primitives tiếng Anh là gì?

primitives tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng primitives trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ primitives tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm primitives tiếng Anh
primitives
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ primitives

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: primitives tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

primitives tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ primitives trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ primitives tiếng Anh nghĩa là gì.

primitive /’primitiv/

* tính từ
– nguyên thuỷ, ban sơ
=primitive man+ người nguyên thuỷ
=primitive communism+ chủ nghĩa cộng sản nguyên thuỷ
– thô sơ, cổ xưa
=primitive weapons+ vũ khí cổ xưa, vũ khí thô sơ
– gốc (từ, mẫu)
– (toán học); (địa lý,địa chất) nguyên thuỷ
=primitive group+ nhóm nguyên thuỷ
=primitive function+ nguyên hàm

* danh từ
– (nghệ thuật) hoạ sĩ trước thời Phục hưng; tranh của hoạ sĩ trước thời Phục hưng
– màu gốc
– (ngôn ngữ học) từ gốc

primitive
– nguyên thuỷ, nguyên hàm
– complete p. nguyên hàm, đẩy đủ

Thuật ngữ liên quan tới primitives

Tóm lại nội dung ý nghĩa của primitives trong tiếng Anh

primitives có nghĩa là: primitive /’primitiv/* tính từ- nguyên thuỷ, ban sơ=primitive man+ người nguyên thuỷ=primitive communism+ chủ nghĩa cộng sản nguyên thuỷ- thô sơ, cổ xưa=primitive weapons+ vũ khí cổ xưa, vũ khí thô sơ- gốc (từ, mẫu)- (toán học); (địa lý,địa chất) nguyên thuỷ=primitive group+ nhóm nguyên thuỷ=primitive function+ nguyên hàm* danh từ- (nghệ thuật) hoạ sĩ trước thời Phục hưng; tranh của hoạ sĩ trước thời Phục hưng- màu gốc- (ngôn ngữ học) từ gốcprimitive- nguyên thuỷ, nguyên hàm- complete p. nguyên hàm, đẩy đủ

Đây là cách dùng primitives tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ primitives tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

primitive /’primitiv/* tính từ- nguyên thuỷ tiếng Anh là gì?
ban sơ=primitive man+ người nguyên thuỷ=primitive communism+ chủ nghĩa cộng sản nguyên thuỷ- thô sơ tiếng Anh là gì?
cổ xưa=primitive weapons+ vũ khí cổ xưa tiếng Anh là gì?
vũ khí thô sơ- gốc (từ tiếng Anh là gì?
mẫu)- (toán học) tiếng Anh là gì?
(địa lý tiếng Anh là gì?
địa chất) nguyên thuỷ=primitive group+ nhóm nguyên thuỷ=primitive function+ nguyên hàm* danh từ- (nghệ thuật) hoạ sĩ trước thời Phục hưng tiếng Anh là gì?
tranh của hoạ sĩ trước thời Phục hưng- màu gốc- (ngôn ngữ học) từ gốcprimitive- nguyên thuỷ tiếng Anh là gì?
nguyên hàm- complete p. nguyên hàm tiếng Anh là gì?
đẩy đủ

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.