Quy Trình Rup Là Gì

*
*
1. Giới thiệuRational Unified Process – Tiến trình hợp nhất được phát triển bởi hãng IBM. Tiến trình này yêu cầu việc phát triển ứng dụng một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt với việc đưa ra các mẫu được thực hiện nhanh chóng qua các cuộc làm việc vớI khách hàng và nhóm dự án, việc lập kế hoạch và đưa ra các chức năng hệ thống một cách tích cực. Kết quả sẽ đưa ra một ứng dụng đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và giúp cho quá trình lên kế hoạch và thực thi nhanh chóng.

Bạn đang xem:

Tiến trình hợp nhất là gì ?Là một quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng.Một tập hợp các hoạt động để chuyển yêu cầu người sử dụng thành một hệ thống phần mềmMột khung làm việc chung với nhiều người tham gia.Dựa trên các thành phần và kết nối thông qua giao diệnSử dụng công cụ UML.*
Tiến trình hợp nhất (Rational Unified Process–RUP) phát triển phần mềm lặp qua 4 pha. Trong mỗi một pha, các hoạt động và luồng dự liệu chính của pha đó sẽ dược thực hiện.*
Tiến trình của Rup chia thành 4 pha :Pha khởi đầu – InceptionPha xây dựng phác thảo – ElaborationPha xây dựng – ConstructionPha chuyển giao – TransitionPhân biệt giữa các pha là các cột mốc (Milestone) đánh dấu sự kết thúc của mỗi pha. Ở mỗi giai đoạn lại chia thành các bước lặp (Iteration), kết thúc mỗi bước lặp tạo ra một sản phẩm có thể vận hành được.Tiến trình hợp nhất có các đặc trưng cơ bản như sau :Điều khiển bởi ca sử dụng – Use caseLấy kiến trúc làm trọng tâmLặp tăng dầnMô tả luồng công việc tại mỗi bước lặp :*
2. Các hoạt động chính trong các pha2.1 Các hoạt động trong pha khởi đầu (Inception)Trong pha khởi đầu các công việc chính cần thực hiện như sau :Mô hình hoá nghiệp vụ.Các yêu cầu.Phân tích và thiết kế.Sau đây sẽ mô tả chi tiết về các hoạt động nàya. Mô hình hóa nghiệp vụHoạt động này là việc thu thập các thông tin hoạt động cụ thể nhằm sinh ra các tài liệu sau:Mô hình ca sử dụng –use case – nghiệp vụ.Các đặc tả nghiệp vụ bổ sung.Mô hình nghiệp vụ.Các trường hợp sử dụng nghiệp vụ.Thực hiện của ca sử dụng.Các thực thể nghiệp vụ.Các thao tác.Tổ chức các đơn vị .

Xem thêm:

b. Các yêu cầuYêu cầu của các bên tham gia.Tài liệu tầm nhìn dự án.Mô hình các ca hợp sử dụng.Qui ước từ vựng để sử dụng thống nhất trong tài liệu.Các chỉ dẫn bổ sung.Các thuộc tính yêu cầu.Các ca hợp sử dụng.Các gói (package) ca hợp sử dụng.Các tác nhân con người (thao tác viên với hệ thống).Các mẫu giao diện người sử dụng.Các mô tả trường hợp sử dụng.Các lớp biên. Tài liệu về kiến trúc phần mềm.2.2 Các hoạt động trong pha xây dựng phác thảo (Elaboration)Các hoạt động cơ bản trong pha này là hoạt động phân tích và thiết kế. Các tài liệu sau đây được sinh ra :Mô hình phân tíchMô hình thiết kếGiao diện / Tín hiệu/ Sự kiện.Giao thức.Tài liệu kiến trúc phần mềm đã được chỉnh đổi.Trạng thái.Gói Thiết kế.Tài liệu thực hiện của ca sử dụng.Thiết kế lớp.Phân tích các lớp.Thiết kế các hệ thống con.Đóng gói.Mô hình dữ liệu.

Xem thêm:

2.3 Các hoạt đông trong pha xây dựng (Construction)Trong pha này cần thực hiện 2 hoạt động chính bao gồm :Thực hiện (Implementation)Kiểm tra (Test)Sau đây sẽ mô tả chi tiết của 2 hoạt động này :a. Thực hiện (Implementation) Các hoạt động hệ thống ở mức thấp nhất : các thành phần và sự tích hợp giữa chúng.Mô hình thực hiện.Kế hoạch tích hợp.Thành phần (Component ).Việc thực hiện các hệ thống con.b. Kiểm tra (Test)Các tài liệu sau đây được sử dụng trong hoạt động này.Kế hoạch test.Mô hình tải công việc.Kiểm tra các ca sử dụng.Các thủ tục testMô hình test.Các chương trình test.Test các gói và lớp.Test các hệ thống con và các thành phần2.4 Các hoạt động trong pha chuyển giao (Transition)Các hoạt động trong pha này bao gồm :Kế hoạch triên khai.Các tài liệu phát hành.Tài liệu hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng cuối.Tài liệu cài đặt.Tài liệu đào tạo.

It-Pro TrainingRational Unified Process – Tiến trình hợp nhất được phát triển bởi hãng IBM. Tiến trình này yêu cầu việc phát triển ứng dụng một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt với việc đưa ra các mẫu được thực hiện nhanh chóng qua các cuộc làm việc vớI khách hàng và nhóm dự án, việc lập kế hoạch và đưa ra các chức năng hệ thống một cách tích cực. Kết quả sẽ đưa ra một ứng dụng đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và giúp cho quá trình lên kế hoạch và thực thi nhanh chóng.Bạn đang xem: Rup là gì Là một quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng.Một tập hợp các hoạt động để chuyển yêu cầu người sử dụng thành một hệ thống phần mềmMột khung làm việc chung với nhiều người tham gia.Dựa trên các thành phần và kết nối thông qua giao diệnSử dụng công cụ UML.Tiến trình hợp nhất (Rational Unified Process–RUP) phát triển phần mềm lặp qua 4 pha. Trong mỗi một pha, các hoạt động và luồng dự liệu chính của pha đó sẽ dược thực hiện.Tiến trình của Rup chia thành 4 pha :Pha khởi đầu – InceptionPha xây dựng phác thảo – ElaborationPha xây dựng – ConstructionPha chuyển giao – TransitionPhân biệt giữa các pha là các cột mốc (Milestone) đánh dấu sự kết thúc của mỗi pha. Ở mỗi giai đoạn lại chia thành các bước lặp (Iteration), kết thúc mỗi bước lặp tạo ra một sản phẩm có thể vận hành được.Tiến trình hợp nhất có các đặc trưng cơ bản như sau :Điều khiển bởi ca sử dụng – Use caseLấy kiến trúc làm trọng tâmLặp tăng dầnMô tả luồng công việc tại mỗi bước lặp :Trong pha khởi đầu các công việc chính cần thực hiện như sau :Mô hình hoá nghiệp vụ.Các yêu cầu.Phân tích và thiết kế.Sau đây sẽ mô tả chi tiết về các hoạt động nàya. Mô hình hóa nghiệp vụHoạt động này là việc thu thập các thông tin hoạt động cụ thể nhằm sinh ra các tài liệu sau:Mô hình ca sử dụng –use case – nghiệp vụ.Các đặc tả nghiệp vụ bổ sung.Mô hình nghiệp vụ.Các trường hợp sử dụng nghiệp vụ.Thực hiện của ca sử dụng.Các thực thể nghiệp vụ.Các thao tác.Tổ chức các đơn vị .Xem thêm: Ico Là Gì? Crowdsale Là Gì? Và Token Ico Là Gì ? Và Token Là Gì b. Các yêu cầuYêu cầu của các bên tham gia.Tài liệu tầm nhìn dự án.Mô hình các ca hợp sử dụng.Qui ước từ vựng để sử dụng thống nhất trong tài liệu.Các chỉ dẫn bổ sung.Các thuộc tính yêu cầu.Các ca hợp sử dụng.Các gói (package) ca hợp sử dụng.Các tác nhân con người (thao tác viên với hệ thống).Các mẫu giao diện người sử dụng.Các mô tả trường hợp sử dụng.Các lớp biên. Tài liệu về kiến trúc phần mềm.Các hoạt động cơ bản trong pha này là hoạt động phân tích và thiết kế. Các tài liệu sau đây được sinh ra :Mô hình phân tíchMô hình thiết kếGiao diện / Tín hiệu/ Sự kiện.Giao thức.Tài liệu kiến trúc phần mềm đã được chỉnh đổi.Trạng thái.Gói Thiết kế.Tài liệu thực hiện của ca sử dụng.Thiết kế lớp.Phân tích các lớp.Thiết kế các hệ thống con.Đóng gói.Mô hình dữ liệu.Xem thêm: Quỹ Mở Và Quỹ Đóng Và Quỹ Mở ??? Sự Khác Nhau Giữa Quỹ Mở Và Quỹ Đóng Trong pha này cần thực hiện 2 hoạt động chính bao gồm :Thực hiện (Implementation)Kiểm tra (Test)Sau đây sẽ mô tả chi tiết của 2 hoạt động này :a. Thực hiện (Implementation) Các hoạt động hệ thống ở mức thấp nhất : các thành phần và sự tích hợp giữa chúng.Mô hình thực hiện.Kế hoạch tích hợp.Thành phần (Component ).Việc thực hiện các hệ thống con.b. Kiểm tra (Test)Các tài liệu sau đây được sử dụng trong hoạt động này.Kế hoạch test.Mô hình tải công việc.Kiểm tra các ca sử dụng.Các thủ tục testMô hình test.Các chương trình test.Test các gói và lớp.Test các hệ thống con và các thành phầnCác hoạt động trong pha này bao gồm :Kế hoạch triên khai.Các tài liệu phát hành.Tài liệu hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng cuối.Tài liệu cài đặt.Tài liệu đào tạo.

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.