Các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật

Các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật bao gồm: Đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu; chào hàng cạnh tranh,… Cụ thể được quy định như sau:

1. Đấu thầu thoáng rộng

Đấu thầu thoáng đãng là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham gia .Đấu thầu thoáng rộng được vận dụng cho những gói thầu, dự án Bất Động Sản thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp những gói thầu phải vận dụng những hình thức đấu thầu khác dưới đây .

2. Đấu thầu hạn chế

Đấu thầu hạn chế là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định tại Luật đấu thầu 2013.

Khác với đấu thầu thoáng đãng, đấu thầu hạn chế được vận dụng trong trường hợp gói thầu có nhu yếu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc trưng mà chỉ có một số ít nhà thầu cung ứng nhu yếu của gói thầu .

3. Chỉ định thầu

Chỉ định thầu so với nhà thầu được vận dụng trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 :– Gói thầu cần thực thi để khắc phục ngay hoặc để giải quyết và xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng ; gói thầu cần triển khai để bảo vệ bí hiểm nhà nước ; gói thầu cần tiến hành ngay để tránh gây nguy cơ tiềm ẩn trực tiếp đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất và gia tài của hội đồng dân cư trên địa phận hoặc để không ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến khu công trình liền kề ; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để tiến hành công tác làm việc phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách ;– Gói thầu cấp bách cần tiến hành nhằm mục đích tiềm năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vương quốc, biên giới vương quốc, hải đảo ;– Gói thầu phân phối dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực thi trước đó do phải bảo vệ tính thích hợp về công nghệ tiên tiến, bản quyền mà không hề mua được từ nhà thầu khác ; gói thầu có đặc thù nghiên cứu và điều tra, thử nghiệm ; mua bản quyền sở hữu trí tuệ ;– Gói thầu phân phối dịch vụ tư vấn lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi, phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng được chỉ định cho tác giả của phong cách thiết kế kiến trúc khu công trình trúng tuyển khi tác giả có đủ điều kiện kèm theo năng lượng theo pháp luật ; gói thầu thiết kế thiết kế xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến xây đắp khu công trình ;– Gói thầu sơ tán những khu công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chức năng chuyên ngành trực tiếp quản trị để Giao hàng công tác làm việc giải phóng mặt phẳng ; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị sẵn sàng mặt phẳng kiến thiết thiết kế xây dựng khu công trình ;– Gói thầu phân phối loại sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được vận dụng chỉ định thầu theo pháp luật của nhà nước tương thích với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội trong từng thời kỳ .Xem thêm : Quy trình chỉ định thầu thường thì theo pháp lý hiện hành

5. Chào hàng cạnh tranh đối đầu

Một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu phải kể đến đó là chào hàng cạnh tranh đối đầu .Chào hàng cạnh tranh đối đầu chỉ được thực thi khi cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau đây :– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ;– Có dự trù được phê duyệt theo pháp luật ;– Đã được sắp xếp vốn theo nhu yếu tiến trình triển khai gói thầu .Ngoài ra, khi lựa chọn hình thức này, nhà đầu tư cần quan tâm đến khoanh vùng phạm vi vận dụng. Cụ thể là theo pháp luật tại Điều 23 Luật đấu thầu 2013, chào hàng cạnh tranh đối đầu được vận dụng so với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo pháp luật của nhà nước và thuộc một trong những trường hợp sau đây :– Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn thuần ;– Gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương tự nhau về chất lượng ;

– Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Xem thêm : Thực hiện quy trình tiến độ chào hàng cạnh tranh đối đầu thường thì

6. Mua sắm trực tiếp

Căn cứ theo Điều 24 Luật đấu thầu 2013, shopping trực tiếp được vận dụng so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa tựa như thuộc cùng một dự án Bất Động Sản, dự trù shopping hoặc thuộc dự án Bất Động Sản, dự trù shopping khác .Mua sắm trực tiếp được triển khai khi phân phối đủ những điều kiện kèm theo sau đây :– Nhà thầu đã trúng thầu trải qua đấu thầu thoáng rộng hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng triển khai gói thầu trước đó ;– Gói thầu có nội dung, đặc thù tương tự như và quy mô nhỏ hơn 130 % so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó ;– Đơn giá của những phần việc thuộc gói thầu vận dụng shopping trực tiếp không được vượt đơn giá của những phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự như đã ký hợp đồng trước đó ;– Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt tác dụng shopping trực tiếp không quá 12 tháng .

Lưu ý: Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

Xem thêm : Quy trình shopping trực tiếp theo pháp luật lúc bấy giờ

7. Tự thực hiện

Tự thực hiện được vận dụng so với gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản, dự trù shopping trong trường hợp tổ chức triển khai trực tiếp quản trị, sử dụng gói thầu có năng lượng kỹ thuật, kinh tế tài chính và kinh nghiệm tay nghề cung ứng nhu yếu của gói thầu .Việc vận dụng hình thức tự triển khai phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ” trên cơ sở tuân thủ pháp luật trên và phân phối đủ những điều kiện kèm theo tại Điều 61 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP, gồm có :– Có tính năng, trách nhiệm, nghành hoạt động giải trí và ngành nghề kinh doanh thương mại tương thích với nhu yếu của gói thầu ;– Phải chứng tỏ và bộc lộ trong giải pháp tự triển khai về năng lực kêu gọi nhân sự, máy móc, thiết bị cung ứng nhu yếu về quá trình thực thi gói thầu ;– Đơn vị được giao thực thi gói thầu không được chuyển nhượng ủy quyền khối lượng việc làm với tổng số tiền từ 10 % giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10 % giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng .Xem thêm : Quy định của pháp lý về quy trình tự triển khai lựa chọn nhà thầu

8. Lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong những trường hợp đặc biệt quan trọng

Trường hợp gói thầu, dự án Bất Động Sản Open những điều kiện kèm theo đặc trưng, riêng không liên quan gì đến nhau mà không hề vận dụng những hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư lao lý trên thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động giải pháp lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư .

9. Tham gia thực hiện của cộng đồng

Cộng đồng dân cư, tổ chức triển khai, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực thi hàng loạt hoặc một phần gói thầu đó trong những trường hợp lao lý tại Điều 27 Luật đấu thầu 2013 :

– Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Gói thầu quy mô nhỏ mà hội đồng dân cư, tổ chức triển khai, tổ, nhóm thợ tại địa phương hoàn toàn có thể đảm nhiệm .Xem thêm : Quy định về bảo vệ dự thầu theo Luật đấu thầu 2013

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *