Mua lại doanh nghiệp là gì? Các hình thức mua lại doanh nghiệp

Mua lại doanh nghiệp là một trong những hình thức M&A phổ biến hiện nay. Vậy các hình thức mua lại doanh nghiệp phổ biến hiện nay là gì?

1.Mua lại doanh nghiệp là gì?

– Mua lại doanh nghiệp trong tiếng Anh là Acquisition .– Theo Luật Cạnh tranh 2018, mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua hàng loạt hoặc một phần vốn góp, gia tài của doanh nghiệp khác đủ để trấn áp, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại. Mua lại doanh nghiệp là một trong những hoạt động giải trí tập trung chuyên sâu kinh tế tài chính theo pháp lý cạnh tranh đối đầu, do đó cần tuân thủ những thủ tục theo lao lý của pháp lý cạnh tranh đối đầu .

+ Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế phải nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trước khi tiến hành tập trung kinh tế nếu thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế.

+ Ngưỡng thông tin tập trung chuyên sâu kinh tế tài chính được xác lập địa thế căn cứ vào một trong những tiêu chuẩn sau đây 🙁 1 ) Tổng tài sản trên thị trường Nước Ta của doanh nghiệp tham gia tập trung chuyên sâu kinh tế tài chính ;( 2 ) Tổng doanh thu trên thị trường Nước Ta của doanh nghiệp tham gia tập trung chuyên sâu kinh tế tài chính ;( 3 ) Giá trị thanh toán giao dịch của tập trung chuyên sâu kinh tế tài chính ;( 4 ) Thị phần phối hợp trên thị trường tương quan của doanh nghiệp tham gia tập trung chuyên sâu kinh tế tài chính .– Trong những khái niệm của quốc tế, mua lại hay còn gọi là tóm gọn, là việc công ty mua lại một phần hoặc hàng loạt gia tài hoặc CP công ty khác và sau đó hoàn toàn có thể giành được quyền trấn áp công ty đã được mua lại .

2.Các thuật ngữ liên quan đến mua lại doanh nghiệp

– Ngoài ra còn những những thuật ngữ khác tương quan đến mua lại doanh nghiệp :

+ Sáp nhập và mua lại là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả sự hợp nhất các công ty hoặc tài sản thông qua các loại giao dịch tài chính, bao gồm sáp nhập, mua lại, hợp nhất doanh nghiệp.

+ Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc 1 số ít doanh nghiệp chuyển hàng loạt gia tài, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm hết hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc sự sống sót của doanh nghiệp bị sáp nhập ( theo Luật cạnh tranh đối đầu 2018 ) .– Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển hàng loạt gia tài, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm hết hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc sự sống sót của những doanh nghiệp bị hợp nhất ( theo Luật cạnh tranh đối đầu 2018 ) .>> > Xem thêm Các thỏa thuận hợp tác hạn chế cạnh tranh đối đầu theo Luật cạnh tranh đối đầu 2018

3. Các hình thức mua lại doanh nghiệp

3.1. Mua lại CP

– Được triển khai khi một doanh nghiệp mua lại CP của một doanh nghiệp khác bằng tiền mặt, CP hoặc những loại sàn chứng khoán khác. Quá trình này hoàn toàn có thể được thực thi bằng cách doanh nghiệp mua đưa ra lời ý kiến đề nghị mua lại CP và gửi trực tiếp đến những cổ đông của doanh nghiệp tiềm năng mà không cần phải trải qua ban chỉ huy của doanh nghiệp tiềm năng .– Nếu những cổ đông của doanh nghiệp tiềm năng không thích lời ý kiến đề nghị này thì sẽ không bán CP của mình. Trong việc mua lại CP, thường thì công ty mua sẽ không trải qua ban chỉ huy của công ty tiềm năng, chính thế cho nên mà thường sẽ có sự chống đối. Sự chống đối này khiến cho việc mua lại công ty tiềm năng sẽ tốn nhiều ngân sách hơn so với sáp nhập .– Trường hợp công ty mua lại 100 % CP của công ty tiềm năng thì đó được gọi là hoạt động giải trí sáp nhập. Theo pháp luật tại Luật doanh nghiệp năm trước, một hoặc một số ít công ty hoàn toàn có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển hàng loạt gia tài, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm hết sự sống sót của công ty bị sáp nhập .

3.2. Mua lại gia tài

– Là một hình thức thanh toán giao dịch mà bên doanh nghiệp mua gia tài của bên bán trực tiếp doanh nghiệp, không qua những cổ đông của bên bán .

– Bên bán tài sản sẽ chấm dứt mọi hoạt động sau khi đã nhận được tiền của bên mua. Bên bán không còn tài sản để hoạt động và tự giải thể.

– Tuy nhiên mua lại gia tài tương quan đến thủ tục pháp lí khi chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu tài sản khiến ngân sách của mua lại gia tài hoàn toàn có thể lớn hơn ngân sách mua lại bằng CP .>> > Xem thêm Một số lao lý về chính sách kế toán doanh nghiệp theo pháp lý lúc bấy giờ

Trên đây là bài viết Lawkey gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Lawkey để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *