Hợp đồng ủy thác đầu tư: 9 điều khoản cơ bản là gì?

2. Hợp đồng ủy thác với những mục tiêu khác nhau :1. Hợp đồng ủy thác giữa những bên có vị thế pháp lý khác nhau :10. Một số lao lý khác

8. Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

7. Quyền của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tưIII. Rủi ro từ hợp đồng ủy thác đầu tư là gì ?II. Căn cứ pháp lý để soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư là gì ?

Ủy thác đầu tư là một hoạt động được nhiều các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài lựa chọn do hiệu quả mang lại của nó. Công ty Luật Thái An™ tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm phong phú. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ soạn thảo mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư với nhiều ưu điểm của chúng tôi là dịch vụ chất lượng cao, nhanh chóng, chi phí hợp lý.

I. Hợp đồng ủy thác đầu tư là gì ?

Hợp đồng ủy thác đầu tư được hiểu là thỏa thuận hợp tác bằng văn bản về việc một bên sẽ ủy thác cho bên khác để thực thi hoạt động giải trí đầu tư nhằm mục đích mục tiêu đem lại doanh thu .
Uỷ thác đầu tư ( nhận vốn đầu tư ) thuộc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo, phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động giải trí .
Theo quy định hiện hành chỉ có những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, công ty sàn chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty đầu tư sàn chứng khoán và công ty quản trị quỹ là những chủ thể được nhận ủy thác vốn của tổ chức triển khai, cá thể để thực thi những hoạt động giải trí đầu tư. Đây là điều rất quan trọng cần chú ý quan tâm khi soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư .

===>>> Xem thêm: Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu

II. Căn cứ pháp lý để soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư là gì?

Các mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư thường được soạn thảo dựa trên những địa thế căn cứ pháp lý, đó là :

III. Rủi ro từ hợp đồng ủy thác đầu tư là gì ?

?

===>>> Xem thêm: 

IV. Soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư như thế nào ?

Các lao lý của hợp đồng uỷ thác đầu tư gồm :

 • Thông tin các bên trong hợp đồng
 • Nội dung ủy thác
 • Vốn ủy thác, thời gian giao vốn ủy thác, rút vốn ủy thác trước thời hạn
 • Chi phí ủy thác đầu tư
 • Quyền của bên ủy thác
 • Nghĩa vụ của bên ủy thác
 • Quyền của bên nhận ủy thác
 • Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác
 • Chuyển giao nghĩa vụ trong hợp đồng

hợp đồng uỷ thác đầu tư
Dưới đây là những nội dung mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư ngắn gọn, đơn thuần nhưng khá khá đầy đủ :

1. Thông tin các bên trong hợp đồng

tin tức những bên trong hợp đồng ủy thác đầu tư gồm tên công ty, địa chỉ, giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, người đại diện thay mặt .
Chủ thể trong hợp đồng ủy thác đầu tư bên nhận ủy thác thường là những pháp nhân có trình độ, kinh nghiệm tay nghề thực thi thay hoạt động giải trí đầu tư cho bên ủy thác. Đây hoàn toàn có thể được cho là hình thức thuận tiện đem lại doanh thu, có sự rủi do hạn chế hơn .
Bên nhận ủy thác trong hợp đồng hầu hết là những ngân hàng nhà nước, công ty quản trị quỹ, công ty kinh tế tài chính, những quỹ đầu tư …

===>>> Xem thêm:Điều kiện đối với các bên chủ thể hợp đồng

2. Nội dung ủy thác trong mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư

Điều khoản này sẽ quy định về nội dung của hoạt động giải trí ủy thác đầu tư trong hợp đồng này, gồm có những thông tin về đối tượng người tiêu dùng được thụ hưởng nguồn vốn ủy thác ( dự án Bất Động Sản sản xuất, kinh doanh thương mại, doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhận vốn góp, phát hành trái phiếu, CP …. ) và mục tiêu ủy thác ( để hợp tác đầu tư kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm dịch vụ do bên nhận ủy thác đầu tư hoặc hợp tác đầu tư …. )

3. Vốn ủy thác, thời gian giao vốn ủy thác, rút vốn ủy thác trước thời hạn

Điều khoản mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư hoàn toàn có thể có nội dung như sau :

 • Thời hạn ủy thác đầu tư: Ngày bắt đầu ủy thác, ngày hết hạn ủy thác đầu tư.
 • Giá trị vốn ủy thác đầu tư:
  • Giá trị quy ra VNĐ.
  • Giá trị quy ra USD.
 • Trách nhiệm phát sinh khirút vốn ủy thác trước hạn

4. Chi phí ủy thác đầu tư

Ngân sách chi tiêu ủy thác là … .. % doanh thu ( sau thuế ) / tháng. Mọi rủi ro đáng tiếc trọn vẹn do bên ủy thác chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .
Ở đa phần những mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư sẽ ghi nhận ngân sách ủy thác đầu tư gồm : những phí thường thì và ngân sách đầu tư gồm có :

 • Phí quản lý: Đây là các khoản phí mà người quản lý quỹ thu cho các dịch vụ của họ quản lý quỹ ủy thác đầu tư.
 • Phí hàng năm: bao gồm chi phí đầu tư quỹ và thường dao động từ 0,5% đến 1%.
 • Phí thực hiện: Một số quỹ đầu tư tính phí thực hiện khi quỹ ủy thác vượt trội hơn một điểm chuẩn cụ thể, ví dụ; nếu một ủy thác tăng gấp đôi giá trị thì một khoản phí bổ sung có thể được tính, nếu nó không đạt đến mức đó thì nó sẽ không được áp dụng.
 • Lãi suất cố định: Một số quỹ đầu tư hiện đánh lãi suất cố định thay vì phí%;

Tất cả các khoản phí và chi phí này có khác nhau giữa các hợp đồng ủy thác đầu tư.

Hướng dẫn soạn thảo các điều khoản cơ bản của hợp đồng ủy thác đầu tư

5. Quyền của bên ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Một số nội dung mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư về quyền của bên ủy thác như sau :

 • Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh bên nhận ủy thác được phép thực hiện hoạt động ủy thác, nhận ủy thác theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu bên nhận ủy thác báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin về tình hình, kết quả thực hiện hợp đồng ủy thác;
 • Giám sát, kiểm tra việc bên nhận ủy thác thực hiện nội dung, phạm vi được ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác;

6. Nghĩa vụ của bên ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Một số nội dung mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư về nghĩa vụ và trách nhiệm của bên ủy thác như sau :

 • Xem xét, đánh giá chức năng, phạm vi hoạt động, năng lực quản trị, điều hành, nhân sự, chuyên môn, công nghệ và cơ sở hạ tầng của bên nhận ủy thác để đảm bảo bên nhận ủy thác có đủ khả năng thực hiện hoạt động ủy thác, nhận ủy thác;
 • Chuyển vốn ủy thác cho bên nhận ủy thác theo tiến độ thực hiện nội dung ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Cung cấp cho bên nhận ủy thác các thông tin, tài liệu có liên quan đến ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Không được can thiệp vào việc đầu tư của bên ủy thác
 • Thanh toán phí ủy thác cho bên nhận ủy thác quy định tại hợp đồng ủy thác

7. Quyền của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Một số nội dung mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư về quyền của bên nhận ủy thác như sau :

 • Từ chối các yêu cầu của bên ủy thác liên quan đến phạm vi và nội dung ủy thác, đối tượng ủy thác không được quy định tại hợp đồng ủy thác hoặc không đúng quy định pháp luật;
 • Được nhận phí ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;

8. Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Nội dung mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư về nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhận ủy thác hoàn toàn có thể gồm :

 • Xem xét, đánh giá chức năng, phạm vi hoạt động của bên ủy thác để đảm bảo bên ủy thác được phép thực hiện hoạt động ủy thác, nhận ủy thác theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện đúng nội dung, phạm vi ủy thác được quy định tại hợp đồng ủy thác
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn ủy thác của đối tượng ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ cho bên ủy thác về tình hình thực hiện nội dung ủy thác theo quy định tại hợp đồng ủy thác;
 • Chuyển trả cho bên ủy thác tất cả lợi ích hợp pháp, các hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo quy định tại hợp đồng ủy thác.
 • Đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng ủy thác trước hạn, bên nhận ủy thác chuyển trả cho bên ủy thác số tiền ủy thác chưa giải ngân, tất cả lợi ích hợp pháp và hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến ngày chấm dứt hợp đồng ủy thác trước hạn theo quy định tại hợp đồng ủy thác;

Ngoài ra, với những loại mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư đơn cử thì sẽ có thêm những lao lý khác. Ví dụ như với hợp đồng ủy thác đầu tư sàn chứng khoán hoàn toàn có thể có những lao lý sau :
“ + Bên nhận ủy thác không được quyền triển khai rút, chuyển tiền từ thông tin tài khoản sàn chứng khoán … … … … … … … ra ngoài. Nếu rút tiền từ thông tin tài khoản sàn chứng khoán ra sẽ mặc định chuyển vào thông tin tài khoản của. … … … … … … … …. như sau :
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngân hàng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
+ Bên ủy thác có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình hàng ngày hiệu quả thanh toán giao dịch CP cho Bên A
+ Bên uỷ thác báo cáo giải trình tổng kết thanh toán giao dịch trong tuần ( lấy giá tham chiếu để giám sát trong thời điểm tạm thời Lỗ / Lãi ) … ”
hợp đồng uỷ thác đầu tư

9. Chuyển giao nghĩa vụ trong hợp đồng ủy thác đầu tư

Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư thường quy định : Bên nhận ủy thác không được ủy thác lại cho bên thứ ba. nếu không được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của bên ủy thác .

10. Một số điều khoản khác

Ngoài những pháp luật cơ bản trên, hợp đồng uỷ thác đầu tư còn cần có những lao lý khác như sau :

 • Bảo mật thông tin hợp đồng

===>>> Xem thêm:Quy định về bảo mật thông tin trong hợp đồng

 • Sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy thác đầu tư
 • Thời hạn và chấm dứt hợp đồng ủy thác đầu tư

===>>> Xem thêm: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

 • Điều khoản bất khả kháng

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

 • Gia hạn hợp đồng ủy thác đầu tư
 • Xử lý tranh chấp ủy thác đầu tư

V. Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư

a. Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư

?
[link sang bài mới]

b. Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư sàn chứng khoán

[ link sang bài mới ]?
[link sang bài mới] [ link sang bài mới ]

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ rất đa dạng, tương đối phức tạp và thực tế khó để áp dụng một mẫu cố định trong các trường hợp khác nhau. Để soạn thảo các hợp đồng ủy thác đầu tư đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, hay việc sử dụng mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư trên mạng mà cần có nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ việc soạn thảo, ký kết, giải quyết tranh chấp liên quan đến loại hợp đồng này. 

VI. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ủy thác của Luật Thái An

Chúng tôi chuyên soạn thảo hợp đồng các loại, trong đó có rất nhiều mẫu hợp đồng ủy thác như sau:

1. Hợp đồng ủy thác giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • Mẫu hợp đồng ủy thác giữa 3 bên, hợp đồng ủy thác giữa 2 bên
 • Mẫu hợp đồng ủy thác giữa cá nhân với cá nhân, hợp đồng ủy thác giữa cá nhân và công ty, hợp đồng ủy thác giữa công ty với công ty
 • Mẫu hợp đồng ủy thác độc quyền

2. Hợp đồng ủy thác với các mục đích khác nhau:

 • Mẫu hợp đồng ủy thác thương mại, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa
 • Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư
 • Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu,

===>>> Xem thêm: Soạn thảo hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu như thế nào?

 • Mẫu hợp đồng ủy thác quản lý dự án
 • Mẫu hợp đồng ủy thác gia công
 • Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán
 • Mẫu hợp đồng ủy thác quản lý, hợp đồng ủy thác quản lý vốn
 • Mẫu hợp đồng ủy thác thanh toán

Nếu bạn cần một mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và quyền lợi của bạn thì hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm :

 • BẢNG GIÁ DỊCH VỤ tại LINK NÀY
 • QUY TRÌNH DỊCH VỤ tại LINK NÀY

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồng, tư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *