Toàn văn dự thảo sửa đổi Nghị định 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Bộ GTVT đang tiếp đón quan điểm góp ý cho dự thảo sửa đổi Nghị định 46/2016 từ những cơ quan, đơn vị chức năng, doanh nghiệp và nhân dân. Thời gian lấy quan điểm từ ngày 20/5 đến 20/7 .

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Điều 1. Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 46/2016 / NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm năm nay của nhà nước lao lý xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường đi bộ và đường tàu 1. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 5 như sau : ” a ) Không chấp hành tín hiệu lệnh, hướng dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ những hành vi vi phạm lao lý tại Điểm a, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l Khoản 2 ; Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 3 ; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm h, Điểm i Khoản 4 ; Điểm a, Khoản 5 ; Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e Khoản 6 ; Điểm a, Điểm c Khoản 7 ; Điểm đ Khoản 8 ; Khoản 9 Điều này ; ” 2. Sửa đổi Điểm đ Khoản 2 Điều 5 như sau : ” đ ) Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kể hướng nào tới tại nơi đường giao nhau ; ” 3. Sửa đổi Điểm b, Điểm c Khoản 4 Điều 5 như sau : ” b ) Đi vào đường có biển ” đường cấm “, khu vực cấm, trừ những xe ưu tiên đang đi làm trách nhiệm khẩn cấp theo pháp luật ; c ) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình ; đi không đúng phần đường, làn đường pháp luật ( làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều ) trừ hành vi pháp luật tại Điểm k Khoản 4 Điều này ; tinh chỉnh và điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy ; điều khiển và tinh chỉnh xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển và tinh chỉnh xe đi qua hè phố để vào nhà ; ” 4. Sửa đổi Điểm h Khoản 4 Điều 5 như sau : ” h ) Không tuân thủ những lao lý khi vào hoặc ra đường cao tốc ; điều khiển và tinh chỉnh xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc ; chuyển làn đường không đúng nơi được cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc ; không tuân thủ lao lý về khoảng cách bảo đảm an toàn so với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc ; ” 5. Bổ sung Điểm k, Điểm l vào Khoản 4 Điều 5 như sau : ” k ) Điều khiển xe chưa gắn thẻ đầu cuối đi vào làn đường dành riêng thu tiền dịch vụ sử dụng đường đi bộ theo hình thức điện tử tự động hóa không dừng tai những trạm thu phí ; l ) Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn. ” 6. Bổ sung Điểm e vào Khoản 6 Điều 5 như sau : ” e ) Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển ” Cấm đi ngược chiều “, trừ những hành vi vi phạm lao lý tại Khoản 9 Điều này và những xe ưu tiên đang đi làm trách nhiệm khẩn cấp theo pháp luật. ” 7. Sửa đổi Điểm c Khoản 7 Điều 5 như sau : ” c ) Không tuân thủ những pháp luật về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc ; quay đầu xe trên đường cao tốc ; khi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đặt ngay biển báo hiệu nguy khốn theo lao lý ; ” 8. Sửa đổi Điểm c Khoản 8 Điều 5 như sau : ” c ) Không chú ý quan tâm quan sát, tinh chỉnh và điều khiển xe chạy quá vận tốc lao lý gây tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải ; tránh, vượt, chuyển làn không đúng pháp luật gây tai nạn thương tâm giao thông vận tải hoặc không giữ khoảng cách bảo đảm an toàn giữa hai xe theo lao lý gây tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải ; ” 9. Sửa đổi Khoản 9 Điều 5 như sau : ” 9. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng so với người tinh chỉnh và điều khiển xe thực thi hành vi lùi xe trên đường cao tốc ; tinh chỉnh và điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ những xe ưu tiên đang đi làm trách nhiệm khẩn cấp theo lao lý. ” ( Tước GPLX 4-6 ) 10. Sửa đổi Khoản 11 Điều 5 như sau : ” 11. Phạt tiền từ 26.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với người điều khiển và tinh chỉnh xe triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam / 100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam / 1 lít khí thở ; ( Tước GPLX 10-12 ) b ) Không chấp hành nhu yếu kiểm tra về nồng độ cồn, chất ma túy của người thi hành công vụ ; ( Tước GPLX 10-12 ) c ) Điều khiển xe trên đường mà trong khung hình có chất ma túy. ” ( Tước GPLX 22-24 ) 11. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 12 Điều 5 như sau : ” 12. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển và tinh chỉnh xe triển khai hành vi vi phạm còn bị vận dụng những hình thức xử phạt bổ trợ sau đây : a ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm e Khoản 4 Điều này bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp ráp sử dụng trái pháp luật ; b ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm h, Điểm i Khoản 3 ; Điểm b, Điểm c, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm k Khoản 4 ; Khoản 5 ; Điểm a, Điểm b, Điểm d Khoản 6 ; Điểm a, Điểm c Khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng ; c ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm e Khoản 6 ; Điểm b Khoản 7 ; Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Thực hiện hành vi pháp luật tại một trong những Điểm, Khoản sau của Điều này mà gây tai nạn thương tâm giao thông vận tải thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng : Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h Khoản 1 ; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l Khoản 2 ; Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm k, Điểm l Khoản 3 ; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l Khoản 4 ; Khoản 5 ; Điểm a Khoản 6 ; Điểm c Khoản 7 ; d ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm b Khoản 8, Khoản 10 Điều này hoặc tái phạm hành vi pháp luật tại Điểm d Khoản 8 Điều này, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng ; đ ) Thực hiện hành vi lao lý tại Khoản 9 Điều này, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 04 tháng đến 06 tháng ; e ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm a, Điểm b Khoản 11 Điều này, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. g ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm c Khoản 11 Điều này, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. ” 12. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 như sau : ” a ) Không chấp hành tín hiệu lệnh, hướng dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ những hành vi vi phạm pháp luật tại Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Điểm h Khoản 2 ; Điểm c, Điểm đ, Điểm h, Điểm m Khoản 3 ; Điểm c, Điểm d, Điểm g, Điểm i Khoản 4 ; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Khoản 5 ; Điểm b, Điểm d Khoản 7 ; Điểm a Khoản 8 ; Điểm d Khoản 9 Điều này ; ” 13. Sửa đổi Điểm g Khoản 4 Điều 6 như sau : ” g ) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình ; đi không đúng phần đường, làn đường lao lý ( làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều ) ; điều khiển và tinh chỉnh xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy ; điều khiển và tinh chỉnh xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển và tinh chỉnh xe đi qua hè phố để vào nhà ; ” 14. Sửa đổi Điểm i Khoản 4 Điều 6 như sau : ” i ) Đi vào đường có biển ” đường cấm “, khu vực cấm, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm trách nhiệm khẩn cấp theo lao lý ; ” 15. Sửa đổi Điểm b Khoản 5 Điều 6 như sau : ” b ) Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển ” Cấm đi ngược chiều “, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm trách nhiệm khẩn cấp theo lao lý ; ” 16. Bổ sung Điểm d Khoản 7 Điều 6 như sau : ” d ) Điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản trị, bảo dưỡng đường cao tốc. ” ( Tước GPLX 4 – 6 ) 17. Sửa đổi Khoản 8 Điều 6 như sau : ” 8. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với người tinh chỉnh và điều khiển xe thực thi hành vi tinh chỉnh và điều khiển xe chạy quá vận tốc lao lý trên 20 km / h. ” 18. Bổ sung Điểm đ, Điểm e, Điểm g vào Khoản 9 Điều 6 như sau : ” đ ) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam / 100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam / 1 lít khí thở ; ” ( Tước GPLX 10 – 12 ) e ) Không chấp hành nhu yếu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn củangười thi hành công vụ ; ( Tước GPLX 10 – 12 ) g ) Điều khiển xe trên đường mà trong khung hình có chất ma túy. ” ( Tước GPLX 22 – 24 ) 19. Sửa đổi Khoản 10 Điều 6 như sau : ” 10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng so với hành vi vi phạm pháp luật tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 9 Điều này mà gây tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải hoặc không chấp hành tín hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ. ” 20. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 12 Điều 6 như sau : ” 12. Ngoài việc bị phạt tiền, người tinh chỉnh và điều khiển xe thực thi hành vi vi phạm còn bị vận dụng những hình thức xử phạt bổ trợ sau đây : a ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm g Khoản 3 Điều này bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp ráp, sử dụng trái lao lý ; b ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm b, Điểm c, Điểm i, Điểm m Khoản 4 ; Điểm b, Điểm đ Khoản 5 ; Khoản 6 ; Điểm a Khoản 7 ; Khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng ; c ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm b, Điểm c Khoản 7 ; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 9 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng ; tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi lao lý tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 9 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện đi lại. Thực hiện hành vi lao lý tại một trong những Điểm, Khoản sau của Điều này mà gây tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng : Điểm a, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 1 ; Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm h Khoản 2 ; Điểm a, Điểm b, Điểm đ, Điểm g, Điểm h, Điểm m, Điểm n, Điểm o Khoản 3 ; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm g, Điểm i, Điểm k, Điểm m Khoản 4 ; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 5 ; d ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Khoản 10 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng ; đ ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm d Khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 04 tháng đến 06 tháng ; e ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm đ, Điểm e Khoản 9 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng ; g ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm g Khoản 9 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. ” 21. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 7 như sau : ” a ) Không chấp hành tín hiệu lệnh, hướng dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ những hành vi vi phạm pháp luật tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm i Khoản 2 ; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 3 ; Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm i, Điểm k Khoản 4 ; Điểm a, Điểm c Khoản 5 ; Điểm c, Điểm d Khoản 6 ; Điểm a, Điểm b Khoản 7 Điều này ; ” 22. Sửa đổi Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 7 như sau : ” b ) Đi vào đường có biển ” đường cấm “, khu vực cấm, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm trách nhiệm khẩn cấp theo pháp luật ; c ) Không đi bên phải theo chiều đi của mình ; đi không đúng phần đường hoặc làn đường pháp luật ( làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều ), trừ những hành vi vi phạm lao lý tại Điểm d, Điểm k Khoản 4, Điểm a Khoản 7 Điều này ; ” 23. Sửa đổi Điểm d Khoản 4 Điều 7 như sau : ” d ) Không tuân thủ những lao lý khi vào hoặc ra đường cao tốc ; điều khiển và tinh chỉnh xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc ; chuyển làn đường không đúng nơi được cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc ; không tuân thủ lao lý về khoảng cách bảo đảm an toàn so với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc ; ” 24. Bổ sung Điểm k Khoản 4 Điều 7 như sau : ” k ) Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển ” Cấm đi ngược chiều “, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm trách nhiệm khẩn cấp theo lao lý. ” 25. Sửa đổi Điểm a Khoản 5 Điều 7 như sau : ” a ) Chạy xe trong hầm đường đi bộ không sử dụng đèn chiếu sáng ; lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường đi bộ ; quay đầu xe trên đường cao tốc ; ” 26. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 7 Điều 7 như sau : ” 7. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Lùi xe trên đường cao tốc ; đi ngược chiều trên đường cao tốc ; ( Tước GPLX 10 – 12 ) b ) Điều khiển xe máy chuyên dùng có vận tốc phong cách thiết kế nhỏ hơn 70 km / h, máy kéo đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện đi lại, thiết bị phục vụ việc quản trị, bảo dưỡng đường cao tốc ; ( Tước GPLX 10 – 12 ) c ) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam / 100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam / 1 lít khí thở ; ( Tước GPLX 10 – 12 ) d ) Không chấp hành nhu yếu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người thi hành công vụ ; ( Tước GPLX 10 – 12 ) đ ) Điều khiển xe trên đường mà trong khung hình có chất ma túy. ” ( Tước GPLX 22 – 24 ) 27. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 9 Điều 7 như sau : ” 9. Ngoài việc bị phạt tiền, người tinh chỉnh và điều khiển xe thực thi hành vi vi phạm còn bị vận dụng những hình thức xử phạt bổ trợ sau đây : a ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm c, Điểm d, Điểm e, Điểm g Khoản 4 ; Khoản 5 ; Điểm a, Điểm c, Điểm d Khoản 6 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ( khi tinh chỉnh và điều khiển máy kéo ), chứng từ tu dưỡng kiến thức và kỹ năng pháp lý về giao thông vận tải đường đi bộ ( khi điều khiển và tinh chỉnh xe máy chuyên dùng ) từ 01 tháng đến 03 tháng ; b ) Thực hiện hành vi lao lý tại Khoản 1 ; Khoản 2 ; Khoản 3 ; Khoản 4 ; Khoản 5 ; Điểm a, Điểm c, Điểm d Khoản 6 Điều này mà gây tai nạn thương tâm giao thông vận tải hoặc triển khai hành vi lao lý tại Điểm b Khoản 6 Điều này thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ( khi điều khiển và tinh chỉnh máy kéo ), chứng từ tu dưỡng kiến thức và kỹ năng pháp lý về giao thông vận tải đường đi bộ ( khi điều khiển và tinh chỉnh xe máy chuyên dùng ) từ 02 tháng đến 04 tháng. c ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 7 Điều này thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ( khi tinh chỉnh và điều khiển máy kéo ), chứng từ tu dưỡng kiến thức và kỹ năng pháp lý về giao thông vận tải đường đi bộ ( khi điều khiển và tinh chỉnh xe máy chuyên dùng ) từ 10 tháng đến 12 tháng ; d ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm đ Khoản 7 bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ( khi tinh chỉnh và điều khiển máy kéo ), chứng từ tu dưỡng kỹ năng và kiến thức pháp lý về giao thông vận tải đường đi bộ ( khi điều khiển và tinh chỉnh xe máy chuyên dùng ) từ 22 tháng đến 24 tháng. ” 28. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 12 như sau : ” a ) Dựng rạp, lều quán, quầy bán hàng, cổng ra vào, tường rào những loại, khu công trình khác trái phép trong khoanh vùng phạm vi đất dành cho đường đi bộ, trừ những hành vi vi phạm pháp luật tại Điểm đ Khoản 5, Điểm a Khoản 8 Điều này ; ” 29. Sửa đổi Điểm đ Khoản 5 Điều 12 như sau : ” đ ) Dựng rạp, lều quán, khu công trình khác trái phép trong khu vực đô thị tại hầm đường đi bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ, gầm cầu vượt ; ” 30. Sửa đổi Điểm a Khoản 8 Điều 12 như sau : ” a ) Xây dựng nhà tại, những loại khu công trình gia dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trái phép trong khoanh vùng phạm vi đất dành cho đường đi bộ ; ” 31. Sửa đổi Khoản 5 Điều 13 như sau : ” 5. Ngoài việc bị phạt tiền, cá thể, tổ chức triển khai thực thi hành vi vi phạm pháp luật tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều này còn bị vận dụng hình thức xử phạt bổ trợ đình chỉ xây đắp hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép kiến thiết, văn bản thỏa thuận hợp tác ( nếu có ) từ 01 tháng đến 03 tháng. ” 32. Sửa đổi nội dung tên khoản của Khoản 3 Điều 15 như sau : ” 3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với tổ chức triển khai được giao quản trị, khai thác, bảo dưỡng kiến trúc giao thông vận tải đường đi bộ triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : ” 33. Sửa đổi Điểm c Khoản 3 Điều 15 như sau : ” c ) Không cắm cột thủy chí và có giải pháp ngăn ngừa phương tiện đi lại qua những đoạn đường bị ngập nước sâu trên 0,2 m ; ” 34. Sửa đổi Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9 Điều 15 như sau : ” 6. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với tổ chức triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ ( tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ thu giá ) triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không thực thi đúng quá trình quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hoặc không triển khai đúng quy trình tiến độ thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ theo pháp luật để số lượng xe xe hơi xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất lớn hơn 100 xe đến 150 xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí ( tính từ cabin thu phí đến xe ở đầu cuối của hàng xe chờ ) từ 750 m đến 1.000 m ; b ) Không triển khai đúng quá trình quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hoặc không triển khai đúng quy trình tiến độ thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ theo pháp luật để thời hạn đi qua trạm thu phí của một xe xe hơi bất kể kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 10 phút đến 20 phút. 7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với tổ chức triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ ( tổ chức triển khai phân phối dịch vụ thu giá ) thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không triển khai đúng quá trình quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hoặc không thực thi đúng quy trình tiến độ thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ theo lao lý để số lượng xe xe hơi xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất lớn hơn 150 xe đến 200 xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí ( tính từ cabin thu phí đến xe ở đầu cuối của hàng xe chờ ) lớn hơn 1.000 m đến 2 nghìn m ; b ) Không thực thi đúng tiến trình quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hoặc không thực thi đúng quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ theo pháp luật để thời hạn đi qua trạm thu phí của một xe xe hơi bất kể kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 20 phút đến 30 phút. 8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với tổ chức triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ ( tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ thu giá ) triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không thực thi đúng quy trình tiến độ quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hoặc không thực thi đúng quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ theo lao lý để số lượng xe xe hơi xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất lớn hơn 200 xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí ( tính từ cabin thu phí đến xe ở đầu cuối của hàng xe chờ ) lớn hơn 2000 m ; b ) Không thực thi đúng quá trình quản trị, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hoặc không thực thi đúng quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ theo pháp luật để thời hạn đi qua trạm thu phí của một xe xe hơi bất kể kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 30 phút. 9. Phạt tiền từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng so với tổ chức triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ ( tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ thu giá ) đường đi bộ thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Vi phạm Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều này mà không chấp hành nhu yếu của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về việc tiến hành những giải pháp để khắc phục ùn tắc giao thông vận tải tại khu vực trạm thu phí ; b ) Không thực thi việc liên kết, san sẻ tài liệu từ mạng lưới hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường đi bộ cho cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền theo lao lý. ” 35. Sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 16 như sau : ” a ) Điều khiển xe lắp thêm đèn chiếu sáng về phía trước, phía sau, hai bên thành xe ; ” 36. Sửa đổi Điểm c Khoản 3 Điều 16 như sau : ” c ) Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí ; biển số không rõ chữ, số ; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng ; sơn, dán thêm làm biến hóa chữ, số hoặc biến hóa sắc tố của chữ, số, nền biển ; ” 37. Bổ sung Điểm c Khoản 5 Điều 21 như sau : ” c ) Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ ( Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong mạng lưới hệ thống thông tin quản trị Giấy phép lái xe ). ” 38. Bổ sung Điểm d Khoản 7 Điều 21 như sau : ” d ) Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ ( Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong mạng lưới hệ thống thông tin quản trị Giấy phép lái xe ). ” 39. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 8 Điều 21 như sau : ” 8. Ngoài việc bị phạt tiền, người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại triển khai hành vi vi phạm còn bị vận dụng những hình thức xử phạt bổ trợ sau đây : a ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm a, Điểm c Khoản 5 ; Điểm b, Điểm d Khoản 7 Điều này còn bị vận dụng hình thức xử phạt bổ trợ tịch thu Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa, Giấy phép lái xe không hợp lệ ; b ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm c Khoản 5, Điểm d Khoản 7 bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe được cấp mới nhất trong mạng lưới hệ thống thông tin quản trị Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. ” 40. Sửa đổi nội dung tên điều của Điều 23 như sau : ” Điều 23. Xử phạt người điều khiển và tinh chỉnh xe xe hơi chở hành khách, xe hơi chở người và những loại xe tương tự như xe hơi chở hành khách, xe hơi chở người vi phạm lao lý về vận tải đường bộ đường đi bộ ” 41. Sửa đổi Điểm k Khoản 3 Điều 23 như sau : ” k ) Điều khiển xe taxi không sử dụng đồng hồ đeo tay tính tiền ( so với loại xe ĐK sử dụng đồng hồ đeo tay tính tiền ) hoặc sử dụng đồng hồ đeo tay tính tiền không đúng theo pháp luật khi chở khách ; ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 42. Bổ sung Điểm n, Điểm o, Điểm p vào Khoản 3 Điều 23 như sau : ” n ) Điều khiển xe taxi không sử dụng ứng dụng tính tiền ( so với loại xe ĐK sử dụng ứng dụng tính tiền ) hoặc sử dụng ứng dụng tính tiền không bảo vệ những nhu yếu theo lao lý ; ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) o ) Điều khiển xe taxi sử dụng ứng dụng tính tiền mà trên xe không có thiết bị để liên kết trực tiếp với hành khách theo pháp luật ; ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) p ) Điều khiển xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ không có dây bảo đảm an toàn tại những vị trí ghế ngồi, giường nằm ( trừ xe buýt nội tỉnh ) ; không có hướng dẫn cho hành khách về bảo đảm an toàn giao thông vận tải và thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe theo pháp luật. ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 43. Sửa đổi Điểm g, Điểm h Khoản 5 Điều 23 như sau : ” g ) Điều khiển xe tham gia kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách không gắn thiết bị giám sát hành trình dài của xe ; h ) Điều khiển xe luân chuyển khách du lịch, xe luân chuyển hành khách theo hợp đồng sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy không có hoặc không mang theo list hành khách theo pháp luật hoặc chở người không có tên trong list hành khách, không có hoặc không mang theo hợp đồng luân chuyển hoặc có hợp đồng luân chuyển nhưng không đúng theo pháp luật ; ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 44. Bổ sung Điểm n, Điểm o, Điểm p, Điểm q vào Khoản 5 Điều 23 như sau : ” n ) Điều khiển xe luân chuyển khách du lịch, xe luân chuyển hành khách theo hợp đồng bán vé, thu tiền hoặc triển khai việc xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe ; o ) Không quẹt thẻ định danh theo pháp luật hoặc dùng thẻ định danh của lái xe khác để quẹt khi tinh chỉnh và điều khiển xe xe hơi chở khách ; ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) p ) Điều khiển xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách không lắp camera theo pháp luật ( so với loại xe có lao lý phải lắp camera ) hoặc có lắp camera nhưng không ghi, không tàng trữ được hành ảnh trên xe ( kể cả người lái xe ) trong quy trình xe tham gia giao thông vận tải theo pháp luật ; ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) q ) Điều khiển xe luân chuyển khách du lịch, xe luân chuyển hành khách theo hợp đồng sử dụng hợp đồng điện tử không có thiết bị để truy vấn được nội dung của hợp đồng điện tử và list hành khách hoặc có nhưng không cung ứng cho lực lượng công dụng khi có nhu yếu. ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 45. Bổ sung Điểm g vào Khoản 6 Điều 23 như sau : ” g ) Điều khiển xe tham gia kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách có gắn thiết bị giám sát hành trình dài của xe nhưng thiết bị không hoạt động giải trí theo pháp luật hoặc sử dụng giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, những giải pháp khác làm xô lệch tài liệu của thiết bị giám sát hành trình dài của xe xe hơi. ” 46. Sửa đổi Khoản 7 Điều 23 như sau : ” 7. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng so với người tinh chỉnh và điều khiển xe xe hơi thực thi hành vi đón, trả hành khách hoặc nhận, trả hàng trên đường cao tốc. ” 47. Sửa đổi Điểm a Khoản 8 Điều 23 như sau : ” a ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Khoản 2, Khoản 4 ( trường hợp vượt trên 50 % đến 100 % số người lao lý được phép chở của phương tiện đi lại ) ; Điểm c, Điểm d, Điểm e Khoản 3 ; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm m, Điểm 0 Khoản 5 ; Khoản 6 ; Khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng ; ” 48. Sửa đổi điểm d Khoản 2 Điều 24 như sau : ” d ) Điều khiển xe tham gia kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa không có hoặc không mang theo Giấy vận tải đường bộ ( Giấy luân chuyển ) bằng văn bản giấy theo lao lý hoặc không có thiết bị để truy vấn vào được ứng dụng bộc lộ nội dung của Giấy vận tải đường bộ ( Giấy luân chuyển ) theo pháp luật hoặc có thiết bị để truy vấn nhưng không phân phối cho lực lượng tính năng khi có nhu yếu ; ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 49. Bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 24 như sau : ” đ ) Điều khiển xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng hàng loạt ( gồm có khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng chuyên chở ) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng được cho phép kéo theo được ghi trong giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường của xe trên 10 % đến 30 %. ” 50. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 3 Điều 24 như sau : ” 3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Điều khiển xe tham gia kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa không gắn thiết bị giám sát hành trình dài của xe theo pháp luật ; b ) Điều khiển xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo không lắp camera theo pháp luật hoặc có lắp camera nhưng không ghi, không tàng trữ được hành ảnh của người lái xe trong quy trình điều khiển và tinh chỉnh xe tham gia giao thông vận tải theo lao lý. ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 51. Bổ sung Điểm d, Điểm đ Khoản 5 Điều 24 như sau : ” d ) Điều khiển xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng hàng loạt ( gồm có khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng chuyên chở ) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng được cho phép kéo theo được ghi trong giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên của xe trên 30 % đến 50 % ; đ ) Điều khiển xe tham gia kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có gắn thiết bị giám sát hành trình dài của xe nhưng thiết bị không hoạt động giải trí theo lao lý hoặc sử dụng giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, những giải pháp khác làm rơi lệch tài liệu của thiết bị giám sát hành trình dài của xe xe hơi. ” 52. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 6 Điều 24 như sau : ” 6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Điều khiển xe ( kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc ) chở hàng vượt trọng tải ( khối lượng hàng chuyên chở ) được cho phép tham gia giao thông vận tải được ghi trong Giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trườngcủa xe trên 50 % đến 100 % ; b ) Điều khiển xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng hàng loạt ( gồm có khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng chuyên chở ) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng được cho phép kéo theo được ghi trong giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường của xe trên 50 % đến 100 % ; c ) Nhận, trả hàng trên đường cao tốc. ” 53. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 7 Điều 24 như sau : ” 7. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây : a ) Điều khiển xe ( kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc ) chở hàng vượt trọng tải ( khối lượng hàng chuyên chở ) được cho phép tham gia giao thông vận tải được ghi trong Giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên của xe trên 100 % đến 150 % ; ” b ) Điều khiển xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng hàng loạt ( gồm có khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng chuyên chở ) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng được cho phép kéo theo được ghi trong giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường của xe trên 100 % đến 150 %. ” 54. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 8 Điều 24 như sau : ” 8. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây : a ) Điều khiển xe ( kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc ) chở hàng vượt trọng tải ( khối lượng hàng chuyên chở ) được cho phép tham gia giao thông vận tải được ghi trong Giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên của xe trên 150 % ; ” b ) Điều khiển xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng hàng loạt ( gồm có khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng chuyên chở ) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng được cho phép kéo theo được ghi trong giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường của xe trên 150 %. ” 55. Sửa đổi Khoản 1 Điều 28 như sau : ” 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng so với cá thể, từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với tổ chức triển khai thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Xếp hàng hóa lên mỗi xe xe hơi ( kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc ) vượt quá trọng tải ( khối lượng hàng chuyên chở ) được cho phép tham gia giao thông vận tải được ghi trong Giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên của xe trên 10 % đến 50 % ( trừ xe xi téc chở chất lỏng ) và trên 20 % đến 50 % so với xe xi téc chở chất lỏng ; b ) Xếp hàng hóa lên xe xe hơi mà không ký xác nhận việc xếp hàng hóa vào Giấy vận tải đường bộ theo lao lý. ” 56. Sửa đổi Điểm đ Khoản 2 Điều 28 như sau : ” đ ) Không niêm yết hoặc niêm yết không đúng chuẩn, rất đầy đủ theo lao lý trên xe xe hơi chở hành khách về : Biển số xe ; khối lượng tư trang miễn cước ; số điện thoại cảm ứng đường dây nóng ; ” 57. Sửa đổi Điểm g Khoản 2 Điều 28 như sau : ” g ) Sử dụng xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách không có hướng dẫn cho hành khách về bảo đảm an toàn giao thông vận tải, thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe theo pháp luật ; ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 58. Sửa đổi Điểm k, Điểm l Khoản 2 Điều 28 như sau : ” k ) Không cấp Giấy vận tải đường bộ ( Giấy luân chuyển ) cho lái xe theo lao lý ; l ) Sử dụng xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách không có dây bảo đảm an toàn tại những vị trí ghế ngồi, giường nằm ( trừ xe buýt nội tỉnh ). ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 59. Bổ sung Khoản 2 a vào sau Khoản 2 Điều 28 như sau : ” 2 a ) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với cá thể, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với tổ chức triển khai thực thi hành vi xếp hàng hóa lên mỗi xe xe hơi ( kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc ) vượt quá trọng tải ( khối lượng hàng chuyên chở ) được cho phép tham gia giao thông vận tải được ghi trong Giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường của xe trên 50 % đến 100 %. ” 60. Sửa đổi Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 3 Điều 28 như sau : ” c ) Sử dụng loại xe xe hơi chở người có phong cách thiết kế từ 09 chỗ ( kể cả người lái ) trở lên làm xe taxi chở hành khách ; ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) d ) Sử dụng xe xe hơi dưới 09 chỗ ( kể cả người lái ) chở hành khách không gắn hộp đèn trên nóc xe ( so với mô hình kinh doanh thương mại vận tải đường bộ có pháp luật phương tiện đi lại phải gắn hộp đèn ) hoặc có gắn hộp đèn nhưng không cố định và thắt chặt, không đúng kích cỡ, chữ của hộp đèn không đúng theo lao lý ; không có hoặc có số điện thoại thông minh thanh toán giao dịch ghi trên xe không đúng với ĐK của doanh nghiệp ( hợp tác xã ) ; ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) đ ) Sử dụng xe taxi chở hành khách không lắp đồng hồ đeo tay tính tiền ( so với loại xe ĐK sử dụng đồng hồ đeo tay tính tiền ) hoặc lắp đồng hồ đeo tay tính tiền không đúng pháp luật ; không có thiết bị in hóa đơn ( phiếu thu tiền ) được liên kết với đồng hồ đeo tay tính tiền theo lao lý hoặc có nhưng không sử dụng được hoặc in ra phiếu thu tiền nhưng không có khá đầy đủ những thông tin theo lao lý ; ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) e ) Sử dụng xe taxi chở hành khách mà trên xe không có thiết bị để liên kết trực tiếp với hành khách theo pháp luật ( so với loại xe ĐK sử dụng ứng dụng tính tiền ) hoặc sử dụng ứng dụng tính tiền không bảo vệ những nhu yếu theo lao lý ; ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) g ) Sử dụng lái xe, nhân viên cấp dưới ship hàng trên xe để tham gia kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi mà không được tập huấn, hướng dẫn về nhiệm vụ vận tải đường bộ và bảo đảm an toàn giao thông vận tải theo pháp luật ( so với hình thức kinh doanh thương mại vận tải đường bộ có pháp luật lái xe, nhân viên cấp dưới Giao hàng trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn nhiệm vụ ) ; ” 61. Sửa đổi Điểm k Khoản 3 Điều 28 như sau : ” k ) Không sắp xếp người trực tiếp điều hành quản lý hoạt động giải trí vận tải đường bộ hoặc có sắp xếp nhưng không cung ứng đủ điều kiện kèm theo theo lao lý ; không có nơi đỗ xe theo lao lý ; ” 62. Sửa đổi Điểm m Khoản 3 Điều 28 như sau : ” m ) Sử dụng xe xe hơi dưới 09 chỗ ( kể cả người lái ) kinh doanh thương mại vận tải đường bộ hành khách theo hợp đồng điện tử trái phép, trừ những hành vi vi phạm pháp luật tại Điểm a, Điểm b Khoản 5 Điều này ; ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 63. Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 28 như sau : ” c ) Không triển khai việc cung ứng, update, tàng trữ, quản trị những thông tin từ thiết bị giám sát hành trình dài theo pháp luật ; không cung ứng tên đăng nhập, mật khẩu truy vấn vào ứng dụng giải quyết và xử lý tài liệu từ thiết bị giám sát hành trình dài của những xe xe hơi thuộc đơn vị chức năng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; ” 64. Sửa đổi Điểm e Khoản 4 Điều 28 như sau : ” e ) Sử dụng xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ không lắp camera theo lao lý ( so với loại xe có lao lý phải lắp camera ) hoặc có lắp camera nhưng không ghi, không tàng trữ được hành ảnh trên xe, người lái xe trong quy trình xe tham gia giao thông vận tải theo lao lý ; không thưc hiện việc truyền, tàng trữ hình ảnh từ camera lắp trên xe xe hơi về sever của đơn vị chức năng, không cung ứng thông tin tài khoản truy vấn vào sever của đơn vị chức năng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật. ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 65. Bổ sung Khoản 4 a vào sau Khoản 4 Điều 28 như sau : ” 4 a ) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với cá thể, từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với tổ chức triển khai xếp hàng hóa lên mỗi xe xe hơi ( kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc ) vượt quá trọng tải ( khối lượng hàng chuyên chở ) được cho phép tham gia giao thông vận tải được ghi trong Giấy ghi nhận kiểm định bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên của xe trên 100 %. ” 66. Bổ sung Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i vào Khoản 5 Điều 28 như sau : ” đ ) Không tổ chức triển khai khám sức khỏe thể chất định kỳ cho lái xe theo lao lý hoặc có tổ chức triển khai khám nhưng không rất đầy đủ những nội dung theo lao lý ; e ) Sử dụng người lái xe mà trong khung hình người lái xe có chất ma túy ; g ) Bến xe khách không vận dụng ứng dụng quản trị bến xe, mạng lưới hệ thống camera giám sát theo lao lý ; h ) Không triển khai việc phân phối những thông tin trên Lệnh luân chuyển của từng chuyến xe buýt, xe chạy tuyến cố định và thắt chặt theo pháp luật ; ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) i ) Đơn vị kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sử dụng hợp đồng điện tử không có giao diện ứng dụng cung ứng cho hành khách hoặc người thuê vận tải đường bộ theo pháp luật hoặc có nhưng giao diện không bảo vệ những nhu yếu theo lao lý ; không triển khai việc gửi hóa đơn điện tử, tàng trữ tài liệu hợp đồng điện tử theo pháp luật. ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) 67. Bổ sung Khoản 5 a, Khoản 5 b vào sau Khoản 5 Điều 28 như sau : ” 5 a. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với đơn vị chức năng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thiết bị giám sát hành trình dài của xe xe hơi thực thi một trong những hành vi sau : a ) Không cung ứng dịch vụ bh mẫu sản phẩm hoặc không kịp thời thay thế sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị giám sát hành trình dài lắp trên xe xe hơi trong thời hạn Bảo hành mẫu sản phẩm ; b ) Sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại giám sát dùng trong sản xuất, trấn áp chất lượng thiết bị giám sát hành trình dài chưa được hiệu chuẩn định kỳ theo pháp luật về thống kê giám sát, hiệu chuẩn thiết bị đo ; c ) Không có nhân sự cho từng vị trí việc làm theo lao lý ; d ) Không có ứng dụng quản trị, khai thác hoặc có nhưng không bảo vệ nhu yếu theo lao lý tại Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về thiết bị giám sát hành trình dài ; đ ) Không báo cáo giải trình về việc update, biến hóa Firmware của thiết bị theo pháp luật. 5 b. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với đơn vị chức năng cung ứng thiết bị giám sát hành trình dài hoặc truyền tài liệu từ thiết bị giám sát hành trình dài của xe xe hơi thực thi hành vi làm xô lệch những thông tin, tài liệu theo lao lý. ” 68. Sửa đổi Khoản 7 Điều 28 như sau : ” 7. Ngoài việc bị vận dụng hình thức xử phạt, cá thể, tổ chức triển khai triển khai hành vi vi phạm còn bị vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả sau đây : a ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 2 ; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm g Khoản 3 ; Điểm c, Điểm đ Khoản 4 ; Điểm đ Khoản 5 Điều này bị buộc phải niêm yết, phân phối không thiếu những thông tin, tổ chức triển khai khám sức khỏe thể chất định kỳ, tập huấn nhiệm vụ cho lái xe và nhân viên cấp dưới Giao hàng trên xe, lắp ráp hộp đèn, đồng hồ đeo tay tính tiền cước, thiết bị in hóa đơn, thiết bị giám sát hành trình dài trên xe theo đúng pháp luật ; b ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm d Khoản 4 Điều này ( trường hợp thu tiền cước, tiền dịch vụ cao hơn lao lý ) bị buộc phải nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai vi phạm hành chính. ” 69. Sửa đổi Điểm a Khoản 9 Điều 30 như sau : ” a ) Tự ý biến hóa tổng thành khung, tổng thành máy ( động cơ ), mạng lưới hệ thống phanh, mạng lưới hệ thống truyền động ( truyền lực ), mạng lưới hệ thống hoạt động hoặc tự ý tái tạo cấu trúc, hình dáng, size của xe hoặc tự ý lắp thêm, tháo bớt ghế, giường nằm ( so với xe chở khách ) hoặc lắp thùng xe có kích cỡ không đúng phong cách thiết kế của đơn vị sản xuất hoặc phong cách thiết kế tái tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ; tự ý đổi khác tính năng sử dụng của xe ; ” 70. Sửa đổi, bổ trợ Điểm b Khoản 14 Điều 30 như sau : ” b ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm a, Điểm b Khoản 4 ; Điểm a, Điểm b, Khoản 7 ; Điểm b Khoản 9 Điều này bị tịch thu phương tiện đi lại ; ” 71. Sửa đổi Khoản 8 Điều 33 như sau : ” 8. Ngoài việc bị vận dụng hình thức xử phạt, người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại thực thi hành vi vi phạm lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều này nếu gây hư hại cầu, đường phải Phục hồi lại thực trạng bắt đầu đã bị biến hóa do vi phạm hành chính gây ra. ” 72. Bổ sung Điểm e vào Khoản 1 Điều 37 như sau : ” e ) Giáo viên dạy thực hành thực tế không mang theo Giấy phép xe tập lái hoặc mang theo Giấy phép xe tập lái đã hết giá trị sử dụng ; ” 73. Sửa đổi Điểm d, Điểm đ Khoản 3 Điều 37 như sau : ” d ) Cơ sở đào tạo và giảng dạy lái xe tuyển sinh học viên không đủ điều kiện kèm theo về độ tuổi, sức khỏe thể chất, trình độ văn hóa truyền thống, thâm niên, số km lái xe bảo đảm an toàn tương ứng với từng hạng đào tạo và giảng dạy ; tuyển sinh học viên không đủ hồ sơ theo lao lý ; đ ) Cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe không có đủ số lượng giáo viên dạy thực hành thực tế lái xe những hạng để cung ứng với lưu lượng thực tiễn giảng dạy tại những thời gian ; ” 74. Bổ sung Điểm h, Điểm i, Điểm k vào Khoản 3 Điều 37 như sau : ” h ) Trung tâm sát hạch lái xe không duy trì đủ những điều kiện kèm theo lao lý trong quy chuẩn, trừ những hành vi vi phạm lao lý tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều này ; i ) Trung tâm sát hạch lái xe không tàng trữ hoặc tàng trữ không khá đầy đủ hồ sơ theo lao lý của 01 kỳ sát hạch lái xe ; k ) Người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch kim chỉ nan, lên xe sát hạch hoặc có hành vi gian dối khác làm xô lệch tác dụng sát hạch. ” 75. Sửa đổi Điểm g Khoản 4 Điều 37 như sau : ” g ) Cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe không có đủ số lượng xe tập lái những hạng để phân phối với lưu lượng huấn luyện và đào tạo trong thực tiễn tại những thời gian ; ” 76. Bổ sung Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm m vào Khoản 4 Điều 37 như sau : ” i ) Cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe không có đủ thiết bị giám sát thời hạn học triết lý, thời hạn, quãng đường học thực hành thực tế lái xe của học viên hoặc có những thiết bị đó nhưng không hoạt động giải trí theo lao lý ; k ) Trung tâm sát hạch lái xe không có mạng lưới hệ thống âm thanh thông tin công khai minh bạch lỗi vi phạm của thí sinh sát hạch lái xe trong hình theo lao lý hoặc có mạng lưới hệ thống âm thanh thông tin nhưng không hoạt động giải trí theo lao lý trong quy trình sát hạch lái xe trong hình ; l ) Trung tâm sát hạch lái xe không có đủ màn hình hiển thị để công khai minh bạch hình ảnh giám sát phòng sát hạch kim chỉ nan, tác dụng sát hạch lái xe theo lao lý hoặc có đủ màn hình hiển thị nhưng không hoạt động giải trí theo lao lý trong quy trình sát hạch. ” 77. Sửa đổi Điểm đ, Điểm e và bổ trợ Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l vào Khoản 5 Điều 37 như sau : ” đ ) Cơ sở đào tạo và giảng dạy lái xe sử dụng giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, những giải pháp khác để can thiệp vào quy trình hoạt động giải trí làm rơi lệch tài liệu của thiết bị giám sát thời hạn học kim chỉ nan, thời hạn, quãng đường học thực hành thực tế lái xe ; e ) Trung tâm sát hạch lái xe không lắp đủ camera giám sát phòng sát hạch triết lý, sân sát hạch theo lao lý hoặc có lắp camera giám sát nhưng không hoạt động giải trí theo pháp luật ; g ) Trung tâm sát hạch lái xe để quá 50 % số xe sát hạch lái xe trong hình bị hỏng ; h ) Trung tâm sát hạch lái xe để quá 50 % số xe sát hạch lái xe trên đường bị hỏng ; i ) Trung tâm sát hạch lái xe để quá 50 % số máy tính sát hạch kim chỉ nan bị hỏng ; k ) Trung tâm sát hạch lái xe tự ý vận động và di chuyển vị trí những phòng tính năng hoặc biến hóa hình những bài sát hạch mà chưa được đồng ý chấp thuận của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ; l ) Trung tâm sát hạch lái xe không tàng trữ hoặc tàng trữ không khá đầy đủ hồ sơ theo pháp luật của từ 02 kỳ sát hạch lái xe trở lên. ” 78. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 8 Điều 37 như sau : ” 8. Ngoài việc bị phạt tiền, cá thể, tổ chức triển khai thực thi hành vi vi phạm còn bị vận dụng những hình thức xử phạt bổ trợ sau đây : a ) Cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe thực thi hành vi pháp luật tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 3 ; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm i Khoản 4 ; Điểm đ Khoản 5 Điều này bị đình chỉ tuyển sinh từ 01 tháng đến 03 tháng ; b ) Cơ sở giảng dạy lái xe triển khai hành vi pháp luật tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 5 Điều này bị đình chỉ tuyển sinh từ 02 tháng đến 04 tháng ; c ) Trung tâm sát hạch lái xe triển khai hành vi pháp luật tại Điểm k, Điểm l Khoản 4 ; Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l Khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng ” Giấy ghi nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí ” từ 01 tháng đến 03 tháng ; d ) Trung tâm sát hạch lái xe thực thi hành vi lao lý tại Khoản 6 Điều này bị tước quyền sử dụng ” Giấy ghi nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí ” từ 02 tháng đến 04 tháng ; đ ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm g Khoản 3 Điều này bị tịch thu những sách vở, tài liệu trá hình. ” 79. Bổ sung Điểm đ, Điểm e vào Khoản 2 Điều 38 như sau : ” đ ) Không sắp xếp đủ số lượng đăng kiểm viên tối thiểu trên dây chuyển kiểm định ; e ) Thực hiện kiểm định, cấp giấy ghi nhận kiểm định vượt quá số lượng phương tiện đi lại theo lao lý so với mỗi dây truyền kiểm định. ” 80. Sửa đổi Điều 39 như sau : ” Điều 39. Xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật về lắp ráp mạng lưới hệ thống báo hiệu, thiết bị tại đường ngang, cầu chung ; liên kết tín hiệu đèn giao thông vận tải đường đi bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường đi bộ tại đường ngang, cầu chung ; cung ứng thông tin tương hỗ cảnh giới tại những điểm giao cắt giữa đường đi bộ và đường tàu 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với tổ chức triển khai được giao quản trị, khai thác, bảo dưỡng kiến trúc giao thông vận tải đường tàu triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không cung ứng hoặc phân phối không khá đầy đủ, kịp thời nội dung thông tin tương hỗ cảnh giới để triển khai trách nhiệm tại vị trí cảnh giới ; b ) Không phân phối hoặc cung ứng không không thiếu trang thiết bị ship hàng cảnh giới theo pháp luật. 2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu vương quốc, chủ sở hữu đường tàu chuyên dùng có cầu chung thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không có phương pháp chỉ huy, liên lạc giữa nhà gác hai đầu cầu để tinh chỉnh và điều khiển giao thông vận tải trên cầu bảo vệ thông suốt, bảo đảm an toàn theo pháp luật ; b ) Không tổ chức triển khai liên kết tín hiệu đường tàu, đường đi bộ tại khu vực cầu chung do doanh nghiệp quản trị. 3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với tổ chức triển khai được giao quản trị, khai thác, bảo dưỡng kiến trúc giao thông vận tải đường đi bộ, doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu, chủ sở hữu đường tàu chuyên dùng thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không lắp ráp, lắp ráp không đúng, không đủ, không duy trì hoạt động giải trí thông thường mạng lưới hệ thống báo hiệu, tín hiệu, thiết bị trong khu vực đường ngang, cầu chung, không tổ chức triển khai thực thi phòng vệ theo pháp luật ; b ) Không thông tin kịp thời, không phối hợp với lực lượng tính năng quản lý và điều hành giao thông vận tải để bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải qua đường ngang khi xảy ra sự cố hư hỏng đèn báo hiệu trên đường đi bộ tại đường ngang thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị ; c ) Không phát hành, không triển khai chính sách kiểm tra, bảo dưỡng mạng lưới hệ thống liên kết tín hiệu thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị theo lao lý ; d ) Không lập kế hoạch kiến thiết xây dựng, bảo dưỡng khu công trình, thiết bị mạng lưới hệ thống liên kết tín hiệu thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị theo pháp luật. 4. Ngoài việc bị vận dụng hình thức xử phạt, tổ chức triển khai được giao quản trị, khai thác, bảo dưỡng kiến trúc giao thông vận tải đường tàu, đường đi bộ thực thi hành vi vi phạm pháp luật tại Điểm a Khoản 3 Điều này còn bị vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả buộc phải lắp ráp đúng, đủ và duy trì hoạt động giải trí thông thường của mạng lưới hệ thống báo hiệu, tín hiệu, thiết bị, tổ chức triển khai thực thi phòng vệ theo pháp luật. ” 81. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và bổ trợ Khoản 4 a, Khoản 4 b vào sau Khoản 4 Điều 40 như sau : ” 1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng so với nhân viên cấp dưới khám xe thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không triển khai việc khám, thay thế sửa chữa đoàn tàu đi, đến hoặc triển khai khám, sửa chữa thay thế đoàn tàu đi, đến không đúng, không đủ nội dung theo lao lý ;

b) Tiến hành sửa chữa toa xe trên đường sắt trong ga khi chưa thực hiện biện pháp phòng vệ theo quy định;

c ) Để toa xe không bảo vệ quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên nối vào đoàn tàu ; d ) Không phát hiện hoặc không thay thế sửa chữa kịp thời những hư hỏng của toa xe gây chậm tàu. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng so với nhân viên cấp dưới điều độ chạy tàu ga, trực ban chạy tàu ga thực thi hành vi lập tàu không đúng quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về khai thác đường tàu. 3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với nhân viên cấp dưới điều độ chạy tàu ga, trực ban chạy tàu ga triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Lập tàu có ghép nối toa xe không bảo vệ quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên ; b ) Lập tàu có ghép nối toa xe vận tải đường bộ động vật hoang dã, sản phẩm & hàng hóa có mùi hôi thối, chất dễ cháy, dễ nổ, ô nhiễm, hàng nguy hại khác vào tàu khách. 4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với trực ban chạy tàu ga, trưởng tàu, lái tàu, nhân viên cấp dưới khám xe triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Cho tàu chạy từ ga lập tàu hoặc những ga, khu gian có lao lý về thử hãm đoàn tàu mà áp suất cấp cho ống hãm đoàn xe không đúng theo pháp luật ; b ) Cho tàu chạy mà không thử hãm theo lao lý. 4 a. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với Doanh nghiệp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu, Doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu, chủ sở hữu đường tàu chuyên dùng triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Doanh nghiệp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu không phát hành nội dung, chức vụ đảm nhiệm việc khám kỹ thuật theo lao lý ; b ) Doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu, chủ sở hữu đường tàu chuyên dùng không pháp luật khu vực, không giám sát việc khám kỹ thuật của đoàn tàu theo lao lý. 4 b. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với Trạm đầu máy, Trạm khám chữa toa xe không có rất đầy đủ trang bị kỹ thuật, phụ tùng, vật tư thiết yếu để ship hàng việc chỉnh bị, khiểm tra, lâm tu phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu theo lao lý. ” 82. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 41 như sau : ” 3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng so với trực ban chạy tàu ga hoặc điều độ chạy tàu ga thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Để toa xe chở hàng nguy hại ( chất nổ, chất cháy ) chưa nối vào tàu nhưng không nối tiếp với nhau, không chèn chắc như đinh, không để riêng trên một đường, không phòng vệ bằng tín hiệu di động ” ngừng ” ; b ) Để ghi dẫn vào đường chứa toa xe chở hàng nguy khốn ( chất nổ, chất cháy ) không thông sang đường khác. ” 83. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 42 như sau : ” 1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng so với lái tàu, trưởng tàu, trực ban chạy tàu ga thực thi hành vi không ký xác nhận vào phần nội dung tồn căn cảnh báo nhắc nhở trong Giấy cảnh báo nhắc nhở theo pháp luật. 2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng so với lái tàu, trưởng tàu, phó trưởng tàu khách đảm nhiệm bảo đảm an toàn, trực ban chạy tàu ga, nhân viên cấp dưới khám xe, nhân viên cấp dưới áp tải kỹ thuật theo tàu không tham gia triển khai việc thử hãm đoàn tàu, không ghi không thiếu những nội dung, không ký xác nhận vào Giấy xác nhận công dụng hãm theo lao lý. ” 84. Bổ sung Khoản 4 a vào sau Khoản 4 Điều 42 như sau : ” 4 a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng so với trực ban chạy tàu ga, nhân viên cấp dưới gác ghi để người không có phận sự triển khai trách nhiệm của mình khi không được phép. ” 85. Sửa đổi Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều 43 như sau : ” a ) Trực ban chạy tàu ga, gác ghi, gác đường ngang, gác cầu chung, gác hầm, tuần cầu, tuần đường, tuần hầm không đón, tiễn tàu hoặc tác nghiệp đón, tiễn tàu không đúng pháp luật trừ những hành vi vi phạm pháp luật tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này ; ” ” c ) Trực ban chạy tàu ga, gác đường ngang, gác cầu chung không ghi chép khá đầy đủ thông tin về giờ tàu chạy qua ga, chắn, cầu chung theo lao lý. ” 86. Sửa đổi Khoản 3 Điều 43 như sau : ” 3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với nhân viên cấp dưới gác đường ngang, cầu chung không đóng chắn hoặc đóng chắn không đúng thời hạn pháp luật. ” 87. Sửa đổi Điểm d và bổ trợ Điểm đ, Điểm e, Điểm g vào khoản 4 Điều 43 như sau : ” d ) Cho tàu chạy vào khu gian mà không thông tin cho nhân viên cấp dưới gác đường ngang, cầu chung theo pháp luật ; đ ) Để phương tiện đi lại giao thông vận tải đường sắt khác chiếm hữu đường chính tuyến trong ga ; e ) Không thông tin cho trực ban chạy tàu ga đến, ga đi, nhân viên cấp dưới điều độ chạy tàu tuyến về số hiệu tàu, giờ thực tiễn tàu đến, đi, trải qua sau khi tàu đến, đi, trải qua ga theo lao lý ; g ) Không kiểm tra, không xác nhận việc dồn dịch gây tác động ảnh hưởng, trở ngại đến đường đón, gửi tàu theo lao lý. ” 88. Bổ sung Khoản 1 a vào sau Khoản 1 Điều 44 như sau : ” 1 a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng so với nhân viên cấp dưới gác đường ngang, cầu chung không điều hành quản lý giao thông vận tải khi chắn bị hỏng, đèn tín hiệu không hoạt động giải trí hoặc báo hiệu sai pháp luật. ” 89. Bổ sung Điều 44 a vào sau Điều 44 như sau : ” Điều 44 a. Xử phạt những hành vi vi phạm lao lý về thiết kế xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh vận tốc, biểu đồ chạy tàu 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu không công bố hoặc công bố không không thiếu nội dung biểu đồ chạy tàu theo pháp luật. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu vương quốc triển khai một trong những hành vi sau đây : a ) Không công bố hoặc công bố không vừa đủ nội dung biểu đồ chạy tàu trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo pháp luật ; b ) Không công bố công khai minh bạch công lệnh tải trọng, công lệnh vận tốc trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo pháp luật. 3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu vương quốc thực thi hành vi không thiết kế xây dựng hoặc có kiến thiết xây dựng nhưng không đủ nội dung công lệnh tải trọng, công lệnh vận tốc, biểu đồ chạy tàu theo pháp luật. ” 90. Sửa đổi nội dung tên khoản của Khoản 2 Điều 45 như sau : ” 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với nhân viên cấp dưới điều độ chạy tàu tuyến thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : ” 91. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 45 như sau : ” 3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với trực ban chạy tàu ga không cấp cảnh báo nhắc nhở cho lái tàu, trưởng tàu theo pháp luật. ” 92. Sửa đổi Điểm a Khoản 8 Điều 46 như sau : ” a ) Điều khiển phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ làm hỏng cần chắn, giàn chắn, những thiết bị khác tại đường ngang, cầu chung ; ” 93. Sửa đổi Khoản 9 Điều 46 như sau : ” 9. Ngoài việc bị phạt tiền, người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại triển khai hành vi vi phạm pháp luật tại Khoản 4, Điểm b Khoản 5, Khoản 7, Khoản 8 Điều này còn bị vận dụng hình thức xử phạt bổ trợ tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ( khi tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ ), chứng từ tu dưỡng kỹ năng và kiến thức pháp lý về giao thông vận tải đường đi bộ ( khi tinh chỉnh và điều khiển xe máy chuyên dùng ) từ 01 tháng đến 03 tháng. ” 94. Sửa đổi nội dung tên điều của Điều 47 như sau : ” Điều 47. Xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai và xử lý sự cố, tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải đường tàu “. 95. Sửa đổi Khoản 1 Điều 47 như sau : ” 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng so với cá thể biết tai nạn thương tâm giao thông vận tải xảy ra trên đường tàu, phát hiện hành vi, sự cố có năng lực gây cản trở, mất bảo đảm an toàn giao thông vận tải vận tải đường bộ đường tàu mà không thông tin hoặc thông tin không kịp thời cho nhà ga, đơn vị chức năng đường tàu, chính quyền sở tại địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. ” 96. Sửa đổi Điểm a và Điểm c khoản 4 Điều 47 như sau : ” a ) Không phân phối hoặc cung ứng không đủ những tài liệu, vật chứng tương quan đến tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường tàu ; không chuyển giao hồ sơ tai nạn đáng tiếc khởi đầu theo pháp luật ; ” ” c ) Khi nhận được tin báo về tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải đường sắt hoặc khi được nhu yếu phối hợp, tương hỗ không đến ngay hiện trường để xử lý ; ” 97. Bổ sung Khoản 5 a vào sau Khoản 5 Điều 47 như sau : ” 5 a. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu vương quốc, doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu đô thị, doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu chuyên dùng thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không xây dựng Hội đồng xử lý sự cố, tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải đường sắt hoặc Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường tàu khi có sự cố, tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải đường tàu xảy ra theo pháp luật ; b ) Không lưu trữ hồ sơ những vụ sự cố, tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải đường tàu, không liên tục update, bổ trợ cơ sở tài liệu về sự cố, tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải đường tàu bảo vệ tính đúng mực số liệu đã công bố ; c ) Không lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm của những đơn vị chức năng tham gia hoạt động giải trí trên đường tàu vương quốc trong việc xử lý những vụ sự cố, tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường tàu, không công bố công khai minh bạch địa chỉ, số điện thoại cảm ứng của những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan để Giao hàng công tác làm việc xử lý sự cố, tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường tàu theo lao lý. ” 98. Sửa đổi Điểm a và bổ trợ Điểm đ vào khoản 6 Điều 47 như sau : ” a ) Không thiết kế xây dựng, không thực thi giải pháp phòng, chống, khắc phục kịp thời hậu quả do sự cố, thiên tai, tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường tàu ; ” ” đ ) Không xây dựng tổ ứng phó cứu viện để xử lý sự cố, tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường tàu. ” 99. Sửa đổi Điểm a, Điểm d Khoản 1 Điều 48 như sau : ” a ) Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường tàu, trong cầu, hầm dành riêng cho đường tàu, trừ nhân viên cấp dưới đường tàu, lực lượng công dụng đang làm trách nhiệm ; ” ” d ) Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe ; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa những toa xe, đầu máy ; Open lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy, trừ nhân viên cấp dưới đường tàu, lực lượng công dụng đang thi hành trách nhiệm ; ” 100. Bổ sung Điểm c vào Khoản 3 Điều 48 như sau : ” c ) Tự ý mở chắn đường ngang khi chắn đã đóng. ” 101. Bổ sung Khoản 3 a vào sau Khoản 3 Điều 48 như sau : ” 3 a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với cá thể, từ 10.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng so với tổ chức triển khai là chủ sở hữu khu công trình thiết bị điện, viễn thông triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không thực thi giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình đường tàu khi khu công trình thiết bị điện, viễn thông nằm trong khoanh vùng phạm vi bảo vệ khu công trình đường tàu, hiên chạy bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu ; b ) Không thực thi giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn để khu công trình điện lực, đường dây tải điện gây nhiễu mạng lưới hệ thống thông tin, tín hiệu đường tàu ; c ) Không thực thi giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn khi dây tải điện bị sự cố, đứt trong khoanh vùng phạm vi bảo vệ khu công trình đường tàu, hiên chạy dọc bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu. 102. Bổ sung Khoản 4 a, Khoản 4 b vào sau Khoản 4 Điều 48 như sau : ” 4 a. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc giao thông vận tải đường tàu vương quốc, chủ quản lý, sử dụng đường ngang chuyên dùng không sắp xếp định biên gác đường ngang trong khoanh vùng phạm vi quản trị theo pháp luật của pháp lý. 4 b. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu vương quốc thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không có giải pháp kỹ thuật bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải vận tải đường bộ đường tàu trong quy trình khai thác, kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu so với tuyến đường được phép sử dụng độ dốc lớn hơn dốc hạn chế ; b ) Không có giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn, thuận tiện cho hành khách lên xuống tàu ở những ga có ke ga đang sử dụng chưa tăng cấp, tái tạo. ” 103. Bổ sung Điều 48 a vào sau Điều 48 như sau : ” Điều 48 a. Xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật về quản trị bảo đảm an toàn đường tàu đô thị 1. Phạt tiền từ 20.000.0000 đến 30.000.000 đồng so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu đô thị thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Đưa vào quản lý và vận hành, khai thác đường tàu đô thị không có Giấy ghi nhận đánh giá và thẩm định hồ sơ bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống đường tàu đô thị theo pháp luật ; b ) Đưa vào quản lý và vận hành, khai thác đường tàu đô thị không có Giấy chứng nhận định kỳ mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn quản lý và vận hành đường tàu đô thị do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có nhưng hết hiệu lực hiện hành. 2. Ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu đô thị thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này còn bị vận dụng hình thức xử phạt bổ trợ : đình chỉ quản lý và vận hành, khai thác từ 01 tháng đến 03 tháng. ” 104. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 49 như sau : ” 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng so với cá thể đổ, để rác thải hoạt động và sinh hoạt lên đường sắt hoặc xả rác thải hoạt động và sinh hoạt từ trên tàu xuống đường tàu. 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với cá thể, từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với tổ chức triển khai triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Đổ, để chất ô nhiễm, chất phế thải lên đường sắt hoặc xả chất thải không bảo vệ vệ sinh thiên nhiên và môi trường lên đường tàu ; b ) Đổ trái phép đất, đá, vật tư khác lên đường sắt hoặc để rơi đất, đá, vật tư khác từ trên tàu xuống đường tàu trong quy trình luân chuyển ; c ) Để chất dễ cháy, chất dễ nổ trong khoanh vùng phạm vi bảo vệ khu công trình đường tàu, hiên chạy dọc bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu ; d ) Làm che lấp tín hiệu giao thông vận tải đường tàu ; đ ) Làm hư hỏng hoặc làm mất công dụng của mạng lưới hệ thống thoát nước khu công trình đường tàu ; e ) Đặt tấm đan bê tông, gỗ, sắt thép, những vật tư khác trái phép trong lòng đường sắt hoặc trong khoanh vùng phạm vi bảo vệ khu công trình đường tàu ; g ) Bơm, xả nước hoặc những chất lỏng khác làm ngập nền đường tàu, ảnh hưởng tác động đến năng lực thoát nước của mạng lưới hệ thống thoát nước đường tàu hoặc tác động ảnh hưởng đến chất lượng, bảo đảm an toàn khu công trình đường tàu. 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với cá thể, từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với tổ chức triển khai thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Đào, lấy, san, lấp đất, đá hoặc những vật tư khác trái phép trong khoanh vùng phạm vi bảo vệ khu công trình đường tàu, hiên chạy dọc bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu ; b ) Làm hỏng, tháo dỡ trái phép tường rào, hàng rào ngăn cách giữa đường tàu với khu vực xung quanh ; làm xô lệch vị trí hoặc phá, dỡ trái phép mốc chỉ giới ga đường tàu, mốc giới đất dành cho đường tàu, cọc dùng để thu hẹp lối đi tự mở ; c ) Làm hỏng, biến hóa, chuyển dời biển hiệu, mốc hiệu, tín hiệu của khu công trình đường tàu. 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với cá thể, từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với tổ chức triển khai triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Tự mở lối đi qua đường tàu ; b ) Khoan, đào, xẻ đường tàu trái phép ; c ) Tháo dỡ, làm xê dịch trái phép ray, tà vẹt, cấu kiện, phụ kiện, vật tư, trang thiết bị, mạng lưới hệ thống thông tin tín hiệu của đường tàu ; d ) Kéo đường dây thông tin, đường dây tải điện, thiết kế xây dựng cầu, cầu vượt, hầm, hầm chui, cống, cột điện, cột viễn thông, mạng lưới hệ thống dẫn, chuyển nước, đường ống cấp nước, thoát nước, viễn thông ( gồm có cả khu công trình ship hàng quốc phòng, bảo mật an ninh ) trái phép qua đường sắt hoặc trong khoanh vùng phạm vi đất dành cho đường tàu. 5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với cá thể, từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với tổ chức triển khai thực thi hành vi sử dụng chất nổ ; khai thác đất, đá, cát, sỏi, những vật tư khác làm lún, nứt, sụt lún, rạn vỡ khu công trình đường tàu, cản trở giao thông vận tải đường tàu. ” 105. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 50 như sau : ” c ) Xây dựng khu công trình cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện với khoảng cách từ vị trí chân cột đến vai nền đường so với nền đường không đào, không đắp, chân taluy đường đắp, mép đỉnh taluy đường đào, mép ngoài cùng của cấu trúc khu công trình cầu, đường dây thông tin, tín hiệu đường tàu nhỏ hơn 1,3 lần chiều cao của cột hoặc nhỏ hơn 05 mét mà không được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ đồng ý chấp thuận ; ” 106. Sửa đổi khoản 1 Điều 51 như sau : ” 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng so với cá thể, từ 600.000 đồng đến một triệu đồng so với tổ chức triển khai thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Trồng cây trái phép trong phạm vi hành lang bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu đô thị ; trồng cây cao trên 1,5 m hoặc trồng cây dưới 1,5 m nhưng ảnh hưởng tác động đến bảo đảm an toàn, không thay đổi khu công trình, bảo đảm an toàn giao thông vận tải vận tải đường bộ đường tàu trong quy trình khai thác hoặc trồng cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông vận tải trong phạm vi hành lang bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu vương quốc, đường tàu chuyên dùng ; b ) Chăn thả súc vật, mua và bán sản phẩm & hàng hóa, họp chợ trên đường tàu, trong khoanh vùng phạm vi bảo vệ khu công trình đường tàu, hiên chạy bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu. ” 107. Sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 51 như sau : ” a ) Để phương tiện đi lại, thiết bị, vật tư, sản phẩm & hàng hóa, chất phế thải hoặc những vật phẩm khác trái phép trong khoanh vùng phạm vi bảo vệ khu công trình đường tàu, hiên chạy bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường sắt hoặc trong khu vực ga, đề-pô, nhà ga đường tàu ; b ) Dựng lều, quán, nhà tạm trái phép trong khoanh vùng phạm vi đất dành cho đường tàu ; ” 108. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 51 như sau : ” a ) Xây dựng nhà, khu công trình khác ( gồm có cả khu công trình ship hàng quốc phòng, bảo mật an ninh ) trái phép trong khoanh vùng phạm vi đất dành cho đường tàu, trừ những hành vi vi phạm pháp luật tại : Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều này ; Điểm d Khoản 4 Điều 49 ; ” 109. Sửa đổi Điểm d, Điểm e Khoản 5 Điều 51 như sau : ” d ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm b Khoản 3 Điều này buộc phải tự dỡ bỏ và vận động và di chuyển lều quán, nhà tạm dựng trái phép ra khỏi khoanh vùng phạm vi đất dành cho đường tàu ; ” ” e ) Thực hiện hành vi lao lý tại Khoản 4 Điều này buộc phải tự dỡ bỏ và chuyển dời nhà, khu công trình, biển quảng cáo hoặc những biển hướng dẫn kiến thiết xây dựng trái phép ra khỏi khoanh vùng phạm vi đất dành cho đường tàu. ” 110. Bổ sung Điều 51 a vào sau Điều 51 như sau : ” Điều 51 a. Xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động giải trí, thiết kế xây dựng khu công trình thiết yếu không thuộc kiến trúc đường tàu trong khoanh vùng phạm vi đất dành cho đường tàu. 1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với cá thể, từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng so với tổ chức triển khai thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Thi công khu công trình khi chưa có văn bản đồng ý chấp thuận giải pháp tổ chức triển khai thiết kế, giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải, thời hạn phong tỏa ship hàng xây đắp của tổ chức triển khai có thẩm quyền theo pháp luật ; b ) Khởi công kiến thiết xây dựng khu công trình khi chưa được chuyển giao mặt phẳng thiết kế theo pháp luật ; c ) Khi kiến thiết triển khai xong khu công trình không chuyển giao lại hiện trường, hồ sơ hoàn thành công việc cho tổ chức triển khai có tương quan theo lao lý ; d ) Để vật tư, vật tư, máy móc, thiết bị ship hàng thiết kế vi phạm khổ số lượng giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường tàu khi khu gian chưa được phong tỏa hoặc hết thời hạn phong tỏa khu gian. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với cá thể, từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với tổ chức triển khai triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không triển khai không thiếu những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu trong quy trình thiết kế ; b ) Không gia cố kịp thời khu công trình thiết yếu để bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình đường tàu, bảo đảm an toàn giao thông vận tải vận tải đường bộ đường tàu khi phát hiện hoặc nhận được tin báo khu công trình thiết yếu bị hư hỏng ; c ) Không tự chuyển dời hoặc tái tạo khu công trình khi có nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý ; d ) Không tự phá dỡ khu công trình khi hết hạn sử dụng ; đ ) Không tự tháo dỡ khu công trình khi vi phạm nội dung của giấy phép hoặc khi cơ quan có thẩm quyền đã tịch thu, hủy giấy phép. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với cá thể, từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với tổ chức triển khai xây đắp khu công trình gây sự cố, tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường tàu. 4. Ngoài việc bị vận dụng hình thức xử phạt, cá thể, tổ chức triển khai thực thi hành vi vi phạm còn bị vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả sau đây : a ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm d Khoản 1 Điều này buộc phải đưa vật tư, vật tư, máy móc, thiết bị ra khỏi khoanh vùng phạm vi khổ số lượng giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường tàu ; b ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này buộc phải gia cố, chuyển dời hoặc tái tạo khu công trình gây ảnh hưởng tác động đến bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường sắt theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền ; c ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Điểm d, Điểm đ Khoản 2 Điều này buộc phải phá dỡ khu công trình hết hạn sử dụng, tháo dỡ khu công trình vi phạm nội dung của giấy phép hoặc bị tịch thu, hủy giấy phép. 111. Sửa đổi Khoản 1 Điều 52 như sau : ” 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với tổ chức triển khai được giao quản trị, khai thác, bảo dưỡng kiến trúc giao thông vận tải đường tàu thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không lập hạng mục quản trị so với những đường ngang không tương thích với pháp luật của Luật Đường sắt ; không lập, không update hồ sơ những vị trí nguy hại so với bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu, lối đi tự mở qua đường tàu ; b ) Không phát hiện hoặc đã phát hiện mà không báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm khoanh vùng phạm vi bảo vệ khu công trình đường tàu, hiên chạy bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu trong khoanh vùng phạm vi quản trị ; c ) Không lập, không tàng trữ hồ sơ quản trị khu công trình đường tàu, hiên chạy bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường sắt hoặc lập, tàng trữ hồ sơ nhưng không đúng pháp luật. d ) Không kịp thời triển khai những giải pháp để bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải vận tải đường bộ đường tàu khi nhận được tin báo khu công trình đường tàu bị hư hỏng hoặc hành vi xâm phạm kiến trúc đường tàu ; đ ) Không thông tin hoặc thông tin không kịp thời sự cố rình rập đe dọa bảo đảm an toàn chạy tàu, việc tạm đình chỉ chạy tàu cho trực ban chạy tàu ga ở hai đầu khu gian nơi xảy ra sự cố, nhân viên cấp dưới quản lý giao thông vận tải vận tải đường bộ đường tàu, người mua sử dụng kiến trúc đường tàu ; e ) Không kiến thiết xây dựng lộ trình, không thực thi giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn tại những vị trí nguy hại so với bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu theo pháp luật ; g ) Không thực thi chốt gác tại đường ngang là vị trí nguy hại so với bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu trên đường tàu vương quốc ; không thực thi huấn luyện và đào tạo nhiệm vụ cảnh giới, chốt gác, không cung ứng trang thiết bị cho người do địa phương sắp xếp để cảnh giới, chốt gác tại những lối đi tự mở là vị trí nguy khốn so với bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu ; h ) Không lập mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng bảo dưỡng khu công trình đường tàu theo pháp luật ; i ) Không duy trì trạng thái kỹ thuật, chất lượng kiến trúc đường tàu đã công bố hoặc để xảy ra sự cố khu công trình đường tàu do không thực thi bảo dưỡng khu công trình đường tàu theo lao lý ; k ) Không kịp thời phát hiện hoặc không triển khai theo pháp luật khi phát hiện khu công trình đường tàu, thiết bị lắp ráp vào khu công trình đường tàu bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng về chất lượng, không bảo vệ bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng ; l ) Không thực thi những việc làm theo lao lý so với khu công trình đường tàu hết thời hạn sử dụng có nhu yếu liên tục sử dụng tiếp. ” 112. Bổ sung Điểm d vào Khoản 2 Điều 52 như sau : ” d ) Không kiểm tra, không giám sát giải pháp tổ chức triển khai kiến thiết, giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường tàu tại vị trí xây đắp trên tuyến đường sắt theo công lệnh tải trọng, công lệnh vận tốc đã công bố. ” 113. Bổ sung Khoản 2 a vào sau Khoản 2 Điều 52 như sau : ” 2 a. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với cá thể và 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng so với tổ chức triển khai được giao quản trị, sử dụng đất dành cho đường tàu thực thi hành vi sử dụng đất không đúng mục tiêu theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. ” 114. Sửa đổi Điểm a, Điểm e và bổ trợ Điểm i, Điểm k, Điểm l vào Khoản 1 Điều 53 như sau : ” a ) Thi công khu công trình khi chưa được chuyển giao mặt hoặc không thông tin bằng văn bản cho tổ chức triển khai trực tiếp quản trị khu công trình đường tàu biết trước khi xây đắp ; ” ” e ) Thi công khu công trình đường tàu có Giấy phép thiết kế nhưng đã hết thời hạn ghi trong Giấy phép thiết kế hoặc có văn bản chấp thuận đồng ý của cơ quan có thẩm quyền nhưng đã hết thời hạn thiết kế ghi trong văn bản ; ” ” i ) Thi công khu công trình khi chưa nhu yếu cấp cảnh báo nhắc nhở theo lao lý ; k ) Không triển khai những giải pháp phong tỏa khu gian, giải pháp chạy tàu trên đường tàu theo pháp luật khi kiến thiết khu công trình trên đường tàu đang khai thác ; l ) Thu hồi tín hiệu phòng vệ khi chưa kết thúc xây đắp, chưa kiểm tra trạng thái đường, chưa kiểm tra số lượng giới hạn tiếp giáp kiến trúc đủ điều kiện kèm theo bảo vệ bảo đảm an toàn chạy tàu. ” 115. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 53 như sau : ” a ) Thi công khu công trình không có Giấy phép xây đắp hoặc không có văn bản chấp thuận đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo lao lý ; không triển khai đúng pháp luật ghi trong Giấy phép kiến thiết hoặc trong văn bản chấp thuận đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. ” 116. Bổ sung Điều 53 a vào sau Điều 53 như sau : ” Điều 53 a. Xử phạt những hành vi vi phạm lao lý về liên kết những tuyến đường sắt 1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu vương quốc, doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu đô thị, chủ sở hữu đường tàu chuyên dùng không phát hiện hoặc không có giải pháp ngăn ngừa, báo cáo giải trình kịp thời những vi phạm về liên kết tuyến đường tàu. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với cá thể, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 so với tổ chức triển khai khi liên kết những tuyến đường tàu thực thi một trong những hành vi vi phạm sau : a ) Kết nối trái phép những tuyến đường tàu ; b ) Không thực thi đúng, đủ những nội dung trong Giấy phép liên kết những tuyến đường tàu ; c ) Thực hiện liên kết khi chưa có quan điểm thống nhất bằng văn bản của đơn vị chức năng quản trị tuyến đường sắt được liên kết theo pháp luật ; d ) Khi triển khai xong việc liên kết không chuyển giao hiện trường, hồ sơ hoàn thành công việc khu công trình trong khu vực liên kết theo pháp luật. ” 117. Sửa đổi Khoản 2 Điều 54 như sau : ” 2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trên mỗi phương tiện đi lại so với tổ chức triển khai trực tiếp quản trị, khai thác phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu thực thi một trong những hành vi vi phạm sau : a ) Đưa phương tiện đi lại không có Giấy ghi nhận ĐK phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải trên đường tàu hoặc sử dụng Giấy ghi nhận ĐK phương tiện đi lại không do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ việc chuyển dời phương tiện đi lại mới nhập khẩu, phương tiện đi lại chạy thử nghiệm, vận động và di chuyển phương tiện đi lại đến vị trí tập trung để cất giữ, dữ gìn và bảo vệ ; b ) Đưa phương tiện đi lại không có Giấy chứng nhận chất lượng, bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường hoặc không có Giấy ghi nhận kiểm tra định kỳ bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu tham gia giao thông vận tải trên đường tàu, trừ việc chuyển dời phương tiện đi lại chạy thử nghiệm, phương tiện đi lại hư hỏng đưa về cơ sở thay thế sửa chữa ; sử dụng Giấy ghi nhận chất lượng, bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Giấy ghi nhận kiểm tra định kỳ bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ thiên nhiên và môi trường phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã hết hạn sử dụng ; c ) Đưa phương tiện đi lại giao thông vận tải đường sắt không được phép vận dụng ra khai thác trên đường tàu ; d ) Sử dụng toa xe chở hàng để luân chuyển hành khách ; đ ) Tự ý biến hóa cấu trúc, hình dáng, tính năng sử dụng của phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu. ” 118. Bổ sung khoản 5 vào Điều 54 như sau : ” 5. Ngoài việc bị vận dụng hình thức xử phạt, tổ chức triển khai thực thi hành vi vi phạm lao lý tại Điểm đ Khoản 2 Điều này còn bị vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả buộc phải Phục hồi lại cấu trúc, hình dáng, tính năng sử dụng bắt đầu của phương tiện đi lại trước khi đưa phương tiện đi lại ra tham gia giao thông vận tải trên đường tàu. ” 119. Sửa đổi Khoản 1 Điều 55 như sau : ” 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trên mỗi phương tiện đi lại vi phạm nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 150.000.000 đồng so với tổ chức triển khai trực tiếp quản trị, khai thác phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu triển khai một trong những hành vi vi phạm sau : a ) Đưa vào khai thác trên đường tàu vương quốc toa xe khách không có bảng niêm yết hoặc có bảng niêm yết nhưng không không thiếu về nội quy đi tàu, hành trình dài của tàu, tên ga dừng, đỗ trên tuyến đường, cách giải quyết và xử lý trường hợp khi xảy ra hỏa hoạn, sự cố theo pháp luật ; b ) Đưa vào khai thác phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu đô thị không có hoặc có nhưng không không thiếu thông tin, hướng dẫn thiết yếu cho người mua theo lao lý. ” 120. Sửa đổi Điều 59 như sau : ” Điều 59. Xử phạt nhân viên cấp dưới đường tàu trực tiếp ship hàng chạy tàu vi phạm pháp luật về nồng độ cồn hoặc sử dụng những chất kích thích khác mà pháp lý cấm sử dụng 1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với hành vi khi làm trách nhiệm mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức lao lý tại Điểm a Khoản 2 Điều này. 2. Phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Khi làm trách nhiệm mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam / 100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam / 1 lít khí thở ; b ) Không chấp hành nhu yếu kiểm tra về nồng độ cồn, chất kích thích khác mà pháp lý cấm sử dụng của người thi hành công vụ ; c ) Khi làm trách nhiệm mà trong khung hình có chất kích thích khác mà pháp lý cấm sử dụng. ” 121. Sửa đổi Điểm c, Điểm đ Khoản 2 Điều 60 như sau : ” c ) Trưởng tàu, nhân viên cấp dưới Giao hàng hành khách để người bán hàng rong trên tàu, để người không có vé đi tàu, để người lên, xuống tàu khi tàu đang chạy ; để sản phẩm & hàng hóa ở hai đầu toa xe, bậc lên xuống hai đầu toa xe ; ” ” đ ) Nhân viên đường tàu không tuân thủ quá trình tác nghiệp. ” 122. Sửa đổi Điều 61 như sau : ” Điều 61. Xử phạt hành vi vi phạm lao lý về số người được phép chở, tải trọng được cho phép chở của phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu ; vi phạm lao lý về tải trọng được cho phép khai thác của cầu đường 1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với tổ chức triển khai trực tiếp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu thực thi hành vi bán vé vượt quá số chỗ công bố, pháp luật được phép chở tại từng thời gian của toa xe tính trên mỗi hành khách bị vượt nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 150.000.000 đồng. 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với tổ chức triển khai trực tiếp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Vận chuyển sản phẩm & hàng hóa trên mỗi toa xe vượt quá tải trọng được cho phép chở của toa xe trên 10 % đến 40 % ; b ) Đưa vào khai thác phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu có tải trọng rải đều hoặc tải trọng trục của mỗi phương tiện đi lại vượt quá tải trọng được cho phép của cầu đường giao thông trên 5 % đến 10 % ; c ) Không thực thi việc công bố công khai phương án bán ghế phụ, quy đổi giường nằm thành ghế ngồi trong những dịp cao điểm theo lao lý. 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với tổ chức triển khai trực tiếp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Vận chuyển sản phẩm & hàng hóa trên mỗi toa xe vượt quá tải trọng được cho phép chở của toa xe trên 40 % đến 100 % ; b ) Đưa vào khai thác phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu có tải trọng rải đều hoặc tải trọng trục của mỗi phương tiện đi lại vượt quá tải trọng được cho phép của cầu đường giao thông trên 10 % đến 20 %. 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với tổ chức triển khai trực tiếp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Vận chuyển sản phẩm & hàng hóa trên mỗi toa xe vượt quá tải trọng được cho phép chở của toa xe trên 100 % ; b ) Đưa vào khai thác phương tiện đi lại giao thông vận tải đường tàu có tải trọng rải đều hoặc tải trọng trục của mỗi phương tiện đi lại vượt quá tải trọng được cho phép của cầu đường giao thông trên 20 %. 5. Ngoài việc bị vận dụng hình thức xử phạt, tổ chức triển khai thực thi hành vi vi phạm còn bị vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả sau đây : a ) Thực hiện hành vi pháp luật tại Khoản 1 Điều này buộc phải sắp xếp phương tiện đi lại khác để chở số hành khách vượt quá pháp luật được phép chở của toa xe ; b ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 ; Khoản 3 ; Khoản 4 Điều này buộc phải đưa xuống khỏi toa xe số sản phẩm & hàng hóa chở quá tải trọng. ” 123. Sửa đổi Điểm c Khoản 3 Điều 62 như sau : ” c ) Điều khiển tàu chạy quá vận tốc lao lý đến 10 km / h. ” 124. Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 62 như sau : ” b ) Khi làm trách nhiệm mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức vi phạm lao lý tại Khoản 6, Điểm a Khoản 7 Điều này. ” 125. Sửa đổi Khoản 6, Khoản 7 Điều 62 như sau : ” 6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi khi làm trách nhiệm mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam / 100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam / 1 lít khí thở. ” 7. Phạt tiền từ 26.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Khi làm trách nhiệm mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam / 100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam / 1 lít khí thở ; b ) Không chấp hành nhu yếu kiểm tra về nồng độ cồn, chất kích thích khác mà pháp lý cấm sử dụng của người thi hành công vụ ; c ) Khi làm trách nhiệm mà trong khung hình có chất kích thích khác mà pháp lý cấm sử dụng. ” 126. Sửa đổi Điều 63 như sau : ” Điều 63. Xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng nhân viên cấp dưới đường tàu trực tiếp Giao hàng chạy tàu 1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với tổ chức triển khai sử dụng lao động triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây : không tổ chức triển khai kiểm tra sức khỏe thể chất cho nhân viên cấp dưới đường tàu trực tiếp Giao hàng chạy tàu trong khoanh vùng phạm vi quản trị của doanh nghiệp ; không tổ chức triển khai kiểm tra, sát hạch nhiệm vụ định kỳ hằng năm so với nhân viên cấp dưới đường tàu trực tiếp ship hàng chạy tàu theo pháp luật. 2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với tổ chức triển khai sử dụng lao động thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : sử dụng nhân viên cấp dưới không có bằng, chứng từ trình độ, Giấy phép lái tàu tương thích theo pháp luật ; sử dụng nhân viên cấp dưới không đủ tiêu chuẩn sức khỏe thể chất theo lao lý. ” 127. Sửa đổi Điều 65 như sau : ” Điều 65. Xử phạt hành vi vi phạm lao lý về kiến thiết xây dựng Quy trình chạy tàu và công tác làm việc dồn, Quy tắc quản trị kỹ thuật ga, niêm yết Bản trích lục Quy tắc quản trị kỹ thuật ga, trạm đường tàu 1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với tổ chức triển khai được giao trực tiếp kinh doanh thương mại, khai thác kiến trúc đường tàu vương quốc, đường tàu chuyên dùng không niêm yết hoặc niêm yết không vừa đủ Bản trích lục Quy tắc quản trị kỹ thuật ga, trạm theo pháp luật. 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với tổ chức triển khai được giao trực tiếp kinh doanh thương mại, khai thác kiến trúc đường tàu vương quốc, đường tàu chuyên dùng thực thi một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Không thực thi việc thiết kế xây dựng Quy tắc quản trị kỹ thuật ga ; không kiến thiết xây dựng Quy trình chạy tàu và công tác làm việc dồn đường tàu ; không kiến thiết xây dựng Quy trình khai thác sử dụng so với thiết bị tín hiệu đuôi tàu khi sử dụng trên những đoàn tàu hàng theo lao lý ; b ) Không triển khai việc thiết kế xây dựng Quy trình tác nghiệp của Lái tàu và Phụ lái tàu ; không kiến thiết xây dựng mẫu sổ ĐK ship hàng công tác làm việc chạy tàu và cấp cảnh báo nhắc nhở ; không lao lý giải pháp chạy tàu tại điểm tiếp xúc giữa đường tàu vương quốc với đường tàu chuyên dùng theo pháp luật. ” 128. Sửa đổi Điều 66 như sau : ” Điều 66. Xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại đường tàu 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu, doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu, doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu đô thị thực hiên một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Doanh nghiệp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu không sắp xếp người đảm nhiệm công tác làm việc bảo đảm an toàn, người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính về quản trị, kỹ thuật khai thác vận tải đường bộ hoặc có sắp xếp nhưng không đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật ; b ) Doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu không sắp xếp người đảm nhiệm bộ phận bảo đảm an toàn, người quản trị doanh nghiệp hoặc có sắp xếp nhưng không đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật ; c ) Doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu đô thị không sắp xếp người đảm nhiệm bộ phận bảo đảm an toàn kiến trúc đường tàu hoặc có sắp xếp nhưng không đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật ; d ) Doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu đô thị không sắp xếp người đảm nhiệm bộ phận bảo đảm an toàn vận tải đường bộ đường tàu, người quản trị, điều hành doanh nghiệp hoặc có sắp xếp nhưng không đủ điều kiện kèm theo theo lao lý. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu, doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu, doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu đô thị thực hiên một trong những hành vi vi phạm sau đây : a ) Doanh nghiệp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ đường tàu không có bộ phận đảm nhiệm công tác làm việc bảo đảm an toàn vận tải đường bộ đường tàu theo pháp luật ; b ) Doanh nghiệp kinh doanh thương mại kiến trúc đường tàu không có bộ phận đảm nhiệm công tác làm việc bảo đảm an toàn theo pháp luật ; c ) Doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu đô thị không có bộ phận đảm nhiệm công tác làm việc bảo đảm an toàn kiến trúc đường tàu theo lao lý ; d ) Doanh nghiệp kinh doanh thương mại đường tàu đô thị không có bộ phận đảm nhiệm công tác làm việc bảo đảm an toàn vận tải đường bộ đường tàu theo lao lý. ” 129. Sửa đổi Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều 67 như sau : ” a ) Vận chuyển thi hài, tro cốt trái lao lý ; ” ” c ) Không thực thi việc niêm yết, công bố, công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp hoặc niêm yết không đúng lao lý về : Giờ tàu, giá vận tải đường bộ hành khách, giá vận tải đường bộ tư trang, giá vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa, những loại ngân sách khác, kế hoạch bán vé, hạng mục sản phẩm & hàng hóa cấm luân chuyển bằng tàu khách, những lao lý của doanh nghiệp về nghĩa vụ và trách nhiệm Giao hàng hành khách. ” 130. Sửa đổi Điểm a và bổ trợ Điểm e, Điểm g vào Khoản 3 Điều 67 như sau : ” a ) Không triển khai những trách nhiệm vận tải đường bộ đặc biệt quan trọng, phúc lợi xã hội theo nhu yếu của người đứng đầu cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý ; ” e ) Không sắp xếp đủ nhân viên cấp dưới công tác làm việc trên tàu theo lao lý ; g ) Không kiến thiết xây dựng tiến trình tác nghiệp so với những chức danh nhân viên công tác làm việc trên tàu theo lao lý. ” 131. Sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 67 như sau : ” a ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này buộc phải đưa thi hài, tro cốt, động vật hoang dã sống xuống tàu tại ga gần nhất để giải quyết và xử lý theo pháp luật ; b ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm a Khoản 3 Điều này buộc phải triển khai ngay trách nhiệm vận tải đường bộ đặc biệt quan trọng, phúc lợi xã hội theo nhu yếu của người đứng đầu cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật ; ” 132. Sửa đổi Điểm d và bổ trợ Điểm e vào Khoản 2 Điều 69 như sau : ” d ) Mang chất dễ cháy, dễ nổ, vũ khí, hàng nguy hại vào ga, lên tàu trái pháp luật ; ” ” e ) Mang thi hài, tro cốt vào ga, lên tàu đường tàu đô thị ; mang thi hài, tro cốt vào ga, lên tàu đường tàu vương quốc trái pháp luật. ” 133. Sửa đổi Khoản 4 Điều 69 như sau : ” 4. Ngoài việc bị vận dụng hình thức xử phạt, cá thể triển khai hành vi vi phạm pháp luật tại Ðiểm c, Ðiểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 2 Ðiều này còn bị vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả : Buộc đưa động vật hoang dã có dịch bệnh, thi hài, tro cốt, chất dễ cháy, dễ nổ, vũ khí, hàng nguy hại, động vật hoang dã sống xuống tàu, ra ga để giải quyết và xử lý theo pháp luật. ” 134. Sửa đổi Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 70 như sau : ” a ) Điểm đ, Điểm i Khoản 1 ; Điểm g, Điểm h Khoản 2 ; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 3 ; Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm i Khoản 4 ; Điểm b Khoản 5 ; Điểm a, Điểm d, Điểm e Khoản 6 ; Điểm b, Điểm d Khoản 8 ; Khoản 10 ; Khoản 11 Điều 5 ; b ) Điểm e Khoản 2 ; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm o Khoản 3 ; Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm i, Điểm k, Điểm m Khoản 4 ; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 5 ; Khoản 6 ; Điểm a, Điểm d Khoản 7 ; Khoản 9 ; Khoản 10 Điều 6 ; c ) Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 2 ; Điểm b, Điểm d Khoản 3 ; Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k Khoản 4 ; Khoản 5 ; Điểm a Khoản 6 ; Khoản 7 Điều 7 ; ” 135. Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 70 như sau : ” c ) Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 2 ; Điểm b, Điểm d Khoản 3 ; Điểm đ, Điểm h, Điểm i, Điểm k Khoản 4 Điều 7 ; ” 136. Sửa đổi Điểm a, Điểm c Khoản 5 Điều 70 như sau : ” a ) Điểm đ Khoản 1 ; Điểm g, Điểm h Khoản 2 ; Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 3 ; Điểm b, Điểm đ, Điểm g, Điểm i, Điểm k Khoản 4 ; Điểm b Khoản 5 ; Điểm a, Điểm e Khoản 6 ; Điểm c Khoản 7 ; Điểm b Khoản 8 ; Điểm a, Điểm b Khoản 11 Điều 5 ; ” ” c ) Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 2 ; Điểm b Khoản 3 ; Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 4 ; Điểm b, Điểm c Khoản 5 ; Điểm d Khoản 6 Điều 7 ; ” 137. Sửa đổi Khoản 6 Điều 70 như sau : ” 6. Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy trong nước, người được giao triển khai trách nhiệm thanh tra chuyên ngành đường tàu, hàng không, hàng hải, đường thủy trong nước trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm được giao có thẩm quyền xử phạt so với những hành vi vi phạm lao lý tại Điểm a Khoản 1, Khoản 2 a, Khoản 4 a Điều 28 của Nghị định này. ” 138. Sửa đổi Điểm đ Khoản 5 Điều 76 như sau : ” đ ) Trường hợp phương tiện đi lại do tổ chức triển khai, cá thể có quyền sử dụng hợp pháp ( theo hợp đồng thuê phương tiện đi lại bằng văn bản với tổ chức triển khai, cá thể khác hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý ) trực tiếp thay mặt đứng tên làm thủ tục ĐK kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi cho phương tiện đi lại thì tổ chức triển khai, cá thể đó là đối tượng người dùng để vận dụng xử phạt như chủ phương tiện đi lại ; ” ( sửa theo Dự thảo NĐ thay NĐ 86 ) Điều 2. Bãi bỏ những lao lý của Nghị định số 46/2016 / NĐ-CP 1. Bãi bỏ Điểm h, Điểm i Khoản 2 Điều 3. 2. Bãi bỏ Điểm a Khoản 8 Điều 5. 3. Bãi bỏ Khoản 11 Điều 6. 4. Bãi bỏ Khoản 8 Điều 7. 5. Bãi bỏ Điểm b, Điểm c Khoản 1 ; Điểm h Khoản 3 Điều 23. 6. Bãi bỏ Khoản 10 Điều 24. Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

Điều 4. Hiệu lực và nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành 1. Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày tháng năm. 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *