Đối tượng được tặng nhà tình nghĩa, tình thương, các quy định trước khi quyết định trao tặng nhà tình nghĩa, có kèm giấy chứng nhận không?

Điều kiện xét tặng nhà tình thương

Nhà tình thương là nhà được xây từ những nguồn từ thiện hay quyên góp của chính quyền sở tại hoặc những tổ chức triển khai cho những người hoặc mái ấm gia đình có thực trạng kinh tế tài chính khó khăn vất vả, thường thì là những người cao tuổi không đủ năng lực chi trả tiền thuê nhà, những người già cả, neo đơn, giúp họ có chỗ để sinh sống .
Quỹ xây nhà tình thương thường được duy trì bởi một tổ chức triển khai từ thiện hoặc những người mong ước giúp sức những người khó khăn vất vả. Nhà tình thương đã góp phần lớn vào chủ trương phúc lợi xã hội của địa phương và quốc gia .

Đối tượng được tặng nhà tình nghĩa, tình thương, các quy định trước khi quyết định trao tặng nhà tình nghĩa, có kèm giấy chứng nhận không?

Điều kiện tặng nhà tình nghĩa, tình thương, được cấp sổ đỏ không?

Điều kiện xét tặng nhà tình nghĩa

Nhà tình nghĩa được kêu gọi từ vốn của Nhà nước, hội đồng, hộ mái ấm gia đình góp phần tự xây Tặng. Theo Khoản 1, Điều 1 Pháp lệnh 04/2012 / UBTVQH13 sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều của Pháp lệnh 26/2005 / PL-UBTVQH11, những đối tượng người dùng được Tặng Ngay nhà tình nghĩa gồm có :
– Người hoạt động giải trí cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 .
– Người hoạt động giải trí cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 .
– Liệt sĩ .
– Bà mẹ Nước Ta anh hùng .
– Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
– Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến .
– Thương binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh .
– Bệnh binh .
– Người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học .
– Người hoạt động giải trí cách mạng, hoạt động giải trí kháng chiến bị địch bắt tù, đày .
– Người hoạt động giải trí kháng chiến giải phóng dân tộc bản địa, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế .
– Người có công trợ giúp cách mạng .
Điều kiện quyết định hành động trao tặng nhà tình nghĩa cho mái ấm gia đình chủ trương :
– Đối tượng ở trong điều kiện kèm theo nhà ở khó khăn vất vả : nhà tranh tre, nhà chôn chân dột nát .
– Nhà bị thiên tai, hỏa hoạn hư hỏng trên 70 % .
– Hoàn cảnh khó khăn vất vả, không hề xây nhà ở .

Điều kiện xét tặng nhà tình nghĩa

Hợp đồng tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương cần công chứng không?

Theo lao lý tại Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở năm trước thì hợp đồng khuyến mãi cho nhà ở phải triển khai công chứng, xác nhận hợp đồng, trừ những trường hợp sau đây không bắt buộc phải công chứng, xác nhận hợp đồng :
– Hợp đồng Tặng Kèm cho nhà tình nghĩa ;
– Hợp đồng Tặng cho nhà tình thương ;
Như vậy, so với trường hợp khuyến mãi ngay cho nhà tình nghĩa, Tặng Kèm cho nhà tình thương thì hợp đồng khuyến mãi ngay cho không bắt buộc phải công chứng, xác nhận. Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác về việc công chứng, xác nhận so với Tặng cho nhà tình nghĩa, khuyến mãi ngay cho nhà tình thương thì triển khai theo thỏa thuận hợp tác .

Tặng nhà tình nghĩa có cần kèm giấy chứng nhận nhà ở gắn liền với đất không?

Các thanh toán giao dịch mua và bán, Tặng Ngay cho, trao đổi, thế chấp ngân hàng, góp vốn nhà ở cần phải có giấy ghi nhận nhà ở gắn liền với đất nhưng theo Khoản 2 Điều 118 cũng có pháp luật :
“ Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy ghi nhận : Trong đó có :
Tổ chức triển khai khuyến mãi ngay cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương ; ”

Download tải mẫu quyết định tặng nhà tình thương tại đây.

Nhà tình nghĩa, nhà tình thương có được cấp sổ đỏ không?

Theo Điều 100 Luật Đất đai 2013, giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất sẽ được cấp nếu :
“ 1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không thay đổi mà có một trong những loại sách vở sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất :
….
c ) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất ; ”
Như vậy, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất không thay đổi và có sách vở trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất thì được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất, đồng thời không phải nộp tiền sử dụng đất .

Nhà tình thương có được bán, cho tặng không?

Có được chuyển nhượng ủy quyền nhà tình thương không ? Nhà tình nghĩa, nhà tình thương cũng được xem là nhà tại, vì thế, người sử dụng đất trọn vẹn có quyền Tặng cho, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, thế chấp ngân hàng, góp vốn nhà tình thương cho người khác nếu có rất đầy đủ những điều kiện kèm theo sau :

Nhà tình thương có được bán, cho tặng không?

– Đã có giấy ghi nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ;

– Nhà đang không có tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu;

– Nhà không bị kê biên để thi hành án hay có quyết định hành động tịch thu, giải tỏa, phá dỡ nhà ở từ cơ quan có thẩm quyền ;
– Trong thời hạn sử dụng đất
Việc Tặng Ngay cho nhà đất cần được làm hợp đồng và công chứng, sau đó ĐK ở cơ quan ĐK thì việc khuyến mãi cho mới hợp lệ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.