Thông tin chi tiết về chế độ trợ cấp của người khuyết tật 2020

I. Đối tượng hưởng chế độ trợ cấp của người khuyết tật

Hàng năm, Nhà nước phân chia ngân sách và những chủ trương về người khuyết tật ( NKT ), cùng với việc lồng ghép rất nhiều những chủ trương khác để NKT có thời cơ được phát huy hết năng lực của mình trong điều kiện kèm theo được cho phép .
Theo nội dung lao lý tại Khoản 1, Điều 44, Luật NKT, thì đối tượng người dùng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm có :

+NKT đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45, Luật NKT.

+ NKT nặng .
Ngoài đối tượng người dùng NKT được xét hưởng trợ cấp xã hội có thêm đối tượng người dùng được tương hỗ kinh phí đầu tư chăm nom hàng tháng theo Khoản 2, Điều 44 Luật NKT có :
+ Gia đình có NKT đặc biệt quan trọng nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm nom người đó ;
+ Người nhận nuôi dưỡng, chăm nom NKT đặc biệt quan trọng nặng ;
+ NKT lao lý tại Khoản 1, Điều 44, Luật NKT đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi .

II. Mức hưởng trợ cấp của NKT

Tùy từng mức thương tật khác nhau mà mức hưởng trợ cấp của NKT cũng khác nhau. Mức hưởng trợ cấp của NKT sẽ được tính theo thông số riêng .

Mức hưởng trợ cấp của người tàn tật được tính theo thông số Lever thương tật. Ảnh : Minh họa. Nguồn : Internet

1. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với NKT sống tại hộ gia đình. 

Căn cứ vào Điều 16, Nghị định 28/2012 / NĐ-CP lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật NKT .
Mức trợ cấp xã hội hàng tháng so với NKT sống tại hộ mái ấm gia đình được tính như sau : 270.000 đồng / người / tháng nhân với thông số :

+ Hệ số hai (2,0) đối với NKT đặc biệt nặng;

+ Hệ số hai phẩy năm ( 2,5 ) so với NKT đặc biệt quan trọng nặng là người cao tuổi, NKT đặc biệt quan trọng nặng là trẻ nhỏ ;
+ Hệ số một phẩy năm ( 1,5 ) so với NKT nặng ;
+ Hệ số hai ( 2,0 ) so với NKT nặng là người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ .
Trong trường hợp NKT thuộc diện hưởng những thông số khác nhau thì mức hưởng chỉ được tính cho một thông số cao nhất. Đặc biệt trong thời hạn hưởng chính sách trợ cấp xã hội nếu NKT chết sẽ được tương hỗ kinh phí đầu tư mai táng. Nếu NKT thuộc diện hưởng những mức tương hỗ ngân sách mai táng khác nhau thì được hưởng một mức cao nhất .

2. Hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

Chế độ trợ cấp của NKT còn quy định mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho thân nhân hoặc người giám hộ của NKT, đang chăm sóc người tàn tật. Hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc được quy định tại Điều 17, Nghị định 28/2012/NĐ-CP như sau:

Mức hưởng tương hỗ tương hỗ chăm nom hàng tháng : 270.000 đồng / người / tháng nhân với thông số :
+ Hệ số một phẩy năm ( 1,5 ) so với NKT đặc biệt quan trọng nặng, NKT nặng đang mang thai hoặc nuôi một con dưới 36 tháng tuổi .
+ Hệ số hai ( 2,0 ) so với NKT đặc biệt quan trọng nặng, NKT nặng đang nuôi từ hai con trở lên dưới 36 tháng tuổi .
+ Hệ số một ( 1,0 ) so với hộ mái ấm gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm nom NKT đặc biệt quan trọng nặng .
Trường hợp NKT thuộc diện hưởng những thông số khác nhau thì chỉ được hưởng một thông số cao nhất. Nếu cả vợ và chồng là NKT thuộc diện hưởng tương hỗ kinh phí đầu tư chăm nom hàng tháng lao lý tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định 28/2012 / NĐ – CP thì chỉ được hưởng một suất tương hỗ kinh phí đầu tư chăm nom .
Trường hợp NKT đặc biệt quan trọng nặng, NKT nặng đang hưởng trợ cấp xã hội pháp luật tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 28/2012 / NĐ – CP nhưng mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì vẫn được hưởng kinh phí đầu tư tương hỗ chăm nom pháp luật tại Khoản 1 Điều này .

Ngoài ra, người đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19, Nghị định 28/2012/NĐ- CP khi nhận nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc với hệ số được quy định như sau:

+ Hệ số một phẩy năm ( 1,5 ) so với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm nom một NKT đặc biệt quan trọng nặng .
+ Hệ số ba ( 3,0 ) so với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm nom từ hai NKT đặc biệt quan trọng nặng trở lên .
Tìm hiểu chính sách trợ cấp của NKT giúp họ được hưởng trợ cấp theo đúng pháp luật của pháp lý là một việc làm ý nghĩa và mang giá trị nhân văn. Người dân cùng những cơ quan, chính quyền sở tại cùng nhau chung tay góp phần để NKT hoàn toàn có thể hòa nhập hội đồng và có một đời sống ý nghĩa hơn, tạo điều kiện kèm theo cho họ được thao tác, đi dạo tham gia những hoạt động giải trí thể thao, trong điều kiện kèm theo được cho phép .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *