Bảo hiểm nhân thọ đóng như thế nào?

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm ngày càng được nhiều người lựa chọn để dự phòng các rủi ro xảy ra trong cuộc sống, tuy nhiên đóng phí bảo hiểm nhân thọ như thế nào thì không phải ai cũng hiểu rõ.

 

Khoản 11, điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 pháp luật rõ : Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương pháp do những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm .

Vì vậy, sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ phải đóng phí để hưởng quyền lợi chi trả phù hợp từ các doanh nghiệp bảo hiểm như đã thỏa thuận. Việc đóng phí phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức phí đóng bảo hiểm nhân thọ

Đối với mức phí đóng bảo hiểm nhân thọ, ngoài việc phụ thuộc vào sản phẩm mà khách hàng tham gia, còn chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Khi tham gia bảo hiểm, khách hàng cần tìm hiểu kỹ để có thể vừa tối ưu chi phí, vừa tối ưu quyền lợi cho bản thân.

Độ tuổi

Khoản 1, Điều 34 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định: Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo chính xác tuổi của người được bảo hiểm vào thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm để làm cơ sở tính phí bảo hiểm.

Hầu hết các sản phẩm bảo hiểm hiện nay thiết kế cho các đối tượng từ 0 đến 65 tuổi. Bạn được khuyến khích tham gia bảo hiểm nhân thọ càng sớm càng tốt bởi với bảo hiểm nhân thọ, bạn càng trẻ tuổi chi phí sẽ càng thấp. Tuổi càng cao, tỷ lệ gặp rủi ro được đánh giá là cao hơn các độ tuổi thấp hơn nên mức đóng phí sẽ cao hơn.

Tình trạng sức khỏe

Sức khỏe là một trong những điều kiện kèm theo được những công ty bảo hiểm xem xét kỹ khi đồng ý chấp thuận ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tình trạng sức khỏe thể chất sẽ ảnh hưởng tác động đến năng lực xảy ra những rủi ro đáng tiếc về bệnh lý lúc ký hợp đồng vì vậy, những công ty bảo hiểm sẽ dựa vào đó để hài hòa và hợp lý mức đóng phí bảo hiểm. Khách hàng tham gia bảo hiểm cần trung thực phân phối thông tin về sức khỏe thể chất cho những công ty bảo hiểm để bảo vệ những quyền lợi và nghĩa vụ mà mình nhận được. Đối với bảo hiểm nhân thọ, tham gia lúc còn khỏe mạnh là giải pháp tốt nhất để tối ưu phí đóng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *