Đầu tư nước ngoài là gì? Giải đáp thắc mắc và tìm hiểu

Đầu tư là việc một hoặc nhiều cá nhân tổ chức sử dụng nguồn tiền, đất đai hoặc các tài sản khác có giá trị để thực hiện một hoặc nhiều hoạt động kinh tế nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Mục đích lợi nhuận là yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư hướng đến khi thực hiện hoạt động đầu tư. Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể đầu tư nước ngoài là gì, nhưng căn cứ vào bản chất của hoạt động này, chúng ta có thể giải thích như sau:

Đầu tư nước ngoài được hiểu là việc tổ chức triển khai cá thể trong hoặc ngoài nước thực thi góp vốn việc đầu tư vào Nước Ta và có tỉ lệ vốn đầu tư theo pháp luật của Luật Đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài .

Cùng Legalzone tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây

dau tu nuoc ngoai

Quy định về đầu tư nước ngoài là gì

Theo Luật đầu tư nước ngoài 2020 chỉ đưa ra khái niệm nhà đầu tư nước ngoài, theo đó:

Nhà đầu tư được hiểu là tổ chức triển khai, cá thể triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư nước ngoài .
Đồng thời nhà đầu tư nước ngoài được định nghĩa tại khoản 19 điều 3 Luật đầu tư năm 2020 .
Như sau : “ Nhà đầu tư nước ngoài là cá thể có quốc tịch nước ngoài, tổ chức triển khai xây dựng theo pháp lý nước ngoài thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta ” .
Đồng thời, Luật còn định nghĩa, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức triển khai kinh tế tài chính có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông .

Hình thức đầu tư nước ngoài là gì

Căn cứ pháp lý

– Căn cứ Luật đầu tư năm 2020 ;
– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 ;
– Căn cứ nghị định 31/2021 / NĐ-CP ngày 26/03/2021 của cơ quan chính phủ lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật đầu tư ;
Theo Điều 21 Luật đầu tư năm 2020 thì lúc bấy giờ có những hình thức đầu tư gồm có :
– Đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;
– Đầu tư góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp ;
– Thực hiện dự án Bất Động Sản đầu tư ;
– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC ;
– Các hình thức đầu tư, mô hình tổ chức triển khai kinh tế tài chính mới theo pháp luật của nhà nước .
Mỗi hình thức đầu tư trên đều có những đặc thù cũng như ưu điểm hạn chế riêng. Và những nhà đầu tư cần xem xét để lựa chọn cho mình hình thức đầu tư tương thích nhất .
Hiện nay, đầu tư nước ngoài vào Nước Ta ngày càng tăng mạnh và yếu tố về pháp luật luôn là sự chăm sóc số 1 của những nhà đầu tư khi triển khai đầu tư tại thị trường Nước Ta .

Cần điều kiện gì để trở thành doanh nghiệp FDI?

Thành lập hoặc có phần vốn góp sở hữu bởi nhà đầu tư nước ngoài

Theo khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 :
Nhà đầu tư nước ngoài là cá thể có quốc tịch nước ngoài, tổ chức triển khai xây dựng theo pháp lý nước ngoài thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta .
Doanh nghiệp FDI phải có tối thiểu một trong những đối tượng người dùng là nhà đầu tư nước ngoài như trên đứng ra xây dựng hoặc góp vốn .

Kinh doanh ngành, nghề không bị cấm

Để trở thành doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp không được kinh doanh thương mại những ngành nghề bị cấm theo pháp luật tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020, gồm có :
– Kinh doanh những chất ma túy lao lý tại Phụ lục I của Luật này ;
– Kinh doanh những loại hóa chất, khoáng vật lao lý tại Phụ lục II của Luật này ;
– Kinh doanh vật mẫu những loài thực vật, động vật hoang dã hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên pháp luật tại : Phụ lục I của Công ước về kinh doanh quốc tế những loài thực vật, động vật hoang dã hoang dã nguy cấp ; vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy hải sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên pháp luật tại Phụ lục III của Luật này ;
– Kinh doanh mại dâm ;

– Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

– Hoạt động kinh doanh thương mại tương quan đến sinh sản vô tính trên người ;
– Kinh doanh pháo nổ ;
– Kinh doanh dịch vụ đòi nợ .

Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư 2020 :
Trước khi xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án Bất Động Sản đầu tư ; triển khai thủ tục cấp ; kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ; trừ trường hợp xây dựng doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát minh sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp phát minh sáng tạo theo lao lý của pháp lý về tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa .
Theo khoản 1, 2 Điều 39 Luật Đầu tư 2020. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư được lao lý như sau :
– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .
– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này .

Thành lập doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, cá thể, tổ chức triển khai triển khai chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ ĐK xây dựng doanh nghiệp để nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính .
Hoàn thành xong bước này, doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp FDI và được hưởng những khuyễn mãi thêm của một doanh nghiệp FDI .

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo pháp luật tại Luật đầu tư, hồ sơ xin cấp giấy ghi nhận ĐK đầu tư gồm có :
– Văn bản ý kiến đề nghị thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư ;
– Bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá thể ; bản sao Giấy ghi nhận xây dựng hoặc tài liệu tương tự khác xác nhận tư cách pháp lý so với nhà đầu tư là tổ chức triển khai ;
– Đề xuất dự án Bất Động Sản đầu tư gồm có những nội dung : nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản, tiềm năng đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và giải pháp kêu gọi vốn, khu vực, thời hạn, quá trình đầu tư, nhu yếu về lao động, yêu cầu hưởng khuyến mại đầu tư, nhìn nhận ảnh hưởng tác động, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản ;
– Bản sao một trong những tài liệu sau : báo cáo giải trình kinh tế tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của công ty mẹ ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; bảo lãnh về năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ; tài liệu thuyết minh năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ;

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các bước xây dựng công ty có vốn nước ngoài
Bước 1 : Xin cấp giấy ghi nhận đầu tư với dự án Bất Động Sản đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta ( Trình và xin phép từ những bộ tương quan )
Bước 2 : Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép ĐK kinh doanh thương mại
Bước 3 : Nhận hiệu quả và hoàn tất những thủ tục về thuế nhà đầu tư
Thương Mại Dịch Vụ của Legalzone
– Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ ĐK Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho quý khách
– Đại diện nhận tác dụng là giấy ghi nhận Đăng ký kinh doanh thương mại tại sở KH-ĐT cho người mua
– Đại diện theo dõi hồ sơ và vấn đáp của Sở KH-ĐT, thông tin hiệu quả hồ sơ đã nộp cho người mua

– Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp

– Tiến hành thủ tục ĐK Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp
– Thực hiện đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử vương quốc

Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc đầu tư nước ngoài là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *