Những điểm mới cơ bản trong Luật Giáo dục 2019

So với quy định Luật Giáo dục hiện hành, Luật Giáo dục 2019 có những điểm mới cơ bản sau đây :

Thứ nhất, làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục

Luật Giáo dục đã bổ trợ pháp luật đơn cử về hướng nghiệp, phân luồng và liên thông trong giáo dục, làm rõ khái niệm, nguyên tắc và chính sách hướng nghiệp, phân luồng và liên thông, tạo hành lang pháp lý để tiến hành triển khai trong thực tiễn, bảo vệ thời cơ học tập, tăng trưởng bình đẳng cho mọi người và giao nhà nước lao lý đơn cử ( Điều 9, Điều 10 ) .

Thứ hai, luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH13

Luật Giáo dục pháp luật Chương trình giáo dục phổ biểu lộ tiềm năng giáo dục phổ thông ; pháp luật nhu yếu về phẩm chất và năng lượng của học viên cần đạt được sau mỗi cấp học, nội dung giáo dục bắt buộc so với tổng thể học viên trên khoanh vùng phạm vi cả nước ;Quy định chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục và nhìn nhận tác dụng giáo dục so với những môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học của giáo dục phổ thông ; thống nhất trong cả nước và được tổ chức triển khai triển khai linh động, tương thích với điều kiện kèm theo đơn cử của địa phương và cơ sở giáo dục .Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông ; phát hành chương trình giáo dục phổ thông sau khi hội đồng vương quốc đánh giá và thẩm định … ( Điều 31 ) .Sách giáo khoa tiến hành chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa nhu yếu của chương trình giáo dục phổ thông về tiềm năng, nội dung giáo dục, nhu yếu về phẩm chất và năng lượng của học viên ;Định hướng về giải pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra, nhìn nhận chất lượng giáo dục ; mỗi môn học có một hoặc 1 số ít sách giáo khoa, triển khai việc xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa ( Điều 32 ) .

Thứ ba, bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi loại hình trường trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; quy định cụ thể vị trí, chức năng, thành phần hội đồng trường

Luật Giáo dục bổ trợ pháp luật trường tư thục hoạt động giải trí không vì doanh thu là trường mà nhà đầu tư cam kết và triển khai cam kết hoạt động giải trí không vì doanh thu, được ghi trong quyết định hành động xây dựng hoặc quyết định hành động quy đổi mô hình trường ; hoạt động giải trí không vì doanh thu, không rút vốn, không hưởng cống phẩm ; phần doanh thu tích góp hằng năm thuộc chiếm hữu chung hợp nhất không phân loại để liên tục góp vốn đầu tư tăng trưởng nhà trường .Đồng thời, bổ trợ nguyên tắc quy đổi mô hình nhà trường từ trường tư thục sang trường tư thục hoạt động giải trí không vì doanh thu và giao nhà nước lao lý đơn cử ( Điều 47 ) .Về hội đồng trường, Luật Giáo dục pháp luật vận dụng so với trường công lập, trường dân lập, trường tư thục và pháp luật vị trí, tính năng, thành phần đơn cử của hội đồng trường của từng mô hình so với giáo dục mầm non, đại trà phổ thông ; hội đồng trường của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ĐH thực thi theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục ĐH ( Điều 55 ) .

Thứ tư, quy định nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên đại học

Luật Giáo dục pháp luật chuẩn trình độ huấn luyện và đào tạo của giáo viên mầm non từ tầm trung sư phạm lên cao đẳng sư phạm, giáo viên tiểu học từ tầm trung sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên, giáo viên trung học cơ sở từ cao đẳng sư phạm lên cử nhân thuộc ngành giảng dạy giáo viên .

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Nhà giáo giảng dạy trình độ ĐH từ ĐH lên thạc sĩ. Để bảo vệ tính khả thi, không làm trộn lẫn, tác động ảnh hưởng đến công tác làm việc tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của những cơ sở giáo dục, bảo vệ chất lượng huấn luyện và đào tạo và nhu yếu nghề nghiệp, Luật Giáo dục đã giao nhà nước pháp luật lộ trình triển khai nâng trình độ chuẩn được huấn luyện và đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ( Điều 72 ) .Thứ năm, pháp luật chủ trương tương hỗ tiền đóng học phí và ngân sách hoạt động và sinh hoạt so với học viên, sinh viên sư phạmLuật Giáo dục lao lý học viên, sinh viên sư phạm được tương hỗ tiền đóng học phí và ngân sách hoạt động và sinh hoạt trong toàn khóa học .Người được tương hỗ tiền đóng học phí và ngân sách hoạt động và sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác làm việc trong ngành giáo dục hoặc công tác làm việc không đủ thời hạn lao lý thì phải bồi hoàn khoản kinh phí đầu tư nhà nước đã tương hỗ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời hạn huấn luyện và đào tạo .Học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng những chủ trương học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí. Quy định này nhằm mục đích khắc phục những hạn chế của chủ trương không phải đóng học phí của học viên, sinh viên sư phạm quy định tại Luật Giáo dục hiện hành ( Điều 85 ) .

Thứ sáu, quy định chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập. Theo quy định của Hiến pháp 2013 thì Nhà nước “bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí” và theo Nghị quyết số 29-NQ/TW thì Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm sau năm 2020

Luật Giáo dục lao lý giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc ; Nhà nước thực thi phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ nhỏ 05 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở .Nhà nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai giáo dục bắt buộc trong cả nước ; quyết định hành động kế hoạch, bảo vệ những điều kiện kèm theo để triển khai phổ cập giáo dục. Mọi công dân trong độ tuổi lao lý có nghĩa vụ và trách nhiệm học tập để thực thi phổ cập giáo dục và triển khai xong giáo dục bắt buộc ( Điều 14 ) .Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí ; ở địa phận không đủ trường công lập, học viên tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước tương hỗ tiền đóng học phí, mức tương hỗ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động .Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí và giao nhà nước lao lý lộ trình triển khai so với trẻ nhỏ mầm non 05 tuổi và học viên trung học cơ sở ( Điều 99 ) .

Thứ bảy, quy định về đầu tư và tài chính cho giáo dục

Luật Giáo dục quy định Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Luật Giáo dục đã sửa đổi lao lý quản trị ngặt nghèo nguồn thu, chi kinh tế tài chính, quản lý tài sản theo lao lý của Luật Chi tiêu Nhà nước và Luật Quản lý sử dụng gia tài công so với những cơ sở giáo dục công lập ; nhấn mạnh vấn đề nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình, triển khai chính sách kế toán, truy thuế kiểm toán, thuế và công khai minh bạch kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý ( Điều 95, Điều 101 … ) .Luật Giáo dục năm 2009 có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 1/7/2020. / .VPS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *