Quyền tác giả phát sinh khi nào? –

Đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có những quyền như sau :Đối với chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả có những quyền sau :Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì có quyền nhân thân gồm có :Trên thực tiễn, có rất nhiều tranh chấp về việc xâm phạm SHTT nói chung và quyền tác giả, quyền tương quan nói riêng. Vậy những hành vi nào được coi là xâm phạm quyền tác giả ? Pháp luật SHTT lao lý thế nào về hành vi xâm phạm ? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ 1 số ít yếu tố pháp lý tương quan đến quyền tác giả theo pháp luật .

Quyền tác giả theo quy định

– Quyền tác giả là quyền của tổ chức triển khai, cá thể so với tác phẩm do mình phát minh sáng tạo ra hoặc chiếm hữu .
– Quyền tương quan đến quyền tác giả ( sau đây gọi là quyền tương quan ) là quyền của tổ chức triển khai, cá thể so với cuộc màn biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa .

Theo đó, tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Luật SHTT có quy định. Thời điểm phát sinh quyền tác giả và quyền liên quan như sau.

– Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được phát minh sáng tạo và được bộc lộ dưới một hình thức vật chất nhất định. Không phân biệt nội dung, chất l ­ ượng, hình thức, phương tiện đi lại, ngôn từ, đã công bố hay chưa công bố. Đã ĐK bảo lãnh hay chưa ĐK bảo lãnh .
– Quyền tương quan phát sinh kể từ khi cuộc màn biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư ­ ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực thi mà không gây phương hại đến quyền tác giả .

Các quyền lợi mà chủ sở hữu quyền được hưởng

Theo Điều 19 và 20 của Luật SHTT, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm được bảo lãnh tự động hóa về cả quyền nhân thân và quyền gia tài .
Quyền nhân thân thuộc quyền tác giả

Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì có quyền nhân thân gồm có :

Đối với chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả có những quyền sau :

  • Công bố, thông dụng hoặc được cho phép người khác công bố, thông dụng tác phẩm thuộc chiếm hữu của mình ( trừ trường hợp tác giả và chủ sở hữu có những thỏa thuận hợp tác khác ) ;
  • Cho phép hoặc không được cho phép người khác sử dụng tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình ( trừ trường hợp tác giả và chủ sở hữu có những thỏa thuận hợp tác khác ) .
  • Quyền gia tài thuộc quyền tác giả

Đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có những quyền như sau :

  • Được hưởng nhuận bút ;
  • Được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng. Được hưởng quyền lợi vật chất từ việc cho người khác sử dụng tác phẩm dưới những hình thức như xuất bản. Tái bản, tọa lạc, triển lãm, màn biểu diễn, phát thanh, truyền hình. Ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, cải biên, chuyển thể, cho thuê … ;
  • Được nhận phần thưởng so với tác phẩm mà mình là tác giả .
  • Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì được hưởng những quyền gia tài so với tác phẩm mà mình là tác giả, gồm có :
  • Nhuận bút, thù lao khi tác phẩm được sử dụng;

  • Được nhận phần thưởng so với tác phẩm mà mình là tác giả .

Ngoài ra, so với chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả được hưởng quyền lợi vật chất từ việc sử dụng tác phẩm dưới những hình thức. Cụ thể như xuất bản, tái bản, tọa lạc, triển lãm, màn biểu diễn. Phát thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, dịch, cải biên, chuyển thể, cho thuê …
Trên đây là một số ít nội dung tương quan đến quyền tác giả. Để được giải đáp vướng mắc và tư vấn dịch vụ, vui mắt liên hệ với chúng tôi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *