một số bệnh thường gặp ở lợn

Ngày đăng: 24/07/2014, 18:31

Mét sè bÖnh thêng GÆp ë lîn     !”#$%&#’## BÖnh dÞch t¶  ()%*  T)+”,-./0. 1%2%34#56/.4 7#8!.9%.:;9 %*46-!%?! @!  ()%?%”A=!=!9.B%C.9 D9%E%*!  %FG”H! G%26G%IJ%K#LG$%M E%2K!5)%9H 6NOPQRSTU.VW SU BÖnh gi¶ d¹i  ()%*  )%+”AK-. C.!)%2X.%BI%4# AK3%2%.%Y%> Z  ()%?%”AK46Z! %E7B.3%.%E%*!# AKQ!5)%?%H!$%[ ………  %FG”H!$%FO ’WI%PK6NS!\ #H6N%]EOP QRSTU.VWSU BÖnh ®Ëu mïa  ()%*  )%+”A^6@- _TV.2!0#`!a6/b63!. %9%!;PQ]%4!c9 642#AK6^% 1%2.H!$%[  ()%?%”-6C8!Bd4 !c.!eBPQ;.9%9 !8!  %FG”fZ$%FN%g!. H!5$%G!$T.Sh\Sh iTIePK9%@#7 >6CO%-?!T.jU. E%9R%-!k BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG  Bệnh do Virus gây ra  Triệu chứng: Lợn sốt, run rẩy và bỏ ăn. Mụn nước ở vành móng và kẽ móng, nặng thì sứt móng. Viêm miệng, lưỡi, vành mũi rồi hình thành mụn nước lở loét, miệng chảy rãi  Bệnh tích: Chân, miệng sưng, hình thành mụn nước lở loét. Phổi tim xung huyết, cơ tim nhão  Phòng trò: Tiªm Vaccine LMLM. Rửa sạch vết loét, dùng chanh, khế chua sát vào vết viêm loét BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG  Bệnh do vi khuẩn gây ra  Triệu chứng: Sau khi chết cơ thể tím bầm, miệng sùi bọt. Ở thể cấp tính lợn thở khó, sốt cao, chảy nước mũi, mắt đỏ, ủ rũ bỏ ăn. Vùng da sau gáy, ngực, bụng và đùi sau ửng đỏ  Bệnh tích: Vùng dưới da tụ máu và có keo nhầy. Phổi xung huyết hay viêm nặng, hạch phổi sưng. Thanh quản và phế quản xuất huyết có dòch máu đỏ. Gan, thận, lách sưng và xuất huyết  Phòng trò: Tiªm Vaccine, trò bằng Streptomicine,Chlotrasone BỆNH ĐÓNG DẤU LN  Triệu chứng: Sốt cao trên 40 o C, ủ rũ, bỏ ăn, sưng khớp. Da có vết đóng dấu hình vuông máu đỏ, ấn tay vào hết vết đỏ, cuối kỳ bệnh da bò hoại tử bong ra  Bệnh do vi khuẩn gây ra  Bệnh tích: Thể cấp tính: xuất huyết dạ dày và ruột, tim phổi, gan và thận sưng. Thể mãn tính: viêm khớp và viêm màng trong tim  Phòng trò: Tiªm Vaccine nhược độc 1ml/con, điều trò bằng Penicilline hay Kanamycine BỆNH PHÓ THƯƠNG HÀN  Bệnh do vi khuẩn gây ra  Triệu chứng: Thể cấp tính:sốt cao, bại huyết, nôn mửa, ỉa chảy. Thể á cấp tính: Lợn thở gấp, ỉa chảy, da có vệt tím. Thể mãn tính: ỉa chảy kéo dài, phân thối và có lẫn máu, lợn gầy  Bệnh tích: Thể cấp tính: nội tạng bò xuất huyết. Thể á cấp và mãn tính: hồi tràng, manh tràng, kết tràng bò loét do hoại tử  Phòng trò: Tiªm Vaccine vô hoạt 5ml/10-25kg, Vaccine đông khô 1ml/con. Điều trò bằng Tylosin BỆNH XOẮN KHUẨN (Leptospirosis)  Bệnh do vi khuẩn gây ra  Triệu chứng: Lợn sốt cao, da và niêm mạc có máu vàng, ủ rũ bỏ ăn, đôi khi phù ở cổ và mặt, nước tiểu vàng sẫm. Lợn ốn co lúc co giật, vận động khác thường, nái dễ xẩy thai  Bệnh tích: Mổ khám có mùi khét đặc biệt, da và lớp mỡ dưới da máu vàng. Gan nhũn và có máu như đất sét, túi mật sưng, thận nhợt nhạt, cơ tim nhão, bao tim tích nước  Phòng trò:Tiªm Vaccine 2-3ml/20kg, trò bằng Chlotrasone BỆNH XUYỄN LN  Bệnh do vi khuẩn gây ra  Triệu chứng: Lợn ho khan kéo dài, ho rõ nhất sau khi ăn và vận động. Lợn chậm lớn, gầy yếu. Thường bội phát tu huyết trùng thì chết nhanh  Bệnh tích: Thùy đỉnh, thùy tim và thùy đáy phổi bò gan hoá màu sẫm hay nhục hoá, có bệnh tích đối xứng hai bên lá phổi  Phòng trò: Phát hiện và cách ly triệt để. Điều trò bằng Tylosin 3ml/5- 6kg/ngày; Tylan 10ml/20-30kg/ngày. Bỉ sung Protein vµo TA […]…BỆNH HỒNG LỴ Bệnh do vi khuẩn gây ra Triệu chứng: Nguồn lây bệnh do nhập lợn ngoại về, bệnh phát ra ở mọi lứa tuổi Sốt 40-40.5oC, bỏ ăn, ủ rũ Lợn ỉa chảy, phân có dính nhầy và máu Bệnh tích: Ruột già bò xuất huyết, hoại tử và có màng giả Hoại tử ở niêm mạc kết tràng Phòng trò: Tiêu độc chuồng trại bằng nước vôi 20%, 3%sút, cách ly ngay lợn ốm Điều trò bằng Kanatyaline… bằng Kanatyaline 1ml/6-10kg/ng; Lincomycine 1ml/5-10kg/ngày BỆNH VIÊM TEO MŨI TRUYỀN NHIỄM Bệnh do vi khuẩn gây ra Triệu chứng: Lợn hay bò hắt hơi, khòt mũi, mũi có máu hay mủ Sống mũi teo làm mõm lợn biến dạng Lợn thường thở khó và chậm lớn Bệnh tích: Xương đáy và ống cuộn mũi cong queo Lỗ mũi hẹp chảy máu hay có mủ Phòng trò: Cách ly triệt để lợn ốm và tiêu độc chuồng trại Điều trò bằng Lincomicin 1ml/5… dưới da BỆNH SÁN LÁ RUỘT Bệnh do KST gây ra Triệu chứng: Bệnh rất phổ biến ở vùng miền Bắc và Trung bộ thuộc vùng trồng lúa nước Lợn chậm lớn, thiếu máu, lông xù và ỉa chảy Bệnh tích: Ở ruột non chứa nhiều sán lá trưởng thành có khi làm tắc ruột Viêm ruột mãn tính, vách ruột bò bào mỏng Phòng trò: Vệ sinh và tẩy uế chuồng trại, ủ phân trước khi bón ruộng Đònh kỳ tẩy sán bằng Dipterex 0.15g/kg lợn choai… Sulfaguanidin 0.5g/con/ngày BỆNH GIUN ĐŨA Bệnh do KST gây ra Triệu chứng: Lợn con ỉa chảy, chậm lớn, kém ăn, gầy yếu, lông xù u trùn thường đi lên phổi, gan, mật Nếu nhiều giun đũa có thể gây tắc ruột Bệnh tích: Thấy nhiều giun đũa ở ruột non Gan xù xì có vết trắng do ấu trùng vi hành Phòng trò: Tiêu độc chuồng trại và u phân trước khi bón ruộng Lợn con từ 1 2tháng tuổi trở lên chích Piperazin 34% 2-3ml/10kg;… Dùng Mebendasol 200mg/1kg cho uống BỆNH GHẺ Bệnh do KST gây ra Triệu chứng: Lợn ngứa, luôn cọ gãi, da có nhiều mụn ghẻ thường thấy ở mặt, tai sau lan ra vai, mé sườn, bụng và 4 chân Bệnh tích: Da xù sì, có mụn nước hay mụn mủ, khi lợn cọ vào tường dễ bò loét và chảy máu Phòng trò: Tổng vệ sinh và tẩy uế chuồng trại Dùng Ivermectine 0.5ml/25kg (tiêm dưới da) Tắm rửa cho lợn và bôi mỡ trò ghẻ: Dimethyl… trong 1 tuần BỆNH THIẾU SẮT Bệnh do thiếu sắt Triệu chứng: Lợn con sơ sinh 210ngày tuổi không bổ sung sắt sẽ gây thiếu máu Da và niêm mạc nhợt nhạt, lợn con run rẩy, thân nhiệt thấp, tim đập nhanh và khó thở Bệnh tích: Xác lợn gầy, máu loãng, gan màu đất, cơ tim nhão, xoang bao tim tích nước Phòng trò: Tiêm Dextran sắt vào tuần tuổi thứ nhất 1cc/con, sau 710ngày tiêm lần thứ hai 2cc/con BỆNH NGỘ ĐỘC… lợn và bôi mỡ trò ghẻ: Dimethyl Photalate 40% hay Dipterex 1% vào nơi ghẻ BỆNH THIẾU KẼM Bệnh do thiếu kẽm Triệu chứng: Da bò bong ra, tróc thành vẩy đối xứng ở vùng tai, phía trong đùi, mông và bụng, đôi khi lớp thượng bì ở lưỡi bò loét ra, giảm cân, chậm lớn Bệnh tích: Trên mặt da bò tróc vẩy, xù si, da cứng khô Bệnh có ảnh hưởng tới tới dòch hoàn và sinh sản của buồng trứng Phòng trò: Bổ sung Premix… Vệ sinh và tẩy uế chuồng trại, ủ phân trước khi bón ruộng Đònh kỳ tẩy sán bằng Dipterex 0.15g/kg lợn choai 3-6 tháng 1 lần BỆNH GIUN PHỔI Bệnh do KST gây ra Triệu chứng: Lợn mắc bệnh ho nhiều, thở khó, chậm lớn, thiếu máu Trường hợp nặng gây ngạt thở, viêm phế quản hay viêm phổi Bệnh tích: Mổ khám thấy phổi xẹp từng đám, vùng phổi lân cận bò khí thũng Cắt dọc phế quản và phế nang tại vùng phổi xẹp có… để lợn ốm và tiêu độc chuồng trại Điều trò bằng Lincomicin 1ml/5 kg/ngày, Tetracilin 1ml/10kg/ng, Tylosin 0.2g/con/ngày BỆNH PHÂN TRẮNG LN CON Bệnh do vi khuẩn gây ra Triệu chứng: Lợn mới mắc bệnh lúc còn bu,ù phân vón như hạt đậu, sau đó phân lỏng dần màu vàng trắng, mùi tanh khẳm Bệnh tích: Dạ dày chướng to trong chứa đầy sữa vón, ruột nhiều dòch màu vàng, ruột già chướng hơi và chứa nhiều phân trắng… tuổi thứ nhất 1cc/con, sau 710ngày tiêm lần thứ hai 2cc/con BỆNH NGỘ ĐỘC AFLATOXIN Bệnh do nấm gây ra Triệu chứng: Thời gian phát bệnh sau khi dùng thức ăn có Aflatoxin tối thiểu 6 tuần Lợn biểu hiện đau bụng nôn mửa và ỉa chảy Bệnh tích: Da và niêm mạc vàng, gan sưng to và nhợt nhạt, thận sưng Xoang bụng tích nước và phù ở màng treo ruột Phòng trò: Bảo quản tốt thức ăn, loại bỏ thức ăn bò mốc Giải độc. TRUYỀN NHIỄM  Bệnh do vi khuẩn gây ra  Triệu chứng: Lợn hay bò hắt hơi, khòt mũi, mũi có máu hay mủ. Sống mũi teo làm mõm lợn biến dạng. Lợn thường thở khó và chậm lớn  Bệnh tích: Xương. gây ra  Triệu chứng: Nguồn lây bệnh do nhập lợn ngoại về, bệnh phát ra ở mọi lứa tuổi. Sốt 40-40.5 o C, bỏ ăn, ủ rũ. Lợn ỉa chảy, phân có dính nhầy và máu  Bệnh tích: Ruột già bò xuất huyết,. BỆNH SÁN LÁ RUỘT  Bệnh do KST gây ra  Triệu chứng: Bệnh rất phổ biến ở vùng miền Bắc và Trung bộ thuộc vùng trồng lúa nước. Lợn chậm lớn, thiếu máu, lông xù và ỉa chảy  Bệnh tích: Ở

Source: https://iseo1.com
Category: Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *