https://iseo1.com framework

Common Language Runtime ( CLR ) là trung tâm điểm của. NET Framework. Đây là một ” hầm máy ” để chạy những tính nǎng của. NET. Trong. NET tổng thể mọi ngôn từ lập trình đều được biên dịch ra Microsoft Intermediate Language ( IL ). Do bắt buộc mọi ngôn từ đều phải dùng cùng những loại kiểu tài liệu ( gọi là Common Type System ) nên CLR hoàn toàn có thể trấn áp mọi giao diện, gọi giữa những thành phần và được cho phép những ngôn từ hoàn toàn có thể tích hợp với nhau một cách thông suốt .1 .. NET FrameWork là gì ….. NET Framework là động cơ tạo những dịch vụ Web XML của Microsoft. Tổng quan về Microsoft. NET ,. NET Framework là một tập những giao diện lập trình và là điểm trung tâm của nền tảng. NET. Nó cung ứng hạ tầng để kiến thiết xây dựng và chạy những dịch vụ Web. . 2. gồm những thành phần nào ? a. Common Language Runtime Common Language Runtime ( CLR ) là trung tâm điểm của. NET Framework. Đây là một ” hầm máy ” để chạy những tính nǎng của. NET. Trong. NET tổng thể mọi ngôn từ lập trình đều được biên dịch ra Microsoft Intermediate Language ( IL ). Do bắt buộc mọi ngôn từ đều phải dùng cùng những loại kiểu tài liệu ( gọi là Common Type System ) nên CLR hoàn toàn có thể trấn áp mọi giao diện, gọi giữa những thành phần và được cho phép những ngôn từ hoàn toàn có thể tích hợp với nhau một cách thông suốt .1 .. NET FrameWork là gì ….. NET Framework là động cơ tạo những dịch vụ Web XML của Microsoft. Tổng quan về Microsoft. NET ,. NET Framework là một tập những giao diện lập trình và là điểm trung tâm của nền tảng. NET. Nó cung ứng hạ tầng để thiết kế xây dựng và chạy những dịch vụ Web. . 2. gồm những thành phần nào ? a. Common Language Runtime Common Language Runtime ( CLR ) là trung tâm điểm của. NET Framework. Đây là một ” hầm máy ” để chạy những tính nǎng của. NET. Trong. NET tổng thể mọi ngôn từ lập trình đều được biên dịch ra Microsoft Intermediate Language ( IL ). Do bắt buộc mọi ngôn từ đều phải dùng cùng những loại kiểu tài liệu ( gọi là Common Type System ) nên CLR hoàn toàn có thể trấn áp mọi giao diện, gọi giữa những thành phần và được cho phép những ngôn từ hoàn toàn có thể tích hợp với nhau một cách thông suốt .

Khi chạy một ứng dụng. NET, nó sẽ được biên dịch bằng một bộ biên dịch JIT ( Just-In-Time ) rất hiệu nǎng ra mã máy để chạy. Điểm này giúp ứng dụng. NET chạy nhanh hơn mã thông dịch của Java trong Java Virtual Machine. Just-In-Time cũng có nghĩa là chỉ phần mã nào cần giải quyết và xử lý trong lúc ấy mới được biên dịch .

Ngoài việc cung ứng và quản trị bộ nhớ, CLR còn giải quyết và xử lý việc làm ” gom rác “. Trước đây mỗi khi một DLL được nạp vào bộ nhớ, mạng lưới hệ thống sẽ ghi nhận có bao nhiêu tác vụ dùng nó để khi tác vụ sau cuối chấm hết thì mạng lưới hệ thống giải phóng DLL này và trả lại phần bộ nhớ nó dùng trước đây cho mạng lưới hệ thống để dùng vào việc khác. Nếu chương trình phân phối bộ nhớ để sử dụng mà không nhớ giải phóng thì đến một lúc nào đó bộ nhớ sẽ bị ” cạn ” và tất cả chúng ta sẽ phải khởi động lại hệ quản lý và điều hành. Và giờ đây ,. NET sử dụng một quy trình độc lập để giải quyết và xử lý việc ” gom rác “. Tác động phụ ở đây là khi ta đã ” dispose ” một đối tượng người tiêu dùng rồi, ta vẫn không biết chắc như đinh chừng nào nó mới thực sự biến mất. Vì bộ phận ” gom rác ” là một quy trình ưu tiên mức thấp, chỉ khi nào bộ nhớ mạng lưới hệ thống gần ” cạn ” nó mới nâng cao độ ưu tiên l ên. Ngoài ” gom rác “, CLR còn thực thi những chức nǎng khác như bảo mật thông tin. Các dịch vụ chung này đều được quản trị một cách tự động hóa .

Như vậy là bộ thực thi ngôn từ chung CLR được cho phép việc tăng trưởng những ứng dụng một cách thuận tiện hơn, cung ứng một thiên nhiên và môi trường thực thi bảo đảm an toàn và hiệu nǎng, tương hỗ đa ngôn ngữ và đơn giản hoá việc tiến hành và quản trị những ứng dụng .

b. The Base Classes

Các lớp cơ sở cho cho chúng ta những đặc tính của runtime và cung cấp những dịch vụ cấp cao khác mà những người lập trình đòi hỏi thông qua namespace. Namespace là một cách đặt tên để giúp sắp đặt các lớp ta dùng trong chương trình một cách thứ tự để dễ tìm kiếm chúng. Tất cả các mã trong .NET, được viết bằng VB.NET, C# hay một ngôn ngữ nào khác đều được chứa trong một namespace.

c. ASP.NET

ASP.NET là một ” khung ” lập trình được kiến thiết xây dựng trên bộ thực thi ngôn từ chung ( CLR ) và được sử dụng trên một sever Giao hàng để tạo ra những ứng dụng Web mạnh. Web Forms của ASP.NET được cho phép kiến thiết xây dựng những giao diện người dùng Web động ( UIs [ 6 ] ) một cách hiệu suất cao. Các dịch vụ của ASP.NET cung ứng những khối hợp nhất ( building blocks ) cho việc thiết kế xây dựng những ứng dụng trên nền Web phân tán. Những dịch vụ Web dựa trên những chuẩn Internet mở như HTTP [ 7 ] và XML [ 1 ]. Bộ thực thi ngôn từ chung CLR cung ứng sự tương hỗ dựng sẵn để tạo và đưa ra những dịch vụ Web trải qua việc sử dụng một khái niệm trừu tượng hoá lập trình tương thích và thân thiện với những nhà tăng trưởng cho cả ASP Web Forms và Visual Basic. Mô hình thu được vừa dễ đổi khác, vừa dễ lan rộng ra. Mô hình này dựa trên những chuẩn Internet mở ( HTTP [ 7 ], XML [ 1 ], SOAP [ 4 ] ) để nó hoàn toàn có thể được truy vấn và thông dịch bởi bất kể một client hay thiết bị tương hỗ Internet nào .

Một trong những lớp của ASP.NET là System. Web. Trong System. Web namespace có những dịch vụ mức thấp như lưu giữ ( caching ), bảo mật thông tin, thông số kỹ thuật và những dịch vụ khác được chia xẻ giữa những dịch vụ Web và giao diện người dùng Web ( UI [ 6 ] ). Các lớp System. Web. Services giải quyết và xử lý những dịch vụ Web như những giao thức và phát hiện. System. Web. UI namespace phân phối hai lớp cho những những điều khiển và tinh chỉnh ( control ) là những tinh chỉnh và điều khiển HTML và những điều khiển và tinh chỉnh Web. Điều khiển HTML cho tất cả chúng ta ánh xạ trực tiếp vào những HTML tag như input. Cũng có những tinh chỉnh và điều khiển Web được cho phép tất cả chúng ta cấu trúc lại những điều khiển và tinh chỉnh với những khuôn mẫu, ví dụ như một grid control .

Ngoài ASP.NET ,. NET Framework còn cung ứng một bộ thư viện lớp phong cách thiết kế giao diện cho những nhà tăng trưởng những ứng dụng trên nền Windows. Có hai namespace là System. WinForm và System. Drawing. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng những lớp trong System. WinForm để kiến thiết xây dựng giao diện người dùng khách. Các lớp này được cho phép bạn triển khai những giao diện người dùng Windows chuẩn trong những ứng dụng. NET của bạn. Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng lớp System. Drawing để truy nhập vào những đặc tính mới GDI +. Lớp này tương hỗ cho thế hệ tiếp nối của Graphics Device Interface ( GDI ) là đồ hoạ hai chiều .

Các bạn có thể tải các phiên bản tải đây:

Bạn đang đọc: https://iseo1.com framework

Quảng cáo

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *