Bị trừ lương khi nghỉ dưỡng sức sau sinh, đúng hay sai?


Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước pháp luật về dưỡng sức, hồi sinh sứckhoẻ sau thai sản như sau : “ ( 1 ) Lao động nữ ngay sau thời hạn hưởng chính sách thai sản lao lý tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà sức khoẻ chưa hồi sinh thì được nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ gồm có cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời hạn nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thể chất từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời hạn nghỉ đó được tính cho năm trước. ( 2 ) Số ngày nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất pháp luật tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định hành động, trường hợp đơn vị chức năng sử dụng lao động chưa xây dựng công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định hành động. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất được pháp luật như sau : ( a ) Tối đa 10 ngày so với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên ; ( b ) Tối đa 07 ngày so với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật ; ( c ) Tối đa 05 ngày so với những trường hợp khác. ( 3 ) Mức hưởng chính sách dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30 % mức lương cơ sở cơ sở ” .

Thông tin khá hay bạncần biếtmẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng

Luật sư tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198
Mức lương cơ sở vận dụng so với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động ( sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp ) thao tác trong những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước tương hỗ kinh phí đầu tư hoạt động giải trí ở TW, ở tỉnh, thành phố thường trực TW, ở huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW ( cấp huyện ), ở xã, phường, thị xã ( cấp xã ), ở đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng và lực lượng vũ trang. ( Điều 1 Nghị định số 72/2018 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 ) .Theo như lao lý trên, mức lương cơ sở không vận dụng cho lao động thao tác trong doanh nghiệp, tổ chức triển khai mà vận dụng mức lương tối thiểu vùng .Điều 3 Nghị định số 157 / 2018 / NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 lao lý về mức lương tối thiểu vùng như sau : “ ( 1 ) Quy định mức lương tối thiểu vùng vận dụng so với người lao động thao tác ở doanh nghiệp như sau : a ) Mức 4.180.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng I ; b ) Mức 3.710.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng II ; c ) Mức 3.250.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng III ; d ) Mức 2.920.000 đồng / tháng, vận dụng so với doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận thuộc vùng IV. ( 2 ) Địa bàn vận dụng mức lương tối thiểu vùng được pháp luật theo đơn vị chức năng hành chính cấp Q., huyện, thị xã và thành phố thường trực tỉnh. Danh mục địa phận vận dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được pháp luật tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này. ”

Nguyên
tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau: “(1) Doanh
nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định
đối với địa bàn đó. Trường hợp
doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối
thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt độngởđịa bàn nào,
áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó; (2) Doanh nghiệp hoạt động trong khu công
nghiệp, khu chế xuất nằmtrên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau
thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.” (Khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11
năm 2018).

Luật gia Âu Thị Minh Nguyệt - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Như vậy, sau khi người lao động nữ sinh con mà hết thời hạn hưởng chính sách thai sản, nếu sức khỏe thể chất còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất từ 5 – 10 ngày và mức hưởng chính sách dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất sau thai sản một ngày bằng 30 % mức lương tối thiểu vùng .Trong trường hợp người lao động có tên trong list những người lao động đủ điều kiện kèm theo hưởng trợ cấp dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất sau thai sản mà người sử dụng lao động đã lập và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội ( Khoản 1 Điều 103 Bộ luật lao động năm 2012 ) ; người lao động nghỉ đúng với số ngày nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất theo lao lý thì công ty không được trừ lương của người lao động. Ngoài ra người lao động còn được hưởng một ngày bằng 30 % mức lương tối thiểu vùng. Đây là tiền do nguồn quỹ của bảo hiểm xã hội chi trả, không phải là tiền từ ngân sách công ty ( Khoản 2 Điều 103 Bộ luật lao động năm 2012 ). Hành vi trừ tiền của người sử dụng lao động cần phải xem xét lại, liệu trừ vào khoản nào ? Nếu không làm rõ được địa thế căn cứ pháp lý mà công ty đưa ra thì công ty đang làm không đúng lao lý pháp lý .

Trường
hợp công ty không giải quyết chi trả chế độ trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức
khỏe sau khi sinh cho người lao động, người lao động có quyền làm đơn khiếu nại
gửi đến Giám đốc công ty để yêu cầu giải quyết. Trường hợp Giám đốc công ty đã
giải quyết khiếu nại của người lao động, nhưng người lao động không đồng ý với
quyết định giải quyết hoặc quá thời hạn giải quyết theo quy định mà khiếu nại
không được giải quyết, người lao động có quyền khởi kiện công ty tại tòa án nơi
công ty có trụ sở hoặc khiếu nại tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động
cấp tỉnh để yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho người lao động. (Điều 118, 119 Luật
Bảo hiểm xã hội năm 2014).

Một số lao lý tăng lương hàng năm người laođộng cần biếtBài viết được thực thi bởi Luật gia Âu Thị Minh Nguyệt – Phòng tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest, Tổng đài ( 24/7 ) : 1900 6198

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *