Đổi mới từ căn bản đến toàn diện là nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục

Giáo dục luôn là vấn đề được Nhà nước đặc biệt quan tâm đến bởi đây là nền tảng để dạy cho thế hệ trẻ – những mầm non tương lai của đất nước. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục

Đổi mới từ căn bản đến toàn diện là nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục

Nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục

Đổi mới từ căn bản đến toàn diện là nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục

Nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục: “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua.

Quan điểm chỉ huy của Nghị quyết đó là : Giáo dục và huấn luyện và đào tạo là quốc sách số 1, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là góp vốn đầu tư tăng trưởng, được ưu tiên đi trước trong những chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế-xã hội

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản lý của các cơ sở giáo dục đào tạo, việc tham gia từ gia đình đến xã hội, bản thân người học và tất cả ở các bậc học từ tiểu học đến đại học, cao học,…

Đổi mới là quy trình phối hợp giữa truyền thống cuội nguồn và tân tiến, là sự thừa kế và tăng trưởng những thành tựu, tăng trưởng những tác nhân mới, tiếp thu có tinh lọc những kỹ năng và kiến thức từ quốc tế. Đổi mới không chỉ ngày một ngày hai là hoàn toàn có thể hoàn thành xong dduocj mà đó là cả một mạng lưới hệ thống, tầm nhìn dài hạn, tương thích với từng loại đối tượng người dùng, cấp học, những giải pháp phải đồng nhất, khả thi và có trọng tâm. Đổi mới là bước từng bước thật chậm nhưng mỗi bước phải thật chắc, thật tương thích với từng cấp học, ngành học
Đổi mới từ căn bản đến toàn diện là nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục

Đổi mới, phát triển giáo dục là nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đổi mới giáo dục đồng nghĩa phải nâng cao việc học đi đôi với hành. Học lý thuyết thôi là chưa đủ mà phải vận dụng những lý thuyết ấy vào thực tiễn sao cho phù hợp nhất. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, đấy mới là cải cách. Một nền giáo dục chỉ có học trên lý thuyết mà không có thực hành thì những lý thuyết ấy chỉ là lý thuyết suông, không có ý nghĩa gì cả. Bên cạnh đó, giáo dục phải là sự kết hợp hoàn hảo, uyển chuyển giữa gia đình và nhà trường. Nếu chỉ có sự giáo dục từ một phía là chưa đủ. Học sinh cần phải nhận được những kiến thức khoa học từ nhà trường và những kiến thức thực tế cuộc sống từ gia đình. Ngoài ra, gia đình hiện nay cũng góp một phần không hề nhỏ vào công cuộc dưỡng dục bởi nếu không có sự kết hợp giữa bố mẹ và thầy cô thì việc giáo dục không thể nào đạt hiệu quả 100% được

Đổi mới giáo dục phải gắn với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, với văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến. Đổi mới giáo dục phải là sự phối hợp giữa số lượng và chất lượng. Đầu tiên những cơ sở giáo dục phải bảo vệ về số lượng học viên sau đó mới nhắc đến chất lượng được. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ chú trọng vào mỗi số lượng mà chất lượng cũng cần được bàn đến. Khi chất lượng và số lượng song hành cùng nhau thì đó mới là một nền giáo dục thực sự được cải cách
Đổi mới từ căn bản đến toàn diện là nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục

Đổi mới hệ thống giáo dục theo chiều hướng linh hoạt, liên thông giữa các cấp, bậc, trình độ và các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo

Các cơ sở giáo dục cần dữ thế chủ động phát huy về mặt tích cực, hạn chế mặt xấu đi để bảo vệ khuynh hướng xã hội chủ nghĩa nghĩa trong tăng trưởng giáo dục và đào tạo và giảng dạy. Bên cạnh đó cũng cần tăng trưởng hòa giải, đồng đều giữa giáo dục trong công lập và ngoài công lập. Đặc biệt phải dành sự chăm sóc nhiều hơn đến những vùng thiểu số, vùng miền núi có địa hình khó khăn vất vả, hiểm trở, nền kinh tế tài chính vẫn chưa tăng trưởng so với vùng đồng bằng. Nhà nước cũng cần có những chủ trương tương hỗ hài hòa và hợp lý cho những em học viên vùng thiểu số để giúp những em được tiếp cận đến gần hơn với giáo dục để tăng trưởng năng lực bản thân và giúp ích cho mái ấm gia đình mình nói riêng và xã hội nói chung
Đổi mới từ căn bản đến toàn diện là nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dụcKhông chỉ tăng trưởng nền giáo dục trong nước mà cũng cần lan rộng ra ra quốc tế, cần tạo điều kiện kèm theo để những em học viên hoàn toàn có thể dữ thế chủ động, tích cực hội nhập quốc tế tạo những thời cơ mới cho bản thân. Việc tăng trưởng, hội nhập với quốc tế là điều vô cùng quan trọng bởi nó sẽ giúp nền giáo dục nước ta vươn ra tầm quốc tế, sánh vai với những cường quốc vững mạnh khác .

Nhận xét chung về nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục

Đổi mới từ căn bản đến toàn diện là nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục

Như vậy, thông qua nội dung Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới giáo dục chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của đổi mới và cải cách giáo dục nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời kỳ hội nhập, mở cửa giữa các quốc gia trên thế giới với nhau. Sẽ không có một đất nước nào phát triển nếu như nền giáo dục của đất nước ấy yếu kém cả. Chính vì vậy, Nhà nước nên ban hành những nghị định, nghị quyết và chế độ ưu đãi để cải thiện giáo dục và giúp em các học sinh có nhiều cơ hội hơn trong việc phát triển tri thức của bản thân mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *