Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay có được sang tên Sổ đỏ?

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay có được sang tên Sổ đỏ?

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay

Khi mua bán nhà đất bằng giấy viết tay có được sang tên Sổ đỏ. Sang tên Sổ đỏ được các người dân hay gọi dùng để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, quyền sử dụng đất trong trường hợp người sử dụng đất đã được phép cấp Giấy chứng nhận (đã có Sổ đỏ). Vậy khi mua bán nhà đất bằng giấy viết tay có được sang tên sổ đỏ hay không? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để tìm được câu trả lời cho mình.

Mua bán nhà, đất phải công chứng hoặc chứng thực

Với thắc mắc về mua bán nhà đất bằng giấy viết tay có được sang tên Sổ đỏ, thì theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 của Luật Đất đai 2013, có quy định:

“ Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, thế chấp ngân hàng, khuyến mãi ngay cho và góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và những gia tài gắn liền với đất phải được công chứng hay xác nhận. Trừ những trường hợp kinh doanh thương mại bất động sản được lao lý tại Điểm b khoản này ” .

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 167 này thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và những tài sản gắn liền với đất mà một bên hay các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo đúng yêu cầu của các bên (không bắt buộc công chứng, chứng thực).

Như vậy, khi chuyển nhượng ủy quyền hay khuyến mãi cho quyền sử dụng đất thì phải được công chứng hoặc xác nhận theo pháp luật. Trừ những trường hợp kinh doanh thương mại bất động sản mà một trong những bên tham gia thanh toán giao dịch là tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản .

Mua bán bằng giấy viết tay sẽ không được sang tên

Mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay là gì?

Hiện nay không có văn bản pháp luật nào về việc sử dụng từ “mua bán nhà đất bằng giấy viết tay”. Đây chỉ là cách gọi của người dân dùng để nói đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chỉ có đất) hay quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất (mua bán cả đất, nhà ở, cũng như các tài sản khác gắn liền với đất (nếu có)) bằng giấy tờ viết tay mà không được công chứng hay chứng thực (có thể có người làm chứng).

Mua bán nhà, đất bằng giấy tờ viết tay không được sang tên Sổ đỏ

Căn cứ vào quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 (như quy định trên) thì khi chuyển nhượng hay tặng cho quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình và cá nhân với nhau thì bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho. Nếu không có công chứng, chứng thực thì việc chuyển nhượng, tặng bị cho là vô hiệu (không có đủ hiệu lực) và không có đủ thành phần hồ sơ đăng ký biến động (không có đủ giấy tờ trong hồ sơ để sang tên Sổ đỏ). Nên mua bán nhà đất bằng giấy viết tay thì sẽ không được sang tên sổ đỏ.

Lưu ý : Khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự năm ngoái có lao lý thanh toán giao dịch dân sự vi phạm pháp luật điều kiện kèm theo có hiệu lực thực thi hiện hành về những hình thức thì vô hiệu và trừ trường hợp sau :
“ Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng những văn bản nhưng vi phạm lao lý bắt buộc về công chứng hay xác nhận mà một bên hoặc những bên đã triển khai được tối thiểu 2/3 nghĩa vụ và trách nhiệm trong thanh toán giao dịch thì theo nhu yếu của một bên hoặc của những bên, Tòa án ra quyết định hành động công nhận hiệu lực thực thi hiện hành của thanh toán giao dịch đó. Trong trường hợp này, thì những bên không cần phải thực thi việc công chứng, xác nhận ” .
Theo đó, về mặt kim chỉ nan thì hoàn toàn có thể triển khai việc sang tên khi chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi cho nhà, đất bằng sách vở viết tay nhưng cần phải nhu yếu Tòa án ra quyết định hành động công nhận việc chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi ngay cho đó. Tuy nhiên, trên thực tiễn rất khó triển khai và cũng rất mất thời hạn .

Như vậy, hiện nay khi thực hiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất thì phải công chứng, chứng thực hợp đồng theo đúng quy định hiện hành, mà không được mua bán nhà đất bằng giấy viết tay. Khi đó mới có đủ điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký biến động. Hay nói cách khác, nếu chuyển nhượng, tặng cho nhà, đất bằng giấy tờ viết tay thì không thể sang tên Sổ đỏ được. Trừ  các trường hợp Khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015 như phân tích ở trên.

Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay có được sang tên sổ đỏ

Mức xử phạt khi không sang tên Sổ đỏ

Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai,  trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất mà không có thực hiện đăng ký biến động (đăng ký sổ đỏ, việc mua bán nhà đất bằng giấy viết tay thì không được pháp luật chấp nhận) thì bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Tại khu vực nông thôn :

  • Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện việc đăng ký biến động.
  • Phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện việc đăng ký biến động.

Tại khu vực đô thị : Mức xử phạt gấp 2 lần mức xử phạt so với từng trường hợp tương ứng tại khu vực nông thôn ( cao nhất 10 triệu đồng / lần vi phạm ) .

Lưu ý:

  • Khu vực đô thị gồm ngoại thành và nội thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.
  • Khu vực nông thôn là những khu vực còn lại.
  • Mức xử phạt trên áp dụng đối với hộ gia đình và cả cá nhân.
  • Mức xử phạt được quy định theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP áp dụng từ ngày 05/01/2020.

Ngoài mức phạt tiền ở trên, thì người có hành vi vi phạm này còn bị vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả là buộc phải thực thi thủ tục ĐK đất đai theo đúng pháp luật .
XEM THÊM : Thủ tục sang tên sổ đỏ chính chủ nhà nhà ở theo pháp luật mới nhất

TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay trên thực tế sẽ không được sang tên sổ đỏ. Hy vọng với bài chia sẻ này, sẽ giúp mọi người hiểu hơn về vấn đề này, nhằm đảm bảo được quyền lợi khi thực hiện sang trên sổ đỏ trong việc mua bán nhà đất.

5/5 – ( 500 votes )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.