Mẫu công văn thông dụng

Để có cơ sở góp thêm phần bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho người mua, giúp người mua soạn thảo được những văn bản pháp lý, những công văn đúng chuẩn theo pháp luật của pháp lý, có khá đầy đủ địa thế căn cứ pháp lý tương quan đến vấn đề của mình, công ty luật Thiên Minh cung ứng 1 số ít mẫu công văn thông dụng, mẫu công văn phúc đáp để người mua tìm hiểu thêm và sử dụng khi thiết yếu .

1. Mẫu công văn thông báo
CÔNG TY …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/CV-…

Bạn đang đọc: Mẫu công văn thông dụng

V / v thông tin
… … … …., ngày … tháng … năm …
Kính gửi : Công ty … … … … … .
( Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … …. )
Căn cứ lao lý tại điểm …. Khoản …. Điều … … Hợp đồng / … số … … … giữa Quý công ty / …. Và ( công ty ) tôi, hai bên có thỏa thuận hợp tác về việc … … … … … Theo đó, trong trường hợp … … .. công ty tôi có quyền / nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin … … … …. tới Quý công ty để … … … … …
Do vậy, ( công ty ) tôi làm đơn này để thông tin cho Quý công ty biết vấn đề … … … .. Cụ thể như sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Trân trọng cảm ơn. / .
Nơi nhận :
– Như trên ;
– Lưu : VT ;

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ

Công văn đề nghị hỗ trợ

Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: UBND huyện/quận/thị xã/thành phố ………………..
 Tôi là:    Nam/Nữ:    
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:    /    /    Dân tộc.    
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.    
Cấp ngày:    ./    /    .Nơi cấp:    
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.    
    
Chỗ ở hiện tại:    
Điện thoại (nếu có):     Di động (nếu có):    
Fax (nếu có):     Email (nếu có):    
Là đại diện của tổ hợp tác     đề nghị được hỗ trợ nội dung sau:
        
        
Thay mặt toàn thể tổ viên tổ hợp tác, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết cho tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.
Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
    …………., ngày…tháng….năm….
Xác nhận của UBND xã,
 phường, thị trấn    Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu công văn phúc đáp, trả lời

Mẫu công văn phúc đáp

CÔNG TY …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : … / CV – …
V / v phúc đáp …
… … … …., ngày … tháng … năm …
Kính gửi : – Công văn số … … .. ;
– Công ty … … … ;
Ngày …. tháng …. năm … …, Công ty / Cơ quan / chúng tôi / … đã nhận được văn bản … … … … …. nhu yếu chúng tôi vấn đáp / đưa ra nguyên do / …. Do vậy, tôi làm công văn … … … để phúc đáp lại … … … … … .. của Quý công ty / cơ quan / Ông / Bà …
Về nhu yếu … … … … … … .. của Quý công ty / cơ quan / Ông / Bà …, ( chúng ) tôi vấn đáp như sau : … … … … .
Về nhu yếu … … … … … … .. của Quý công ty / cơ quan / Ông / Bà …, ( chúng ) tôi vấn đáp như sau : … … … … .
( Chúng ) tôi vấn đáp để Quý công ty / cơ quan / Ông / Bà … … … .. được biết .
( Chúng ) tôi xin cam kết ràng buộc những thông tin mà ( chúng ) tôi đã nêu trên là trung thực, đúng thực sự khách quan. Nếu sai, ( chúng ) tôi xin chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm .

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :
– Như trên ;
– Lưu : VT ;

4. Mẫu công văn giải trình

Mẫu công văn giải trình

Mẫu công văn giải trình

CÔNG TY ………………..    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………….    ………….., ngày…tháng….năm….
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: ………………………)
Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ………………………

Tên doanh nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Người đại diện thay mặt theo pháp lý : … … … … … … … … … … .. – Chức vụ : … … … … … … … … … … .
– Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Điện thoại : … … … … … … … … … … … … .. fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Ngành nghề kinh doanh thương mại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nội dung báo cáo giải trình … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế … … … … … … … … … … … … … .. để báo cáo giải trình về việc … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .
Xin trân trọng kính chào !
Nơi nhận :
– Như trên ;
– Lưu ;

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng sung sướng liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *