LỖI KHÔNG CÓ PHÙ HIỆU XE TẢI BỊ PHẠT RA SAO?

Như vậy, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe chở công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe ô tô vận tải hàng hóa phải được gắn phù hiệu. Riêng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch phải được gắn biển hiệu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, về lộ trình gắn phù hiệu cho xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ được pháp luật cụ thể tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 86/2014 / NĐ-CP như sau :

 

“ 4. Đối với những loại xe chưa được gắn phù hiệu trước khi Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thì việc gắn phù hiệu được triển khai theo lộ trình sau đây :
a ) Trước ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái so với xe buýt, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ;
b ) Trước ngày 01 tháng 01 năm năm nay so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 10 tấn trở lên ;
c ) Trước ngày 01 tháng 7 năm năm nay so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn ;
d ) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn ;
đ ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 so với xe xe hơi kinh doanh thương mại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa có trọng tải phong cách thiết kế dưới 3,5 tấn “ .

Theo đó, hiện nay tất cả các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế trên 3,5 tấn đều phải gắn phù hiệu. Vậy, xe tải của doanh nghiệp bạn 6 tấn phải có làm phù hiệu cho xe tải.

Về mức phạt nếu điều khiển xe tải không gắn phù hiệu:

Căn cứ theo Điều 24 Nghị định 86/2014 / NĐ-CP lao lý về mức xử phạt như sau :

“Điều 24. Xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây :

c) Điều khiển xe không có; hoặc không gắn phù hiệu theo quy định (đối với loại xe có quy định phải gắn phù hiệu) hoặc có phù hiệu nhưng đã hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

9. Ngoài việc bị phạt tiền, người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại triển khai hành vi vi phạm còn bị vận dụng những hình thức xử phạt bổ trợ sau đây :
a ) Thực hiện hành vi lao lý tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 ; Điểm b Khoản 4 ; Khoản 5 ; Khoản 6 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng ” .

Về mức phạt đối với chủ phương tiện có xe tải không gắn phù hiệu

Căn cứ Điều 30 Nghị định 86/2014 / NĐ-CP
“ Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện đi lại vi phạm lao lý tương quan đến giao thông vận tải đường đi bộ
8. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng so với cá thể ; từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng so với tổ chức triển khai là chủ xe xe hơi, máy kéo, xe máy chuyên dùng và những loại xe tựa như xe xe hơi triển khai một trong những hành vi vi phạm sau đây :
d ) Giao phương tiện đi lại hoặc để cho người làm công, người đại diện thay mặt tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại triển khai hành vi vi phạm lao lý tại Điểm d, Điểm đ Khoản 6 Điều 23 ; Điểm b, Điểm c Khoản 5 Điều 24 Nghị định này hoặc trực tiếp tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại thực thi hành vi vi phạm lao lý tại Điểm d, Điểm đ Khoản 6 Điều 23 ; Điểm b, Điểm c Khoản 5 Điều 24 Nghị định này. ”

Như vậy, đối với người điều khiển xe tải không gắn phù hiệu theo quy định; sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe tải còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Không chỉ xử phạt với người điều khiển và tinh chỉnh xe mà chủ xe cũng bị xử phạt. Theo đó, chủ xe là cá thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng ; chủ xe là tổ chức triển khai bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng .

Vậy

Nếu xe bạn bị xử phạt về lỗi không gắn phù hiệu; bạn sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng; còn công ty bạn sẽ bị xử phạt với mức là từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Từ khóa :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *