Các trường hợp phải nộp mẫu 06/GTGT

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán Sắp tới thời hạn phải nộp mẫu 06/GTGT cho 2 năm tiếp theo.  Để đảm bảo doanh nghiệp mình vẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, các doanh nghiệp cần lưu ý nộp mẫu 06/GTGT đúng hạn,. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp xác định được đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT, Tin tức kế toán xin chia sẻ với các bạn bài viết:

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

1. Trường hợp NNT đang áp dụng phương pháp khấu trừ:

1.1 Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập trong 3 quý đầu năm 2016

a, Không phải nộp mẫu 06/GTGT

Nếu xác định doanh thu năm 2016 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT theo khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục được áp dụng  nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ổn định trong năm 2018 và 2019 và không phải nộp mẫu 06/GTGT.

b, Phải nộp mẫu 06 / GTGT

Nếu xác định doanh thu năm 2017 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT theo khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính dưới 1 tỷ đồng thì được đăng ký tự nguyện áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp, HTX phải nộp mẫu 06/GTGT, thời hạn nộp chậm nhất ngày 20/12/2017. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì phải chuyển đổi áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp .

1.2. Đối với doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong Q4 năm 2016 (từ 01/10/2016 đến 31/12/2016):

a, Không phải nộp mẫu 06 / GTGT

Nếu xác lập lệch giá từ bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2017 theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC của Bộ kinh tế tài chính có lệch giá từ 1 tỷ đồng trở lên thì liên tục vận dụng theo giải pháp khấu trừ hết năm 2018, 2019 .

b, Phải nộp mẫu 06 / GTGT

Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2017 theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2017 để áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ chu kỳ ổn định hai năm 2018, 2019. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp .

1.3. Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập trong năm 2016

a, Đối với doanh nghiệp, HTX mở màn thành lập trong 3 quý đầu năm 2017

Đối với doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong 3 quý đầu năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 30/09/2017): Căn cứ vào doanh thu năm 2017 như cách xác định tại ví dụ 53 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính (Doanh thu bình quân các tháng hoạt động nhân với 12). Nếu:

  • Doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì liên tục nộp thuế theo chiêu thức khấu trừ đến hết kỳ không thay đổi năm 2018, 2019 .
  • Doanh thu dưới 1 tỷ đồng nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2017 cho kỳ ổn định 2018, 2019. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp .

b, Đối với doanh nghiệp, HTX khởi đầu thành lập trong quý 4/2017 ( từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 )

  •  Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập trong Q4/2017 xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

  • Trường hợp doanh nghiệp khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV/2017 và 2018. Đến trước ngày 20/12/2017 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2018 và 2019 và gửi mẫu 06/GTGT theo quy định.

2. Trường hợp NNT đang áp dụng phương pháp trực tiếp:

  • Doanh nghiệp, HTX nếu muốn quy đổi vận dụng chiêu thức kê khai thuế khấu trừ phải nộp mẫu 06 / GTGT trước ngày 20/12/2017 cho kỳ không thay đổi năm 2018, 2019 .
  • Nếu không nộp mẫu 06 / GTGT thì liên tục vận dụng nộp thuế theo giải pháp trực tiếp .

3.  Đối với tổ chức kinh tế hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã:

Trường hợp này phải gửi Thông báo về việc vận dụng giải pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản trị trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực thi chiêu thức tính thuế mới .

Mời các bạn tải mẫu 06/GTGT tại đây: Mau GTGT 06-GTGT

LƯU Ý: Từ ngày 05/11/2017 Theo quy định tại Thông tư 93/2017 ngày 19/09/2017 Bãi bỏ nộp mẫu 06/GTGT

Dich vu ke toan tron goi so 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *