Mẫu quy chế tiền lương mới nhất năm 2021

Quy chế tiền lương là văn bản pháp luật không thể thiếu trong tổ chức doanh nghiệp nhằm tạo sự phát triển bền vững trong tổ chức nhân sự. Bài viết dưới đây,Kỹ Năng CB sẽ giới thiệu mẫu quy chế tiền lương mới nhất năm 2021 để các bạn tham khảo và áp dụng vào nghiệp vụ thực tiễn.

>>> Xem thêm: Cách xây dựng quy chế lương thưởng chuẩn nhất

Mẫu quy chế tiền lương mới nhất năm 2021

CÔNG TY ABC

Số:  ……./QĐ-ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú   

TP.HN, Ngày … … …. tháng … … …. Năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

( V / v : Ban hành quy chế tiền lương, thưởng và chính sách cho cán bộ, CNV )
– Căn cứ ghi nhận ĐK kinh doanh số : … … ;
– Căn cứ vào điều lệ hoạt động giải trí của Cty … … …
– Căn cứ vào tình hình hoạt động giải trí thực tiễn của Công ty ;

QUYẾT ĐỊNH

I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG:

– Quy định về trả lương, thưởng cho cá thể, bộ phận nhằm mục đích mục tiêu khuyến khích người lao động hoàn thành tố việc làm theo chức vụ và góp phần quan trong vào việc triển khai xong kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại của công ty .
– Quy định về những khoản mà người lao động được nhận khi làm thao tác chính thức tại công ty .
– Quy định về cách tính thưởng, lương của những khoản tiền lương và phụ cấp theo lương .
– Thực thi theo đúng pháp luật của pháp lý về lao động về thưởng lương và chính sách dành cho người lao động .
– Đảm bảo đời sống cho người lao động trong Công ty, yên tâm thao tác, công tác làm việc cung ứng mức sống cơ bản cho người lao động trong công ty .

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG:

– Căn cứ Nghị định 90/2019 / NĐ-CP
– Căn cứ Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 01/01/2021
– Căn cứ Luật việc làm – số 38/2013 / QH13
– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực hiện hành ngàng 01/01/2021
– Căn cứ điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của công ty
– Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng thành viên / Hội đồng quản trị trong ngày … / tháng … / năm … về việc trải qua quy chế trả lương, thưởng của công ty từ năm 2018 ( Hoặc địa thế căn cứ Quyết định của chủ sở hữu công ty so với trường hợp công ty tnhh một thành viên )
– Nội dung được pháp luật trong quy chế này có hiệu lực hiện hành từ ngày được Sở Lao Động – Thương binh xã hội Tỉnh / TP … thừa nhận, bãi bỏ những pháp luật trước đây trái với quy chế này

III. PHẠM VI ÁP DỤNG QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG:

– Áp dụng cho tổng thể người lao động thao tác chính thức tại công ty .

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG

PHẦN I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Lương chính :
Là mức lương trả cho người lao động làm hành chính trong điều kiện kèm theo thông thường theo thời hạn thao tác trong thực tiễn trong tháng. Mức lương này được xác lập theo pháp luật tại Nghị định 90/2019 / NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng .
2. Lương đóng bảo hiểm xã hội :
Là mức tiền lương và phụ cấp theo lương theo pháp luật tại khoản 1 điểm a tại khoản 2 điều 4 Thông tư 47/2015 / TT-BLĐTBXH .
3. Lương thử việc :
Được hưởng 85 % lương mức lương của việc làm đó .
4. Lương khoán :
Là mức lương danh cho cá thể trực tiếp làm việc làm có đặc thù thời vụ, vấn đề, những việc làm được giao trong khoảng chừng thời hạn nhất định, theo khối lương việc làm chi tiếng qua hợp đồng khoán việc .
5. Cách tính lương :
Sử dụng hình thức trả lương theo thời hạn thao tác thực tiễn trong tháng bằng ngày công chấm chuẩn thao tác tháng .
6. Lương thời hạn :
Được vận dụng cho toàn bộ nhân viên cấp dưới và những chỉ huy tham gia thao tác tại công ty .
PHẦN II : CÁC KHOẢN TRỢ CẤP VÀ PHỤ CẤP
Ngoài mức lương chính nhận được qua thỏa thuận hợp tác và ghi rõ trong hợp đồng lao động thì người lao động còn nhận được những khoản trợ cấp và phụ cấp như sau :
1. Phụ cấp :
1.1. Chức danh : Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng kinh doanh thương mại, Kế toán trưởng được hưởng phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm theo những mức sau :

Chức danh

Giám đốc

Phó giám đốc

Kế toán trưởng

Trưởng phòng kinh doanh

Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm

3.000.000

2.000.000

1.000.000

1.500.000

1.2. Tất cả người lao động chính thức ( ngoại trừ lao động thời vụ ) ký hợp đồng lao động trên 03 tháng : được hưởng những loại phụ cấp sau :

Chức danh

Mức phụ cấp/tháng

Ăn trưa

Điện thoại

Xăng xe

Giám đốc

1.500.000

1.00.000
500.000

Phó giám đốc

1.400.000
800.000
400.000

Kế toán trưởng

1.300.000
700.000
300.000

Trưởng phòng kinh doanh thương mại

1.200.000

800.000

800.000

Nhân viên kế toán

một triệu

500.000

300.000

Nhân viên kinh doanh

một triệu

300.000

300.000

Nhân viên bán hàng

một triệu

300.000

300.000

Thủ quỹ

một triệu
300.000

300.000

Thủ kho

một triệu

300.000

300.000

Ghi chú :
– Mức lương trên tính cho 01 tháng thao tác rất đầy đủ theo ngày công hành chính
– Mức hưởng đơn cử được viết trong Hợp đồng lao động hoặc quyết định hành động của hội đồng thành viên cho từng cá thể
– Đây là mức phụ cấp cao nhất mà người lao động được phân công thao tác theo những chức vụ trên hoàn toàn có thể nhận được .
1.3. Người lao động ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng ( thời vụ, khoán, thử việc ) : được thỏa thuận hợp tác những khoản phụ cấp đơn cử trong hợp đồng lao động .
2. Trợ cấp :
– Mức hưởng đơn cử của từng lao động được trình diễn chi tiết cụ thể trong Hợp đồng lao động hoặc tại quyết định hành động của hội đồng thành viên trong công ty .
– Tất cả lao động chính thức ( ngoại trừ lao động thời vụ ) ký hợp đồng lao động từ 06 tháng trở lên được hưởng thêm khoản tiền tương hỗ thuê nhà từ 1 triệu đến 2 triệu đồng mỗi tháng .
3. Các khoản phúc lợi khác :
3.1. Chế độ hiếu hỉ :
+ Người lao động : 1 triệu đồng / người / lần
+ Vợ / Chồng ; cha mẹ, anh, em chị ruột : 500.000 đồng / người / lần .
3.2. Hàng năm : Hàng năm công ty tổ chức triển khai cho người lao động đi thăm quan, nghỉ mát, thắng cảnh, du lịch tại khu vực của do ban chỉ huy công ty lựa chọn .
PHẦN III : TÍNH VÀ TRẢ LƯƠNG
1. Việc tính lương dựa trên cơ sở : đúng mực về số liệu, bảo vệ thời hạn trả lương cho người lao động đúng pháp luật .
2. Cơ sở tính lương cho người lao động : địa thế căn cứ vào tời gian thao tác tại bảng chấm công .
Tiền lương tháng = ( Tiền lương chính + Phụ, trợ cấp ( nếu có ) ) / 26 x số ngày thao tác trong thực tiễn .
3. Hạn trả lương : toàn bộ nhân viên cấp dưới chỉ huy công ty được chi trả tiền lương vào ngày sau cuối của tháng .
4. Tiền lương làm thêm giờ : địa thế căn cứ theo cách tính quy đinh hiện hành của Bộ luật lao động như sau :
4.1. Làm thêm vào ngày thường :
Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương ( theo giờ ) x 150 % x Lượng giờ làm thêm
4.2. Làm thêm vào ngày chủ nhật :
Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương ( theo giờ ) x 200 % x Lượng giờ làm thêm
4.3. Làm thêm vào dịp nghỉ lễ, tết :
Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương ( theo giờ ) x 300 % x Lượng giờ làm thêm
5. Công tác phí :
5.1. Đi về trong ngày : 300 ngàn đồng / ngày
5.2. Đi về cách ngày :
a. Cán bộ đến công tác làm việc tại nơi núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sau hưởng phụ cấp 500 ngàn đồng / ngày .
b. Cán bộ công tác làm việc tại thành phố lớn như TP.HN, Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và những tỉnh đồng bằng, trung du hưởng phụ cấp 350 ngàn đồng / ngày .
c. Ngoài tiền phụ cấp lưu trú trên, người lao động sẽ được thanh toán giao dịch tổng thể ngân sách ăn ở, đi lại theo thực tiễn phát sinh ( theo chứng từ xác nhận )
6. Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương :
6.1. Nghỉ lễ, tết : theo pháp luật của Bộ luật lao động
6.2. Bản thân kết hôn : nghỉ 03 ngày
6.3. Con kết hôn : nghỉ 01 ngày học hành chính nhân sự tốt nhất
6.4. Cha mẹ chết ( kể cả bên chồng, vợ ) vợ hoặc chồng, con chết : được nghỉ 03 ngày
6.5. Nghỉ phép : Người lao động xin thôi việc có đơn xin nghỉ phép mà chưa nghỉ phép năm hoặc chưa được nghỉ hết số ngày phép năm thì sẽ được thanh toán giao dịch tiền những ngày chưa nghỉ này .
Người lao động đang trong thời hạn thử việc hoặc chưa ký hợp đồng lao động thì chưa hưởng những chính sách của nhà nước pháp luật .
PHẦN IV : THỦ TỤC VÀ CHẾ ĐỘ XÉT TĂNG LƯƠNG
Chế độ xét tăng lương : mỗi năm chỉ huy công ty sẽ họp bàn xét tăng lương cho nhân viên cấp dưới một lần vào tháng 03 hàng năm
Niên hạn và đối tượng người tiêu dùng được xét tăng lương : Những nhân viên cấp dưới có đủ thâm niên 02 năm hưởng một mức lương ( kể từ ngày xếp lương lần liền kề với ngày xét tăng lương mới ) với điều kiện kèm theo là hoàn thành tố việc làm được giao, không vi phạm pháp luật lao động. Có vi phạm cho vào diện xét. Năm sau mới được xét nâng lương, và với điều kiện kèm theo không tái phạm kỷ luật lao động .
Thủ tục xét nâng lương : Ban chỉ huy công ty sẽ họp và công bố việc xét duyệt để xét duyệt. Những nhân viên cấp dưới chưa được xét tăng lương thì giám đốc công ty sẽ lý giải cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác làm việc .
Mức nâng của mỗi bậc lương : 10 – 20 % mức lương hiện tại tùy theo hiệu suất cao kinh doanh thương mại của công ty. Mức này dựa vào thang bảng lương ký với cơ quan bảo hiểm xã hội, phòng LĐTBXH .
PHẦN V : CHẾ ĐỘ THƯỞNG
1. Thưởng thâm niên :
Nhân viên thao tác tại công ty trên 03 năm sẽ có mức thưởng được ban bố bào đợt chi trả lương tháng ở đầu cuối trong năm
Nhân viên kinh doanh thương mại đạt lệch giá do Ban giám đốc giao được thưởng Phần Trăm lệch giá hàng tháng, vượt lệch giá thì Giám đốc kinh doanh thương mại sẽ làm tờ trình về mức hưởng cho từng nhân viên cấp dưới trình Ban giám đốc duyệt và chuyển cho phòng Ké toán trả cùng với lương tháng .
2. Thưởng tế âm lịch :
Công ty nếu kinh doanh thương mại có lãi sẽ trích doanh thu để thưởng khuyến mãi quà cho nhân viên cấp dưới, nhiều ít tùy thuộc vào doanh thu từng năm
3. Thưởng ngày quốc khánh, tết dương lịch, 30/4 và 1/5 :
– Tiền thưởng từ 200 ngàn đến 500 ngàn đồng .
– Mức thưởng đơn cử từng nhân viên cấp dưới sẽ được ghi trong quyết định hành động của hội đồng thành viên công ty tại thời gian thưởng .
4. Thưởng đạt lệch giá :
Cuối mỗi năm dương lịch, phòng kinh doanh thương mại đạt lệch giá do ban giám đốc giao sẽ được hưởng Tỷ Lệ lệch giá tháng .
Trên đây là nội dung bản quy chế lương thưởng qui định về trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ – trợ cấp được vận dụng so với toàn thể Cán bộ CNV Công ty, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày phát hành. Giao cho Trưởng phòng Hành chính nhân sự và Kế toán trưởng Công ty, tiến hành triển khai. Quá trình có phát sinh vướng mắc, sẽ được điều tra và nghiên cứu kiểm soát và điều chỉnh tương thích .
CHƯƠNG VI : HIỆU LỰC THI HÀNH QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG
Quyết định này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày … .. / … / … .
Những pháp luật trước đây trái với quyết định hành động này đều bãi bỏ .

Nơi nhận:                                                           – Như điều 3 “để thi hành”;

– Các TV HĐQT ;
– Lưu VT. /

GIÁM ĐỐC

(Ký ghi rõ họ tên)

… … … … … … … … … … … … … … … …

>>> Xem thêm: Review địa chỉ đào tạo thực hành C&B tốt nhất

Bài viết trên là Mẫu quy chế tiền lương mới nhất năm 2021 được chia sẻ bởi đội ngũ chuyên gia trong ngành nhân sự. Mong bài viết sẽ hữu ích đối với bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *