Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền, lĩnh tiền mới nhất năm 2021

Nhiều trường hợp không thể tự đi nhận tiền, lĩnh tiền mà nhờ người khác lấy hộ. Sau đây là mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền, lĩnh tiền mới đầy đủ nhất để bạn đọc tham khảo và áp dụng.

Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền, lĩnh tiền

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN TẠI NGÂN HÀNG

Kính gửi : Ngân hàng … … … ..
Tên tôi là : … … … … … … ..
Sinh ngày : … … … … … Dân tộc … … … … … Quốc tịch … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … .
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … …
Là chủ tài khoản ngân hàng số : … … … … … … … … .
Mở tại ngân hàng … … … Chi nhánh … … … … … …
Nay bằng giấy ủy quyền này, ủy quyền cho
Họ và tên : … … … … … .
Sinh ngày : … … … … … Dân tộc … … … … … Quốc tịch … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … …
Thay mặt cho tôi nhận những khoản tiền từ Ngân hàng … … … .. của tôi và ký tên xác nhận trong khoanh vùng phạm vi ủy quyền sau đây :

  • Nhận tiền rút từ thông tin tài khoản ngân hàng … … .. mở tại ngân hàng … … Trụ sở … … … … ..
  • Thời hạn ủy quyền từ ngày .. tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. hoặc đến khi có văn bản sửa chữa thay thế .

Khi hai bên chấm hết việc ủy quyền hai bên cần thông tin cho ngân hàng bết về vấn đề này .
… … …., ngày … tháng … năm … ..
BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Mẫu giấy ủy quyền lĩnh hộ tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH TIỀN HỘ

… …, ngày … tháng …. năm … .
Chúng tôi gồm có :

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Họ và tên : … … … … … … .
Sinh ngày : … … … … .. dân tộc bản địa … … … …. Quốc tịch ; … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … do … … … … cấp ngày … … … …
Chức vụ : … … … … ..
Hộ khẩu thường trú : … … … … .
Chỗ ở hiện tai : … … … .
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Mở tại Ngân hàng : … … … … … … … … … … … …. CN / PGD : … … … … … … .

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và tên: ……………….

Sinh ngày : … … … … .. dân tộc bản địa … … … …. Quốc tịch ; … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … do … … … … cấp ngày … … … …
Chức vụ : … … … … ..
Hộ khẩu thường trú : … … … … .
Chỗ ở hiện tai : … … … .

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Bên A chấp thuận đồng ý ủy quyền và bên B đồng ý chấp thuận nhận ủy quyền nhân danh bên A thực thi những việc làm sau :
Nhận tiền từ người có tên sau đây :
Họ và tên : … … … .
Sinh ngày : … … … … .. dân tộc bản địa … … … …. Quốc tịch ; … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … do … … … … cấp ngày … … … …
Chức vụ : … … … … ..
Hộ khẩu thường trú : … … … … .
Chỗ ở hiện tai : … … … .
Việc nhận tiền trải qua hình thức giao dịch chuyển tiền, việc giao nhận tiền được thực thi theo đúng trình tự, lao lý của Pháp luật tại thời gian chuyển giao .
2. Ngoài số tiền pháp luật tại khoản 1 của điều này thì Bên B không có quyền nhận bất kể khoản tiền nào khác phát sinh hoặc tương quan .
3. Giấy ủy quyền sẽ hết giá trị khi bên A hoàn thành xong việc được nêu tại điều 1 .
Giấy ủy quyền này có hiệu lực hiện hành kể từ thời gian những bên ký kết và hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian Bên B đã nhận được tiền và chuyển trả khá đầy đủ số tiền cho Bên A .
Giấy ủy quyền lĩnh tiền hộ này được lập thành 02 ( hai ) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 ( một ) bản .
BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền, lĩnh tiền mới nhất năm 2021. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

tin tức liên hệ :

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, Q. Q. Đống Đa, TP TP. Hà Nội
hotline tư vấn pháp lý không lấy phí :
Mobile : 0966.498.666
Tel : 02462.587.666
E-Mail : luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Đánh giá chủ đề này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *