Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất theo quy định hiện hành

       Khi có tranh chấp đất đai, nếu các bên không thể tự hòa giải được thì nộp đơn yêu cầu tại UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất để hòa giải.

Luật Hạnh Minh sẽ giới thiệu mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất. Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất bao gồm những nội dung tương tự như đơn khởi kiện theo quy định tại (khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

Dưới đây, Luật Hạnh Minh sẽ trình bày 01 mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai để bạn đọc tham khảo.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

… .. ngày … .. tháng … .. năm. … .

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

          Kính gửi: Y BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN………………………………………………………….

Tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND / CCCD số : … … … … … … … … … … .. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi viết đơn này đề nghị Quý cơ quan giải quyết yếu tố tranh chấp đất đai giữa mái ấm gia đình tôi với mái ấm gia đình của :
Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … …
CMND / CCCD số : … … … … … … … … … … .. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … ..
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … …

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC

– Tóm tắt nội dung xích míc giữa hai bên .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

II. NỘI DUNG YÊU CẦU

Đến nay, những bên không hề thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị … … … … … … .. tổ chức triển khai hòa giải tranh chấp đất giữa mái ấm gia đình tôi với mái ấm gia đình ông ( bà ) : … … … … … … .., trú tại … … … … … … .. để giải quyết xích míc, tranh chấp nêu trên .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Kính mong được Quý Cơ quan xem xét và xác nhận cho tôi .
Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe thể chất. / .

Đính kèm:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. … … … … … … … … … … … … … … …

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

  • Về phần thông tin chung: Ghi chính xác thông tin của 02 bên tranh chấp.
  • Về nội dung vụ việc: Trình bày cụ thể toàn bộ thời gian, quá trình xác lập quan hệ, lý do dẫn đến tranh chấp? Mâu thuẫn phát sinh do đâu, 02 bên đã tự hòa giải hay có thỏa thuận khác để giải quyết tranh chấp chưa, thời gian xác lập thỏa thuận mới từ bao giờ? Thời điểm hiện tại tình hình giải quyết tranh chấp đến bước nào?

– Ngoài ra, có ai có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan hay không ?

  • Về nội dung yêu cầu: Ghi rõ nguyện vọng và yêu cầu được giải quyết….

Quý Bạn đọc cần thêm thông tin hoặc muốn được tư vấn, vui vẻ liên hệ qua :
– E-Mail : hanh.hmlaw@gmail.com ;

– Số điện thoại: 028 6255 8979 – 0937 621 936;

– Hoặc trực tiếp tại :

  • Trụ sở: 118/63 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.
  • Văn phòng: Lầu 8 – Tòa nhà Lemeridien – 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM.

TỔ NGHIỆP VỤ tổng hợp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *