CÁC NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG TRONG THÁNG 3 NĂM 2021

CÁC NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG TRONG THÁNG 3 NĂM 2021

I. Lý do phải xem ngày khai trương

Khai trương là một trong những việc trọng đại của mỗi người. Nếu chọn được ngày tốt thì việc làm ăn của bạn hoàn toàn có thể sẽ rất khả quan, thuận tiện và gặp nhiều như mong muốn, vì thời gian mở bán khai trương được vượng cát hay họa hung đến với bạn phụ thuộc vào vào giờ tốt hay xấu so với bản mệnh của mình .
Mục đích mấu chốt của việc xem ngày là lựa ra ngày đẹp nhất. Bởi ngày này sẽ mang lại cho gia chủ nhiều điều suôn sẻ, lợi lộc, con đường kinh doanh thương mại ít gặp khó khăn vất vả, chông gai nhất. Tuy nhiên việc lựa chọn ngày đẹp để mở bán khai trương là điều không hề thuận tiện .

Vậy nên hãy để SKYENTER giúp bạn lựa chọn cho mình một ngày đẹp nhất trong tháng 3 năm 2021 để khai trương nhé.

II. Những ngày tốt khai trương trong tháng 3 năm 2021

1. Thứ 4, ngày 3/3/2021 nhằm ngày 20/1/2021 Âm lịch

Ngày Canh Tuất, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày:

 • Dần ( 3 : 00 – 4 : 59 )
 • Thìn ( 7 : 00 – 8 : 59 )
 • Tỵ ( 9 : 00 – 10 : 59 )
 • Thân ( 15 : 00 – 16 : 59 )
 • Dậu ( 17 : 00 – 18 : 59 )
 • Hợi ( 21 : 00 – 22 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

2.   Thứ năm, ngày 4/3/2021 nhằm ngày 21/1/2021 Âm lịch 

Ngày Tân Hợi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày:

 • Sửu ( 1 : 00 – 2 : 59 )
 • Thìn ( 7 : 00 – 8 : 59 )
 • Ngọ ( 11 : 00 – 12 : 59 )
 • Mùi ( 13 : 00 – 14 : 59 )
 • Tuất ( 19 : 00 – 20 : 59 )
 • Hợi ( 21 : 00 – 22 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

3. Thứ sáu, ngày 5/3/2021 nhằm ngày 22/1/2021 Âm lịch

Ngày Nhâm Tý, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày:

 • Tí ( 23:00 – 0:59 )

 • Sửu ( 1:00 – 2:59 )

 • Mão ( 5 : 00 – 6 : 59 )
 • Ngọ ( 11 : 00 – 12 : 59 )
 • Thân ( 15 : 00 – 16 : 59 )
 • Dậu ( 17 : 00 – 18 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

4.  Thứ sáu, ngày 12/3/2021 nhằm ngày 29/1/2021 Âm lịch 

Ngày Kỷ Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày:

 • Dần ( 3 : 00 – 4 : 59 )
 • Mão ( 5 : 00 – 6 : 59 )
 • Tỵ ( 9 : 00 – 10 : 59 )
 • Thân ( 15 : 00 – 16 : 59 )
 • Tuất ( 19 : 00 – 20 : 59 )
 • Hợi ( 21 : 00 – 22 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

5.  Thứ bảy, ngày 13/3/2021 nhằm ngày 1/2/2021 Âm lịch

Ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )

Giờ tốt trong ngày :

 • Tí ( 23 : 00 – 0 : 59 )
 • Sửu ( 1 : 00 – 2 : 59 )
 • Thìn ( 7 : 00 – 8 : 59 )
 • Tỵ ( 9 : 00 – 10 : 59 )
 • Mùi ( 13 : 00 – 14 : 59 )
 • Tuất ( 19 : 00 – 20 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

6.  Thứ ba, ngày 16/3/2021 nhằm ngày 4/2/2021 Âm lịch

Ngày Quý Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )

Giờ tốt trong ngày :

 • Sửu ( 1 : 00 – 2 : 59 )
 • Thìn ( 7 : 00 – 8 : 59 )
 • Ngọ ( 11 : 00 – 12 : 59 )
 • Mùi ( 13 : 00 – 14 : 59 )
 • Tuất ( 19 : 00 – 20 : 59 )
 • Hợi ( 21 : 00 – 22 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

7. Thứ tư, ngày 17/3/2021 nhằm ngày 5/2/2021 Âm lịch

Ngày Giáp Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )

Giờ tốt trong ngày :

 • Tí ( 23 : 00 – 0 : 59 )
 • Sửu ( 1 : 00 – 2 : 59 )
 • Mão ( 5 : 00 – 6 : 59 )
 • Ngọ ( 11 : 00 – 12 : 59 )
 • Thân ( 15 : 00 – 16 : 59 )
 • Dậu ( 17 : 00 – 18 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

8.  Thứ sáu, ngày 19/3/2021 nhằm ngày 7/2/2021 Âm lịch 

Ngày Bính Dần, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )

Giờ tốt trong ngày :

 • Tí ( 23 : 00 – 0 : 59 )
 • Sửu ( 1 : 00 – 2 : 59 )
 • Thìn ( 7 : 00 – 8 : 59 )
 • Tỵ ( 9 : 00 – 10 : 59 )
 • Mùi ( 13 : 00 – 14 : 59 )
 • Tuất ( 19 : 00 – 20 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

9.  Thứ bảy, ngày 20/3/2021 nhằm ngày 8/2/2021 Âm lịch

Ngày Đinh Mão, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )

Giờ tốt trong ngày :

 • Tí ( 23 : 00 – 0 : 59 )
 • Dần ( 3 : 00 – 4 : 59 )
 • Mão ( 5 : 00 – 6 : 59 )
 • Ngọ ( 11 : 00 – 12 : 59 )
 • Mùi ( 13 : 00 – 14 : 59 )
 • Dậu ( 17 : 00 – 18 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

10. Thứ năm, ngày 25/3/2021 nhằm ngày 13/2/2021 Âm lịch 

Ngày Nhâm Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )

Giờ tốt trong ngày :

 • Tí ( 23 : 00 – 0 : 59 )
 • Sửu ( 1 : 00 – 2 : 59 )
 • Thìn ( 7 : 00 – 8 : 59 )
 • Tỵ ( 9 : 00 – 10 : 59 )
 • Mùi ( 13 : 00 – 14 : 59 )
 • Tuất ( 19 : 00 – 20 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

11. Chủ nhật, ngày 28/3/2021 nhằm ngày 16/2/2021 Âm lịch 

Ngày Ất Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo ( Nguyên vu hắc đạo )

Giờ tốt trong ngày :

 • Sửu ( 1 : 00 – 2 : 59 )
 • Thìn ( 7 : 00 – 8 : 59 )
 • Ngọ ( 11 : 00 – 12 : 59 )
 • Mùi ( 13 : 00 – 14 : 59 )
 • Tuất ( 19 : 00 – 20 : 59 )
 • Hợi ( 21 : 00 – 22 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

12. Thứ hai, 29/3/2021 nhằm ngày 17/2/2021 Âm lịch 

Ngày Bính Tí, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )

Giờ tốt trong ngày :

 • Tí ( 23 : 00 – 0 : 59 )
 • Sửu ( 1 : 00 – 2 : 59 )
 • Thìn ( 7 : 00 – 8 : 59 )
 • Tỵ ( 9 : 00 – 10 : 59 )
 • Mùi ( 13 : 00 – 14 : 59 )
 • Tuất ( 19 : 00 – 20 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

13. Thứ tư, ngày 31/3/2021 nhằm ngày 19/2/2021 Âm lịch

Ngày Mậu Dần, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )

Giờ tốt trong ngày :

 • Tí ( 23 : 00 – 0 : 59 )
 • Sửu ( 1 : 00 – 2 : 59 )
 • Thìn ( 7 : 00 – 8 : 59 )
 • Tỵ ( 9 : 00 – 10 : 59 )
 • Mùi ( 13 : 00 – 14 : 59 )
 • Tuất ( 19 : 00 – 20 : 59 )

cac-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-3-nam-2021

Lưu ý:

Theo kinh nghiệm tay nghề, bạn nên dự trù khoảng chừng 3 ngày tốt gần nhau tùy vào mô hình kinh doanh thương mại của bạn. Công việc kinh doanh thương mại là hoạt động giải trí phức tạp và có nhiều dịch chuyển, nhiều nhu yếu thực tiễn, chủ quan lẫn khách quan. Khi bạn đã quyết định hành động chọn một ngày, bạn cần chú ý quan tâm những yếu tố sau :
Ngày bạn chọn thời tiết có ảnh hưởng tác động đến những hoạt động giải trí mở bán khai trương không. Nếu ngày đó thời tiết xấu gây khó khăn vất vả cho bạn, hãy lựa chọn ngày khác .
Ưu tiên những ngày có lợi cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, kinh doanh. Chẳng hạn bạn khai trương mở bán shop quần áo, ưu tiên những ngày tốt rơi vào thời gian shopping đông đúc như cuối tuần hoặc trong tuần lễ shopping đang diễn ra .
Các sự kiện khách quan hoặc chủ quan của con người mà bạn không hề thực thi được vào những ngày tốt, bạn hãy ưu tiên việc làm trước. Dù ngày hoàn toàn có thể không tốt thì cần lấy được giờ tốt để có lợi cho bạn là được .

SKYENTER Chuyên cung cấp :

Khu vực SKYENTER hỗ trợ khách hàng không chỉ cung cấp ở TP. Hồ Chí Mình mà còn các tỉnh lân cận như : Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, v..v. 


Vì vậy hãy tin tưởng SKYENTER sẽ đem đến cho bạn sự hài lòng nhất
.

cong-ty-to-chuc-su-kien-tphcm-skyenter

Hãy liên hệ chúng tôi ngay bạn nhé

đường dây nóng : 0909 33 13 46 / 086 670 47 47
Mail : info@skyenter.vn

SKYENTER Sáng Tạo – Nhiệt Huyết – Tiết Kiệm – Chất Lượng !!!

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *