mysteries tiếng Anh là gì?

mysteries tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng mysteries trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ mysteries tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm mysteries tiếng Anh
mysteries
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ mysteries

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: mysteries tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

mysteries tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ mysteries trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ mysteries tiếng Anh nghĩa là gì.

mystery /’mistəri/

* danh từ
– điều huyền bí, điều thần bí
=the mystery of nature+ điều huyền bí của toạ vật
– bí mật, điều bí ẩn
=to make a mystery of something+ coi cái gì là một điều bí mật
– (số nhiều) (tôn giáo) nghi lễ bí truyền, nghi thức bí truyền
– kịch tôn giáo (thời Trung cổ)
– tiểu thuyết thần bí; truyện trinh thám

Thuật ngữ liên quan tới mysteries

Tóm lại nội dung ý nghĩa của mysteries trong tiếng Anh

mysteries có nghĩa là: mystery /’mistəri/* danh từ- điều huyền bí, điều thần bí=the mystery of nature+ điều huyền bí của toạ vật- bí mật, điều bí ẩn=to make a mystery of something+ coi cái gì là một điều bí mật- (số nhiều) (tôn giáo) nghi lễ bí truyền, nghi thức bí truyền- kịch tôn giáo (thời Trung cổ)- tiểu thuyết thần bí; truyện trinh thám

Đây là cách dùng mysteries tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ mysteries tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

mystery /’mistəri/* danh từ- điều huyền bí tiếng Anh là gì?
điều thần bí=the mystery of nature+ điều huyền bí của toạ vật- bí mật tiếng Anh là gì?
điều bí ẩn=to make a mystery of something+ coi cái gì là một điều bí mật- (số nhiều) (tôn giáo) nghi lễ bí truyền tiếng Anh là gì?
nghi thức bí truyền- kịch tôn giáo (thời Trung cổ)- tiểu thuyết thần bí tiếng Anh là gì?
truyện trinh thám

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.