7 phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và các lưu ý

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ rất được yêu thích trong thanh toán quốc tế. Đây là phần không hề thiếu trong đa phần những hợp đồng mua và bán quốc tế, trong đó có hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa quốc tế. Vậy thế nào là thanh toán tín dụng chứng từ ? Chúng tôi sẽ lý giải trong bài viết dưới đây .

===>>> Xem thêm: 5 phương thức thanh toán trong hợp đồng

1. Những văn bản pháp lý làm cơ sở cho thanh toán quốc tế

Các nước thường kí kết với nhau những hiệp định hoặc thiết lập những quy tắc, thoả ước để kiểm soát và điều chỉnh những mối quan hệ về thanh toán quốc tế. Một văn bản trong số đó là Bản “ Quy tắc và thực hành thực tế thống nhất về tín dụng chứng từ ” phát hành năm 1993, bản sửa đổi số 500 ( viết tắt là UCP 1993 No. 500 ). Văn bản pháp lý này cũng kiểm soát và điều chỉnh phương thức thanh toán tín dụng chứng từ .

2. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là gì?

Theo định nghĩa của UCP 1993 No. 500 thì phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là sự thoả thuận, trong đó:

 • Một ngân hàng nhà nước theo nhu yếu của một ngân hàng nhà nước khác sẽ cho người thứ ba hoặc trả cho bất kỳ người nào theo lệnh của người thứ ba đó, hoặc sẽ trả, hoặc đồng ý và thanh toán hối phiếu do người hưởng lợi phát hành ;
 • Hoặc ủy quyền cho một ngân hàng thanh toán;
 • Chấp nhận và thanh toán hoặc cho phép ngân hàng khác chiết khấu chứng từ với điều kiện chúng phù hợp với tất cả mọi quy định và điều kiện của thư tín dụng.

Hiện nay, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán phổ biến tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và được sử dụng trong các loại hợp đồng như: hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng ngoại thương, hợp đồng uỷ thác nhập khẩu, hợp đồng uỷ thác xuất khẩu…

3. Thư tín dụng là gì?

Theo định nghĩa của Wikipedia thì Thư tín dụng (Letter of Credit – viết tắt là L/C) là một cam kết thanh toán có điều kiện bằng văn bản của một tổ chức tài chính (thông thường là ngân hàng) đối với người thụ hưởng L/C (thông thường là người bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ) với điều kiện người thụ hưởng phải xuất trình bộ chứng từ:

 • Phù hợp với tổng thể những lao lý được pháp luật trong L / C ;
 • Phù hợp với Quy tắc thực hành thực tế thống nhất về tín dụng chứng từ ( UCP ) được dẫn chiếu trong thư tín dụng ;
 • Phù hợp với Tập quán ngân hàng nhà nước tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ ( ISBP ) .

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là gì?

4. Nội dung của thư tín dụng

Nội dung của thư tín dụng gồm có :

 • Số hiệu thư tín dụng ;
 • Địa điểm và ngày mở thư tín dụng, loại thư tín dụng ;
 • Tên và địa chỉ của người nhu yếu mở thư tín dụng ;
 • Tên và địa chỉ của ngân hàng nhà nước mở thư tín dụng ;
 • Số tiền trong thư tín dụng ( bằng số, chữ và loại tiền ) ;
 • Ngày và nơi hết hạn hiệu lực hiện hành thư tín dụng ;
 • Thời hạn trả tiền, thời hạn xuất trình chứng từ ;
 • Ngân hàng trả tiền ;
 • Thời hạn giao hàng, nơi gửi hàng, nơi hàng đến ;
 • Tên hàng, quy cách phẩm chất, Ngân sách chi tiêu, vỏ hộp, số và khối lượng, điều kiện kèm theo cơ sở giao hàng ;
 • Cách giao hàng, vận tải đường bộ ;
 • Các điều kiện kèm theo khác ;
 • Ngân hàng mở thư tín dụng – cam kết và kí tên .

5. Các loại thư tín dụng

Có những loại thư tín dụng như sau :

5.1. Thư tín dụng có thể hủy ngang (Revocable Credit)

Đây là L / C mà ngân hàng nhà nước mở tín dụng và người mua là nhà nhập khẩu ) hoàn toàn có thể tùy ý sửa đổi hoặc hủy bỏ nó bất kể khi nào mà không cần thông tin trước cho người bán ( nhà xuất khẩu ) biết … Tuy nhiên, trong trường hợp hàng hoá đã giao mà ngân hàng nhà nước mới thông tin lệnh hủy bỏ thì lệnh này không có giá trị nữa. Điều này có nghĩa là ngân hàng nhà nước vẫn phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tõán như đã cam kết, coi như không có lệnh hủy bỏ này .

5.2. Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable credit)

Đây là loại L / C không hề tự ý sửa đổi hay hủy bỏ nghĩa vụ và trách nhiệm nếu không có sự thoả thuận của những bên tương quan như ngân hàng nhà nước thông tin, ngân hàng nhà nước xác nhận, người thụ hưởng .
Trong thanh toán quốc tế, thư tín dụng phải ghi rõ là có phải là thư tín dụng hoàn toàn có thể bị hủy ngang hay thư tín dụng không hề hủy ngang. Trường hợp thư tín dụng không ghi chữ “ irrevocable ” thì L / C hoàn toàn có thể được coi là L / C không hủy ngang ( theo điều 6 c UCP 1993, số 500 ) .

5.3. Thư tín dụng không thể hủy ngang được xác nhận (Confirmed irrevocable credit)

Đây là loại L / C không hề hủy ngang, được một ngân hàng nhà nước khác bảo vệ trả tiền L / C đó theo nhu yếu của ngân hàng nhà nước mở L / C. Trong mọi trường hợp, ngân hàng nhà nước xác nhận chịu trách nhiêm trả tiền cho người thụ hưởng nếu ngân háII mở L / C không trả tiền được .

5.4. Thư tín dụng không thể hủy ngang không được truy đòi (Irrevocable without recourse credit)

Đây là loại L/C không thể hủy ngang mà sau khi đã trả tiền cho người thụ hưởng, ngân hàng mở L/C mất quyền thu đòi lại số tiền trong mọi trường hợp.

5.5. Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving credit)

Đây là loại L / C mà sau khi đã được sử dụng xong đã hết thời hạn hiệu lực hiện hành lại tự động hóa có giá trị như cũ và được trực tiếp sử dụng sau một thời hạn nhất định. Loại L / C nàv thường được vận dụng trong trường hợp những bên mua và bán những loại sản phẩm có khối lượng lớn, phân phối hàng hoá, dịch vụ tiếp tục, nhiều kì trong một năm với số lượng đều đặn, ít đổi khác .

5.6. Thư tín dụng giáp lưng (Back to back credit)

Đây là loại L / C được mở ra địa thế căn cứ vào L / C khác làm bảo vệ, đó là khi người xuất khẩu địa thế căn cứ vào L / C của nhập khẩu đã mở, nhu yếu ngân hàng nhà nước Giao hàng mình mở L / C cho người khác hưởng. Loại L / C này thường được dùng trong trường hợp mua và bán hàng hoá qua trung gian, chuyển khẩu .

5.7. Thư tín dụng có thể chuyển nhượng (Transferable credit)

Đây là là loại L / C hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền được từ người hưởng lợi khởi đầu sang một hay nhiều bên khác .
Ngoài ra, trong hoạt động giải trí thanh toán quốc tế còn có những loại thư tín dụng khác nữa, như thư tín dụng dự trữ ( Stand-by credit ), thư tín dụng pháp luật đỏ ( Red clause credit ) hay thư tín dụng ứng trước, thư tín dụng đối ứng ( The reciprocal credit ), thư tín dụng thanh toán chậm ( Deferred credit ) …

6. Các bên tham gia tín dụng chứng từ

Các bên tương quan tham gia quan hệ thanh toán tín dụng chứng từ gồm có :

 • Người xin mở thư tín dụng : Thường là người nhập khẩu hay người mua hàng
 • Người hưởng lợi : Là người xuất khẩu hay người bán hàng
 • Các ngân hàng nhà nước có tương quan trong thanh toán tín dụng chứng từ. Có tối thiểu hai ngân hàng nhà nước tham gia, đó là :
  • Ngân hàng mở thư tín dụng ( hay còn gọi là ngân hàng nhà nước phát hành ) : Là ngân hàng nhà nước ship hàng người nhập khẩu. Đây là ngân hàng nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền cho người xuất khẩu .
  • Ngân hàng thông tin : Là ngân hàng nhà nước Giao hàng người xuất khẩu có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho người xuất khẩu biết thư tín dụng đã mở .
  • Ngoài ra, trong thư tín dụng còn hoàn toàn có thể có những bên tương quan khác như ngân hàng nhà nước xác nhận, ngân hàng nhà nước thanh toán …

7. Quy trình thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ

Có thể tóm lược quy trình thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ ở những bước như sau :

 • Người mua hàng và người bán hàng kí kết hợp đồng xuất nhập khẩu ;
 • Căn cứ vào đơn xin mở thư tín dụng ( thường là của người mua ) gửi đến, ngân hàng nhà nước phát hành sẽ mở thư tín dụng ( L / C ) cho người hưởng lợi ( thường là người bán hàng ) ;
 • Ngân hàng mở L / C ( ngân hàng nhà nước phát hành ) sẽ gửi thư tín dụng đến cho người hưởng lợi qua ngân hàng nhà nước thông tin ( ngân hàng nhà nước ship hàng người bán ) ;
 • Ngân hàng thông tin triển khai thông tin cho người bán hàng nội dung thông tin về việc mở thư tín dụng và chuyển cho người hưởng lợi khi nhận được bản gốc thư tín dụng đó ;
 • Sau khi gật đầu những điều kiện kèm theo nêu trong thư tín dụng, người bán giao hàng hoá cho người mua ; lập và gửi bộ chứng từ nhận hàng cho người mua qua ngân hàng nhà nước thông tin. Nếu không đồng ý thư tín dụng thì ý kiến đề nghị ngân hàng nhà nước mở L / C sửa đổi hoặc bổ trợ thư tín dụng cho tương thích với hợp đồng xuất nhập khẩu mà hai bên mua-bán đã kí ;
 • Ngân hàng mở L / C kiểm tra bộ chứng từ, thực thi trả tiền cho người bán hàng ( trải qua ngân hàng nhà nước thông tin ) nêu nhận đủ bộ chứng từ tương thích với những điều kiên của L / C. Nếu thấy không tương thích, ngân hàng nhà nước mở L / C có quyền phủ nhận thanh toán và gửi trả lại bộ chứng từ cho người bán hàng ;
 • Ngân hàng mở L / C đòi tiền người mua sau khi chụyển bộ chứng từ cho người mua hoặc đồng ý thanh toán theo bộ chứng từ ;
 • Người mua kiểm tra chứng từ, trả tiền hoặc gật đầu trả tiền nếu thấy bộ chứng từ tương thích với L / C đã mở. Người mua hàng xuất trình bộ chứng từ cho người luân chuyển để nhận hàng. Nếu thấy bộ chứng từ không tương thích thì có quyền phủ nhận trả tiền .

===>>> Xem thêm: Phương thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế

Trên đây là phần tư vấn về “Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là gì?” của Công ty Luật Thái An.

Trường hợp cần được tư vấn chi tiết hơn và giải đáp các thắc mắc cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn của Luật Thái An – bạn sẽ được luật sư giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

8. Dịch vụ tư vấn, rà soát và soạn thảo hợp đồng của Công ty Luật Thái An

Với nhiều năm kinh nghiệm tay nghề tư vấn pháp lý và thực thi dịch vụ soạn thảo hợp đồng, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng tương hỗ người sử dụng một cách nhanh gọn nhằm mục đích bảo vệ tốt nhất quyền lợi và nghĩa vụ của người mua .

Công ty Luật Thái An chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng, sẵn sàng giúp khách hàng hiểu rõ các quy định trong hợp đồng để soạn thảo hợp đồng một cách dễ dàng, chặt chẽ, hợp lý nhất.

===>>> Xem thêm:

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN KỊP THỜI!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *