Xem ngày tốt chuyển nhà trong tháng 9 năm 2015

Ngày tốt xấu cũng chỉ mang đặc thù tương đối. Nó làm cho gia chủ cảm thấy yên tâm trong quy trình thực thi việc làm của mình. Không có chứng tỏ khoa học nào bảo vệ việc làm sẽ thành công xuất sắc 100 % khi triển khai trong ngày tốt .
Chính vì thế bạn không nên tôn vinh hay ép buộc mình phải thực thi việc làm trong ngày tốt. Hãy triển khai vào thời gian và thời hạn hài hòa và hợp lý với bản thân và việc làm của bạn .
Theo lịch van niên và những chuyên gia phong thủy Trong tháng 9 năm 2015 có tổng số 10 ngày rất tốt và 4 ngày tốt cạnh bên đó còn rất nhiều ngày hợp để bạn chuyển nhà văn phòng. Dưới đây là chi tiết cụ thể những ngày tốt xấu .

10 Ngày rất tốt trong tháng 9  ( Ngày/ tháng/năm) được tính theo lịch dương)

 • Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2015
 • Ngày mùng 7 tháng 9 năm 2015
 • Ngày mùng 9 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 15 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 16 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 18 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 21 tháng 9 năm 2015
 • Ngày  23 tháng 9 năm 2015
 • Ngày  24 tháng 9 năm 2015
 • Ngày  26 tháng 9 năm 2015

4 Ngày khá tốt

 • Ngày  09 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 15 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 16 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 18 Tháng 9 năm 2015

Để thuận tiện hơn trong việc xem ngày chuyển nhà, chuyển văn phòng dưới đây là diễn giải chi tiết cụ thể những ngày trong tháng 9 năm 2015 người sử dụng tìm hiểu thêm .

1. Rất tốt

 • Thứ Ba, 01/09
 • 19/07/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Canh Thìn tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

2. Xấu

 • Thứ Tư, 02/09
 • 20/07/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Tân Tỵ tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.

3. Rất xấu

 • Thứ Năm, 03/09
 • 21/07/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Nhâm Ngọ tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

4. Xấu

 • Thứ Sáu, 04/09
 • 22/07/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Quý Mùi tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

5. Xấu

 • Thứ Bảy, 05/09
 • 23/07/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Giáp Thân tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn

6. Xấu

 • Chủ Nhật, 06/09
 • 24/07/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Ất Dậu tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Xuất hành

7. Rất tốt

 • Thứ Hai, 07/09
 • 25/07/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Bính Tuất tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

8. Rất xấu

 • Thứ Ba, 08/09
 • 26/07/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Đinh Hợi tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.

9. Tốt

 • Thứ Tư, 09/09
 • 27/07/2015 âm lịch – Ngày Tốt
 • Ngày Mậu Tý tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

10.  Xấu

 • Thứ Năm, 10/09
 • 28/07/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Kỷ Sửu tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Xuất hành

11. Rất xấu

 • Thứ Sáu, 11/09
 • 29/07/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Canh Dần tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.

12. Rất xấu

 • Thứ Bảy, 12/09
 • 30/07/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Tân Mão tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

13. Rất xấu

 • Chủ Nhật, 13/09
 • 01/08/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Nhâm Thìn tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn

14. Xấu

 • Thứ Hai, 14/09
 • 02/08/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Quý Tỵ tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

15. Tốt

16. Tốt

 • Thứ Tư, 16/09
 • 04/08/2015 âm lịch – Ngày Tốt
 • Ngày Ất Mùi tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành

17. Rất xấu

 • Thứ Năm, 17/09
 • 05/08/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Bính Thân tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn

18. Tốt

 • Thứ Sáu, 18/09
 • 06/08/2015 âm lịch – Ngày Tốt
 • Ngày Đinh Dậu tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành

19. Rất xấu

 • Thứ Bảy, 19/09
 • 07/08/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Mậu Tuất tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.

20. Rất xấu

 • Chủ Nhật, 20/09
 • 08/08/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Kỷ Hợi tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Xuất hành

21. Rất tốt

 • Thứ Hai, 21/09
 • 09/08/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Canh Tý tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch

22. Bình thường

 • Thứ Ba, 22/09
 • 10/08/2015 âm lịch – Ngày Bình thường
 • Ngày Tân Sửu tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Khai trương cửa hàng, Xuất hành

23. Rất tốt

 • Thứ Tư, 23/09
 • 11/08/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Nhâm Dần tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

24. Rất tốt

 • Thứ Năm, 24/09
 • 12/08/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Quý Mão tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

25. Rất xấu

 • Thứ Sáu, 25/09
 • 13/08/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Giáp Thìn tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn

26. Rất tốt

 • Thứ Bảy, 26/09
 • 14/08/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Ất Tỵ tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

27. Bình thường

 • Chủ Nhật, 27/09
 • 15/08/2015 âm lịch – Ngày Bình thường
 • Ngày Bính Ngọ tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.

28. Bình thường

 • Thứ Hai, 28/09
 • 16/08/2015 âm lịch – Ngày Bình thường
 • Ngày Đinh Mùi tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Xuất hành

29. Xấu

 • Thứ Ba, 29/09
 • 17/08/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Mậu Thân tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn

30. Xấu

Quý khách có nhu cầu chuyển nhà, chuyển văn phòng vui lòng liên hệ để được tư vấn.

TAXI TẢI NHA TRANG

 • Địa chỉ: 15 Vĩnh Thái, Thái Thông, Tp Nha Trang.
 • ĐT: (058)389.5.389 – Hotline: 0965.789.248
 • Email: taxitaint@gmail.com
 • Website:  www.dichvuson.com or www.taxitainhatrang.com

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *