15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai gồm những nội dung nào?

Ở Nước Ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện thay mặt chủ sỡ hữu, việc Nhà nước triển khai quyền quản lý nhằm mục đích làm cho đất đai được sử dụng tiết kiệm chi phí, đúng mục tiêu và hiệu suất cao kinh tế tài chính cao. Vậy, 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai đơn cử thế nào ?

Câu hỏi: xin hỏi, hiện nay đất đai do Nhà nước đại diện làm chủ sở hữu và thực hiện quản lý. Vậy Nhà nước quản lý đất đai như thế nào? – Linh Nguyễn (Bắc Giang)

Thế nào là quản lý nhà nước về đất đai?

Quản lý nhà nước về đất đai là các hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm trong việc nắm chắc tình hình sử dụng đất đai, phân phối và phân phối lại theo quy hoạch, kế hoạch, trong việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng đất đai với mục đích sử dụng nguồn tài nguyên đất đai hiệu quả, tiết kiệm.

Với nhu yếu khách quan của việc sử dụng có hiệu suất cao tài nguyên đất đã thôi thúc nhà nước ngày càng tăng cường năng lượng và hiệu suất cao quản lý, cung ứng được nhu yếu đời sống của nhân dân .
Để quản lý ngặt nghèo nguồn tài nguyên đất, từ năm 1993 Luật Đất đai sinh ra đã ghi lại một bước ngoặt đáng kể trong công tác làm việc quản lý nhà nước về đất đai. Thông qua đó, nhà nước đưa ra và thừa nhận những quyền của con người về đất đai như : Quyền thừa kế, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp ngân hàng, cầm đồ, góp vốn quyền sử dụng đất …

15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai 2013 ( Ảnh minh họa )

Nội dung quản lý Nhà nước về đất đai thế nào?

Theo quy định tại Điều 22 Luật Đất đai 2013, 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai gồm:

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức triển khai triển khai văn bản đó .
2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập map hành chính .
3. Khảo sát, đo đạc, lập map địa chính, map thực trạng sử dụng đất và map quy hoạch sử dụng đất ; tìm hiểu, nhìn nhận tài nguyên đất ; tìm hiểu kiến thiết xây dựng giá đất .
4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .
5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, tịch thu đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất .
6. Quản lý việc bồi thường, tương hỗ, tái định cư khi tịch thu đất .

7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Thống kê, kiểm kê đất đai .
9. Xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin đất đai .
10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất .
11. Quản lý, giám sát việc triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất .
12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, nhìn nhận việc chấp hành lao lý của pháp lý về đất đai và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về đất đai .
13. Phổ biến, giáo dục pháp lý về đất đai .
14. Giải quyết tranh chấp về đất đai ; xử lý khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai .

15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.
 

Nhà nước quản lý đất đai bằng những công cụ nào?

Quản lý nhà nước về đất đai được triển khai bằng nhiều công cụ khác nhau, trong đó pháp lý là công cụ quan trọng nhất .
Hiện nay, đất đai là một trong những yếu tố dễ phát sinh xích míc nhất bởi đất đai gắn chặt với quyền lợi vật chất và niềm tin của mọi chủ thể sử dụng đất. Có những xích míc phải dùng đến pháp lý mới hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý được .
Bên cạnh đó, trong quy trình sử dụng đất đai, người sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp thuế và những khoản tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, không phải khi nào nghĩa vụ và trách nhiệm đó cũng được triển khai một cách rất đầy đủ, có nhiều trường hợp phải dùng giải pháp cưỡng chế và bắt buộc thực thi .

Ngoài ra, pháp luật là công cụ mà qua đó Nhà nước bảo đảm sự bình đẳng, công bằng giữa những người sử dụng đất. Pháp luật đề ra các chính sách hỗ trợ, chế tài xử phạt,… cho phép Nhà nước thực hiện được sự bình đẳng cũng như giải quyết tốt mối quan hệ về lợi ích trong lĩnh vực đất đai giữa những người sử dụng đất. 

Cùng với pháp lý, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cũng là công cụ để Nhà nước triển khai quản lý đất đai. Theo Điều 21 Luật Đất đai 2013, Quốc hội quyết định hành động quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp vương quốc ; Hội đồng nhân dân những cấp thực thi quyền trải qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .
Theo đó, trải qua quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, việc sử dụng những loại đất được sắp xếp, sắp xếp một cách tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao, giúp Nhà nước trấn áp được mọi diễn biến về tình hình đất đai, từ đó ngăn ngừa được việc sử dụng đất sai mục tiêu, tiêu tốn lãng phí. Đồng thời, trải qua quy hoạch, kế hoạch buộc những đối tượng người tiêu dùng sử dụng đất chỉ được phép sử dụng trong khoanh vùng phạm vi ranh giới của mình .

Trên đây là giải đáp về 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.