng độ, chủ về có tính keo kiệt, bủn xỉn .

Thiên Phủ Cung Phúc Đức - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Phúc Đức, cuộc sống của đương số truy cầu một đời sống không thay đổi, vì vậy rất xem trọng quyền lợi trước mắt. Lúc có việc làm mới, hoặc lúc cần phải cải cách việc làm cũ, họ lại cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, lo nghĩ nhiều .
Thông thường, hội những sao phụ, tá cát diệu thì chủ về yên ổn. Nếu có Đà La, Hỏa Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, thì phần lớn hay lo nghĩ một cách vô căn cứ. Nếu có Kình Dương, Thiên Hình đồng độ hoặc hội chiếu, thì lòng nhiều phiền muộn. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao đồng độ, thì chủ về không được yên tĩnh, ngày đêm bận rộn khó khăn vất vả .
“ Thiên Phủ Tử Vi ” cùng thủ cung Dần, hoàn toàn có thể hưởng phúc thực sự, cuộc sống ít lo nghĩ, hoàn toàn có thể nhàn nhã .
Thiên Phủ có Vũ Khúc và Thất Sát đồng thời hội chiếu, thì chủ về lao tâm mà thân nhàn .
Thiên Phủ có Liêm Trinh đồng độ hoặc hội chiếu, cả đời cảm thấy thiếu thốn sự hưởng thụ tinh thần, còn tận hưởng vật chất thì không lo .

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Phúc Đức

Sao Thiên Phủ ở Cung Quan Lộc

Thiên Phủ thủ Cung Quan Lộc, nhập miếu, được cát tinh vây chiếu, chủ về sự nghiệp tăng trưởng, có thành tựu. Nếu ở hãm địa, hội Văn Xương, Văn Khúc, cổ nhân cho rằng bất quá chỉ là viên thư lại. Tức người trông coi về văn thư của huyện phủ .

Sao Thiên Phủ Cung Quan Lộc - Cohoc.vn

Nếu Thiên Phủ ở Cung Quan Lộc, gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về hoàn toàn có thể làm ăn kinh doanh thương mại mà trở nên giàu sang. Nhưng không nên sáng lập sự nghiệp mới, chỉ nên tiệm tiến từ cục diện đã có .
Thiên Phủ Hóa Khoa, thích hợp thao tác trong ngành tiền tệ, kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, hoặc tự kinh doanh thương mại. Ít nhất cũng một mình đảm trách việc làm, nhưng không nên đầu tư mạnh .
Thiên Phủ gặp sát tinh, thích hợp theo ngành công nghiệp. Có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, trái lại sẽ chủ về có nghị lực kinh người trong việc tăng trưởng sự nghiệp trong giới công nghiệp .
Thiên Phủ có hai thượng cách phong phú trong sự nghiệp như sau :

 • Một là “Thiên Phủ, Vũ Khúc” ở cung Ngọ, tương hội với “Tử Vi Thiên Tướng” ở cung Tuất hay ở cung Dần được Lộc Tồn. Không có các sao sát, kỵ, gặp cát tinh phù trợ, chủ về đại quý. Thích hợp làm việc trong chính giới.
 • Hai là Thiên Phủ ở cung Sửu, có Lộc Tồn ở cung Dậu đến hội hợp, không có sát tinh, gặp cát tinh, cũng chủ về đại quý.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Quan Lộc

Sao Thiên Phủ ở Cung Tài Bạch

Sao Thiên Phủ ở Cung Tài Bạch - Cohoc.vn

Thiên Phủ là kho tiền, thủ Cung Tài Bạch, chủ về hoàn toàn có thể tích tụ, vì thế phần lớn đều giàu sang, sung túc. Nếu hội Tả Phụ, Hữu Bật, Lộc Tồn, Hóa Lộc, gặp thêm Tử Vi, Vũ Khúc là cách cục cự phú .
Thiên Phủ ở cung bình nhàn, trước thì nguy hiểm sau mới có tiền của .
Thiên Phủ gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, cũng không chủ về phá tán thất bại. Mà chỉ chủ về mỗi khi tiền vào ắt đồng thời sẽ có hao tổn .
Nếu Thiên Phủ có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình hội chiếu, chủ về vì tiền tài mà dẫn đến tranh chấp, hoặc dính đến kiện tụng .

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Tài Bạch

Sao Thiên Phủ ở Cung Thiên Di

Sao Thiên Phủ ở Cung Thiên Di - Cohoc.vn

Sao Thiên Phủ ở Cung Thiên Di, chủ về nên có đủ động tĩnh. Nếu xuât ngoại hoặc đi ở nơi khác, hoàn toàn có thể vừa lòng, không chỉ có vậy còn được người ta tôn trọng, có trợ lực, sáng lập sự nghiệp hoặc kinh doanh thương mại làm ăn đều hoàn toàn có thể thành giàu sang. Nhất là có Vũ Khúc đồng độ hoặc hội chiếu, lợi về viễn du trùng dương, sẽ trở nên giàu sang .
Thiên Phủ rất ngại lạc hãm, gặp Đà La, Hỏa Tinh mà còn gặp thêm Ác Sát, thì ở nơi xa nên đề phòng tiểu nhân có thủ đoạn hãm hại .
Nếu có Kình Dương, Thiên Hình đồng độ, thì chủ về bị tiểu nhân gây tổn hại. Gặp Đại Hao thì chủ về phá tài .
Nếu có Kình Dương, Thiên Nguyệt đồng độ, thì chủ về nhiễm bệnh ở tha hương .

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Thiên Di

Sao Thiên Phủ ở Cung Điền Trạch

Thiên Phủ Cung Điền Trạch - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Điền Trạch, thường thì đều chủ về có nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại, mà còn hoàn toàn có thể giữ được và cũng tự mua được .

 • Thiên Phủ gặp Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu hoặc đồng độ, gọi là “Văn tinh nhập trạch”. Lại gặp sao Lộc, chủ về kinh doanh nhà cửa có lời. Không gặp sao lộc, thì chủ về trong nhà có người học cao, có thể vinh tông diệu tổ.
 • Thiên Phủ hội Hồng Loan, Thiên Hỷ, Long Trì, Phượng Các, chủ về đương số ở nhà lớn cũ mà xinh đẹp.
 • Thiên Phủ hội Kình Dương, Đà La, chủ về tranh chấp điền sản, hoặc chủ về mua nhà cửa đất đai nhưng giao dịch không thành.
 • Thiên Phủ gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhà ở không yên tĩnh. Nếu gặp thêm sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ về hỏa hoạn, hoặc sợ bóng sợ gió.
 • Thiên Phủ gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, chủ về nhà cửa phá tán. Cung Điền Trạch của lưu niên mà gặp kết cấu tinh hệ dạng này thì nên đề phòng người trong nhà mắc bệnh mà phá tài.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Điền Trạch

Sao Thiên Phủ ở Cung Phu Thê

Thiên Phủ Cung Phu Thê - cohoc.vn

Khi Sao Thiên Phủ ở Cung Phu Thê, chủ về người phối ngẫu thao tác có năng lượng, cũng giỏi quản lý tài chính. Người phối ngẫu có quyền lực hoặc khuynh hướng, sở thích hợp nhau. Nam mệnh chủ về có vợ mưu trí, nhỏ tuổi. Nữ mệnh chủ về lấy chồng sang quý, lớn tuổi .
Thiên Phủ lâm hãm địa gặp sát tinh, chủ về sủng ái vợ lẽ mà quên đi chính thât. Thiên Phủ ở hãm địa mà có cát tinh hội hợp chủ về giống như chia tay mà không chia tay, tình cảm còn vấn vương, không dứt khoát. Nữ mệnh đa số nội tâm bất mãn .

 • Thiên Phủ có Vũ Khúc đồng độ, là theo đuổi người đã có gia đình. Thiên Phủ có Vũ Khúc đổng độ mà gặp sao sát, hình thì nhiều ảo tưởng, phần nhiều làm vợ lẽ, nếu không dễ sinh li tử biệt.
 • Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về có vợ hiền thục, nhưng vẫn có thiếp hoặc có tình nhân bên ngoài. Hoặc chủ về có vợ tái hôn, người vợ thứ hai thông minh đa tài, biết chăm lo gia đình. Nữ mệnh Thiên Phủ độc tọa cung phu thê ở cung Sửu hoặc Mùi, chủ về cát tường.
 • Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sát tinh, chủ về có người bên ngoài. Không có sát tinh thì chủ về người phối ngẫu dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc vợ (hoặc chồng).
 • Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thường kết hôn muộn. Gặp các sao sát, kị, hoặc cung mệnh có Vũ Khúc Hóa Kị, thì chủ về hôn nhân có thay đổi. Gặp Thái Âm, Thiên Mã thì dễ sinh li tử biệt, khó tránh tình huống vợ đoạt quyền chồng, có cát tinh cũng vậy.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Phu Thê

Sao Thiên Phủ ở Cung Tử Tức

Sao Thiên Phủ ở Cung Tử Tức - Cohoc.vn

 • Trong tình hình thông thường, chủ về có nhiều con cái.
 • Thiên Phủ hội Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về con cái thông minh, đa tài, có hiếu.
 • Thiên Phủ ở Cung Tử Tức gặp các sao sát, hình, kỵ, chủ về con cái quật cường, hoặc bị phá tướng.
 • Thiên Phủ độc tọa ở cung miếu vượng, chủ về có năm người. gặp tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về có ba người. hội Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có năm con trở lên.
 • Thiên Phủ, Liêm Trinh, Văn Khúc đồng độ, ắt sẽ có hình khắc.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Tử Tức

Sao Thiên Phủ ở Cung Phụ Mẫu

Thiên Phủ Cung Phụ Mẫu - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Phụ Mẫu, thường thì đều chủ về tình cảm cha con hòa hợp, cũng chủ về lúc bé có khá đầy đủ cha mẹ. Nhưng nếu Thiên Phủ có Kình Dương đồng cung. Thì chủ về cha con quan điểm bất hòa .
Thiên Phủ thủ Cung Phụ Mẫu ựa gặp những cát tinh. Đều chủ về được hưởng phúc ấm của cha mẹ. Nhưng nếu Lộc Tồn đồng độ thì chủ về cha mẹ ưa nắm quyền kinh tế tài chính, tuổi già rồi cũng không chịu giao lại cho đương số .
Nếu thấy ở Cung Huynh Đệ có những sao thị phi tranh chấp. Thì chủ về cha mẹ có thiên kiến, quyền sẽ giao cho anh chị em của đương số .
Thiên Phủ ở Cung Phụ Mẫu, có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình hội chiếu. Chủ về cha mẹ bị “ hình thương ”, làm con nuôi hay làm con thừa tự của bác hay chú, nên ở riêng .

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Phụ Mẫu

Sao Thiên Phủ ở Cung Huynh Đệ

Thiên Phủ Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Huynh Đệ. Chủ về nhiều bạn bè, năm người trở lên .

 • Thiên Phủ gặp Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật, anh em nhiều tài năng, mà còn giúp đỡ lẫn nhau.
 • Thiên Phủ có Vũ Khúc, Liêm Trinh hội hợp thì có hình khắc. Gặp thêm Văn Khúc thì chủ về anh chị em phần nhiều giả dối.
  • Gặp thêm Tứ Sát, Hóa Kỵ, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì hình khắc bất hòa, hoặc anh chị em chỉ có hai người, cần đương số giúp đỡ
 • Thiên Phủ có Thất Sát, Phá Quân hội hợp thì dễ chuốc oán giận. Gặp thêm Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp thì anh em chỉ hai người.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Huynh Đệ

Sao Thiên Phủ ở Cung Tật Ách

Thiên Phủ ở Cung Tật Ách - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Tật Ách, thường thì chủ về bệnh dạ dày, cước khí ( tê phù chân ), phù thũng, tê liệt do thấp khí, cổ trướng .
Nếu hội chiếu với Hoa Cái, Thiên Tài, là thổ bị mộc làm tổn thương. Chủ về những chứng buồn nôn, rối loạn nhịp tim .
Do chủ về đau dạ dày, nếu gặp những sao thuộc hỏa, sẽ chủ về vị nhiệt, cũng chủ về những chứng hôi miệng, sâu răng, nhọt ở lưỡi. Nếu gặp những sao thuộc thủy. Chủ về vị hàn, đau dạ dày .

 • Thiên Phủ có Liêm Trinh hội chiếu. Chủ về chứng thấp hỏa.
 • Thiên Phủ có Thiên Tướng, Hữu Bật hội chiếu. Chủ về vị hàn, đau dạ dày.
 • Thiên Phủ có Thất Sát, Thiên Hình hội chiếu. Chủ về bị thương.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Tật Ách

Sao Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc

Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc. Chủ về giao du rộng, nhưng nên thận trọng trong việc chọn bạn. Nhưng đặc thù này khác với tính giao du rộng của Thiên Đồng, Thiên Đồng giao du không câu nệ vị thế xuất thân. Cũng không giống tính giao du rộng của Liêm Trinh, Liêm Trinh dễ giao du với bạn xấu .

Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc. Chủ về có nhiều người dưới quyền. Thiên Đồng cũng có nhiều người dưới quyền, nhưng những người dưới quyền này có tình cảm với đương số. Còn “ nhiều người dưới quyền ” của Liêm Trinh thì chủ về bản thân đương số dễ bị người dưới quyền kết thành bè đảng .
Hơn nữa, phần lớn còn giao du ở phương diện hoạt động và sinh hoạt riêng tư. Còn Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc thì chủ về được người dưới quyền tôn trọng, xem bản thân đương số là bậc trưởng bối, cha chú .
Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, gặp Hóa Quyền hoặc được cát tinh hội chiếu, thì bè bạn và người dưới quyền đều trung thành với chủ .
Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc có Tứ Sát tinh đồng độ hoặc hội chiếu, thì bạn hữu hoặc người dưới quyền tụ tán bất định, hoặc bị bạn hữu ức hiếp, người dưới quyền làm nhục .

Nếu Thiên Phủ có Thiên Tướng lạc hãm vô lực hội chiếu, lại gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, các sao Sát, Hình, Kỵ, Hao. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền âm mưu hãm hại, hoặc sang đoạt, trộm cắp tài vật.

Thiên Phủ độc tọa, đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, không có ác diệu khác hội hợp. Chủ về có bạn hữu hoặc người dưới quyền vô tình không có ý nghĩa, bản thân đương số chân thành đối đãi với người nhưng sau cuối chẳng được gì .

Mời bạn tham khảo thêm bài viết Sao Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc

Thay lời kết

Sao Thiên Phủ là chủ tinh của Nam Đẩu, thuộc dương thổ, chủ về hiền năng, là tiền tài của kho phủ. Do là chủ tinh nên Sao Thiên Phủ cũng có năng lượng chỉ huy, nhưng tài chỉ huy này lại theo khuynh hướng thủ thành, thiếu tính khai sáng. Đây giống như người giữ kho bạc, chức trách là “ quản lý tài chính ” chứ không phải “ kiếm tiền ”. Cho nên phải thao tác cẩn trọng, khi thao tác thường có bộc lộ tỷ mỉ chứ không thoáng đãng như Tử Vi, cũng không phóng khoáng như Thái Dương. Cùng là chủ tinh nhưng có sự phân biệt, mọi người cần quan tâm .

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.