Mất sổ bảo hiểm xã hội người lao động phải làm thế nào?

Sổ bảo hiểm xã hội là địa thế căn cứ quan trọng để người lao động hoàn toàn có thể làm những thủ tục hưởng những chính sách BHXH theo lao lý. Tuy nhiên, trong trường hợp mất sổ bảo hiểm xã hội phải làm thế nào ? Sau đây BHXH điện tử eBH sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể đến người lao động giải pháp xử lý .
Mất sổ BHXH người lao động không nên quá lo lắng.Mất sổ BHXH người lao động không nên quá lo ngại .

1. Chức năng của sổ bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội được sử dụng làm căn cứ để giải quyết các chế độ cho người tham gia BHXH theo quy định của Pháp luật. Sổ bảo hiểm xã hội ghi đầy đủ thông tin về họ tên, nơi ở, quá trình đóng và hưởng bảo hiểm xã hội của người tham gia.

Thông qua sổ BHXH cơ quan BHXH sẽ nắm rõ được thông tin, quá trình đóng và hưởng BHXH của người lao động sử dụng làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động. Mỗi người lao động sẽ được cấp 01 sổ BHXH và 01 mã số BHXH là số định danh duy nhất in trên sổ. 

2. Giải quyết trường hợp mất sổ BHXH

Khi làm mất hoặc làm hỏng sổ BHXH buộc phải xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội địa thế căn cứ theo pháp luật tại Khoản 2, Điều 46 Quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Nước Ta. Sổ BHXH mới sẽ dùng để triển khai những ghi chép, làm địa thế căn cứ để hưởng những chính sách từ bảo hiểm xã hội của người tham gia .
Các cơ quan chức năng tạo điều kiện kèm theo cho người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm khi bị mất sổ, hỏng sổ bảo vệ người lao động được hưởng những quyền hạn chính đáng của mình .

3. Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được lao lý cụ thể tại Điều 27 và Điều 29 Quyết định 595 / QĐ-BHXH .
Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại sổ BHXH khi bị mất sổ.Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại sổ BHXH khi bị mất sổ .
Người lao động đến tại Cơ làm thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm. Người dân làm thủ tục cấp lại sổ BHXH tại cơ quan BHXH địa phương .
Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau :

a, Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

  • Số lượng hồ sơ : 01 bộ .

b, Thủ tục cấp sổ BHXH mới

Người lao động mất sổ BHXH nộp hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH lên Cơ quan BHXH tại địa phương nơi sinh sống và thao tác. Cơ quan BHXH triển khai đảm nhiệm hồ sơ và xử lý .
Thời gian xử lý cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thời hạn xử lý không quá :

  • 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp kiểm soát và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ .
  • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; mất, hỏng sổ; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.

  • 45 ngày trong trường hợp cần xác định quy trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị chức năng nơi người lao động có thời hạn thao tác .

Như vậy, trường hợp mất sổ BHXH người lao động cần làm thủ tục xin cấp lại sổ BHXH mới theo pháp luật của Pháp luật để hoàn toàn có thể thuận tiện hưởng những chính sách BHXH theo lao lý .

TIN LIÊN QUAN >> Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội tự nguyện qua ứng dụng VssID

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *