Mã Số Cá Nhân Đóng ThuếThường Trú Nhân của Bang New York: Khoản Thanh Toán của Loại Trừ Quỹ Lao Động

Nếu quý vị cần ITIN, hãy tìm hiểu và khám phá cách nhận những khoản giao dịch thanh toán của Loại Trừ Quỹ Lao Động ( tiếng Anh ) từ tiểu bang .

Nhắc Nhở Quan Trọng

 • ITINcủa quý vị có thể hết hạn trước khi quý vị khai thuế năm 2021. Tất cả các số ITINkhông dùng để khai thuế liên bang ít nhất một lần trong ba năm vừa qua sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2020. Ngoài ra, tất cả ITINcấp trước năm 2013 có số ở giữa là 88 (Ví dụ: (9XX-88-XXXX) sẽ hết hạn vào cuối năm. Các số có chữ số giữa là 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99 mà được cấp trước năm 2013 và chưa được gia hạn thì cũng sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
 • Nếu quý vị cần khai thuế năm 2020, IRS khuyến cáo quý vị nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của

  IRS

  Bạn đang đọc: Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế

  hoặc Formulario W-7 ( SP), Solicitud de Número del Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos InternosITIN. Hãy nhớ rằng các ITIN có chữ số ở giữa là 70, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 hoặc 87 mà hết hạn vào năm 2016, 2017, 2018 hay 2019 cũng có thể được tái kích hoạt lại.

 • Xem Tờ Thông Tin về ITIN (tiếng Anh) PDF để biết thêm thông tin
 • Cùng với Mẫu Đơn W-7, quý vị sẽ cần:
  • đính kèm bản gốc của giấy tờ có danh tánh hay bản chụp có chứng nhận từ cơ quan phát hành và bất cứ giấy tờ nào khác cần thiết.
  • chọn lý do quý vị cần ITINnhư nêu trong hướng dẫn cho Mẫu Đơn

   W

   -7 và W-7 ( SP ) .

Lưu ý: Nói chung, đơn xin gia hạn không bắt buộc phải khai thuế, tuy nhiên, vợ / chồng và người phụ thuộc không thể gia hạn trước. Họ chỉ có thể gia hạn ITIN khi nộp tờ khai thuế cá nhân, hoặc người khác nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân yêu cầu họ để hưởng quyền lợi thuế cho phép (chẳng hạn như cha / mẹ là người phụ thuộc đủ điều kiện cho người đóng thuế chính khai dưới tình trạng chủ hộ).

ITINlà gì?

Mã số Cá nhân Đóng thuế ( ITIN ) là số lượng để giải quyết và xử lý thuế do Sở Thuế Vụ cấp. IRS cấp ITIN cho những cá nhân được nhu yếu có số nhận dạng người đóng thuế Hoa Kỳ nhưng không có và không đủ điều kiện kèm theo ( tiếng Anh ) để có Số An sinh Xã hội ( SSN ) từ Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội ( SSA ) ( tiếng Anh ) .

ITINđược sử dụng để làm gì?

IRS phát hành ITIN để giúp những cá nhân tuân thủ luật thuế của Hoa Kỳ và cung ứng phương tiện đi lại để giải quyết và xử lý và báo cáo giải trình một cách hiệu suất cao những tờ khai và khoản thanh toán giao dịch thuế cho những người không đủ điều kiện kèm theo ( tiếng Anh ) nhận số An sinh Xã hội. Số này được cấp bất kể thực trạng nhập cư, vì cả ngoại nhân thường trú và không thường trú đều hoàn toàn có thể phải khai hoặc báo cáo giải trình thuế Hoa Kỳ theo Bộ luật Thuế vụ. ITIN không ship hàng bất kỳ mục đích nào ngoài báo cáo giải trình thuế liên bang .

Một số ITIN không:

 • Cho phép được làm việc ở Hoa Kỳ
 • Cung cấp khả năng hội đủ điều kiện cho các quyền lợi An sinh Xã hội
 • Giúp một người phụ thuộc trở nên đủ điều kiện cho các mục đích tín thuế thu nhập từ việc làm

Tôi có cần ITINkhông?

Những điều sau có vận dụng cho quý vị không ?

 1. Quý vị không có một SSN và không đủ điều kiện (tiếng Anh) để có số này, và
 2. Quý vị phải cung cấp mã số thuế liên bang hoặc nộp tờ khai thuế liên bang theo yêu cầu, và
 3. Quý vị thuộc một trong các phân loại sau.
 • Ngoại nhân không thường trú mà phải nộp hồ sơ khai thuế Hoa Kỳ
 • Ngoại nhân thường trú tại Hoa Kỳ (dựa trên những ngày có mặt ở Hoa Kỳ) mà có nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ
 • Người phụ thuộc hoặc người phối ngẫu của công dân/ngoại nhân thường trú ở Hoa Kỳ
 • Người phụ thuộc hoặc người phối ngẫu của người có visa là ngoại nhân không thường trú
 • Ngoại nhân không thường trú yêu cầu quyền lợi theo hiệp định thuế
 • Sinh viên, giảng viên hoặc nhà nghiên cứu là ngoại nhân không thường trú có nộp tờ khai thuế tại Hoa Kỳ hoặc yêu cầu một trường hợp ngoại lệ

Nếu vậy thì quý vị phải nộp đơn xin một ITIN .

Tôi có cần gia hạn ITINkhông?

Nếu cần khai thuế năm 2021 và ITIN của quý vị đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trước khi quý vị khai thuế năm 2021 thì chúng tôi khuyến nghị quý vị nên nộp đơn xin gia hạn ngay để tránh cứu xét chậm trễ khai thuế của quý vị. Nếu quý vị dùng ITIN đã hết hạn trên khai thuế Hoa Kỳ thì khai thuế này sẽ được duyệt xét và coi như nộp đúng hạn, nhưng sẽ không có miễn trừ và / hoặc được hưởng tín chỉ hay được trả tiền hoàn thuế vào lúc này. Quý vị sẽ nhận thông tin lý giải việc chậm trễ hoàn thuế và cho biết ITIN đã hết hạn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.