Quy định an toàn lao động trong xây dựng hiện hành

An toàn lao động trong xây dựng là điều luôn được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Đây là trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân tham gia xây dựng. Để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa sự cố làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tham gia thi công, tài sản, trang thiết bị xây dựng.

an toàn lao động trong xây dựng

An toàn xây dựng là gì?

Khoản 1 điều 3 Thông tư 04/2017 / TT-BXD pháp luật : “ An toàn lao động trong xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình là giải pháp phòng, chống ảnh hưởng tác động của những yếu tố nguy hại, yếu tố có hại nhằm mục đích bảo vệ không làm suy giảm sức khỏe thể chất, thương tật, tử trận so với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quy trình kiến thiết thiết kế xây dựng khu công trình. ”

Quy định an toàn lao động trong xây dựng

Trách nhiệm an toàn lao động xây dựng của chủ đầu tư

Theo thông tư 04/2017 / TT-BXD, chủ góp vốn đầu tư khu công trình thiết kế xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm :

 • Chấp nhận hồ sơ an toàn lao động trong thi công của nhà thầu.

 • Kiểm tra, giám sát quy trình thực thi công tác làm việc bảo vệ bảo đảm an toàn thiết kế do nhà thầu thực thi .
 • Phân công, thông tin cho người có năng lượng, nhận trách nhiệm giám sát theo pháp luật. Tạm dừng hoặc đình chỉ thiết kế nếu phát hiện sự cố vi phạm lao lý an toàn lao động .
 • Phối hợp cùng nhà thầu vận dụng giải pháp an toàn lao động, xử lý sự cố phát sinh và khắc phục hậu quả .
 • Chỉ đạo khai báo sự cố an toàn lao động cho cơ quan có thẩm quyền .

Chủ góp vốn đầu tư có quyền chuyển giao một hoặc một số ít nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hợp đồng trong trường hợp ký kết hợp đồng tổng thầu gồm có phong cách thiết kế, phân phối thiết bị, xây đắp. Trong đó :

 • Chủ góp vốn đầu tư được trao quyền tổng thầu một hoặc 1 số ít nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị an toàn lao động trong công trường thi công thiết kế xây dựng. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai hợp đồng thiết kế xây dựng và triển khai công tác làm việc quản trị an toàn lao động .
 • Tổng thầu : triển khai quản trị công tác làm việc an toàn lao động theo thỏa thuận hợp tác với chủ góp vốn đầu tư .

Trách nhiệm quản lý an toàn xây dựng của nhà thầu

an toàn lao động trong xây dựng
Theo Luật thiết kế xây dựng 2013 và Thông tư 04/2017 – TT-BXD, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu gồm có :

 • Đề xuất, vận dụng giải pháp bảo đảm an toàn kiến thiết lao động cho con người, máy móc, gia tài, hàng loạt khu công trình .
 • Thành lập bộ phận quản trị an toàn lao động trong xây dựng theo tiêu chuẩn được pháp luật tại Điều 36 Nghị định 39/2016 / NĐ-CP .
 • Kiểm tra công tác làm việc quản trị an toàn lao động thiết kế xây dựng .
 • Lập kế hoạch thiết kế riêng với những việc làm đặc trưng có rủi ro tiềm ẩn mất an toàn lao động kiến thiết xây dựng cao .
 • Tạm dừng và vận dụng giải pháp khắc phục trong trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro tiềm ẩn gây tai nạn thương tâm lao động .
 • Báo cáo cho chủ góp vốn đầu tư, đơn vị chức năng có thẩm quyền về tác dụng thực thi công tác làm việc quản trịan toàn lao động xây dựngtheo pháp luật .

Quy định trách nhiệm của đội quản lý an toàn lao động

an toàn lao động xây dựng
Đối với kỹ sư giám sát, bộ phận quản trị an toàn lao động kiến thiết của nhà thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm :

 • Thực hiện giải pháp an toàn lao động được lên chủ góp vốn đầu tư lên kế hoạch và đồng ý chấp thuận .
 • Hướng dẫn người lao động về nguy khốn, giải pháp bảo đảm an toàn không thiết kế thiết kế xây dựng .
 • Yêu cầu và giám sát, quản lý số người lao động vận dụng giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn .
 • Áp dụng giải pháp bảo đảm an toàn, giải quyết và xử lý kịp thời so với những hành vi vi phạm lao lý an toàn lao động .
 • Tạm dừng xây đắp khi phát hiện sự cố, rủi ro tiềm ẩn gây mất an toàn lao động cao .
 • Đình chỉ người lao động không tuân thủ hoặc vi phạm biện pháp đảm bảo an toàn trong xây dựng.

 • Chủ động tham gia tương hỗ, khắc phục sự cố, tai nạn thương tâm làm mất an toàn lao động .

Trách nhiệm người lao động tham gia thi công xây dựng

Người lao động thao tác tại công trường thi công có nghĩa vụ và trách nhiệm :

 • Chấp hành lao lý, nhu yếu về vệ sinh, an toàn lao động .
 • Tuân thủ pháp lý nắm vững kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh khi thực thi những việc làm, trách nhiệm .
 • Bắt buộc tham gia những lớp, khóa huấn luyện và đào tạo về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trước khi nhận việc làm, sử dụng những máy móc, thiết bị đặc trưng nhu yếu cao về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động .
 • Ngăn chặn, khắc phục những sự cố, rủi ro tiềm ẩn làm ảnh hưởng tác động đến vệ sinh, an toàn lao động, hành vi vi phạm, trái pháp luật tại nơi thao tác .
 • Báo cáo kịp thời khi phát hiện tai nạn thương tâm, sự cố, tai nạn thương tâm lao động cho người có nghĩa vụ và trách nhiệm, thẩm quyền .
 • Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn đáng tiếc, sự cố .
 • Từ chối thực thi trách nhiệm khi nhận thấy không bảo vệ an toàn lao động và báo cáo giải trình lên người đảm nhiệm nhưng không được xử lý theo đúng lao lý .
 • Chỉ triển khai việc làm bảo vệ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động sau khi được tập huấn theo pháp luật .

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng

Để bảo vệ bảo đảm an toàn cho trong quy trình thiết kế thiết kế xây dựng, những giải pháp vận dụng phải được lập kế hoạch và phong cách thiết kế tương thích với quy chuẩn chung. Các đối tượng người tiêu dùng vận dụng gồm có kỹ sư giám sát và hàng loạt công nhân .

Đối với đơn vị thi công

an toàn lao động trong xây dựngĐơn vị kiến thiết cần triển khai những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn thiết kế xây dựng sau đây :

 • Thành lập Ban chỉ huy, giám sát đủ năng lượng theo từng cấp khu công trình .
 • Thành lập bộ an phận bảo đảm an toàn hoặc cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát bảo đảm an toàn thiết kế xây dựng có kinh nghiệm tay nghề, kỹ năng và kiến thức về quy chuẩn an toàn lao động  xây dựng.
 • Đối với những khu công trình nhiều nhà thầu cần có Ban bảo đảm an toàn chung .

Đối với người lao động

Để bảo vệ bảo đảm an toàn, tránh sự cố ngoài ý muốn, người lao động cần tuân thủ :

 • Đủ điều kiện kèm theo thao gia lao động gồm có độ tuổi, ghi nhận sức khỏe thể chất, sách vở khám định kỳ hàng năm .
 • Được huấn luyện và đào tạo vừa đủ kiến thức và kỹ năng, kĩ năng về vệ sinh và an toàn lao động. Cấp thẻ bảo đảm an toàn khi tham gia thao tác đặc trưng, nhu yếu cao về bảo đảm an toàn thiết kế xây dựng .
 • Trang bị rất đầy đủ thiết bị, phục trang bảo vệ bảo đảm an toàn theo đúng lao lý về ngành nghề .
 • Treo băng rôn, khẩu hiệu về an toàn lao động tại công trường thi công thiết kế xây dựng .

Khu vực thi công

Công trường thiết kế xây dựng cần phải ngăn nắp, hạn chế tối đa những yếu tố gây nguy khốn, dẫn đến tai nạn đáng tiếc trong quy trình thao tác. Dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp và tránh những vật nhọn, thiết bị dụng cụ không thiết yếu, ổ cắm điện không bảo vệ chất lượng … trong khu vực thiết kế .
khu vực an toàn trong xây dựng

Biển cảnh báo, nội quy an toàn lao động

Đặt biển, pháp luật về an toàn lao động tại khu vực dễ thấy, nhiều người qua lại. Ở những khu vực có rủi ro tiềm ẩn nguy khốn cao, cần sắp xếp người đứng nhắc nhở, hướng dẫn thực thi trách nhiệm nhằm mục đích hạn chế tối đa rủi ro tiềm ẩn gây tai nạn đáng tiếc cho người lao động, người dân xung quanh .

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Người lao động cần được phân phối rất đầy đủ trang thiết bị bảo lãnh cá thể gồm quần áo, mũ, găng tay, giày và những thiết bị tương quan. Người sử dụng có nghĩa vụ và trách nhiệm tự giác dữ gìn và bảo vệ đồ được giao .

Máy móc thiết bị thi công đảm bảo tiêu chuẩn

Máy móc, thiết bị phục vụ quá trình thi công xây dựng cần được kiểm tra cẩn thận. Theo đó, tất cả phải đảm bảo an toàn lao động và kiểm định, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình hoạt động, cần đảm bảo vận hành máy móc, thiết bị theo đúng tiêu chuẩn và áp dụng đồng thời các biện pháp đảm bảo, hạn chế mọi sự cố có thể diễn ra.

Trong 1 số ít trước hợp sau đây, chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu cần chú ý quan tâm cách giải quyết và xử lý :

 • Thiết bị thi công vượt ngoài phạm vi xây dựng như đã đăng ký: Chủ đầu tư cần áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho thiết bị, con người. Hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu đến con người, máy móc bên trong và ngoài công trình xây dựng.
 • Đặt thiết bị, máy móc ngoài phạm vi công trường trong trường hợp bất khả kháng: Phải được sự thông qua và cho phép cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương.

Lên kế hoạch khắc phục sự cố

Nguy cơ xảy ra tai nạn thương tâm, bệnh nghề nghiệp trong thiết kế xây dựng là rất cao. Bởi vậy, những chủ góp vốn đầu tư cần dự trù và kiến thiết xây dựng giải pháp khắc phục sự cố tối ưu, nhanh gọn nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn cho người lao động. Đồng thời giảm thiểu thiệt hại về người và của, cũng như không làm mất uy tín của đơn vị chức năng .
an toàn lao đông trong xây dựng

Việc tuân thủ quy định an toàn lao động trong xây dựng luôn là điều tiên quyết. Nó không chỉ đảm bảo an toàn cho người tham gia thi công, máy móc, thiết bị sử dụng mà còn quyết định chất lượng của mọi công trình. Do đó, Nhân Lực Phát Đạt luôn nhắc nhở và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho người lao động của mình về kỹ năng, kiến thức cần thiết theo quy định an toàn lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *