Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2012

Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2012

Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2012
Bộ luật Lao động năm 2012 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2013 thay thế Bộ luật lao động năm 1994 và 03 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 1994. Trong Bộ Luật này có một số nội dung mới đáng chú ý sau:

Thứ nhất : Chương việc làm

Thay vì quy định các hành vi cấm tại điều 19 của Bộ luật Lao động hiện hành để cấm các hành vi “dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động… để thực hiện những hành vi trái pháp luật” cũng như các hành vi bị cấm nằm rải rác ở một số điều ở chương khác, thì Bộ luật Lao động (sửa đổi) đưa tập trung thành 1 nội dung tại điều 8 về các hành vi bị nghiêm cấm ở chương những quy định chung.

Bỏ quy định các DN phải lập quỹ dự phòng về trợ cấp, mất việc làm để trợ cấp cho người lao động trong DN bị mất việc làm vì từ 1.1.2009 đã có quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Thứ hai: Chương hợp đồng lao động

Thêm một mục có nội dung hoàn toàn mới về cho thuê lại lao động.
Bổ sung nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động trên tinh thần tự do tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, trung thực và hợp tác nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và đạo đức xã hội.

Bổ sung nội dung về nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động khi có yêu cầu của một trong 2 bên trước khi giao kết hợp đồng lao động.
Bổ sung những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động.

Về nội dung của hợp đồng lao động, Bộ luật Lao động ( sửa đổi ) đã bổ trợ cho 2 nội dung quan trọng, đơn cử : Chế độ nâng bậc nâng lương ; giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề .
Bổ sung pháp luật mới về phụ lục hợp đồng lao động, theo đó khi cần sửa đổi, bổ trợ nội dung của hợp đồng lao động .
Nâng mức lương thử việc của người lao động trong thời hạn thử việc, tối thiểu bằng 85 % mức lương cấp bậc của việc làm đó so với mức 75 % được lao lý tại Bộ luật Lao động hiện hành .
Bổ sung pháp luật mới về hình thức thao tác không chọn thời hạn .
Một trong những điểm đáng quan tâm so với những trường hợp chấm hết hoạt động giải trí trong hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động ( sửa đổi ) là : Đối với trường hợp hết hạn hợp đồng lao động, thì nguyên tắc chung là hết thời hạn thực thi hợp đồng lao động mà hai bên đã giao kết thì đều hoàn toàn có thể chấm hết hợp đồng lao động, riêng so với người lao động là cán bộ CĐ không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ CĐ mà hết hạn hợp đồng lao động được lê dài đến hết nhiệm kỳ .
Thứ ba : Chương đối thoại tại nơi thao tác, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
Bộ luật Lao động hiện hành, Chương V tập trung chuyên sâu vào chế định TƯLĐTT với 11 điều đa phần đề cập đến TƯLĐTT tại Doanh Nghiệp .
Bộ luật Lao động ( sửa đổi ) lan rộng ra thêm 2 nhóm nội dung : Đối thoại tại nơi thao tác và thương lượng tập thể .
Thứ tư : Chương tiền lương

So với Bộ luật Lao động hiện hành thì Chương tiền lương trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) có một nội dung mới:

Về cơ cấu tiền lương, Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định: Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức trách, chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Căn cứ xác định mức lương tối thiểu ngoài các tiêu chí như trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất, trong điều kiện lao động bình thường như Bộ luật Lao động hiện hành đã quy định, thì có thêm yếu tố đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Về tiền lương làm thêm giờ. Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm, vì ngoài mức lương được trả vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, thao tác vào đêm hôm như lao lý hiện hành, Bộ luật Lao động ( sửa đổi ) còn pháp luật người lao động khi làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc được trả lương theo pháp luật so với những trường hợp làm thêm giờ và thao tác vào đêm hôm còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn vị chức năng giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày .
Thứ năm : Chương thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi
Bộ luật Lao động ( sửa đổi ) pháp luật thống nhất một mốc chung để vận dụng trong cả nước : Giờ thao tác đêm hôm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau .
Bổ sung ngày nghỉ Tết âm lịch từ 4 ngày lên 5 ngày, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong một năm là 10 ngày .
Thứ sáu : chương kỷ luật lao động, nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất
Bộ luật Lao động ( sửa đổi ) cũng chia làm 2 mức. Mức chung của thời hiệu giải quyết và xử lý kỷ luật tối đa là 6 tháng, một số ít trường hợp đặt biệt có hành vi vi phạm tương quan trực tiếp đến kinh tế tài chính, gia tài, bật mý bí hiểm công nghệ tiên tiến, bí hiểm kinh doanh thương mại của người sử dụng lao động thì thời hiệu giải quyết và xử lý kỷ luật tối đa là 12 tháng .
Về hình thức giải quyết và xử lý kỷ luật lao động với lao lý hiện hành thì hình thức chuyển đi làm việc làm khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa không quá 6 tháng tỏ ra không tương thích với trong thực tiễn .
Để bảo vệ tính đúng đắn của kỷ luật lao động và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người lao động, Bộ luật Lao động ( sửa đổi ) đã đưa ra pháp luật cấm so với người sử dụng lao động khi giải quyết và xử lý vi phạm kỷ luật lao động : Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động ; dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc giải quyết và xử lý kỷ luật lao động ; giải quyết và xử lý kỷ luật lao động so với người lao động có hành vi vi phạm nhưng những hành vi đó chưa được NSD lao động pháp luật trong nội quy lao động của Doanh Nghiệp .
Thứ bảy : Chương những lao lý riêng so với lao động nữ
Tăng thời hạn nghỉ hưởng chính sách thai sản theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm xã hội, đơn cử thời hạn nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng, đồng thời bổ trợ pháp luật được cho phép lao động nữ hoàn toàn có thể nghỉ trươc sinh với thời hạn không quá 2 tháng .
Thứ tám : Chương Công đoàn

Bỏ thời hạn (6 tháng) ở những DN đang hoạt động chưa có tổ chức CĐ phải thành lập tổ chức CĐ tại DN.

Bỏ lao lý trong thời hạn chưa xây dựng được tổ chức triển khai CĐ tại Doanh Nghiệp thì chỉ định ban chấp hành CĐ lâm thời …
Xác định chủ thể đại diện thay mặt, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ … của người lao động ở những nơi chưa xây dựng tổ chức triển khai CĐCS là CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở .
Quy định thêm về những hành vi bị cấm so với NSDLĐ tương quan đến xây dựng, gia nhập và hoạt động giải trí CĐ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *