Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) IMF là gì?

Quỹ Tiền tệ Quốc tế được mô tả như Một tổ chức của 189 quốc gia thực hiện việc nuôi dưỡng tập đoàn tiền tệ toàn cầu, thiết lập tài chính an toàn. Để hiểu rõ vai trò của tổ chức tiền tệ này, hãy cùng chúng tối tìm hiểu Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund – IMF) là gì? ở bài viết bên dưới nhé!

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là gì?

Quỹ Tiền tệ Quốc tế là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu. Trụ sở chính của IMF đặt ở Washington D.C., thủ đô của Hoa Kỳ.

Trụ sở Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đặt tại Washington D.C Hoa Kỳ

Lịch sử hình thành và phát triển của Quỹ Tiền tệ Quốc tế

IMF được hình thành vào tháng 7/1944 tại Hội nghị Bretton Woods của Liên hợp quốc ở New Hampshire, Hoa Kỳ. Lúc này 44 vương quốc tham gia đã tìm cách thiết kế xây dựng khuôn khổ hợp tác kinh tế tài chính quốc tế và tránh lặp lại thực trạng phá giá tiền tệ cạnh tranh đối đầu đã góp thêm phần vào cuộc Đại suy thoái và khủng hoảng những năm 1930. Ngày 1/3/1947 IMF khởi đầu hoạt động giải trí và được hưởng quy định cơ quan trình độ của Liên hợp quốc. Ngày 8/5/1947, IMF triển khai cho vay khoản tiên phong .

Lá cờ của Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF

IMF kiến thiết xây dựng quỹ kinh tế tài chính của mình trải qua phí thành viên, được gọi là hạn ngạch. Mỗi vương quốc thành viên trả tiền cho một hạn ngạch dựa trên quy mô kinh tế tài chính của vương quốc đó, thế cho nên những nền kinh tế tài chính lớn phải trả nhiều tiền hơn. Như vậy, nguồn vốn hoạt động giải trí hầu hết của quỹ là do những nước thành viên góp phần .IMF đã thiết kế xây dựng một hạn mức cho vay và hạn mức góp phần với những nước thành viên. Số phiếu biểu quyết của mỗi nước tùy thuộc vào mức độ góp phần của nước đó cho IMF. Các nước thành viên có cổ phần lớn nhất trong IMF lúc bấy giờ là Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp .Trải qua những thời kỳ biến chuyển của nền kinh tế tài chính và mạng lưới hệ thống tiền tệ quốc tế, IMF đã cố gắng nỗ lực tăng trưởng hoạt động giải trí của mình theo hai hướng : không thay đổi những tỷ giá hối đoái và đấu tranh chống những giải pháp hạn chế và phân biệt đối xử .Năm 1972, theo Hiệp định Jamaica, những tỷ giá hối đoái được thả nổi. Điều này đã đẩy những nước thành viên của Cộng đồng Kinh tế châu u ( EEC ) không duy trì tỷ giá đồng tiền của mình theo đồng đôla nữa mà mỗi nước tự do lao lý, công bố hay không công bố tỷ giá đồng tiền của mình .Lúc này vàng bị gạt ra khỏi mạng lưới hệ thống tiền tệ và được sửa chữa thay thế bằng quyền rút vốn đặc biệt quan trọng ( special drawing rights – SDR ) để tăng thêm mức cung về phương tiện đi lại giao dịch thanh toán quốc tế .

Cơ cấu tổ chức của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

Các thành viên trong cơ cấu tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF gồm những bộ phận như sau :

 • Hội đồng thống đốc: Đây là cơ quan quyết định tối cao, bao gồm một thống đốc và một thống đốc thay thế đến từ các quốc gia thành viên. Thống đốc được chỉ định bởi quốc gia thành viên và thông thường là bộ trưởng tài chính hoặc thống đốc ngân hàng trung ương.
 • Các ủy ban Bộ trưởng: Hội đồng thống đốc được tham vấn bởi hai Ủy ban Bộ trưởng là: Ủy ban Tiền tệ và Tài chính quốc tế (IMFC- International Monetary and Financial Committee) và Ủy ban Phát triển (Development Committee).
 • Ban Giám đốc điều hành: Ban Giám đốc điều hành có 24 thành viên chịu trách nhiệm quản lý các công việc hàng ngày của IMF. 24 thành viên của Ban Giám đốc Điều hành sẽ thay mặt cho 189 quốc gia thành viên. Ban Giám đốc Điều hành sẽ bàn luận và giải quyết tất cả các vấn đề như xem xét tình trạng kinh tế của các nước thành viên, các vấn đề về chính sách kinh tế có liên quan đến nền kinh tế toàn cầu

Chức năng và nhiệm vụ của IMF

Nhiệm vụ chính của IMF là bảo vệ sự không thay đổi của mạng lưới hệ thống tiền tệ quốc tế – mạng lưới hệ thống tỷ giá hối đoái và giao dịch thanh toán quốc tế được cho phép những vương quốc và công dân của họ thanh toán giao dịch với nhau .Quỹ tiền tệ Quốc tế tương hỗ những nước thành viên trải qua 3 công dụng chính sau đây :

Giám sát

Giám sát tình hình kinh tế tài chính kinh tế tài chính toàn thế giới và những nước thành viên, đồng thời tư vấn về chủ trương kinh tế tài chính cho những nước thành viên. Điều này được triển khai trải qua việc nghiên cứu và điều tra, thống kê, nghiên cứu và phân tích và dự báo những nền kinh tế tài chính vương quốc, khu vực hoặc toàn thế giới .Ngoài ra, IMF sẽ cung ứng lời khuyên cho những nước thành viên và thôi thúc những chủ trương được phong cách thiết kế để thôi thúc sự không thay đổi kinh tế tài chính, giảm tính dễ bị tổn thương trước những cuộc khủng hoảng kinh tế và kinh tế tài chính, và nâng cao mức sống .

Hỗ trợ tài chính

Cung cấp tương hỗ kinh tế tài chính ngắn và trung hạn cho những nước thành viên khi họ gặp phải những khó khăn vất vả trong thời điểm tạm thời về cán cân thanh toán giao dịch. Cụ thể như đưa ra những nguồn vốn cho vay không lãi suất vay với thời hạn đáo hạn dài. Nhiệm vụ tương hỗ kinh tế tài chính này chính là nghĩa vụ và trách nhiệm cốt lõi của IMF .

Phát triển năng lực

Trợ giúp kỹ thuật cho những nước thành viên nhằm mục đích cải tổ năng lực điều hành kinh tế. Ví dụ như phong cách thiết kế và thực thi những chủ trương hiệu suất cao hơn so với thuế và quản trị, quản trị tiêu tốn, chủ trương tiền tệ và tỷ giá hối đoái, giám sát và điều tiết mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước và kinh tế tài chính, khuôn khổ lập pháp và thống kê kinh tế tài chính .

Mục tiêu hoạt động của IMF

Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( tiếng Anh : International Monetary Fund, viết tắt IMF ) là một tổ chức triển khai quốc tế giám sát mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính toàn thế giới bằng cách theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân giao dịch thanh toán, cũng như tương hỗ kỹ thuật và giúp sức kinh tế tài chính khi có nhu yếu. Trụ sở chính của IMF đặt ở Washington D.C, Hà Nội Thủ Đô của Hoa Kỳ. IMF được diễn đạt như “ Một tổ chức triển khai của 189 vương quốc ”, thao tác nuôi dưỡng tập đoàn lớn tiền tệ toàn thế giới, thiết lập kinh tế tài chính bảo đảm an toàn, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho thương mại quốc tế, tăng nhanh việc làm và tăng trưởng kinh tế tài chính cao, và giảm bớt đói nghèo .Với ngoại lệ của Bắc Triều Tiên, Cuba, Liechtenstein, Andorra, Monaco, Tuvalu và Nauru, tổng thể những nước thành viên của Liên Hiệp Quốc tham gia trực tiếp vào IMF hoặc được đại diện thay mặt cho bởi những nước thành viên khác …Vào năm 1930, khi hoạt động giải trí kinh tế tài chính ở những nước công nghiệp chính thu hẹp, nhiều nước khởi đầu vận dụng tư tưởng trọng thương, cố gắng nỗ lực bảo vệ nền kinh tế tài chính của họ bằng việc hạn chế nhập khẩu. Để khỏi giảm dự trữ vàng, ngoại hối, một vài nước cắt giảm nhập khẩu, 1 số ít nước phá giá đồng tiền của họ, và 1 số ít nước áp đặt những hạn chế so với thông tin tài khoản ngoại tệ của công dân .Những giải pháp này có hại so với chính bản thân những nước đó vì như kim chỉ nan lợi thế so sánh tương đối của Ricardo đã chỉ rõ mọi nước đều trở nên có lợi nhờ thương mại không bị hạn chế. Lưu ý là, theo kim chỉ nan tự do mậu dịch đó, nếu tính cả phân phối, sẽ có những ngành bị thiệt hại trong khi những ngành khác được lợi. Thương mại quốc tế đã sa sút nghiêm trọng, khi việc làm và mức sống ở nhiều nước suy giảm .IMF đã đi vào hoạt động giải trí ngày 27 tháng 12 năm 1945, khi đó có 29 nước tiên phong ký kết nó là những pháp luật của hiệp ước. Mục đích của luật IMF ngày này là giống với luật chính thức năm 1944. Ngày 1 tháng 3 năm 1947 IMF mở màn hoạt động giải trí và triển khai cho vay khoản tiên phong ngày 8 tháng 5 năm 1947 .Từ cuối đại chiến quốc tế thứ 2 cho đến cuối năm 1972, quốc tế tư bản đã đạt được sự tăng trưởng thu nhập trong thực tiễn nhanh chưa từng thấy. ( Sau đó sự hội nhập của Trung Quốc vào mạng lưới hệ thống tư bản chủ nghĩa đã thôi thúc đáng kể sự tăng trưởng của cả mạng lưới hệ thống. )Trong mạng lưới hệ thống tư bản chủ nghĩa, quyền lợi thu được từ tăng trưởng đã không được chia đều cho tổng thể, tuy nhiên hầu hết những nước tư bản đều trở nên thịnh vượng hơn, trái ngược trọn vẹn với những điều kiện kèm theo trong khoảng chừng thời hạn trước của những nước tư bản trong thời kỳ giữa hai cuộc cuộc chiến tranh quốc tế .Trong những thập kỷ sau cuộc chiến tranh quốc tế hai, kinh tế tài chính quốc tế và mạng lưới hệ thống tiền tệ có biến hóa lớn làm tăng nhanh tầm quan trọng và thích hợp trong việc phân phối tiềm năng của IMF, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nhu yếu IMF thích ứng và triển khai xong cải tổ. Những văn minh nhanh gọn trong kỹ thuật công nghệ tiên tiến và thông tin liên lạc đã góp thêm phần làm tăng hội nhập quốc tế của những thị trường, làm cho những nền kinh tế tài chính quốc dân kết nối với nhau ngặt nghèo hơn. Xu hướng giờ đây lan rộng ra nhanh gọn hơn số vương quốc trong IMF .Ảnh hưởng của IMF trong kinh tế tài chính toàn thế giới được ngày càng tăng nhờ sự tham gia đông hơn của những vương quốc thành viên. Hiện IMF có 184 thành viên, nhiều hơn bốn lần so với số lượng 44 thành viên khi nó được xây dựng .Mục tiêu chính của IMF là bảo vệ không thay đổi mạng lưới hệ thống tiền tệ quốc tế – mạng lưới hệ thống tỷ giá trao đổi và thanh toán giao dịch quốc tế hoàn toàn có thể được cho phép những vương quốc ( và công dân của họ ) thanh toán giao dịch với nhau. Nhiệm vụ của Quỹ được update năm 2012 bao trùm sang toàn bộ những yếu tố thuộc nghành kinh tế tài chính vĩ mô và kinh tế tài chính để bảo vệ không thay đổi toàn thế giới .Để thực thi trách nhiệm nền tảng là bảo vệ sự không thay đổi của mạng lưới hệ thống tiền tệ quốc tế, IMF theo dõi tình hình kinh tế tài chính toàn thế giới và kinh tế tài chính của những thành viên ; cho vay so với những thành viên gặp khó khăn vất vả và đưa ra những sự trợ giúp thiết thực cho thành viên .

Các loại tín dụng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Các loại tín dụng của IMF là gì

IMF là một tổ chức triển khai được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu nuôi dưỡng tập đoàn lớn tiền tệ toàn thế giới. Từ đó thiết lập kinh tế tài chính bảo đảm an toàn và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho thương mại quốc tế cũng như tăng nhanh việc làm, tăng trưởng kinh tế tài chính cao và giảm bớt đói nghèo. Xuất phát từ mục tiêu này IMF cũng đưa ra những loại tín dụng thanh toán để tương hỗ những nước thành viên trong việc tăng trưởng kinh tế tài chính. Cụ thể như sau :

Tín dụng thông thường

 • Loại này yêu cầu nước được vay phải có chương trình điều chỉnh kinh tế ngắn hạn.
 • Mức cho vay tối đa là 100% cổ phần của nước đó tại qũy
 • Thời hạn vay từ 3 – 5 năm
 • Thời gian ân hạn 3 năm
 • Lãi suất khoảng 5% – 7,5%/năm
 • Vốn vay bổ sung: Loại tín dụng này có:
 • Mức vay có thể từ 100% – 350% cổ phần của nước đó tại quỹ (tuỳ theo mức độ thiếu hụt)
 • Thời hạn vay từ 3 – 5 năm
 • Thời gian ân hạn 3.5 năm
 • Lãi suất được tính theo lãi suất thị trường

Vay dự phòng

 • Loại tín dụng này của IMF có các đặc điểm:
 • Mức vay tối đa được 62,5% cổ phần
 • Thời hạn vay 5 năm
 • Thời gian ân hạn 3.5 năm
 • Lãi suất áp dụng theo thị trường

Vay dài hạn

Nước đi vay phải có chương trình kiểm soát và điều chỉnh kinh tế tài chính trung hạn và mọi khoản vay phải theo sát với việc thực thi chương trình theo từng quý, năm. Trong đó :

 • Mức vay bằng 140% cổ phần tại quỹ
 • Thời hạn vay 10 năm
 • Thời gian ân hạn 4 năm
 • Lãi suất từ 6 – 7,5%/năm

Vay bù đắp thất thu xuất khẩu

Đây là khoản vay cho những nước đang tăng trưởng có đột biến thiếu vắng cán cân thương mại trong năm. Theo đó :

 • Mức vay tối đa bằng 100% cổ phần của nước đó tại quỹ
 • Thời hạn vay từ 3 – 5 năm
 • Lãi suất khoảng 5% – 7,5%/năm

Vay chuyển tiếp nền kinh tế

Đây là loại tín dụng thanh toán mới Open của IMF để tương hỗ cho những nước quy đổi từ nền kinh tế tài chính tập trung chuyên sâu sang kinh tế thị trường, theo đó :

 • Thời hạn vay 5 năm
 • Thời gian ân hạn 3,25 năm
 • Lãi suất theo mức lãi suất thị trường.

Bên cạnh đó, IMF còn có 1 số ít loại tín dụng thanh toán khác như : vay để duy trì dự trữ điều hòa, vay để kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức …

Các nước thành viên cũng được quyền vay hay quyền rút vốn đối với IMF. Các nước có thể sử dụng quyền rút vốn và dự trữ quốc tế của mình để tài trợ cho các khoản thâm hụt cán cân thanh toán. Đối với cơ chế quyền rút vốn tại IMF, các nước thành viên cần đảm bảo:
Nếu gặp khó khăn về cán cân thanh toán các nước thành viên có thể rút vốn. Tức là mua đồng tiền nước ngoài của IMF bằng đồng tiền của nước mình trong giới hạn bằng 125% hạn mức của mình, trong đó các nước có thể rút 25% đầu tiên bất kì khi nào có nhu cầu.

Khi muốn rút một hay cả bốn phần 25% còn lại, các nước phải nhất trí với IMF về một chương trình bao gồm các biện pháp xử lý thâm hụt cán cân thanh toán của mình.
Các nước thành viên phải hoàn trả lại phần rút vốn của mình trong khoảng thời gian từ 3 – 5 năm.

Liên quan đến quyền rút vốn của những nước thành viên, năm 1970, IMF đã tạo ra một gia tài dự trữ quốc tế gọi là Quyền Rút vốn Đặc biệt ( viết tắt là SDR ) để tăng thêm mức cung về phương tiện đi lại giao dịch thanh toán quốc tế. Quyền này cũng tạo ra những phương tiện đi lại vay nợ bổ trợ cho những nước thành viên nghèo của IMF .

Mối quan hệ giữa IMF và Việt Nam ra sao?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới năm 2018 tại TP Bali - Indonesia

Năm 1976, Nước Ta chính thức thực thi quy định hội viên của Nước Ta tại IMF và được quyền hưởng những khoản vay từ IMF .Trong quy trình tiến độ 1976 – 1981, IMF đã cho Nước Ta vay khoảng chừng 200 triệu USD nhằm mục đích xử lý những khó khăn vất vả trong cán cân giao dịch thanh toán. Sau khi Nước Ta phát sinh nợ quá hạn với IMF vào năm 1984 và IMF đình chỉ quyền vay vốn của Nước Ta, trong suốt thời hạn từ 1985 đến tháng 10/1993, quan hệ giữa Nước Ta – IMF được duy trì trải qua đối thoại chủ trương hầu hết dưới hình thức tìm hiểu thêm thường niên về kinh tế tài chính vĩ mô .Tháng 10/1993, Nước Ta đã nối lại quan hệ kinh tế tài chính với IMF. Trong tiến trình 1993 – 2004, IMF đã cung ứng cho Nước Ta 4 khoản vay với tổng vốn cam kết 1.094 triệu USD, giải ngân cho vay được 670.8 triệu USD – trong đó 209.2 triệu USD của chương trình Tăng trưởng và Xoá đói Giảm nghèo PRGF .IMF tích cực triển khai nhiều hoạt động giải trí tư vấn chủ trương và tương hỗ kỹ thuật cho Nước Ta hàng năm trong những nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước, kinh tế tài chính, thương mại, cải cách doanh nghiệp nhà nước, tiền tệ, ngoại hối, thị trường mở, thanh tra ngân hàng nhà nước, cải cách thuế ( tư vấn cho Bộ Tài chính ), xác lập tiềm năng lạm phát kinh tế, chống rửa tiền và chống hỗ trợ vốn khủng bố v.v.Ngoài ra, hàng trăm lượt cán bộ Ngân hàng Nhà nước và những bộ ngành tương quan được tạo điều kiện kèm theo tham gia những khóa huấn luyện và đào tạo, hội thảo chiến lược thời gian ngắn và xuất học bổng dài hạn theo chương trình do IMF hỗ trợ vốn tại Nước Singapore, Áo, Mỹ .Từ tháng 4/2004 đến nay, quan hệ Nước Ta – IMF liên tục được duy trì tốt đẹp dù giữa hai bên không còn chương trình vay vốn .

Kết luận

Trên đây là những san sẻ của chúng tôi về Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Hy vọng qua bài viết trên những bạn đã hiểu rõ IMF là gì. Với thông tin có ích trên những bạn hoàn toàn có thể hiểu rõ vai trò và tính năng của tổ chức triển khai quốc tế quan trọng này .

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.