Mẫu giấy vay tiền không thế chấp – Luật Toàn Quốc

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp – Luật Toàn Quốc

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp : số lượng tiền vay, Thời hạn và phương pháp vay, Lãi suất, Biện pháp bảo vệ hợp đồng, Hiệu lực của hợp đồng, …

MẪU GIẤY VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP

     Hiện nay, các giao dịch dân sự liên quan đến việc cho vay tiền xảy ta rất nhiều trên thực tế. Tuy nhiên, các bên có thể lập thành văn bản hoặc không lập thành văn bản cho các giao dịch. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cũng như tránh được tranh chấp xảy ra mà không giải quyết được thì các bên nên lập văn bản về việc cho vay tiền, thỏa thuận rõ ràng và cụ thể những vấn đề pháp lý cần thiết. Luật Toàn quốc cung cấp mẫu giấy vay tiền đối với trường hợp không thế chấp cho các bên tham khảo. Mẫu giấy vay tiền không thế chấp dưới đây dựa trên quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và các luật khác có liên quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — –

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày : … … … … … … … … … … … … … … … .
Tại khu vực : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
( Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng thanh toán, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự ) .
Chúng tôi gồm có :

Bên A: (bên cho vay)

+ Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
+ Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Đại diện là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ CMND số … … … … … … … … … … … … .. do Công an … … … … … … … .. cấp ngày … … … … … … … … … … .

Bên B: (bên vay)

+ Ông ( bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ CMND số … … … … … … … … … … … … .. do Công an … … … … … … … .. cấp ngày … … … … … … … … … … .
+ Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
+ Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sau khi thỏa thuận hợp tác cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với những lao lý sau :

Điều 1: Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý chấp thuận cho bên B vay số tiền :
+ Bằng số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
+ Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là … … … … … … … … … … …. tháng
+ Kể từ ngày : … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Đến ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
2.2. Phương thức vay ( hoàn toàn có thể chọn những phương pháp sau ) :
+ Chuyển khoản qua thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
+ Mở tại ngân hàng nhà nước : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
+ Cho vay bằng tiền mặt
Chuyển giao thành … … … … … … … … đợt
– Đợt 1 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Đợt 2 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B chấp thuận đồng ý vay số tiền trên với lãi suất vay … … … … … % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay .

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ ….. tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …………. %/tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn … … … …. ngày ; nếu bên B muốn liên tục gia hạn phải được sự thỏa thuận hợp tác trước tại khu vực … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực hiện hành không biến hóa mức lãi suất vay cho vay đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này .
3.5 Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và trả lãi so với số tiền chậm trả tương ứng với thời hạn chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác lập theo thỏa thuận hợp tác của những bên

3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …………. ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên. 

Điều 4: Những cam kết chung

4.1 Hai bên cam kết triển khai khá đầy đủ những lao lý trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã pháp luật trong pháp lý Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành .
4.2. Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ xử lý bằng thương lượng .
4.3 Nếu hai bên không hề tự xử lý, hai bên sẽ chuyển vấn đề tới Tòa án nhân dân … nơi hai bên vay cư trú .

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày … … tháng … …. năm … …. đến ngày … …. tháng … …. năm … … .
Hợp đồng này được lập thành … …. bản. Mỗi bên giữ … …. bản .

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ

( Ký tên, đóng dấu )

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

( Ký tên, đóng dấu )

     >>>>Tải toàn bộ mẫu giấy vay tiền không thế chấp tại đây: mẫu giấy vay tiền không thế chấp

Một số bài viết tìm hiểu thêm :

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy vay tiền không thế chấp, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .

5
/
5

(

1
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *