Nghiệp Vụ Kế Toán Công Nợ Là Gì? Những Công Việc Của Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Thế nào là những khoản nợ phải trả ?Thế nào là những khoản nợ phải thu ?

3.3

(3)

Kế toán là việc làm có nhiều nghiệp vụ kế toán khác nhau. Trong đó, nghiệp vụ kế toán công nợ là một trong những nghiệp vụ quan trọng và không hề thiếu trong doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ trình diễn cụ thể từ khái niệm nghiệp vụ kế toán công nợ là gì, việc làm của kế toán công nợ cho đến những kinh nghiệm tay nghề san sẻ làm kế toán công nợ .Nghiệp Vụ Kế Toán Công Nợ Là Gì? Những Công Việc Của Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Kế toán công nợ là gì? 

Kế toán công nợ là gì?Kế toán công nợ ( Accounting Liabilities ) là một phần nhỏ thuộc trong việc làm của kế toán tổng hợp. Nghiệp vụ kế toán công nợ sẽ đảm nhiệm những việc làm kế toán tương quan những khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả hay thu vào. Với những doanh nghiệp lớn, nghiệp vụ kế toán công nợ sẽ được giao riêng cho bộ phận chuyên trách. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thì thường kế toán tổng hợp sẽ đảm nhiệm luôn. Việc trấn áp tốt hoạt động giải trí công nợ sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động giải trí trơn tru hơn và hoàn toàn có thể sống sót .

Công việc chung phải làm của kế toán công nợ

Công việc chung của kế toán công nợ

 • Nghiệp vụ kế toán công nợ cần in sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi để đối chiếu lại với kế toán tổng hợp vào cuối tháng, quý năm.
 • Giám sát kiểm tra những nội dung, điều khoản có trong hợp đồng liên quan đến điều khoản thanh toán
 • Thực hiện các công việc tạo mã, thêm mã nhà cung cấp, mã khách hàng với những khách hàng, nhà cung cấp mới. Nếu khách hàng hoặc nhà cung cấp có sự thay đổi hay chuyển nhượng thì nghiệp vụ kế toán cần sửa mã đã tạo trên.
 • Nhập mã hợp đồng vào Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán nhằm theo dõi chặt chẽ hợp đồng của từng khách hàng.
 • Tiến hành đối chiếu công nợ chi tiết với kế toán tổng hợp vào mỗi tháng.
 • Lập bút toán kết chuyển công nợ dịch vụ, hàng hóa.
 • Tham gia trực tiếp việc thu hồi nợ đối với những khoản công nợ lâu, khó đòi.
 • Tiến hành xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty theo định kỳ.
 • Thực hiện các công việc như theo dõi, thông báo và xác nhận công nợ tạm ứng của nhân viên công ty
 • Nghiệp vụ kế toán công nợ cần lập báo cáo công nợ phải thu/phải trả cuối quý, cuối năm.
 • Lập bản đối chiếu công nợ để gửi cho nhà cung cấp/khách hàng có chữ ký, đóng dấu cho đối tác khi kết thúc kỳ báo cáo. Sau đó đưa biên bản báo cáo này cho kế toán tổng hợp để làm cứ cứ quyết toán thuế.
 • Lập hạn thanh toán, hạn phải thu theo cam kết có trong hợp đồng.
 • Ngoài ra, kế toán công nợ thực hiện các công việc liên quan khác được giao theo yêu cầu cấp trên.

Công nợ phải thu của khách hàng

Công nợ phải thu khách hàng

Thế nào là các khoản nợ phải thu?

Các khoản nợ phải thu là những khoản nợ của người mua về sản phẩm & hàng hóa / dịch vụ. Hàng hóa, dịch vụ đã được phân phối cho người mua nhưng công ty vẫn chưa nhận được giao dịch thanh toán từ người mua .Các khoản nợ phải thu được thiết lập bằng cách lan rộng ra hạn mức tín dụng thanh toán cho người muaCác khoản phải thu, sẽ được báo cáo giải trình là gia tài hiện tại trên bảng cân đối kế toán của công ty. Đây được xem là gia tài lưu động, vì nó hoàn toàn có thể sử dụng làm gia tài thế chấp ngân hàng nhằm mục đích bảo vệ khoản vay để giúp phân phối được những nghĩa vụ và trách nhiệm thời gian ngắn .Các khoản nợ phải thu là 1 phần vốn lưu động của doanh nghiệp. Việc quản trị những khoản nợ phải thu nhằm mục đích theo dõi người mua nào chưa thanh toán giao dịch là vô cùng quan trọng, vì nó giúp doanh nghiệp cung ứng thêm vốn nhằm mục đích tương hỗ hoạt động giải trí và giảm bớt nợ ròng của công ty .Các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp là

 • Những khoản phải thu của khách hàng, khoản phải thu nội bộ.
 • Những khoản thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ
 • Những khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược
 • Những khoản tạm ứng của cán bộ nhân viên công ty
 • Và các khoản nợ phải thu khác.

Nội dung công tác kế toán công nợ phải thu

Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, nội dung công tác kế toán các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp gồm có:

Kế toán phải thu khách hàng

 • Chứng từ sử dụng: Kế toán phải thu của khách hàng bao gồm các chứng từ sử dụng như hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất kho, biên bản bù trừ công nợ hay xóa nợ,….
 • Tài khoản sử dụng: Tài khoản sử dụng sẽ phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tài sản cố định. Kế toán sẽ sử dụng TK 131 để hạch toán các khoản phải thu khách hàng.

Kế toán nợ phải thu tạm ứng

Kế toán nợ phải thu tạm ứng gồm có : Giấy đề xuất tạm ứng, những phiếu chi, báo cáo giải trình thanh toán giao dịch tạm ứng và chứng từ về những khoản tiêu tốn đã triển khai bằng tiền tạm ứng .

 • Tài khoản sử dụng: Để phản ánh tình hình giao tạm ứng và các thanh toán các khoản tạm ứng, kế toán sẽ sử dụng TK 141.
 • Kế toán nợ phải thu tạm ứng: Phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, các báo cáo thanh toán tạm ứng và những chứng từ liên quan phản ánh các khoản chi tiêu được thực hiện bằng tiền tạm ứng.

>> > Cần biết : Hệ thống thông tin tài khoản theo thông tư 133

Với công nợ phải trả cho nhà cung cấp

Công nợ phải trả nhà cung cấp

Thế nào là các khoản nợ phải trả?

Các khoản nợ phải trả là những khoản nợ ngân sách phát sinh trong quy trình sản xuất, mua hàng mà doanh nghiệp cần phải trả cho bên chủ nợ. Phân loại theo thời hạn thì những khoản nợ phải trả cho nhà phân phối được chia làm hai loại là nợ dài hạn và nợ thời gian ngắn .

 • Nợ ngắn hạn: Những khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả trong khoảng thời gian ngắn hạn từ 1 năm trở xuống.
 • Nợ dài hạn: Những khoản nợ và các nghĩa vụ khác liên quan về mặt tài chính mà doanh nghiệp phải trả trong thời gian 1 năm trở lên. Tính từ ngày bảng cân đối kế toán được lập.

Nội dung công tác kế toán công nợ phải trả

Căn cứ theo Quyết định 48/2006 / QĐ-BTC, pháp luật về nội dung công tác nghiệp vụ kế toán công nợ về những khoản nợ phải trả gồm có :

Kế toán phải trả người bán

 • Chứng từ sử dụng: hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu chi/phiếu nhập kho, các hóa đơn bán hàng, giấy báo nợ,…
 • Tài khoản sử dụng: Nghiệp vụ kế toán công nợ sử dụng TK 331 “Phải trả người bán để hạch toán các khoản phải trả người bán. Tài khoản TK 331 được dùng để phản ánh tình trạng thanh toán về những khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán hàng hóa, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký xác nhận.

Cách thức kế toán nợ phải trả người bán

Dựa theo sơ đồ 62, TK 331 kế toán công nợ sẽ nắm được phương pháp hạch toán kế toán phải trả người bán .Sơ đồ số 62

Kinh nghiệm làm kế toán công nợ 

Sau đây là những kinh nghiệm tay nghề để giúp bạn trở thành kế toán viên công nợ chuyên nghiệp, hoàn thành xong tốt việc làm :

 • Đầu tiên bạn phải nắm vững kiến thức về nghiệp vụ kế toán nói chung và nghiệp vụ kế toán công nợ nói riêng
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, Excel thuần thục, giỏi.
 • Kỹ năng phân tích, tham mưu và giao tiếp tốt.

Nếu bạn phân phối đủ những kỹ năng và kiến thức trên, bạn sẽ luôn hoàn thành xong tốt việc làm của một kế toán công nợ và trở thành nhân viên cấp dưới đắc lực trong doanh nghiệp .Qua bài viết về Nghiệp vụ kế toán công nợ trong doanh nghiệp, kỳ vọng đã mang đến cho bạn những kiến thức và kỹ năng hữu dụng, giúp bạn khuynh hướng tốt việc làm về Nghiệp vụ kế toán công nợ, đồng thời giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng để trở thành nhân viên cấp dưới có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp .>> > Xem thêm bài viết tương quan về bảng cân đối kế toánBÌNH CHỌN :Hãy bầu chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu dụng .

Xếp hạng 3.3 / 5. Số phiếu 3

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *