Tiêu chí phân loại sức khỏe trong khám nghĩa vụ quân sự

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực thi khám, phân loại, Tóm lại sức khỏe so với công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự đã qua sơ tuyển sức khỏe và công dân ĐK dự thi tuyển sinh quân sự, do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện triển khai. Vậy tiến trình khám nghĩa vụ quân sự nhủ thế nào ?

Nội dung khám sức khỏe nghĩa vụ gồm những gì? Tiêu chí phân loại sức khỏe trong khám nghĩa vụ quân sự như thế nào? Những thắc mắc pháp lý liên quan sẽ được Luật Thành Đô giải đáp trong bài viết Tiêu chí phân loại sức khỏe trong khám nghĩa vụ quân sự.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Thông tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP lao lý việc khám sức khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng phát hành ngày 30 tháng 06 năm năm nay .
Tiêu chí phân loại sức khỏe trong khám nghĩa vụ quân sự

II. QUY TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2016, quy trình khám nghĩa vụ quân sự như sau:

– Lập list những đối tượng người dùng là công dân thuộc diện được gọi nhập ngũ đã qua sơ tuyển sức khỏe trên địa phận được giao quản trị ;
– Thông báo thời hạn, khu vực tổ chức triển khai khám sức khỏe ;
– Tổ chức khám sức khỏe theo những nội dung lao lý tại Khoản 2 Điều này ;
– Tổ chức tư vấn và xét nghiệm HIV theo pháp luật của Luật Phòng, chống HIV / AIDS so với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe gọi nhập ngũ hằng năm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ;
– Hoàn chỉnh phiếu sức khỏe theo pháp luật tại Mục II Mẫu 2 Phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông tư này ;
– Tổng hợp, báo cáo giải trình hiệu quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo Mẫu 3 a Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này .
Thời gian khám sức khỏe : từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm
Nội dung khám sức khỏe gồm có :
– Khám về thể lực ; khám lâm sàng những chuyên khoa theo những chỉ tiêu pháp luật tại Mục II, Mẫu 2 Phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông tư này ; trong quy trình khám, trường hợp công dân được khám có một trong những chuyên khoa xếp điểm 5 hoặc điểm 6 thì người khám chuyên khoa đó có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình quản trị Hội đồng khám sức khỏe xem xét, quyết định hành động việc có liên tục khám những chuyên khoa khác ;
– Trường hợp cần xét nghiệm cận lâm sàng Giao hàng cho Kết luận sức khỏe theo nhu yếu của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, gồm có cả xét nghiệm phát hiện ma túy ;
– Phân loại sức khỏe theo những pháp luật tại Điều 9 Thông tư này .

III. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI SỨC KHỎE TRONG KHÁM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP pháp luật việc khám sức khỏe thực thi nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng phát hành ngày 30 tháng 06 năm năm nay, tiêu chuẩn sức khỏe được pháp luật tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này .

* Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực

LOẠI
SỨC KHỎE
NAM
NỮ
Cao đứng (cm)
Cân nặng (kg)
Vòng ngực (cm)
Cao đứng (cm)
Cân nặng (kg)
1
≥ 163
≥ 51
≥ 81
≥ 154
≥ 48
2
160 – 162
47 – 50
78 – 80
152 – 153
44 – 47
3
157 – 159
43 – 46
75 – 77
150 – 151
42 – 43
4
155 – 156
41 – 42
73 – 74
148 – 149
40 – 41
5
153 – 154
40
71 – 72
147
38 – 39
6
≤ 152
≤ 39
≤ 70
≤ 146
≤ 37
Các trường hợp quá béo hoặc quá gầy sẽ xem xét đến chỉ số BMI ( xem phần chú dẫn khám tuyển ) .

* Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật chia theo các bệnh sau:

– Các bệnh về mắt
– Các bệnh về răng, hàm, mặt
– Các bệnh về tai, mũi, họng
– Các bệnh về thần kinh, tinh thần
– Các bệnh về tiêu hóa
– Các bệnh về hô hấp
– Các bệnh về tim, mạch
– Các bệnh về cơ, xương, khớp
– Các bệnh về thận, tiết niệu, sinh dục
– Các bệnh về nội tiết, chuyển hóa, hạch, máu
– Bệnh da liễu
– Bệnh phụ khoa
Tiêu chí tính điểm đơn cử được lao lý tại Bảng 2 Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP lao lý việc khám sức khỏe thực thi nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng phát hành ngày 30 tháng 06 năm năm nay .
Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 – 6 vào cột “ Điểm ”, đơn cử :
– Điểm 1 : Chỉ thực trạng sức khỏe rất tốt ;

– Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

– Điểm 3 : Chỉ thực trạng sức khỏe khá ;
– Điểm 4 : Chỉ thực trạng sức khỏe trung bình ;
– Điểm 5 : Chỉ thực trạng sức khỏe kém ;
– Điểm 6 : Chỉ thực trạng sức khỏe rất kém .
Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, đơn cử như sau :
– Loại 1 : 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1 ;
– Loại 2 : Có tối thiểu 1 chỉ tiêu bị điểm 2 ;
– Loại 3 : Có tối thiểu 1 chỉ tiêu bị điểm 3 ;
– Loại 4 : Có tối thiểu 1 chỉ tiêu bị điểm 4 ;
– Loại 5 : Có tối thiểu 1 chỉ tiêu bị điểm 5 ;
– Loại 6 : Có tối thiểu 1 chỉ tiêu bị điểm 6 .

* Danh mục các bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 

Các bệnh miễn ĐK nghĩa vụ quân sự là những bệnh thuộc diện miễn ĐK nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực, gồm :
STT

TÊN BỆNH

MÃ BỆNH ICD10

1
Tâm thần
( F20 – F29 )
2
Động kinh
G40
3
Bệnh Parkinson
G20
4
Mù một mắt
H54. 4
5
Điếc
H90
6
Di chứng do lao xương, khớp
B90. 2
7
Di chứng do phong
B92
8
Các bệnh lý ác tính
C00 đến C97 ; D00 đến D09 ; D45-D47
9
Người nhiễm HIV
B20 đến B24, Z21
10
Người khuyết tật mức độ đặc biệt quan trọng nặng và nặng

IV. CÁCH GHI PHIẾU SỨC KHỎE QUÂN SỰ

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP lao lý việc khám sức khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng phát hành ngày 30 tháng 06 năm năm nay, Cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự được pháp luật như sau :
– Mỗi chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sỹ sẽ cho điểm vào cột “ Điểm ” ; ở cột “ Lý do ” phải ghi tóm tắt nguyên do cho số điểm đó ; ở cột “ Ký ”, bác sỹ khám phải ký và ghi rõ họ tên ;
– Phần Tóm lại, quản trị Hội đồng khám sức khỏe địa thế căn cứ vào điểm đã cho ở từng chỉ tiêu để Tóm lại, phân loại sức khỏe theo đúng lao lý, ghi bằng số và chữ ( phần bằng chữ để ở trong ngoặc đơn ) ;
– quản trị Hội đồng khám sức khỏe có nghĩa vụ và trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi Tóm lại ;
– Chữ ký của quản trị Hội đồng khám sức khỏe được đóng dấu của cơ quan quản trị Hội đồng ; chữ ký của quản trị Hội đồng khám phúc tra sức khỏe được đóng dấu của đơn vị chức năng quyết định hành động xây dựng Hội đồng khám phúc tra sức khỏe .
Lưu ý, trường hợp đang mắc bệnh cấp tính, bệnh hoàn toàn có thể thuyên giảm hay tăng lên sau một thời hạn hoặc sau điều trị, thì điểm đó phải kèm theo chữ “ T ” bên cạnh ( nghĩa là “ trong thời điểm tạm thời ” ). Người khám phải ghi tóm tắt bằng tiếng Việt tên bệnh bên cạnh ( hoàn toàn có thể ghi bằng danh từ quốc tế giữa hai ngoặc đơn ). Khi Tóm lại, nếu chữ “ T ” ở chỉ tiêu có điểm lớn nhất, phải viết chữ “ T ” vào phần phân loại sức khỏe ;
Trường hợp hoài nghi chưa thể cho điểm ngay được, Hội đồng khám sức khỏe hoàn toàn có thể gửi công dân tới khám tại một bệnh viện để Kết luận đúng mực hơn ;
Trường hợp chưa Kết luận được thì gửi công dân đó đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để khám và Kết luận chẩn đoán. Thời gian tối đa từ 7 – 10 ngày phải có Kết luận và chỉ triển khai trong trường hợp thiết yếu ;
Những trường hợp phiếu sức khỏe có ghi chữ “ T ”, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn công dân đến những cơ sở y tế để điều trị .

Bài viết cùng chủ đề:

Danh mục những bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự
Loạn thị, viễn thị có phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Tiêu chí phân loại sức khỏe trong khám nghĩa vụ quân sự. Mọi vướng mắc bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7  0919 089 888 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ Luật Thành Đô.

5/5 – ( 2 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *