Mẫu ủy quyền ký hợp đồng Doanh nghiệp

28 Tháng Ba, 2019

5
/
5
(
1
bầu chọn
)

Sau khi xây dựng doanh nghiệp, để san sẻ nghĩa vụ và trách nhiệm cũng như phân loại việc làm cho hài hòa và hợp lý, những doanh nghiệp thường dùng Ủy quyền để ký 1 số ít mô hình hợp đồng nhất định. Có thể tìm hiểu thêm mẫu dưới đây để dùng vào hoạt động giải trí doanh nghiệp :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*****—–

GIẤY  UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 ;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động giải trí của … … … .. Nghị quyết số … / … .. ngày …. / …. / …. của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần … … …. ;
Căn cứ Quyết định số … ngày … / … / … .. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần … … … về việc phân công, ủy quyền cho … … ;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………………..

Giám đốc … … … … … … … … … … … … .. Công ty Cổ phần … … … … … … …. … … … ..
Số CMTND : … … … … … … … .., ngày cấp … … … …. … …, nơi cấp … … … … … .. … …

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………..

Phó giám đốc … … … … … … … … … … … Công ty Cổ phần … … … … … … … … … … …
Số CMTND : … … … .. …., ngày cấp … … … … … … .. …, nơi cấp … … … … … … … … …
Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền đại diện thay mặt Người Ủy quyền triển khai những việc làm sau :

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định hành động và ký những văn bản quản trị Giao hàng hoạt động giải trí của … … … … .. theo pháp luật tại những Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động giải trí của … … … … … phát hành kèm theo Nghị quyết số … / …. của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần … … … … .. ( sau đây gọi tắt là Quy chế ) .
2. Được toàn quyền quyết định hành động và ký kết những hợp đồng dịch vụ … … … …
3. Được ký kết những hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền … … … .. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận đồng ý .
4. Được toàn quyền quyết định hành động ký kết những hợp đồng thuê chuyên viên biên soạn, chỉnh sửa và biên tập những yếu tố nghiên cứu và điều tra khoa học về nghành kinh doanh thương mại … … … …, kinh doanh thương mại dịch vụ … … … ;
5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản trị, nhân viên cấp dưới của … … …. Đối với những chức vụ quản trị thuộc thẩm quyền chỉ định của Hội đồng quản trị, Giám đốc … … … .. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định hành động chỉ định .
6. Được quyền ký những hợp đồng với cộng tác viên Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Sàn … … theo lao lý của Quy chế .

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
Click để tải mẫu về
Hi vọng Mẫu sách vở này sẽ giúp Doanh nghiệp hoạt động giải trí được tốt hơn .

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm hoặc cần tư vấn về dịch vụ Kế Toán Thuế trọn gói 2019 – Lập Báo cáo tài chính và Hoàn thiện sổ sách kế toán 2018. Xin vui lòng truy cập 1ketoan.com, để lại thông tin hoặc liên hệ Hotline 0394 292 090 – Zalo: 0394 292 090 để được tư vấn miễn phí!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *