M&A là gì? Một số thương vụ sáp nhập và mua lại điển hình trên thế giới và Việt Nam

[CBZ] Chúng ta đã nghe nói nhiều về các thuật ngữ liên quan đến M&A như: Hợp nhất và sáp nhập, Sáp nhập và mua lại, Sáp nhập và thâu tóm, Mua bán và sáp nhập… Chúng ta hãy đi tìm khái niệm của M&A bằng cách tách 2 từ này ra, Việt Nam có quy định về M&A không? ưu và nhược điểm của M&A, các hình thức cũng như quy trình M&A. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng điểm lại một số thương vụ M&A đình đám, điển hình trên thế giới cũng như Việt Nam ở các ngành – lĩnh vực: tài chính ngân hàng, công nghệ, ôtô, bán lẻ…

Danh mục

Table of Contents

M&A là gì ?

M&A là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.

M&A là gì?

Định nghĩa MA

 • Sáp nhập (tiếng anh là Mergers): là hình thức kết hợp mà hai công ty thường có cùng quy mô, thống nhất gộp chung cổ phần. Công ty bị sáp nhập chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập để trở thành một công ty mới.
 • Mua lại (tiếng anh là Acquisitions): là hình thức kết hợp mà một công ty mua lại hoặc thôn tính một công ty khác, đặt mình vào vị trí chủ sở hữu mới. Tuy nhiên thương vụ này không làm ra đời một pháp nhân mới.

Sáp nhập hay sát nhập ?

Nếu ai đó hỏi bạn từ “sát nhập” hay “sáp nhập” mới đúng. Bạn sẽ trả lời sao? Sự thật là gốc của 2 từ “sát nhập” và “sáp nhập” này bắt nguồn từ “sáp nhập” – một từ ngoại lai. Trong đó, “Sáp” có nghĩa là cắm vào, cài vào; còn “Nhập” nghĩa là vào, tham gia vào, đưa vào.

Do vậy, “ sáp nhập ” là nhập chung lại, gộp chung lại làm một. ( Ví dụ : Sáp nhập ba xã làm một / Công ty A sáp nhập vào công ty B ). Với từ “ sát nhập ”, từ “ sát ” là từ biến âm, biến thể dân gian của từ “ sáp ” mà ra. Từ “ sát ” trong tiếng Việt có nghĩa phái sinh từ từ “ sáp ” .
Ngoài nghĩa gốc là cắm vào, cài vào thì còn có nghĩa là liền ngay bên cạnh, xích gần lại đến mức không còn khoảng cách. Đứng trên quan điểm đồng đại, nhiều người sử dụng hai từ “ sáp nhập ” và “ sát nhập ” giống như nhau. Một vài cuốn từ điển tiếng Việt đề cập đồng thời hai từ “ sáp nhập ” và “ sát nhập ” với nghĩa tương tự như nhau .
Tuy nhiên, theo quan điểm của tiến sỹ Nguyễn Ngọc Quận – Trưởng Bộ môn Hán Nôm Khoa Văn học và khoa Ngôn ngữ – trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thì không nên sử dụng hai từ này giống nhau bởi nó không thật hài hòa và hợp lý .
Từ “ sát ” – tức là cạnh đến mức không còn khoảng cách, còn “ sáp ” nghĩa là cắm vào, cài vào ; nếu sử dụng chung, nghĩa gốc của từ “ sáp ” không còn, từ đó, nghĩa của từ đã bị đổi khác .

 Xem thêm: Những cặp từ hay khiến chúng ta dễ bị nhầm lẫn nhất trong Tiếng Việt

Cơ sở pháp lý của M&A ở Nước Ta

M&A dù mới lạ ở Nước Ta tuy nhiên đang có những bước tiến đáng kể .

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 không có khái niệm mua, bán doanh nghiệp, chỉ có khái niệm hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp. quy định tại Điều 152 và Điều 153.

 • Hợp nhất: Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là các công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
 • Sáp nhập: Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Như vậy, về thủ tục, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm điều 152 và 153 Luật Doanh nghiệp 2005 của Nước Ta .

CẬP NHẬT: Luật doanh nghiệp 2014 quy định về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp:

Hiện nay, thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp đang diễn ra hết sức sôi động. Luật doanh nghiệp 2014 đã có sự đổi mới quan trọng góp phần thúc đẩy thị trường này.

Điều kiện mua bán và sáp nhập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp Việt Nam 2014:

Theo quy định tại Điều 195 – Luật doanh nghiệp 2014 thì một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Như vậy, điều kiện để công ty có thể sáp nhập với nhau theo quy định mới không bắt buộc phải là “công ty cùng loại” như quy định của luật cũ. Đây là điểm mới quan trọng của Luật doanh nghiệp 2014, tạo cơ hội các công ty có thể sáp nhập vào công ty khác loại để phát triển thị trường. Nếu trước đây, một công ty muốn sáp nhập vào công ty không cùng loại thì phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sau đó mới có thể sáp nhập dẫn đến nhiều thủ tục hơn thì hiện nay các công ty có thể tiến hành sáp nhập vào công ty khác loại một cách trực tiếp.

Ngoài ra, cần lưu ý: Trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan thì không được sáp nhập.

Thủ tục mua bán và sáp nhập công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp Việt Nam 2014:

 • Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;
 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Lưu ý, đối với trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Ưu và điểm yếu kém của MA

Lợi ích của MA

M&A mang lại quyền lợi đa chiều

M&A trên thế giới cũng như M&A tại Việt Nam đều được nhận định rằng, sẽ tạo ra giá trị tăng thêm (giá trị cộng hưởng) nhờ giảm chi phí, mở rộng thị phần, tăng doanh thu hoặc tạo ra cơ hội tăng trưởng mới. Giá trị cộng hưởng có được từ mỗi thương vụ M&A sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh hiệu quả và giá trị doanh nghiệp sau M&A được nâng cao.

Đồng thời, M&A còn góp phần cải thiện tình hình tài chính của DN. Sau M&A, DN sẽ được tăng thêm nguồn vốn sử dụng và khả năng tiếp cận nguồn vốn, chia sẻ rủi ro, tăng cường tính minh bạch về tài chính.

M&A còn giúp DN đạt được hiệu quả kinh doanh dựa vào quy mô khi DN có thể thâm nhập được vào thị trường mới, có thêm một dây chuyền sản phẩm mới hay mở rộng phạm vi phân phối, mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch, các dự án… Hơn nữa, quy mô lớn cũng giúp giảm thiểu chi phí trong kinh doanh như giảm thiểu sự trùng lắp trong mạng lưới phân phối, tiết kiệm chi phí hoạt động và chi phí quản lý…

Trên thực tế, khi hai hay nhiều bên sáp nhập lại đều có nhu cầu giảm việc làm, nhất là các công việc gián tiếp. Bởi vậy, M&A sẽ là dịp để các DN sàng lọc những vị trí làm việc kém hiệu quả, DN sẽ có cơ hội được tiếp nhận nguồn lao động có kỹ năng tốt và nhiều kinh nghiệm.

Đồng thời, thông qua việc M&A, DN có thể tận dụng công nghệ hay kỹ thuật của nhau để tạo lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, nguồn vốn dồi dào cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để họ trang bị những công nghệ hiện đại phục vụ cho việc kinh doanh.

Hạn chế của MA

Bên cạch những mặt tích cực thì việc sáp nhập không phải là không có những mặt hạn chế tuy nhiên nếu biết cách khắc phục thì những điểm này cũng không có gì đáng lo ngai quá. Sau đây là 1 số ít hạn chế cơ bản :

 • Gây ra những tranh cãi giữa các cổ đông lớn: Đây là vấn đề đáng lo ngại nhất bởi nó đụng chạm tới quyền và lợi ích của các cổ đông. Khi các ngân hàng sáp nhập lại với nhau thì số vốn sẽ lớn hơn những cổ đông lớn của các ngân hàng có thể sẽ bị thâu tóm và quyền lợi sẽ giảm xuống. Và các ý kiến của các cổ đông này sẽ không còn tiếng nói trong đại hội cổ đông. Bởi nếu các cổ đông này vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phần thì tỷ lệ quyền biểu quyết của họ trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sẽ nhỏ hơn trước.
 • Gây ảnh hưởng tới quyền lợi của những cổ đông nhỏ: Không chỉ các cổ đông lớn bị ảnh hưởng về quyền lợi mà các cổ đông nhỏ cũng ảnh hưởng và thậm chí còn ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Vốn dĩ những cổ đông nhỏ trong doanh nghiệp đã có ít tiếng nói, ít quyền lợi hơn những cổ đông lớn nay qua hình thức sáp nhập tỷ lệ mà họ nắm giữ trên tổng số cổ phần nhỏ đi tiếng nói của họ trên cuộc họp đại hội cổ đông càng không có trọng lượng. Điều này cũng gây ảnh hưởng tới những cái “tôi” trong lòng những vị doanh nhân này.
 • Có sự pha trộn, kết hợp giữa phong cách, văn hoá làm việc của các công ty sáp nhập: Mỗi doanh nghiệp có điểm khác biệt so với các doanh nghiệp khác
  Văn hóa doanh nghiệp bị pha trộn: Văn hóa doanh nghiệp thể hiện những đặc trưng riêng có của mỗi doanh nghiệp, thể hiện những đặc điểm khác biệt so với các doanh nghiệp khác. Việc pha trộn 2 nền văn hóa dễ gay nên đổ vỡ.

Các hình thức MA

The Main Types of Mergers and Acquisitions

Căn cứ vào tính năng của những công ty thành viên

Căn cứ vào tính năng của những công ty thành viên : hoạt động giải trí M&A hoàn toàn có thể được phân loại theo 3 hình thức : M&A chiều ngang, M&A chiều dọc và M&A tích hợp .

 • M&A theo chiều ngang (Horizontal) là hình thức mua bán, sáp nhập giữa các doanh nghiệp cung cấp các dòng sản phẩm và dịch vụ giống nhau hoặc tương tự cho người tiêu dùng cuối cùng, có nghĩa là cùng ngành và ở cùng một giai đoạn sản xuất. Các công ty, trong trường hợp này, thường là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
  Ví dụ, nếu một công ty sản xuất điện thoại di động sáp nhập với một công ty khác trong ngành sản xuất điện thoại di động, điều này sẽ được gọi là sáp nhập chiều ngang. Lợi ích của loại sáp nhập này là nó loại bỏ sự cạnh tranh, giúp công ty tăng thị phần, doanh thu và lợi nhuận của mình. Hơn nữa, việc này giúp các doanh nghiệp giảm chi phí cố định, mở rộng thị trường, loại bỏ cạnh tranh.
 • M&A theo chiều dọc (Vertical) được thực hiện với mục đích kết hợp hai công ty có cùng chuỗi giá trị sản xuất cùng một dịch vụ và dịch vụ tốt, nhưng khác biệt duy nhất là giai đoạn sản xuất mà họ đang hoạt động.
  Ví dụ, nếu một cửa hàng quần áo sáp nhập một nhà máy dệt, điều này được gọi là sáp nhập theo chiều dọc, vì ngành này giống nhau, tức là quần áo, nhưng giai đoạn sản xuất khác nhau. Loại sáp nhập này thường được thực hiện để đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu và tránh sự gián đoạn trong nguồn cung cấp. Nó cũng được thực hiện để hạn chế cung cấp cho các đối thủ cạnh tranh, do đó giúp nâng cao doanh thu và lợi nhuận, giảm chi phí trung gian
 • M&A kết hợp (Conglomerate) là hình thức mua bán và sáp nhập để hình thành nên các tập đoàn. Việc sáp nhập kiểu tập đoàn diễn ra giữa các công ty phục vụ cùng một khách hàng trong một ngành cụ thể, nhưng họ không cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giống nhau. Sản phẩm của họ có thể được bổ sung, sản phẩm đi cùng nhau, nhưng về mặt kỹ thuật không phải là sản phẩm giống nhau.
  Ví dụ, nếu một công ty sản xuất chăn-ga-gối-đệm sáp nhập với một công ty sản xuất giường, điều này sẽ được gọi là sáp nhập tập đoàn, vì đây là những sản phẩm bổ sung, thường được mua cùng nhau. Chúng thường được thực hiện để tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, vì sẽ dễ dàng hơn khi bán những sản phẩm này lại với nhau.
  Ngoài ra, điều này sẽ giúp công ty đa dạng hóa, do đó lợi nhuận cao hơn. Việc bán một trong những sản phẩm này cũng sẽ khuyến khích việc bán một sản phẩm khác, do đó sẽ tăng doanh thu cho công ty nếu họ tăng doanh số bán sản phẩm của mình. Điều này sẽ cho phép doanh nghiệp cung cấp một điểm mua sắm, tiện lợi cho người tiêu dùng. Hai công ty trong trường hợp này được liên kết theo cách này hay cách khác. Loại sáp nhập này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực khác của ngành, giảm rủi ro và cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên và thị trường không có sẵn trước đó.
  Điều này thường được thực hiện để đa dạng hóa vào các ngành công nghiệp khác, giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí gia nhập thị trường.

Căn cứ vào chủ thể tham gia thương vụ làm ăn

Căn cứ vào chủ thể tham gia thương vụ làm ăn : hoạt động giải trí M&A hoàn toàn có thể được phân loại thành 2 loại : M&A trong nước và M&A quốc tế .

 • Mua bán và sáp nhập trong nước: là hình thức mua bán và sáp nhập diễn ra tại một quốc gia và được thực hiện giữa các doanh nghiệp trong cùng lãnh thổ một quốc gia, không có sự kết hợp giữa các tài sản xuyên biên giới.
 • Mua bán và sáp nhập xuyên biên giới: là hình thức được thực hiện giữa các doanh nghiệp thuộc hai quốc gia khác nhau. Ngoải ra, đây còn có thể coi là một trong những hình thức đầu tư trực tiếp và phổ biến trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế gần đây, làn sóng toàn cầu hóa đã dần xóa bỏ biên giới kinh doanh của các công ty đa quốc gia khiến cho xu hướng M&A xuyên biên giới ngày càng trở thành xu hướng tất yếu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.

Căn cứ vào mục tiêu của thương vụ làm ăn

Căn cứ vào mục tiêu của thương vụ làm ăn : hoạt động giải trí M&A hoàn toàn có thể phân loại sáp nhập 5 hình thức : sáp nhập ngang, sáp nhập dọc, sáp nhập lan rộng ra thị trường, sáp nhập lan rộng ra loại sản phẩm, sáp nhập kiểu tập đoàn lớn .

 • Sáp nhập ngang: là hoạt động diễn ra đối với hai doanh nghiệp cùng cạnh tranh trực tiếp và chia sẻ cùng dòng sản phẩm và thị trường.
 • Sáp nhập dọc: là hoạt động sáp nhập diễn ra đối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.
 • Sáp nhập mở rộng thị trường: là hoạt động sáp nhập diễn ra đối với hai doanh nghiệp bán cùng loại sản phẩm nhưng ở những thị trường khác nhau.
 • Sáp nhập mở rộng sản phẩm: là hoạt động sáp nhập diễn ra đối với hai doanh nghiệp bán những sản phẩm khác nhau nhưng có liên quan tới nhau trong cùng một thị trường.
 • Sáp nhập kiểu tập đoàn: là hình thức sáp nhập trong đó trường hợp hai doanh nghiệp không có cùng lĩnh vực kinh doanh nhưng muốn đa dạng hóa hoạt động lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề.

Căn cứ phương pháp cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính

Căn cứ phương pháp cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính : hình thức này có những tác động ảnh hưởng nhất định tới doanh nghiệp và nhà đầu tư như : sáp nhập mua, sáp nhập hợp nhất .

 • Sáp nhập mua doanh nghiệp: là loại hình M&A xảy ra khi một công ty mua lại một doanh nghiệp khác. Việc mua doanh nghiệp được tiến hành bằng tiền mặt hoặc thông qua một số công cụ tài chính.
 • Sáp nhập hợp nhất: là hình thức tại đó một thương hiệu doanh nghiệp mới được hình thành và cả hai doanh nghiệp được hợp nhất dưới một pháp nhân mới. Tài chính của hai doanh nghiệp sẽ được hợp nhất trong doanh nghiệp mới.

Căn cứ trên góc nhìn kinh tế tài chính doanh nghiệp

Căn cứ trên góc nhìn kinh tế tài chính doanh nghiệp : hoạt động giải trí M&A hoàn toàn có thể phân loại thành 3 loại cơ bản : sáp nhập hay hợp nhất công ty, thâu tóm cổ phiếu để tóm gọn công ty, tóm gọn gia tài dẫn đến tóm gọn công ty :

 • Sáp nhập và hợp nhất: Sáp nhập là sự nhập chung công ty này vào một công ty khác, theo đó công ty bị sáp nhập (acquired firm) sẽ ngừng tồn tại như là thực thể riêng biệt, nhập chung tài sản và nợ của nó vào công ty sáp nhập (acquiring firm), trong khi công ty sáp nhập vẫn giữ lại tên và sự tồn tại của nó. Tài sản, nợ phải trả được nhập vào công ty sáp nhập nên phát sinh nhiêu vấn đề về tài chính. Hợp nhất (consolidation) khác ở chỗ kết quả là một công ty hoàn toàn mới được tạo ra sau khi hợp nhất, cả 2 công ty trước đó sẽ trở thành một phần của công ty mới, đều không còn tồn tại như một thực thể độc lập.
 • Thâu tóm cổ phiếu: Bao gồm chào giá riêng (giữa ban quản lý 2 công ty) hay chào giá công khai. Hoạt động có một số đặc điểm như không cần họp đại hội cổ đông, bỏ phiếu, công ty đặt giá có thể thương lượng trực tiếp với cổ đông, không cần hỏi ý kiến ban quản lý, hội đồng quản trị, ít thân thiện, dễ gặp sự kháng cự, và kết quả đa dạng khi có thể công ty mục tiêu sẽ không bị thâu tóm toàn bộ, hoặc kết thúc bằng sáp nhập.
 • Thâu tóm tài sản: Đây là hình thức công ty sáp nhập, mua lại có thể tự mình hoặc cùng với công ty mục tiêu tiến hành định giá tài sản của công ty đó (thông thường họ sẽ thuê một công ty định giá tài sản độc lập). Sau đó các bên sẽ tiến hành thương lượng để đưa ra một mức giá phù hợp (có thể cao hoặc thấp hơn). Phương thức thanh toán có thể bằng tiền mặt và nợ. Điểm hạn chế của phương thức này là các tài sản vô hình như thương hiệu, thị phần, văn hóa.. thường rất khó định giá và thương lượng, thường đòi hỏi cần họp bàn để tổ chức bỏ phiếu giữa các cổ đông về việc bán công ty. Thêm vào đó, hình thức này còn liên quan đến nhiều vấn đề về thủ tục pháp lý khi chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, dẫn tới làm tăng chi phí khi thực hiện M&A.

Căn cứ trên đặc thù của thương vụ làm ăn

Căn cứ trên đặc thù của thương vụ làm ăn : đây là cách phân loại theo UNCTAD ( 2011 ), với 2 loại : M&A thân thiện, M&A thù nghịch

 • M&A thân thiện: là hình thức ban quản trị công ty mục tiêu hay công ty bị mua lại) đồng thuận và ủng hộ trong giao dịch mua lại đó. Các thương vụ M&A này thường xuất phát từ lợi ích chung của cả hai bên.
 • M&A thù nghịch – M&A bất hợp tác: là hình thức ban quản trị của công ty mục tiêu không đồng ý và sử dụng các biện pháp nhằm chống lại sự thâu tóm, mua lại từ phía công ty đi mua. Đây là những thương vụ không có sự ủng hộ của ban quản lý của công ty mục tiêu, bởi đôi khi, việc thâu tóm có thể gây nên những tổn thất cho công ty mục tiêu.

Căn cứ vào khoanh vùng phạm vi, chủ quyền lãnh thổ

Căn cứ vào khoanh vùng phạm vi, chủ quyền lãnh thổ : M&A hoàn toàn có thể phân loại thành 3 loại : Inbound M&A, Outbound M&A, Domestic M&A .

 • Inbound M&A: Đây là hình thức mua bán và sáp nhập trong đó các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài tham gia đầu tư vào thị trường một quốc gia thông qua việc đầu tư vào hoặc thâu tóm doanh nghiệp nội địa của quốc gia đó.
 • Outbound M&A: Đây là hình thức mua bán và sáp nhập trong đó tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức nội địa thực hiện đầu tư ra nước ngoài thông qua việc thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài tại nước đến đầu tư.
 • Domestic M&A: các thương vụ M&A diễn ra giữa các doanh nghiệp trong một quốc gia bao gồm cả công ty nội địa, công ty nước ngoài thành lập và hoạt động tại quốc gia đó.

Quy trình MA

M&A Process - Steps in the Mergers & Acquisitions Process
Quá trình M&A có nhiều bước và trong trong thực tiễn thường hoàn toàn có thể mất từ ​ ​ 6 tháng đến vài năm để hoàn thành xong :

Bước 1 : Xây dựng kế hoạch MA

Đầu tiên, trước khi bước vào quy trình M&A, tiên phong người quản trị là Giám đốc điều hành quản lý hay chỉ huy cấp cao cần kiến thiết xây dựng, tăng trưởng kế hoạch M&A rõ ràng về những gì họ mong ước đạt được từ việc mua lại và kế hoạch, phương pháp để đạt được tiềm năng đó .

Bước 2 : Xác định tiêu chuẩn tìm kiếm MA

Xác định những tiêu chuẩn chính để xác lập những công ty tiềm năng tiềm năng ( ví dụ : doanh thu, vị trí địa lý hoặc cơ sở người mua )

Bước 3 : Đánh giá những tiềm năng tiềm năng

Người quản trị sử dụng những tiêu chuẩn tìm kiếm được xác lập của họ để tìm kiếm và sau đó nhìn nhận những công ty tiềm năng tiềm năng từ list đã được lập .

Bước 4 : Bắt đầu lập kế hoạch mua lại

Người tóm gọn liên hệ với một hoặc nhiều công ty cung ứng tiêu chuẩn tìm kiếm của mình và có vẻ như phân phối giá trị tốt ; mục tiêu của những cuộc hội thoại bắt đầu là để có thêm thông tin và để xem mức độ tương thích của việc sáp nhập hoặc mua lại công ty tiềm năng là như thế nào .

Bước 5 : Thực hiện nghiên cứu và phân tích định giá

Giả sử những liên lạc và cuộc hội thoại khởi đầu diễn ra tốt đẹp, người tóm gọn nhu yếu công ty tiềm năng phân phối thông tin đáng kể ( kinh tế tài chính hiện tại, v.v. ) để cho người tóm gọn nhìn nhận thêm tiềm năng, cả về doanh nghiệp và tiềm năng mua lại tương thích

Bước 6 : Đàm phán

Sau khi sản xuất một số ít quy mô định giá của công ty tiềm năng, người tóm gọn phải có đủ thông tin để cho phép nó kiến thiết xây dựng một ý kiến đề nghị hài hòa và hợp lý ; Khi yêu cầu bắt đầu đã được trình diễn, hai công ty hoàn toàn có thể thương lượng những pháp luật cụ thể hơn

Bước 7 : Thẩm định

Sự thẩm định và đánh giá nhằm mục đích mục tiêu xác nhận hoặc kiểm soát và điều chỉnh giá trị của công ty tiềm năng bằng cách triển khai kiểm tra và nghiên cứu và phân tích cụ thể mọi góc nhìn của hoạt động giải trí của công ty tiềm năng – những chỉ số kinh tế tài chính, gia tài và nợ, người mua, nguồn nhân lực, …

Bước 8 : Hợp đồng mua và bán

Khi không có yếu tố lớn phát sinh, bước tiếp theo là thực thi hợp đồng mua và bán ở đầu cuối ; những bên sẽ đưa ra quyết định hành động ở đầu cuối về loại thỏa thuận hợp tác mua hàng, mặc dầu đó là mua gia tài hay mua CP .

Bước 9 : Tài chính

Khi thỏa thuận hợp tác ký kết, những nhà đầu tư thường nhận được một CP mới trong hạng mục góp vốn đầu tư của họ – CP lan rộng ra của công ty mua lại. Đôi khi những nhà đầu tư sẽ nhận được CP mới xác lập một thực thể doanh nghiệp mới được tạo ra bởi thỏa thuận hợp tác M&A. Trong một vụ sáp nhập mà một công ty mua một công ty khác, công ty mua lại sẽ giao dịch thanh toán cho CP của công ty tiềm năng bằng tiền mặt, CP hoặc cả hai .

Bước 10 : Kết thúc thanh toán giao dịch

Kết thúc thanh toán giao dịch, những nhóm quản trị của tiềm năng và người tóm gọn thao tác cùng nhau trong quy trình sáp nhập hai công ty. Người mua và Người bán thường có một số ít kiểm soát và điều chỉnh kinh tế tài chính sau khi kết thúc và Người mua phải tích hợp công ty được mua lại vào công ty mẹ hoặc bảo vệ rằng họ hoàn toàn có thể liên tục hoạt động giải trí như một doanh nghiệp độc lập .

Các thương vụ làm ăn M&A lớn, nổi bật trên quốc tế và Nước Ta

Các thương vụ làm ăn M&A điển hình nổi bật trên quốc tế

Những thương vụ làm ăn M&A “ khét tiếng ” của quốc tế

Hàng loạt các vụ mua bán sáp nhập diễn ra trên khắp thế giới, khắp các ngành nghề, khắp các công ty, tập đoàn cả trong và ngoài nước. Điểm lại một số thương vụ M&A nổi tiếng trên thế giới để thấy rằng, thâu tóm và sáp nhập không chỉ là cách triệt hạ nhau mà còn là cách để “nương nhau cùng vượt lũ” trong bối cảnh đầy khó khăn của thị trường.

Những thương vụ làm ăn Sáp nhập và Mua lại ( M và A ) trong khối kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước

Xem xét những nghành triển khai sáp nhập và mua lại ( M&A ), hoàn toàn có thể nói ngân hàng nhà nước là ngành có hoạt động giải trí sáp nhập và mua lại ( M&A ) diễn ra sôi động nhất. Đầu tiên phải kể đến hai triệu phú ngân hàng nhà nước, ABN Amro của Hà Lan và Barclays PLC của Anh. Hai triệu phú này đã chính thức sáp nhập với nhau với trị giá hơn 91 tỷ USD. Đây được coi là thương vụ làm ăn sáp nhập lớn chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc ngành ngân hàng nhà nước châu Âu nói riêng và trong ngành công nghiệp kinh tế tài chính toàn thế giới nói chung. Theo thoả thuận sáp nhập này, tập đoàn lớn mới có tên gọi Barclays PLC, có đặt trụ sở chính đặt tại Amsterdam ( Hà Lan ) có khoảng chừng 47 triệu người mua trên toàn thế giới với ban điều hành quản lý mới gồm 10 thành viên từ Barclays và 9 thành viên từ ABN Amro. Điều này cũng có nghĩa Barclays sáp nhập với ABN Amro sẽ tạo ra một trong những tập đoàn lớn ngân hàng nhà nước lớn nhất thế giới tính theo số vốn thị trường. Không dừng lại ở đó, ngân hàng nhà nước ABN Amro còn liên tục sáp nhập với Liên minh Ngân hàng Hoàng gia Scotland RBS, Stantander của Tây Ban Nha và Fortis của Bỉ – Hà Lan. Thương vụ này có tổng giá trị 101 tỷ USD. Tiếp đến là Unicredit SPA – một ngân hàng nhà nước nổi tiếng bậc nhất của Italia đã mua lại những ngân hàng nhà nước Societe Generale SA và Capitalia SpA gây rối loạn dư luận .
Tại khối ngành ngân hàng nhà nước Mỹ, tham vọng đứng đầu ngành ngân hàng nhà nước trong nước của Mỹ là động lực khiến Bank of America mua lại Merrill Lynch với giá 50 tỷ USD. Cuộc sáp nhập này đã cho sinh ra tập đoàn lớn kinh tế tài chính hùng mạnh nhất quốc tế. Theo đó, Bank of America đã trở thành ngân hàng nhà nước thương mại lớn nhất tại Mỹ tính theo lượng tiền gửi và lượng vốn hóa thị trường và là ngân hàng nhà nước thành viên thuộc tập đoàn lớn bảo hiểm tiền gửi Mỹ ( FDIC ). Qua đây, Bank of America thu tới 90 % doanh thu từ thị trường trong nước nước Mỹ. Mục tiêu của ngân hàng nhà nước là luôn đứng đầu tại ngành ngân hàng nhà nước trong nước Mỹ và ngân hàng nhà nước này đã làm được điều đó trải qua hàng loạt thương vụ làm ăn tóm gọn trong đó có việc mua lại Trụ sở ngân hàng nhà nước ABN Amro tại Bắc Mỹ và tập đoàn lớn ngân hàng nhà nước kinh tế tài chính Lasalle với trị giá 21 tỷ đô la Mỹ, mua lại triệu phú thẻ tín dụng thanh toán MBNA với giá 35 tỷ. Có thể coi đây là thương vụ làm ăn mua lại Merril Lynch có tính lịch sử vẻ vang trên thị trường tài chính Mỹ trong toàn cảnh kinh tế tài chính nước này đang đương đầu với rất nhiều khó khăn vất vả như lúc bấy giờ
Bên cạnh triệu phú Bank of America, thương vụ làm ăn mua lại nổi tiếng trong giới ngân hàng nhà nước trong thời hạn gần đây phải kể đến thương vụ làm ăn mua lại của Wells-Fargo với ngân hàng nhà nước Wachovia với giá trị 15,1 tỷ đô la Mỹ. Sau khi vượt qua được đối thủ cạnh tranh Citigroup trong thương vụ làm ăn cạnh tranh đối đầu mua lại Wachovia, Wells Fargo đã nâng tầm của mình lên ngang hàng với những đối thủ cạnh tranh ngân hàng nhà nước lớn khác tại Mỹ như JP Morgan Chase và Bank of America. Theo đó, ngân hàng nhà nước này sẽ có gia tài 1.420 tỷ đô la và trở thành ngân hàng nhà nước lớn thứ ba của Mỹ .
Tiếp theo phải kể đến thương vụ làm ăn sáp nhập thành công xuất sắc trong ngành ngân hàng nhà nước Nhật Bản khi Mitsubishi UFJ Financial group là hiệu quả của sự sáp nhập giữa hai ngân hàng nhà nước UFJ Holding và Mitsubishi Tokyo Financial group. Đại ngân hàng nhà nước này đã chính thức được xây dựng và đi vào hoạt động giải trí vào 01/10/2005. Mitsubishi UFJ Financial group giờ đã trở thành một trong những tập đoàn lớn kinh tế tài chính hùng mạnh nhất quốc tế có số vốn lên tới 1.770 tỷ USD với 40 triệu người mua, vượt qua ngân hàng nhà nước Citigroup của Mỹ về giá trị gia tài. Các nhà nghiên cứu và phân tích cho rằng việc sáp nhập này biểu lộ sự hồi sinh của ngành ngân hàng nhà nước Nhật Bản sau thời hạn nợ nần chồng chất .
Sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán New York NYSE ( Mỹ ) đã mua Euronext với giá 14,3 tỷ USDI ; hai công ty bảo hiểm nhân thọ số 1 tại Anh là Resolution và Friends Provident cũng sáp nhập lại với nhau với trị giá 8,3 tỷ bảng Anh cùng nằm trong những vụ mua lại và sáp nhập nổi tiếng khác trên thị trường kinh tế tài chính quốc tế .

Những thương vụ làm ăn Sáp nhập và Mua lại ( M và A ) trong khối ngành công nghệ tiên tiến

Bên cạnh ngành ngân hàng nhà nước, những nghành khác cũng không chịu đứng yên. Công ty Antel – nhà sản xuất dịch vụ wifi đứng trong lớp 10 tại Mỹ đã sáp nhập vào Công ty TPG Capital và Goldman Sachs với trị giá 27,5 tỷ USD ; Tập đoàn Thomson ( Canada ) đã mua hãng tin Reuters ( Anh ) với giá trên 17 tỷ USD ; Tập đoàn Rio Tinto ( Anh – Atralia ) đã mua Công ty thép Alcan ( Canada ) với giá 38,1 tỷ USD .
Tập đoàn Sony đã sáp nhập vào Công ty Truyền thông AB L.M. Ericsson từ tháng 9/2001. Tại thời gian đó, Ericsson đang bị Nokia cho ra rìa. Không thể ngồi một bên khi thị trường đang dần rơi vào tay đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu Nokia. Ericsson buộc phải tự tìm lối thoát cho mình. Theo đó, những người đứng đầu của Ericsson đã nghĩ tới hình thức sáp nhập và mua lại ( M&A ) như một phương pháp cứu cánh cho hãng. Còn so với Sony, với tham vọng lan rộng ra và bành trướng nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại, đã hướng tới tích hợp với Ericsson như tiềm năng và kỳ vọng mới. Có lẽ nhờ thế mà hai ý tưởng sáng tạo lớn gặp nhau. Sự sáp nhập giữa công nghệ tiên tiến điện thoại cảm ứng Ericsson và năng lực chinh phục người mua của Sony không tránh khỏi sự tò mò trong giới kinh doanh thương mại. Nhưng, tác dụng thật như mong ước, tên thương hiệu Sony Ericsson đã và đang được lòng người tiêu dùng .
Việc hợp tác tên thương hiệu giữa Apples Ipod và HP là trường hợp được cho là ngược đời nổi bật. Bởi HP vốn đã là một tên thương hiệu mạnh, có uy tín và lịch sử dân tộc tăng trưởng truyền kiếp với quy mô khổng lồ, trong khi đó, Apple là một công ty trẻ tuổi. Hai tên thương hiệu này có vẻ như không hề có sự hòa hợp khi tiến tới việc phối hợp với nhau. Nhưng, họ đã chứng tỏ sự sáp nhập của mình là trọn vẹn có cơ sở. Một công ty truyền kiếp với đầy kinh nghiệm tay nghề với một công ty trẻ của phát minh sáng tạo, phá cách về hình thức cũng như công nghệ tiên tiến. Kết quả của sự sáp nhập lịch sử dân tộc này là sự tăng cường sức mạnh tên thương hiệu và những kế hoạch marketing rất đáng quan tâm .
Một thương vụ làm ăn sáp nhập và mua lại ( M&A ) khác mang lại hiệu suất cao góp vốn đầu tư can đảm và mạnh mẽ và tầm nhìn kế hoạch là Tập đoàn Oracle mua Công ty Siebel, nhà cung ứng ứng dụng CRM ( customer relation manager – quản trị quan hệ người mua ). Bởi khi đó, họ hợp nhất để tiến hành và tăng cường năng lực tích hợp những ứng dụng và tài liệu giữa những mẫu sản phẩm, tương hỗ tối đa trong quản trị và tương hỗ người mua vận tốc hơn. Và nhờ có kế hoạch này mà Oracle đã giành được thị trường từ tay đối thủ cạnh tranh SAP .
Gần đây dư luận quốc tế đặc biệt quan trọng quan tâm đến thương vụ làm ăn hợp tác của hai triệu phú trong ngành công nghệ tiên tiến của Mỹ là Microsoft và Yahoo. Sau hơn một năm rưỡi đàm phán, ở đầu cuối thì hai gã khổng lồ cũng đạt được một thỏa thuận hợp tác chung đường lê dài 10 năm, mà tiềm năng hiển nhiên là nhắm vào quân địch chung Google, hãng đang trấn áp tới 65 % thị trường tìm kiếm trực tuyến. Việc hợp tác giữa hai triệu phú này được nhiều người mong ngóng từ lâu, phút chót cũng thành hiện thực. Trong một thập kỷ tới, Yahoo. com và Bing. com sẽ vẫn duy trì tên thương hiệu của mình, tuy nhiên những tác dụng tìm kiếm trên Yahoo. com sẽ có một dòng chú thích đi kèm là “ được cung ứng bởi Bing ”. Đổi lại, Yahoo sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lôi cuốn những nhà quảng cáo lớn về cho cả hai công cụ tìm kiếm. Microsoft sẽ trả cho Yahoo 88 % lệch giá mà hãng này kiếm được từ những lượt tìm kiếm trên Yahoo. Gã khổng lồ ứng dụng cũng có quyền tích hợp công nghệ tiên tiến tìm kiếm của Yahoo vào trong nền tảng tìm kiếm Web sẵn có của mình. Mục đích của liên minh này không gì khác là tiến công can đảm và mạnh mẽ hơn nữa vào một thị trường mà bấy lâu nay Google vẫn là bá chủ .

Những thương vụ làm ăn Sáp nhập và Mua lại ( M&A ) trong khối ngành ôtô

Thương vụ Sáp nhập và Mua lại ( M và A ) Chrysler – Fiat : Cuộc khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính và suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính đang diễn ra như giọt nước làm tràn ly đã gây ra những tác động ảnh hưởng nặng nề so với khối ngành ôtô trên quốc tế. Do đó, việc hợp tác mua lại và sáp nhập là một khuynh hướng tất yếu trong toàn cảnh khó khăn vất vả chung của khối ngành này .
Một trong những thương vụ làm ăn hợp tác mua lại thành công xuất sắc trong thời hạn qua phải kể đến việc Fiat – hãng sản xuất ôtô của Ý đã mua lại CP của hãng sản xuất ôtô lớn thứ ba của Mỹ là Chrysler sau khi hãng này đệ đơn xin bảo lãnh phá sản. Đơn xin phá sản của Chrysler và thỏa thuận hợp tác của hãng xe này với Fiat được giới quan sát xem là diễn biến có tác động ảnh hưởng quan trọng so với toàn ngành công nghiệp ôtô của quốc tế, gồm có cả những đối thủ cạnh tranh và những nhà sản xuất của Chrysler. Theo đó, Chrysler đã giật mình công bố đã đạt được thỏa thuận hợp tác sáp nhập với Fiat, trong đó hãng xe của Ý khởi đầu sẽ nắm giữ 20 % CP trong Chrysler. Thỏa thuận này cũng được cho phép Fiat được nắm giữ lượng CP lên tới 35 % trong Chrysler nếu hãng xe Italy này góp vốn đầu tư vào hoạt động giải trí tại thị trường Mỹ và chuyển giao công nghệ tiên tiến sản xuất xe kích cỡ nhỏ cho Chrysler. Ngoài ra, một khi Chrysler đã hoàn tất việc thanh toán giao dịch những khoản vay đã được cấp cho Bộ Tài chính Mỹ, Fiat ở đầu cuối hoàn toàn có thể chiếm hữu CP 51 % trong Chrysler .
Lý do quan trọng nhất để hãng xe lớn nhất Italia mong ước bắt tay với Chrysler không gì khác là để có cầu nối xâm nhập vào thị trường Mỹ. Với nội lực vốn có, trải qua Chrysler, Fiat thừa sức tạo nên điều giật mình trên thị trường Mỹ. Những mẫu xe Fiat rất muốn đưa vào Mỹ lúc bấy giờ là mẫu xe nhỏ chạy khách Fiat 500 và 1 số ít mẫu Alfa Romeo mới. Các mẫu xe này nếu xuất hiện tại Mỹ chắc như đinh sẽ rất đắt hàng bởi giá rẻ, tiết kiệm ngân sách và chi phí nguyên vật liệu và mẫu mã mê hoặc. Tuy nhiên, Fiat nhận thấy rằng những mẫu xe của mình sẽ hút khách hơn nếu được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ .
Về phần mình, Chrysler cũng thu được không ít quyền lợi nếu bắt tay với gã khổng lồ của Ý. Ngoài những nguồn lợi về kinh tế tài chính giúp Chrysler vượt qua khủng hoảng cục bộ, hãng xe Mỹ này còn nhận được sự trợ giúp về mặt công nghệ tiên tiến trong công cuộc chinh phục người mua không dễ chiều tại Châu Âu .
Thương vụ Sáp nhập và Mua lại ( M và A ) Volkswagen – Porsche : Khối ngành ôtô Châu Âu trong thời hạn qua cũng không kém phần sinh động trong những thương vụ làm ăn mua lại và sáp nhập. Ngoài việc khối ngành ôtô Đức đang xem xét việc mua lại phân nhánh Opel của GM tại Châu Âu, với khuynh hướng thành công xuất sắc nghiêng về hãng Magna của Canada thì hiện khối ngành ôtô của Châu Âu cũng nhận được thông tin vui về thỏa thuận hợp tác sáp nhập giữa hai triệu phú ôtô của Đức là Volkswagen và Porsche. Theo đó, tính đến năm 2011, hai hãng sẽ về chung một mái nhà và trở thành một trong những tên thương hiệu ôtô lớn nhất tại Châu Âu .
Nhà sản xuất xe lớn nhất châu Âu – Volkswagen và Porsche công bố họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác sáp nhập hoạt động giải trí để trở thành một tập đoàn lớn xe hơi nhất thể hóa dưới sự chỉ huy của Volkswagen. Theo thỏa thuận hợp tác này, cho đến cuối năm 2009, Volkswagen sẽ mua 42 % CP của Porsche. Cuộc sáp nhập này sẽ tạo nên một tập đoàn lớn khổng lồ chiếm hữu 10 tên thương hiệu khét tiếng có doanh thu gần 6.4 triệu xe và hơn 400,000 công nhân viên. Quá trình được thực thi theo tiến trình và dự kiến hoàn tất vào năm 2011 .
Điều mê hoặc ở chỗ, chính Porsche mới là công ty trong mấy năm gần đây đã nỗ lực để giành quyền trấn áp Volkswagen và Porsche cũng đã chiếm hữu 51 % CP của tập đoàn lớn Đức khổng lồ, thậm chí còn còn đặt tiềm năng đưa số lượng này lên 75 %. Tuy nhiên, cùng lúc, Porsche cũng nợ gần 10 tỉ euro ( khoảng chừng 14 tỉ USD ) do tác động ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện hành, dẫn đến sự ra đi của Porsche CEO Wendelin Wiedeking và buộc công ty phải tìm kiếm sự trợ giúp từ Volkswagen .

Tổng hợp những M&A lớn trên quốc tế

M&A lớn những năm 1990

Rank
Năm
Bên mua
Bên bán
Giá trị giao dịch (tính bằng USD)

1
1999
Vodafone Airtouch PLC
Mannesmann
202,000,000,000

2
1999
Pfizer
Warner-Lambert
90,000,000,000

3
1998
Exxon
Mobil
77,200,000,000

4
1998
Citicorp
Travelers Group
73,000,000,000

5
1999
SBC Communications
Ameritech Corporation
63,000,000,000

6
1999
Vodafone Group
AirTouch Communications
60,000,000,000

7
1998
Bell Atlantic
GTE
53,360,000,000

8
1998
BP
Amoco
53,000,000,000

9
1999
Qwest Communications
US WEST
48,000,000,000

10
1997
Worldcom
MCI Communications
42,000,000,000

M&A lớn những năm 2000

Rank
Năm
Bên mua
Bên bán
Giá trị giao dịch (tính bằng USD)

1
2000
Fusion: AOL Inc. (America Online)
Time Warner
164,747,000,000

2
2000
Glaxo Wellcome Plc.
SmithKline Beecham Plc.
75,961,000,000

3
2004
Royal Dutch Petroleum Company
“Shell” Transport & Trading Co.
74,559,000,000

4
2006
AT&T Inc.
BellSouth Corporation
72,671,000,000

5
2001
Comcast Corporation
AT&T Broadband
72,041,000,000

6
2009
Pfizer Inc.
Wyeth
68,000,000,000

7
2000
Spin-off: Nortel Networks Corporation

59,974,000,000

8
2002
Pfizer Inc.
Pharmacia Corporation
59,515,000,000

9
2004
JPMorgan Chase & Co.
Bank One Corporation
58,761,000,000

10
2008
InBev Inc.
Anheuser-Busch Companies, Inc.
52,000,000,000

M&A lớn từ 2010–nay

Năm
Bên mua
Bên bán
Giá trị giao dịch(tính bằng USD)

2011
Google
Motorola Mobility
9,800,000,000

2011
Microsoft Corporation
Skype
8,500,000,000

2011
Berkshire Hathaway
Lubrizol
9,220,000,000

2012
Deutsche Telekom
MetroPCS
29,000,000,000

2013
Softbank
Sprint Corporation
21,600,000,000

2013
Berkshire Hathaway
H. J. Heinz Company
28,000,000,000

2013
Microsoft Corporation
Nokia Handset & Services Business
7,200,000,000

2014
Facebook
WhatsApp
19,000,000,000

Các thương vụ làm ăn M&A nổi bật tại Nước Ta

Một số thương vụ làm ăn M&A ngành kinh doanh nhỏ

Vingroup mua Fivimart

Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại VinCommerce, đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup vừa hoàn tất thương vụ mua lại toàn bộ chuỗi Fivimart gồm 23 siêu thị từ Công ty cổ phần Nhất Nam.

Sau biến hóa tên thương hiệu, Vingroup sẽ tăng cường thực phẩm tươi sống bảo đảm an toàn, những nhãn hàng riêng như nông sản, thực phẩm sơ chế và chế biến, hàng tiêu dùng mái ấm gia đình … cho chuỗi nhà hàng siêu thị mua lại từ Nhất Nam .

Thế Giới Di Động mua Trần Anh

Tháng 8/2017, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động hoàn tất thương vụ mua lại chuỗi điện máy của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh – đơn vị vào thởi điểm đó sở hữu 39 trung tâm tại nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc và miền Trung. Trong đó, riêng tại Hà Nội, Trần Anh có 14 điểm bán.

Thế Giới Di Động đã từng bước kết hợp các chương trình khuyến mại và chuyển đổi toàn bộ cửa hàng sang thương hiệu mới. Kết quả kinh doanh của Trần Anh đã được hợp nhất vào chuỗi Điện máy Xanh.

Central Group mua Big C, Nguyễn Kim

Tháng 4/2016, Central Group – Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan đã vượt qua một loạt các đối thủ lớn để sở hữu Big C Việt Nam với giá trị thương vụ vào khoảng hơn một tỷ USD (23.300 tỷ đồng).

Sau khi thương vụ làm ăn hoàn tất, Central Group vẫn sử dụng tên thương hiệu chợ giao thương Big C và cho biết kế hoạch liên tục góp vốn đầu tư thêm những TT thương mại mới, đồng thời tăng cấp những siêu thị nhà hàng hiện hữu thành trung tâm thương mại kinh doanh nhỏ hạng sang .

Vingroup mua Oceanmart

Tháng 10/2014, Tập đoàn Vingroup mua lại 70% cổ phần Công ty Ocean Retail (ORC) – một thành viên của OceanGroup sở hữu chuỗi siêu thị Oceanmart. Thương vụ diễn ra cùng thời điểm Vingroup công bố hai thương hiệu mới VinMart và Vinmart+ với kế hoạch xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ gồm 100 siêu thị và chuỗi 1.000 cửa hàng tiện ích trên khắp Việt Nam trong vòng 3 năm. Sau giao dịch này, Oceanmart được đổi tên thành Vinmart.

Metro về tay Berli Jucker

Tháng 8/2014, Tập đoàn Metro (Đức) chuyển nhượng mảng kinh doanh sỉ (bán buôn) tại Việt Nam cho Tập đoàn Berli Jucker (BJC) của Thái Lan. BJC tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của Metro tại Việt Nam, bao gồm 19 trung tâm phân phối và danh mục bất động sản có liên quan. Giá trị thương vụ vào khoảng 655 triệu euro (tương đương 879 triệu USD).

Tập đoàn Metro xuất hiện tại thị trường Nước Ta năm 2002 với nghành kinh doanh thương mại bán sỉ. Sau một năm về tay ông chủ người Thái, tuy vẫn giữ nguyên số lượng ẩm thực ăn uống, tuy nhiên đầu năm 2017, mạng lưới hệ thống này đổi tên thành MM Mega Market, tên thương hiệu Metro “ biến mất ” khỏi thị trường Nước Ta .

Những thương vụ làm ăn M&A lội ngược dòng : “ Ta ” mua “ Tây ”

Mặc dù chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong danh sách các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tiêu biểu được thống kê nhưng các thương vụ M&A doanh nghiệp Việt Nam mua công ty nước ngoài đều đã chứng minh được “bản lĩnh tiên phong” và vị thế của doanh nghiệp Việt trên sân chơi toàn cầu.

FPT mua 90% cổ phần công ty tư vấn của Mỹ

Ngày 12/7/2018, FPT đã chọn cách khá đặc biệt quan trọng – hội nghị trực tuyến từ hai nửa địa cầu Nước Ta và Mỹ, để công bố thương vụ làm ăn mua 90 % CP của Intellinet, công tư vấn công nghệ tiên tiến của Mỹ. Tổng giá trị thương vụ làm ăn khoảng chừng 50 triệu USD, trong đó FPT sẽ tra ngay 30 triệu USD, phần còn lại sẽ được trả dựa trên hiệu quả kinh doanh thương mại của Intellinet trong vòng 3 năm .

Vinfast với thương vụ mua GM Việt Nam

Sau sự kiện công bố thi công xí nghiệp sản xuất ôtô Vinfast với tổng vốn góp vốn đầu tư 1,5 tỷ USD hồi đầu năm, Vingroup lại liên tục khẳng định chắc chắn tham vọng lớn trong ngành công nghiệp ôtô Nước Ta với thương vụ làm ăn nhận chuyển nhượng ủy quyền, tiếp quản hàng loạt xí nghiệp sản xuất GM tại TP. Hà Nội .

Vinamilk chi 90 triệu USD vào nhà máy sữa bột tại New Zealand

Vào năm 2011, Vinamilk ghi lại hành trình dài ra quốc tế với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư 90 triệu đô New Zealand để nắm giữ 20 % CP của nhà máy sản xuất bột sữa Miraka tại New Zealand. Đến nay xí nghiệp sản xuất đã sang góp vốn đầu tư quy trình tiến độ 2 .
Hai năm sau, Vinamilk liên tục thực thi thương vụ làm ăn M&A đình đám tại thị trường Mỹ. Tập đoàn này đã chi 7 triệu USD để nắm 70 % CP của Công ty sữa Driftwood Dairy và đến nay đã mua tiếp 30 % để nắm hàng loạt công ty .
Driftwood Dairy là công ty chuyên sản xuất và phân phối những loại sản phẩm từ sữa ( sữa tươi, sữa đậu nành, kem sữa … ), nước hoa quả và món ăn nhẹ … Đặc biệt, đây là nhà phân phối sữa lớn nhất cho những trường học tại bang California .
Sau khi góp vốn đầu tư xí nghiệp sản xuất ở New Zealand rồi mua công ty sữa ở Mỹ, ngay đầu năm năm trước, “ ông lớn ” ngành sữa Việt liên tục góp vốn đầu tư 51 % vốn góp vào Công ty Angkor Dairy Products Company Limited tại Campuchia, nắm quyền quản lý và điều hành công ty sữa lớn của Campuchia. Nhà máy sữa này có hiệu suất 19 triệu lít sữa mỗi năm, 80 triệu hộp sữa đặc …

Massan làm chủ công ty thức ăn lớn của Pháp

Năm năm ngoái, Tập đoàn Masan gây chấn động trong làng thức ăn chăn nuôi khi công bố mua lại 52 % CP Công ty CP Việt – Pháp chuyên sản xuất thức ăn gia súc ( tên thương hiệu Proconco ) và 70 % CP Công ty CP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế ( Anco ) bằng việc mua lại 99,99 % CP của Công ty TNHH Sam Kim. Sam Kim sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Masan Nutri-Science .
Sang năm năm nay, Masan cũng mua thành công xuất sắc tiếp 30 % CP còn lại của Anco, nâng chiếm hữu công ty lên 100 % .
Đây là bước tiến kế hoạch quan trọng trong kế hoạch thiết kế xây dựng chuỗi sản xuất khép kín của doanh nghiệp .

Tổng kết MA

M&A nghĩa là gì? M&A là viết tắt của 2 cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). Hoạt động M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hay mua lại 1 phần (số cổ phần) hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác. Mục đích của một thương vụ M&A không đơn thuần chỉ là sở hữu cổ phần, mà nhằm mục đích tham gia và quyết định các vấn đề quan trọng, tác động đến hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị của doanh nghiệp bị sáp nhập/mua lại.

Mergers (Sáp nhập) là sự liên kết giữa các doanh nghiệp có cùng quy mô và cho ra đời một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân mới. Toàn bộ tài sản, lợi ích chung, quyền hay nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập hay bị mua lại sẽ “về tay” doanh nghiệp sáp nhập.

Acquisitions (Mua lại) là hình thức một doanh nghiệp lớn sẽ mua lại những doanh nghiệp nhỏ và yếu hơn và doanh nghiệp mua vẫn giữ tư cách pháp nhân cũ. Doanh nghiệp mua lại được quyền sở hữu hợp pháp đối với doanh nghiệp được mua.

Vai trò của chiến lược M&A là gì? Nó giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần, tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu lại số lượng nhân lực hợp lý hơn, cắt giảm chi phí phát sinh không cần thiết, tận dụng công nghệ được chuyển giao,…

So sánh hai hình thức hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

Phân biệt hợp nhất và sáp nhập theo Luật Doanh nghiệp năm trước

Các tiêu chí so sánh
Hợp nhất doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp
1. Khái niệm
Nhiều công ty hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
Nhiều công ty (gọi là công ty bị sáp nhập – BSN)

sáp nhập vào một công ty khác

(công ty nhận sáp nhập – NSN), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị sáp nhập.

2. Các chủ thể liên quan
Công ty bị hợp nhất;
Công ty được hợp nhất .
Công ty bị sáp nhập;
Công ty nhận sáp nhập .
3. Hình thức
Các công ty mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập 1 công ty mới.
Các công ty BSN mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho công ty NSN.

4. Hậu quả pháp lý
Tạo ra một công ty mới (công ty được hợp nhất) và chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
Chấm dứt sự tồn tại của các công ty BSN và giữ nguyên sự tồn tại của công ty NSN.

5. Trách nhiệm pháp lý của công ty được hợp nhất hoặc sáp nhập
Công ty hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất.
Các công ty BSN chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang cho công ty NSN.

6. Quyền quyết định
Các công ty tham gia hợp nhất cùng có quyền quyết định trong Hội đồng quản trị công ty được hợp nhất tùy vào số vốn đóng góp của mỗi bên.
Chỉ công ty nhận sáp nhập được quyền quyết định, điều hành và quản lý.

7. Đăng ký doanh nghiệp
Công ty được hợp nhất tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
Công ty nhận sáp nhập tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

M&A nên dịch thế nào cho đúng ?

Như các bạn thấy, có tài liệu dịch cụm từ M&A thành Sáp nhập và mua lại, Sáp nhập và thâu tóm, Mua bán và sáp nhập. Còn trong Luật doanh nghiệp Việt Nam 2014 mới nhất hiện tại, không có khái niệm mua bán doanh nghiệp, chỉ có cụm từ Hợp nhất và sáp nhập. Vậy bạn sẽ dịch và hiểu như thế nào?

Để đơn thuần hơn, hãy xem hình ảnh bên dưới nhé, bạn sẽ tự mình nhớ lâu hơn !

Mergers

Sáp nhập
Hai hoặc nhiều công ty tạo thành một công ty mới !

Acquisitions

Mua lại

Công ty lớn thâu tóm công ty nhỏ hơn! “Cá lớn nuốt cá bé

5

/

5
(
5
bầu chọn
)

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *