Quy định về bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai

Bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai

Bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai : em mang thai nhưng chưa có bảo hiểm y tế, giờ đây mua bảo hiểm thì đến khi sinh có được hưởng chính sách thai sản …

BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN KHI ĐANG MANG THAI

Câu hỏi của bạn :
Hiện tại em đang mang thai vào tháng thứ 4 nhưng em chưa có bảo hiểm y tế. Vậy giờ đây em mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai thì đến khi em sinh có được hưởng chính sách thai sản của bảo hiểm y tế không ạ ? Em cảm ơn .
Câu vấn đáp của luật sư :
Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp lý qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau :
Căn cứ pháp lý :

  • Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước
  • Nghị định 47/2017 / NĐ-CP mức lương cơ sở so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nội dung tư vấn :
Có thể nói, so với những cặp vợ chồng trẻ, đời sống còn khá nhiều khó khăn vất vả, chính do đó những ngân sách phát sinh khi khám thai và sinh con của mẹ bầu chắc như đinh sẽ là một trong những khoản ngân sách hoàn toàn có thể là nằm ngoài kế hoạch .
Chính vì thế, việc tham gia bảo hiểm là một trong những giải pháp giúp tiết kiệm chi phí tiền khá nhiều cho những mẹ. Chính cho nên vì thế mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai là một trong những giải pháp được lựa chọn số 1 .

     1. Có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai để được hưởng chế độ thai sản

Thứ nhất, Về bảo hiểm y tế tự nguyệnkhi đang mang thaitheo diện hộ mái ấm gia đình

Căn cứ theo lao lý tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước về Các đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế thì :
“ 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
2. Nhóm do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội đóng
3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
4. Nhóm được ngân sách nhà nước tương hỗ mức đóng
5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ mái ấm gia đình gồm những người thuộc hộ mái ấm gia đình, trừ đối tượng người dùng pháp luật tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. ”
Do vậy, bạn hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện khi mang thai theo diện hộ mái ấm gia đình .

  Thứ hai, Về mức hưởng bảo hiểm so với bà bầu tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

khi đang mang thai theo diệnhộ mái ấm gia đình

Khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện khi mang thai theo hộ mái ấm gia đình, bạn sẽ được hưởng mức quyền lợi và nghĩa vụ BHYT là 80 % ngân sách khám, chữa bệnh BHYT theo lao lý tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước :
Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế
“ Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo lao lý tại những điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán giao dịch ngân sách khám bệnh, chữa bệnh trong khoanh vùng phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau :
a ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với đối tượng người tiêu dùng lao lý tại những điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh ngoài khoanh vùng phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí đầu tư bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng người dùng này ; trường hợp nguồn kinh phí đầu tư này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo vệ ;
b ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với trường hợp ngân sách cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do nhà nước pháp luật và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã ;
c ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời hạn tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả ngân sách khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến ; d ) 95 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với đối tượng người dùng pháp luật tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này ;
đ ) 80 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với những đối tượng người tiêu dùng khác. ”

Thứ ba, Về thời hạn được cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai theo diện hộ mái ấm gia đình

Thời gian được cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện khi mang thai theo hộ mái ấm gia đình được pháp luật tại Khoản 2 Điều 17 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước như sau :
“ 2. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ pháp luật tại khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức triển khai quản trị đối tượng người tiêu dùng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế. ”
Về thời gian thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai có giá trị sử dụng được lao lý tại điểm c khoản 3 Điều 15 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước như sau :
“ Đối tượng pháp luật tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm kinh tế tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế ; ”
Do vậy, khi không thuộc những đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm y tế khác theo pháp luật tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước thì những mẹ bầu mang thai trọn vẹn hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm y tế khi đang mang thai, việc bạn đang mang bầu không ảnh hưởng tác động đến quyền hạn được tham gia bảo hiểm và được chi trả gia bảo hiểm theo hình thức bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai theo hộ mái ấm gia đình .
Ngoài ra, với những người vợ không tham gia bảo hiểm xã hội mà có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì khi bạn sinh con, chồng của bạn cũng được hưởng bảo hiểm y tế chính sách thai sản với mức được hưởng là 2 tháng lương .

    2. Mức phí bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai.

Để mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai bạn phải tham gia theo hình thức mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho cả hộ mái ấm gia đình. Điều đó có nghĩa là bạn phải đóng tiền mua bảo hiểm cho tổng thể thành viên trong sổ hộ khẩu của mái ấm gia đình bạn .
Từ ngày 01/7/2017 mức đóng bảo hiểm y tế so với hộ mái ấm gia đình sẽ có sự biến hóa vì mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng / tháng lên 1.300.000 đồng / tháng ( Nghị định 47/2017 / NĐ-CP mức lương cơ sở so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ). Do đó, đơn cử mức đóng bảo hiểm như sau :

  • Người thứ 1: 702.000 đồng/năm

  • Người thứ 2 : 491.400 đồng / năm
  • Người thứ 3 : 421.200 đồng / năm
  • Người thứ 4 : 351.000 đồng / năm
  • Người thứ 5 trở đi : 280.800 đồng / năm

Mức đóng bảo hiểm y tế là 702.000 đồng / năm so với thành viên tiên phong của mái ấm gia đình, và giảm dần so với thành viên thứ 2, thứ 3 …, phụ nữ đang mang thai là thành viên đóng phí thứ mấy trong hộ mái ấm gia đình thì chịu mức phí tương tự với số thứ tự thành viên đó .
Bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai

   3. Hưởng chế độ thai sản như thế nào từ bảo hiểm y tế tự nguyện khi mang thai?

Từ pháp luật của bảo hiểm y tế, khi bạn tham gia bảo hiểm y tế hộ mái ấm gia đình, việc khám thai định kỳ, sinh con của bạn thuộc khoanh vùng phạm vi được hưởng BHYT, mức hưởng như sau :
+ ) Khi khám thai định kỳ, sinh con đúng tuyến sẽ được giao dịch thanh toán 80 % ngân sách .
+ ) Trường hợp khám thai định kỳ, sinh con trái tuyến thì mức hưởng như sau :

  • Tại bệnh viện tuyến TW là 40 % ngân sách điều trị nội trú ;
  • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 ; 100 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong khoanh vùng phạm vi cả nước ;
  • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100 % ngân sách từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay .

Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài viết :
Thời gian nghỉ chính sách thai sản có được hưởng bảo hiểm y tế không ?
Chưa có thẻ bảo hiểm y tế mới có được hưởng bảo hiểm thai sản không ?
Nghỉ thai sản hưởng chính sách bảo hiểm y tế như thế nào ?
Luật Toàn Quốc kỳ vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách lựa chọn được giải pháp tốt nhất để xử lý yếu tố của mình, còn bất kỳ vướng mắc gì hành khách vui mừng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp lý Lao Động không tính tiền 24/7 : 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và nhu yếu phân phối dịch vụ hoặc gửi email : lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và quan điểm góp phần của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn .
Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của hành khách !
Trân trọng. / .

Liên kết tham khảo

2
/
5

(

2
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.