[#MẸO] Ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2021

Xem ngày khai trương được nhiều người coi như là một ngày cực kỳ trọng đại. Nó có thể được ví như ngày mua xe, ngày cưới… Vậy bạn có biết chọn ngày khai trương nhằm mục đích gì không? Trong bài viết này, cùng Ngaydep.net tìm hiểu ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2021.

1. Tại sao phải xem ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2021?

Xem ngày khai trương tháng 9 năm 2021 mục tiêu là giúp bạn tránh những giờ hắc đạo. Khi đã tránh được những giờ xấu thì việc khai trương sẽ triển khai thuận tiện. Điều quan trọng hơn đó là khai trương ngày tốt giúp việc làm làm ăn của shop tốt hơn, người mua sẽ có ấn tượng với shop của bạn .

 

Ngày tốt khai trương tháng 9

Trong tháng 9 ngày nào tốt để khai trương, mở shop như mong muốn, phát lộc ?

2. Danh sách ngày xấu, ngày đẹp khai trương tháng 9 năm 2021

2.1. Những ngày tốt trong tháng 9/2021 để khai trương

Nếu bạn có dự tính xem ngày tốt tháng 9 năm 2021 để khai trương thì bạn không hề bỏ lỡ được những ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2021 dưới đây :

Thứ 5, ngày 2/9/2021

 • Tức : Ngày : Quý Sửu, Tháng : Bính Thân, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 26/7/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Chủ nhật, ngày 5/9/2021

 • Tức : Ngày : Bính Thìn, Tháng : Bính Thân, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 29/7/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 2, ngày 6/9/2021

 • Tức : Ngày : Đinh Tỵ, Tháng : Bính Thân, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 30/7/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 4, ngày 8/9/2021

 • Tức : Ngày : Kỷ Mùi, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 2/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 6, ngày 10/9/2021

 • Tức : Ngày : Tân Dậu, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 4/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 4, ngày 15/9/2021

 • Tức : Ngày : Bính Dần, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 9/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 )

Thứ 3, ngày 21/9/2021

 • Tức : Ngày : Nhâm Thân, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 15/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 )

Thứ 2, ngày 27/9/2021

 • Tức : Ngày : Mậu Dần, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 21/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 )

2.2. Ngày xấu không nên khai trương trong tháng 9 năm 2021

Những ngày dưới đây không nằm trong danh sách ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2021. Bạn nên tránh những ngày này để buổi khai trương diễn ra thuận lợi, việc kinh doanh phát triển. 

Thứ 4, ngày 1/9/2021

 • Tức : Ngày : Nhâm Tý, Tháng : Bính Thân, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 25/7/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 3, ngày 7/9/2021

 • Tức : Ngày : Mậu Ngọ, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 1/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 2, ngày 13/9/2021

 • Tức : Ngày : Giáp Tý, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 7/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 6, ngày 17/9/2021

 • Tức : Ngày : Mậu Thìn, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 11/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 7, ngày 25/9/2021

 • Tức : Ngày : Bính Tý, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 19/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 4, ngày 29/9/2021

 • Tức : Ngày : Canh Thìn, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 23/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 5, ngày 30/9/2021

 • Tức : Ngày : Tân Tỵ, Tháng : Đinh Dậu, Năm : Tân Sửu ( Tức ngày 24/8/2021 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

3. Những lưu ý khi chọn ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2021 

3.1. Có nên thuê người nổi tiếng trong lễ khai trương không?

Các nền tảng công nghệ tiên tiến vui chơi tăng trưởng cũng là lúc mà có nhiều người nổi tiếng hay còn gọi là KOLs Open .
Câu hỏi có nên thuê hay không thuê KOLs trong ngày khai trương là lựa chọn của doanh nghiệp. Nếu bạn biết tận dụng những người có sức tác động ảnh hưởng như vậy giúp cho shop, tên thương hiệu của bạn tiếp cận với vô vàn người mua tiềm năng. Từ đó, giúp tên thương hiệu đi vào tiềm thức người mua, ngày khai trương cũng nhờ đó mà thuận tiện, nhiều người tiếp đón .

3.2. Khai trương buổi tối có được không?

Khai trương không quá quan trọng là sáng hay tối. Bởi vì, chỉ cần giờ đó thuộc giờ Hoàng Đạo thì bạn hoàn toàn có thể tổ chức triển khai buổi khai trương .

3.3. Bán hàng online có cần cúng khai trương không?

Người ta thường nghĩ, chỉ có mở shop mới cần chọn ngày, cúng khai trương. Nhưng trên thực tiễn, việc bán hàng trực tuyến thì việc cúng hay chọn ngày khai trương cũng thiết yếu. Điều này tương quan tới yếu tố tâm linh, giúp bạn yên tâm hơn và tự tin hơn khi bán hàng .
Ví dụ như tôi, nếu trước khi triển khai 1 dự án Bất Động Sản trực tuyến lớn thì tôi sẽ chọn cúng bái, vì với tôi đây là điều giúp tôi hoàn thành xong việc làm đó nhanh hơn và thuận tiện hơn .

 

3.4. Tháng 9 khai trương trời mưa tốt hay xấu?

Nếu bạn đã chọn ngày khai trương tốt tháng 9 năm 2021 rồi mà hôm đó trời lại mưa thì có sao không ? Điều này trọn vẹn thông thường do tại nước là biểu lộ của sự sống, sự tươi mới. Nếu có gặp cơn mưa trong ngày khai trương thì đây là một điềm tốt, tượng trưng cho sự khởi đầu đầy sức sống, vạn sự hanh thông, gặp nhiều suôn sẻ .

Hy vọng rằng những chia sẻ về ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2021 trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về ngày này. Đừng quên chia sẻ bài viết để ủng hộ cho Ngaydep.net và biết thêm những thông tin bổ ích khác.

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *