Các Lưu ý từ 01/01/2021 liên quan đến Người nước ngoài tại Việt Nam

Có được ký hợp đồng lao động không xác lập thời hạn với người lao động nước ngoài không ?

Kể từ ngày 01/01/2021, Điều 151, Bộ luật Lao động 2019 lao lý rõ rằng chỉ được phép ký hợp đồng lao động xác lập thời hạn với người lao động nước ngoài, thời hạn của hợp đồng lao động không được vượt quá thời hạn của giấy phép lao động, và hai bên hoàn toàn có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác lập thời hạn. Điều khoản phải ký kết hợp đồng lao động không xác lập thời hạn sau tối đa hai lần ký kết hợp đồng lao động xác lập thời hạn không vận dụng so với người lao động nước ngoài ( Điều 20, Bộ luật Lao động 2019 ) .

Người nước ngoài làm người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp nhưng không xuất hiện tại Việt Nam thì có cần giấy phép lao động không ?

Người đại diện theo pháp luật (NĐDTPL) của doanh nghiệp được xếp vào nhóm ‘nhà quản lý’ theo quy định của pháp luật lao động, và theo đó phải được cấp giấy phép lao động; trừ một số trường hợp như NĐDTPL đồng thời là (i) chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên, hoặc là (ii) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên, thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Trên trong thực tiễn, có rất nhiều doanh nghiệp có người nước ngoài giữ chức vụ NĐDTPL nhưng ( i ) không rơi vào trường hợp “ không thuộc diện cấp giấy phép lao động ” và ( ii ) không xuất hiện tại Việt Nam để triển khai việc làm của NĐDTPL. Thực tế này khá phổ cập trong những công ty có vốn góp vốn đầu tư nước ngoài hoặc công ty trong những Tập đoàn đa vương quốc khi mà NĐDTPL là người được Tập đoàn lựa chọn và chỉ định kiêm nhiệm chức danh NĐDTPL trong công ty con ở Việt Nam để tuân thủ nhu yếu về trấn áp nội bộ trong Tập đoàn, nhưng người được lựa chọn lại không hề tiếp tục xuất hiện tại Việt Nam hoặc thực tiễn là chỉ thay mặt đứng tên trên Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp mà trọn vẹn không đến Việt Nam để quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, yếu tố đặt ra là có cần đề xuất cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong những trường hợp như thế này hay không ?

Để trả lời câu hỏi trên, cần phải xem xét đến cả pháp luật doanh nghiệp và pháp luật lao động. Theo quy định tại Điều 12, Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một NĐDTPL cư trú tại Việt Nam; khi chỉ còn lại một NĐDTPL cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của NĐDTPL. Với yêu cầu này của pháp luật doanh nghiệp thì nếu doanh nghiệp chỉ có một NĐDTPL thì bắt buộc phải đề nghị cấp giấy phép lao động cho NĐDTPL này bởi vì NĐDTPL luôn phải có địa chỉ cư trú tại Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của pháp luật doanh nghiệp; trên cơ sở đó, cơ quan lao động xác định NĐDTPL này có cư trú và làm việc tại Việt Nam nên buộc doanh nghiệp phải thực hiện đề nghị cấp giấy phép lao động.

Pháp luật doanh nghiệp được cho phép doanh nghiệp ( gồm công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty CP ) hoàn toàn có thể có nhiều NĐDTPL. Do đó, những doanh nghiệp có duy nhất một NĐDTPL như đã đề cập hoàn toàn có thể đăng kí bổ trợ thêm một NĐDTPL thứ 2 là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài có điều kiện kèm theo tiếp tục cư trú tại Việt Nam. Như vậy, doanh nghiệp không phải biến hóa NĐDTPL nhưng ( i ) phân phối được nhu yếu của pháp lý doanh nghiệp là có tối thiểu một NĐDTPL cư trú tại Việt Nam và ( ii ) cũng không phải ý kiến đề nghị cấp giấy phép lao động cho NĐDTPL thứ 1 ( tức là được cho phép NĐDTPL thứ 1 liên tục giữ chức vụ NĐDTPL mà không vi phạm pháp lý lao động ). Tuy nhiên, do mục tiêu ĐK NĐDTPL thứ 2 là nhằm mục đích tuân thủ pháp lý doanh nghiệp về mặt hình thức như nêu ở trên hơn là trao thực quyền cho NĐDTPL thứ 2, chủ sở hữu doanh nghiệp lo ngại về việc NĐDTPL thứ 2 hoàn toàn có thể lạm quyền. Lo lắng này hoàn toàn có thể trọn vẹn xử lý được bằng việc pháp luật đơn cử quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng NĐDTPL trong Điều lệ của doanh nghiệp để vừa tuân thủ pháp lý Việt Nam vừa tương thích với nhu yếu trấn áp nội bộ của doanh nghiệp / Tập đoàn. Lưu ý rằng, nếu doanh nghiệp có nhiều NĐDTPL mà việc phân loại quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng NĐDTLP chưa được lao lý rõ trong Điều lệ doanh nghiệp thì mỗi NĐDTPL đều là đại diện thay mặt đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba ( Điều 12, Luật Doanh nghiệp 2020 ) .
Một ví dụ thực tiễn là một công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn được xây dựng tại Việt Nam là công ty con của một Tập đoàn tại Anh đã ĐK hai NĐDTPL : ( i ) người thứ 1 có quốc tịch Hà Lan, đang làm việc cho Tập đoàn tại Anh và không có điều kiện kèm theo để cư trú tiếp tục tại Việt Nam và ( ii ) người thứ 2 là một người Việt Nam cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn muốn NĐDTPL thứ 1 là người có quyền hạn cao hơn để trấn áp hành vi của NĐDTPL thứ 2, vì thế, Điều lệ của công ty con tại Việt Nam lao lý cho NĐDTPL thứ 2 ( người Việt Nam ) là người trực tiếp triển khai những việc làm quản trị và kí kết toàn bộ những sách vở thiết yếu cho hoạt động giải trí của công ty con tại Việt Nam ; còn NĐDTPL thứ 1 ( người nước ngoài ) sẽ không trực tiếp quản trị công ty, tuy nhiên, NĐDTPL thứ 1 có toàn quyền phủ quyết bất kỳ quyết định hành động / hành vi nào của NĐDTPL thứ 2 vào bất kỳ khi nào. Trên cơ sở pháp luật như vậy, NĐDTPL thứ 1 mặc dầu không xuất hiện tại Việt Nam từ khi công ty con được xây dựng nhưng công ty con trong trường hợp này vẫn cung ứng được nhu yếu của pháp lý doanh nghiệp do tại công ty con luôn luôn có NĐDTPL thứ 2 có cư trú tại Việt Nam. Và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi thanh tra tại công ty đã chấp thuận đồng ý rằng công ty không phải đề xuất cấp giấy phép lao động cho NĐDTPL thứ 1 .
Một ví dụ thực tiễn khác là một công ty CP được xây dựng tại Việt Nam có hai cổ đông là người nước ngoài đồng thời giữ vai trò NĐDTPL. Tuy nhiên, cả hai NĐDTPL trọn vẹn không cư trú tại Việt Nam từ khi công ty được xây dựng nhưng lại kê khai một địa chỉ cư trú tại Việt Nam nhằm mục đích mục tiêu cung ứng pháp luật của pháp lý doanh nghiệp. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Thành Phố Đà Nẵng trong một buổi thanh tra tại công ty đã nhu yếu công ty phân phối sách vở xác nhận cư trú của hai NĐDTPL này, công ty không xuất trình được những sách vở xác nhận cư trú và bị Đoàn Thanh tra nhắc nhở ( không phạt hành chính ). Trong trường hợp công ty bị phát hiện việc kê khai thông tin cư trú của hai NĐDTPL không đúng, công ty hoàn toàn có thể bị xử phạt từ 10.000.000 Đồng đến 15.000.000 Đồng cho hành vi ‘ kê khai không trung thực, không đúng chuẩn nội dung hồ sơ ĐK doanh nghiệp ’ và ‘ không có người đại diện thay mặt theo pháp lý cư trú tại Việt Nam ’, và bị buộc phải ĐK người đang cư trú tại Việt Nam làm NĐDTPL của doanh nghiệp và ĐK đổi khác lại những thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không đúng mực ( Điều 24 và 33, Nghị định 50/2016 / NĐ-CP ) .

Nhận được

đ

ề nghị làm việc tại Việt Nam khi sang Việt Nam du lịch, người nước ngoài có được phép làm việc tại Việt Nam không ?

Về nguyên tắc, người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động ( trừ một số ít trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động ). Do đó, khi người nước ngoài vào Việt Nam với thị thực mục tiêu du lịch ( ký hiệu DL ) nhưng sau đó lại nhận được ý kiến đề nghị làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài vẫn phải được cấp giấy phép lao động mới được phép làm việc. Câu hỏi đặt ra là hoàn toàn có thể được cấp giấy phép lao động với thị thực mục tiêu du lịch không ?
Hiện nay, không có pháp luật bắt buộc về loại thị thực trong hồ sơ đề xuất cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Cơ quan cấp phép tại Thành phố Hồ Chí Minh là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban quản trị những Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận rằng người nước ngoài mang thị thực mục tiêu du lịch vẫn được cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, cần chú ý quan tâm những yếu tố sau :

Một là, vẫn không được phép làm việc mặc dù đã có giấy phép lao động: Xét về mặt pháp luật lao động, người nước ngoài sau khi có giấy phép lao động thì được phép làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, xét về mặt pháp luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài có thị thực mục đích du lịch thì chỉ được phép cư trú tại Việt Nam cho mục đích du lịch mà không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào có mục đích khác với mục đích du lịch. Do đó, để được phép cư trú với mục đích làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài cần có loại thị thực mục đích làm việc.

Hai là, nếu không có giấy phép lao động thì phải xuất cảnh ra khỏi Việt Nam để quy đổi mục đích thị thực từ du lịch sang làm : Theo pháp luật của Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh, Quá cảnh, Cư trú của Người nước ngoài tại Việt Nam năm năm trước được sửa đổi năm 2019, kể từ ngày 01/7/2020, nếu có giấy phép lao động ( hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo lao lý của pháp lý về lao động ) thì người nước ngoài được xem xét được cho phép quy đổi mục đích thị thực khi còn đang ở Việt Nam. Điều này có nghĩa là, nếu chưa được cấp giấy phép lao động thì người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam bằng thị thực mục tiêu du lịch muốn quy đổi mục đích thị thực từ du lịch sang làm việc thì buộc phải xuất cảnh khỏi Việt Nam .
Ba là, không được cấp thẻ tạm trú nếu có thị thực mục tiêu du lịch : Điều 36.1, Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của Người nước ngoài tại Việt Nam năm trước sửa đổi năm 2019 lao lý “ người nước ngoài nhập cư bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT ” được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tựa như ký hiệu thị thực. Như vậy, so với thị thực mục tiêu du lịch ( ký hiệu DL ) thì sẽ không được cấp thẻ tạm trú .
Bốn là, hoàn toàn có thể bị phạt tiền và / hoặc bị trục xuất khỏi Việt Nam nếu làm việc tại Việt Nam với thị thực mục tiêu du lịch : Người nước ngoài chỉ có thị thực mục tiêu du lịch nhưng lại làm việc tại Việt Nam hoàn toàn có thể bị xử phạt từ 15.000.000 Đồng đến 25.000.000 Đồng và / hoặc hoàn toàn có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam do có hành vi “ nhập cư, hành nghề hoặc có hoạt động giải trí khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ” ( Điều 17, Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP ) .

Đã có thị thực / thẻ tạm trú, vậy thì “ Khai báo Tạm trú ” cho người nước ngoài là gì ?

Người nước ngoài khi nhập cư vào Việt Nam, bên cạnh việc phải có thị thực / thẻ tạm trú để hoàn toàn có thể cư trú tại Việt Nam hợp pháp, thì còn cần phải khai báo tạm trú với công an xã, phường, thị xã hoặc đồn, trạm công an nơi người nước ngoài lưu trú ( gồm có cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng, v.v. – gọi chung là ‘ cơ sở lưu trú ’ ). Việc khai báo tạm trú phải được triển khai trong thời hạn 12 giờ – 24 giờ ( tùy từng khu vực ) kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú .

Trách nhiệm khai báo tạm trú thuộc về đại diện cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền, người được giao trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú; đối với các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê để lưu trú dài hạn mà chủ cơ sở lưu trú không cư trú tại đó hoặc nhà do người nước ngoài mua, thì người đứng tên trong hợp đồng thuê hoặc hợp đồng mua nhà có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú đó (gọi chung là ‘chủ cơ sở lưu trú’).

Lưu ý rằng, việc không khai báo tạm trú sẽ ảnh hưởng đến nhiều thủ tục hành chính quan trọng liên quan đến người nước ngoài bởi vì Phiếu khai báo tạm trú/Giấy xác nhận tạm trú cho người nước ngoài hợp lệ là một trong các giấy tờ cần có khi thực hiện các thủ tục này, chẳng hạn như:

  • Thủ tục cấp thị thực/thẻ tạm trú;
  • Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài; và
  • Ảnh hưởng đến quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong trường hợp người nước ngoài cần làm thủ tục cấp phiếu lí lịch tư pháp Việt Nam vì không có phiếu lí lịch tư pháp do nước ngoài cấp để thay thế.

Người nước ngoài không khai báo tạm trú hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 500.000 Đồng đến 5.000.000 Đồng và / hoặc hoàn toàn có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam ( Điều 17, Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP ). Vì vậy, người nước ngoài cần chú ý quan tâm yếu tố này và làm việc với chủ cơ sở lưu trú để họ kịp thời triển khai việc khai báo tạm trú theo pháp luật pháp lý Việt Nam .
Bài viết này tiềm ẩn kiến thức và kỹ năng pháp lý và thuật ngữ trình độ, quý fan hâm mộ chăm sóc đến những lao lý về giấy phép lao động, hợp đồng lao động, thị thực, thẻ tạm trú, khai báo tạm trú và / hoặc những yếu tố khác tương quan đến người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo lao lý Pháp luật Việt Nam, sung sướng liên hệ với những Luật sư Lao động của chúng tôi tại info@letranlaw.com .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *