Mẫu sổ kho (thẻ kho) và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán:  Sổ kho (Thẻ kho) dùng để theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ở từng kho. Làm căn cứ xác định số lượng tồn kho dự trữ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và xác định trách nhiệm vật chất của thủ kho. 

Sau đây Tin tức kế toán xin chia sẻ với các bạn mẫu sổ kho (thẻ kho) và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

I. Mẫu sổ kho ( thẻ kho ) theo Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC .

Các bạn tải về:

  >> Bản word 

 >> Bản Excel 

II. Mục đich, địa thế căn cứ và giải pháp ghi sổ .

 

1. Mục đích.

Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho từng thứ nguyên liệu, vật tư, công cụ, dụng cụ, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ở từng kho. Làm địa thế căn cứ xác lập số lượng tồn dư dự trữ vật tư, dụng cụ, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa và xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất của thủ kho .

 2. Căn cứ và giải pháp ghi sổ .

Thẻ kho là sổ tờ rời. Nếu đóng thành quyển thì gọi là “ Sổ kho ”. Thẻ tờ rời sau khi dùng xong phải đóng thành quyển. “ Sổ kho ” hoặc “ thẻ kho ” sau khi đóng thành quyển phải có chữ ký của giám đốc .
Mỗi thẻ kho dùng cho một thứ vật tư, dụng cụ, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cùng thương hiệu, quy cách ở cùng một kho. Phòng kế toán lập thẻ và ghi những chỉ tiêu : tên, thương hiệu, quy cách, đơn vị chức năng tính, mã số vật tư, dụng cụ, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa sau đó giao cho thủ kho để ghi chép hàng ngày. Hàng ngày thủ kho địa thế căn cứ vào Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho ghi vào những cột tương ứng trong thẻ kho. Mỗi chứng từ ghi 1 dòng, cuối ngày tính số tồn dư .
– Cột A : Ghi số thứ tự ;

– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho;

– Cột C, D : Ghi số hiệu của Phiếu nhập kho hoặc Phiếu xuất kho ;
– Cột E : Ghi nội dung của nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh ;
– Cột F : Ghi ngày nhập, xuất kho ;
– Cột 1 : Ghi số lượng nhập kho ;
– Cột 2 : Ghi số lượng xuất kho ;
– Cột 3 : Ghi số lượng tồn dư sau mỗi lần nhập, xuất hoặc cuối mỗi ngày .
Theo định kỳ, nhân viên cấp dưới kế toán vật tư xuống kho nhận chứng từ và kiểm tra việc ghi chép Thẻ kho của Thủ kho, sau đó ký xác nhận vào Thẻ kho ( Cột G ) .

Sau mỗi lần kiểm kê phải tiến hành điều chỉnh số liệu trên Thẻ kho cho phù hợp với số liệu thực tế kiểm kê theo chế độ quy định.

  Các bạn xem thêm: Mẫu sổ kho (thẻ kho) và cách lập theo Thông tư 200.

Dich vu ke toan tron goi so 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *