Nghĩa của từ ‘mường tượng’ trong Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” mường tượng “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ mường tượng, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ mường tượng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hơi mường tượng.

2. Tôi dần mường tượng ra rồi.

3. vượt ngoài mường tượng. Cám ơn rất nhiều.

4. Các bạn không giống như tôi mường tượng

5. Tôi muốn mường tượng ra một vài thứ.

6. Chúng ta có thể mường tượng về chuyện đó.

7. Ông đang không mường tượng, ông Phó Tổng thống ạ.

8. Mọi thứ phải đúng như ta đã mường tượng.

9. Và tôi mường tượng trong lòng tôi sẽ rướm máu.

10. và đây là mường tượng sự giao tiếp quốc tế

11. Nhưng, cậu biết đây, tôi mường tượng, cách nó kết thúc.

12. 100 tên đàn ông nằm cả đêm mường tượng ra cô

13. Sử dụng tên dễ mường tượng cho mục tiêu của bạn.

14. Tôi mường tượng có nhiều người làm việc cho kiểm lâm.

15. Nếu bạn mường tượng một lớp học điển hình ngày nay:

16. Và tôi phải mường tượng ra chuyến đi bơi sắp tới.

17. Có một chương về sự mường tượng thực sự hấp dẫn tôi.

18. Vì vậy mỗi điểm trong sự mường tượng mà bạn có thể thấy

19. Cái đó cũng đủ cho ông mường tượng về cái tin nhắn rồi.

20. Bạn có thể tái dựng lại hành trình đó, mường tượng nó theo nhiều cách.

21. Bạn có thể mường tượng được là ông ta ngại ở giữa đám đông.

22. và nó mường tượng tin nhắn điện thoại gửi tới ở thành phố Amsterdam

23. Thật là khó mà mường tượng được thế giới ấy sẽ như thế nào.

24. Tôi vẫn mường tượng Tom Cruise phải sống ở một nơi nào oách hơn cơ.

25. Cameron còn phần nào mường tượng nhân vật này theo hình mẫu của James Stewart.

26. Hãy mường tượng hai nghề này sao cho không nghề nào tốt hơn nghề nào.

27. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew .

28. Những chi tiết ấy có thể giúp bạn mường tượng lại các biến cố trong Kinh Thánh.

29. “Giờ đây, tôi mường tượng thị trấn của tôi sẽ được ban phước nhờ vào tôi.

30. Tôi đã rất khó khăn để mường tượng ra 1 tương lai nơi có người nói,

31. Nghĩ tới bao sức lực tôi dành để mường tượng anh là một linh hồn rực rỡ…

32. Có thể mường tượng được là phương pháp này sẽ tốn nhiều chi phí và khá nguy hiểm.

33. Một lực lượng xung kích tầm trung gồm 12 chiếc AT-6 Texan cũng được mường tượng ra.

34. Nếu bạn mường tượng một lớp học điển hình ngày nay: Hồi tôi đi học chúng tôi ngồi theo dãy.

35. Tôi mường tượng đến nụ cười và tiếng cười quen thuộc của anh dường như còn văng vẳng bên tai.

36. Điều thú vị là nó giúp ta mường tượng cách di chuyển của côn trùng có kích cỡ tương tự.

37. Nếu chúng ta tiến hóa trong môi trường chân không, chúng ta sẽ mường tượng các vật thể rơi xuống đất đồng thời.

38. Tôi mường tượng cảnh ba ôm chầm lấy tôi và mẹ tràn trề nước mắt khi chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

39. Tại sao lại không mường tượng rằng bạn đang vui hưởng những tình trạng thanh bình và công bình trong Địa Đàng rồi?

40. Hãy mường tượng niềm vui thích khi được quan sát và nghiên cứu về các loài thú hoang dã trong môi trường bình an.

41. Và tôi vẽ rất nhiều tác phẩm thuộc trường phái ” Hoài niệm tương lai “, tức là mường tượng cách quá khứ nhìn về tương lai.

42. Và tôi vẽ rất nhiều tác phẩm thuộc trường phái “Hoài niệm tương lai”, tức là mường tượng cách quá khứ nhìn về tương lai.

43. Nhiều người mường tượng những vấn đề ô nhiễm trong môi trường cũng là một trở ngại cho việc thành lập một trật tự thế giới mới.

44. (Thi-thiên 139:14) Thật thế, Kinh Thánh nói Đấng Tạo Hóa hỏi tộc trưởng Gióp: “Con có mường tượng nổi địa cầu dài rộng bao la dường nào?”

45. Bà nhận đình rằng cả đàn ông và phụ nữ đều phải được đối xử bình đằng và mường tượng về một trật tự xã hội dựa trên nguyên lý đó.

46. Toàn bộ văn bản mà các bạn chuẩn bị thấy được máy tính tạo ra theo thời gian thực. mường tượng điều mà anh ấy định làm với giọng hát của mình.

47. Tôi đã rất khó khăn để mường tượng ra 1 tương lai nơi có người nói, ” Tôi có thể tìm thấy 1 bức hình con mèo ngộ nghĩnh ở đâu được?”

48. Và mường tượng ra, nếu như bạn muốn, một bảng thông báo, một bản thông báo điện tử, nơi mà bạn có các yếu tố có thể được chiếu sáng hoặc không.

49. Tôi nghĩ nếu bạn có thể truyền dẫn một vài sự yêu thích về khoa học và cách nó xảy ra ra sao, đó sẽ có kết quả đáng kể vượt ngoài mường tượng.

50. Tôi mường tượng ra tiểu sử của họ, niềm đam mê của họ trong cuộc sống và phong cách nghệ thuật của họ và tôi bắt đầu tạo ra các tác phẩm cua họ.

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.